KHA | Kafkas Haber Ajansı | Kars Haberleri | Kars Haber  kars haberleri kars ajans

KUTLU DOĞUMLAR PUTLU DOĞUMLARA DÖNÜŞMESİN

  Muhammed Şamil Kakça

          tahkikk@gmail.com
         KUTLU DOĞUMLAR PUTLU DOĞUMLARA DÖNÜŞMESİN

 Kutlu doğumlar putlu doğumlara dönüşmesin

Kutlu doğum, Peygamberimizin dünyaya teşriflerinin yıl dönümü münasebetiyle ülkemizde şehirlerde, köylerde kasabalarda okullarda, kurumlarda yeni yeni kutlanmaya başlanan bir etkinlik ve faaliyettir.

Toplumumuzun ahlaki yozlaşma, rol model eksikliği, insani vasıfların yitirildiği, batıl değer ve adetlerin yüceleştirip dini değerlerin dışlandığı, peygamberin sünnetinden bi haber yaşandığı materyalist bir dünya düzeninin hüküm sürüp, Müslümanların modernizm kıskacına düştüğü zamanımızda toplum olarak peygamberimizin getirdiği ahlakı aliyeye, nebevi düsturlara ve sünneti seniyyeye muhtacız.

Çünkü “Ey Muhammed! Biz Seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik. (Enbiya 107)

Biz seni bütün insanlara müjdeleyici, uyarıcı olarak gönderdik; fakat insanların çoğu bilmez (Sebe 28)

Sen elbette yüce bir ahlak üzeresin." (Kalem 4) vb. gibi ayeti kerimeler ve o zatın yaptığı icraatlarla sabittir ki,

Bu âlemde en büyük zat Hz.Muhammed (ASM)dir. Halikımız hakkında en mühim söz onundur.

Peygamber Efendimiz Hazret-i Muhammed Aleyhissalâtu Vesselâm, Kur’ân’ın tazammun ettiği bütün ahlâk-ı haseneye üzerinde göstermiştir.

O zat insanların sîreten ve sûreten en cemili ve en halimi ve en sabiri ve en şakiri ve en zahidi ve en mütevazı ve en afifi (iffetlisi) ve en cevadı ve en kerimi ve en rahimi ve en adili, herkesten ziyade mürüvvet, vakar, afüv, sıhhat-ı fehim (sağlam anlayışlı), şefkat gibi ne kadar secaya-i âliye (yüce huylar) varsa, en mükemmel bir fihriste-i nuranisidir.”

Kâinatın Efendisi Peygamber Efendimiz (asm) binden fazla mu’cizesiyle de ins ve cinnin saadet ve selâmetine vesile olmuştur. En büyük mu’cizesi olan Kur’ân-ı Hakîm, bütün zişuurlar için ebedî bir rahmettir. “Kur’ân’dan sonra en büyük mu’cizesi olan kendi zatı ise,” insan-ı kâmilliğin modelidir. Kurtuluşun rehberidir. Saadet düsturlarını beyan ediyor.

Bir başka büyük mu’cizesi olan mi’rac ise, ins ve beşere sunulan hediyelerle doludur. Peygamberimiz (asm) mi’rac mu’cizesiyle insanlara ve cinlere hayatî önemi haiz hediyeler ve nurlar getirmiştir. Başta “Erkân-ı İmaniyenin hakaikını göz ile görüp, melaikeyi, cenneti, ahireti, hatta Zat-ı Zülcelâl’i göz ile müşahede etmek” hakikatini kâinata ve beşere hediye getirmekle kâinatı manasızlıktan, insanları ümitsizlikten kurtarmıştır.

Hem “Hâkim-i ezel ve ebedin marziyat-ı Rabbaniyesi olan İslâmiyet’in, başta namaz olarak, esasatını” hediye getirmekle, Rabbimizin bizden arzusunun, Kendisini tanıyıp, iman ve ibadet etmek olduğunu bildirmiştir. Hem “Saadet-i ebediyenin definesini görüp, anahtarını getirmiş”, hem “rü’yet-i cemalullah meyvesini kendi aldığı gibi, o meyvenin her mü’mine dahi mümkün olduğu” ve “İnsan kâinatın kıymettar bir meyvesi ve Sani-i kâinatın nazdar sevgilisi olduğu” hakikatini hediye getirmiştir.

Bütün bu hediyeler ve nurlar ile Efendimiz (asm) “kâinatı ve bütün zîşuuru sevindirip mesrur etmiş, insanı, ahsen-i takvimde bir mu’cize-i kudret-i samedaniyesi ve mektubat-ı Samedaniyenin bir nüsha-i camiası ve Sultan-ı ezel ve ebedin bir muhatabı, bir abd-i hassı ve kemalâtın istihsancısı, halili ve cemalinin hayretkârı, habibi ve cennet-i bakiyesine namzet bir misafir-i azizi sûret-i hakikisinde göstermiş. İnsan olan bütün insanlara, nihayetsiz bir sürur, hadsiz bir şevk vermiştir.”

O zat zahiri bir tasallut ile değil belki akıllarını ruhlarını kalplerini nefislerini feth ve teshir ederek hem kendisi mahbubu kulüp, hem muallimi ukul, hem mürebbiyi nüfus, hem sultanı ervah olmuştur.

Bu kadar evsafa haiz, ali ve yüce ahlaka sahip, bütün kemalatın menba-ı olan bir zat en çok sevilmeye layık olduğu gibi itaat edilmeye ve sözü dinlenilmeye de elyaktır.

Peygamber efendimizin hayatımızdaki yerini ve layık olduğu makamı kazanmasına vesile olacak olan bu tür kutlu doğum programlarını icra ederken;

Zamanla kutlu doğumdan çıkıp Hz İsa Peygamberi Hristiyanların putlaştırıp ilahlaştırdığı gibi putlu doğum programlarına dönmemesine,

Şov, magazin ve eğlence kültürüne çevrilmemesine,

Günü veya ayı kurtarma programlarına dönmemesine,

Mahremiyet sınırlarının çiğnenmemesine,

Dikkat etmemiz gerekir.

Bu tür programların icrasının genellikle cami dışında yapılmamalı,

Bu tür programlar abdestli olarak camilerde bayan ve erkekler ayrı olarak yapılmalı.

Bayanlar ve erkekler edep ve haya sınırları içerisinde haram ve helallere dikkat ederek Allah ve Peygamberin razı olacağı tarzda yapmalı.

Kadın sesiyle ilahiler ezgiler söylenerek yeni bidatler ve fitne kapıları açılmamalı.

Kutlu doğum programları camilerde hiç olmazsa bir namaz vaktine denk getirilmelidir ki insanlar namaz ile dua ile buluşsun.

Peygamberin sünnetlerini hatırlatacak, ona salavat getirmeye vesile olacak, onu tanıyıp sevecek ve onu anasından babasından tatlı canından çok sevecek kıvam ve kaliteye getirecek organizasyonlar yapılmalı ve devamlılık arz etmelidir.

Peygamber efendimizi anarken onun getirdiği Kurandan, sünnetten ve ahlaki değerlerinden gafilce anılmamalı.

Peygamber efendimizin hayatından ziyade, maddi ve beşeri yönlerde yaptığı inkılaplar, icraatlar ve ahval, etvar, efallerinde ki hikmetler anlatılmalı. Zaten her kes hayatını biliyor.

Kutlu doğum programlarında ziyade kutlu hayat modeli içselleştirilip hayatın her anına yayılmalı.

Kutlu peygamberin sünnetini hayatın merkezine koyacak çalışmalar ve programlar icra edilmeli.

Peygamberimizin azametli, büyük, yüce makamı övülürken, beşeri yönlerde yaptığı icraat, fiil, tavır, hal ve inkılapları da beraber verilmeli ki peygamberin manevi ve risalet yönü ile madde ve beşeri yönü birlikte bilinsin.

Kutlu doğum programları mükemmel ve harika icra edilmesine rağmen sadece hissi bir okşama, geçici bir duygu yoğunluğu ve anlık bir haz etkisi bırakıyorsa o kutlu doğum programlarından ruhun kalbin ve aklın hiçbir hissesi yoktur.

Dünyaya teşrifi ile âlemin rengi değiştiren o kutlu peygamberin sünnetine ittiba etmedikten sonra, emrettiği namazı kılmadıktan sonra, onun getirdiği nurani düsturları hayatının merkezine koymadıktan sonra, hayat ve düşünce tarzını benimsemedikten sonra, getirdiği Kuranı öğrenip hayata tatbik etmedikten sonra bin değil on bin kutlu doğum programları yapsak da kıymeti olmayacaktır.

Kutlu doğum programlarından çıkıp yine hayatın çirkefliğine, günahına, ahlaksızlığına, haramlara, isyanlara, zulme ve haksızlık ve adaletsizliğe dalıyor isek demek ki, kutlu doğumlar putlu doğumlardan başka bir şey değil.

Bu tür programlar kuran sünnet ve ahlak ve hakikat ölçüsünde icra edilip insanları hayra iyiliğe hakka doğruluğa peygamber sevgisine ve muhabbetine vesile kılmadıktan sonra kutluluğu kalmaz.

Bu tür programlar ve etkinlikler bu kadar yoğun ve etkili kutlanmasına rağmen toplumu peygamber ahlakı ile ahlaklanmaya, onun gibi yaşamaya, onun yolundan bir adım bile ayrılmamaya, onun getirdiği Kuranı okuyup anlamaya vesile olmuyorsa kutlu programların samimiyeti, ihlası, hakikati, olmadığı gibi gerçek manada topluma faydası da yoktur.

Kutlu doğum programları eğer ruhlarımızda, kalplerimizde, hayatımızda, aklımızda ve istikametimizde batıl değerlerin, bozuk fikirlerin, kötü düşüncelerin, kokuşmuş tarz ve yaşamların yerine kutlu İslam’ın hakikatlerine vesile olmuyor ve kalbimizi işgal eden ve oraya yerleşen dünya, kadın, para putlarını yıkmıyor ise yeni nesillerin kutlu doğumları sancılı olur. Vesselam.

  • Yahoo'da Paylaş
  • Paylaş
  • Paylaş
  • Facebook'ta Paylaş
  • Paylaş
  • Paylaş
  • Paylaş
  • Paylaş
Bu Yazı 2013 Defa Okundu
2016-04-27

SON YAZILARI

Moritanya İzlenimlerim Kurban tatilimi neden Moritanya da geçireceğim Kuyucuk Gölü kuş cenneti ilgi bekliyor 15 Temmuz’u Çocuklarınıza Vasiyet, Sala’yı Miras Bırakın! Gerçek Hak ve Adalet Sahipleri! ‘İlk Emir Oku’ Kitap Cafe Hayırda yarışanlar ile hayırdan sıvışanlar Oruç tutmakla Aç Durmak Arasındaki Fark! 16 Nisan Sonrası Yarınlarımız Bugünlerimizden Güzel Olacak Ya Millet Başa Ya Kuzgun Leşe

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VİDEO HABERLER
Adem Çalkın’ın Selim Kongresi konuşmasının tamamı
Adem Çalkın’ın Selim Kongresi konuşmasının tamamı VİDEO
Anketler
ÇOK OKUNANLAR
Şoförlere bubi tuzağı gibi yol!
Şoförlere bubi tuzağı gibi yol!

Referandum Sonuçları, Kars Referandum Sonuçları, 2010 Referandum Sonuçları, Referandum Oy Sonuçları, Türkiye Referandum Sonuçları, izmir haber, canlı referandum sonuçları

RSS © 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansı | Kars Haberleri | Kars Haber kars haberleri kars ajans
KHA Tan Ofset San.Tic.'nin Kurulusudur. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır