KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

KARS, STADYUM STYOR! SESMZ DUYAN YOK MU?

  Mehmet DUMAN

          duman_gonul@hotmail.com
         KARS, STADYUM STYOR! SESMZ DUYAN YOK MU?

 Kars, stadyum istiyor! Sesimizi duyan yok mu?

Sosyal paylaþým sitelerinde gezinirken,sporla ilgilenen Kadim Kent Karslý bir dost,anlamlý bir söz  paylaþmýþtý.

Söz  þöyle ki; ‘’Topa ayaklarýný kullanarak vuranlar baþarýlý, beyinlerini kullanarak vuranlar yýldýz,her ikisini kullananlar ise efsane olurlar.’’

Spor ve futbol alanýnda çok yerinde bir söz.Hayatýn her alanýnda olduðu gibi.Lakin bu sözü okurken çok derin iç çektim.

Neden mi?

Kadim Kent Kars’ta spora gönül veren çok deðerlerimiz vardý.Spor için can atan Karslý gençlerimiz bu sözü gerçekten içtenlikle kapsýyordu.Fakat hepsi spora küstü.Kendi deðerlerimizi yok etmeyi marifet bildik.

Evet, tarihlerin þehri Kars’ta kendi haline býrakýlmýþ bir stadyum mevcut.Ne için hizmet edeceðini bilemeyen bir stadyum.Yaný baþýmýzdaki þehirlerde yeni stadyumlar yapýlýrken Kars’ta mevcut olan stadyum ise harabe halinde.Kars’ta stadyumun yapýlmasý için Karslýlarýmýz imza kampanyasý baþlattý.Ýmzalar toplandý.Bir rivayete göre dönemin eski spor bakanlarýndan biri yeni bir stadyum sözü verdiði söylenildi.Maalesef stadyum ayný çirkin görüntüsüyle,göz kamaþtýrýyor.

Stadyumun elveriþli olmadýðý bir þehirde soyunma odasý,spor malzemesi, sporcu sorgulamak yersiz olur.Spor için doða ve rakýmýyla bu kadar uyum saðlayan  bir þehirde sporcu yetiþtirilemiyor ise vay halimize.Karslý sporcularýmýz, genç yaþta kahvehane köþelerinde,meyhanelerde yada memleketi terk etmekte!

Ayaklar ve beyinler göç etmesin.

Memleketimin siyasi büyükleri, bulunduðunuz makam ve mevkilerin geçici olduðunu çok iyi biliyorsunuz.Daimi olmayan makamýnýzý býraktýðýnýz zaman þu Kars sokaklarýnda dolaþýrken, Karslý gençlerimiz sizi yürekten yad etmesini istiyorsanýz, Allah rýzasý için tarihlerin þehri Kadim Kent Kars’a bir stadyum yapýn.Spora bir nebze önem verin.Bu þehrin en büyük sýkýntýlarýndan biri beyin göçü,bari þehirde ayaklar ve genç beyinler göç etmesin.

Bu þehir stadyum istiyor,sesimizi duyan yok mu?

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 2363 Defa Okundu
2014-07-05

SON YAZILARI

Memleketim! 90bin’e Her Dua, Barýþ Olsun Bu Topraklarda Arka Mahallenin Kýþý Ömür Merdivenleri Harbi Vali! Karanlýða Küfretmektense; Demokrasiye Iþýk Tut! Kars, Saðlýkta 500 yýl geride! Kars’a Bakan bir ‘Bakan’ lazým! Kýþým iþte… Sürü’süne Düþünceler!

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır