KHA | Kafkas Haber Ajansı | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

GÜLEN CEMAATİNİN HİZMET EFSANESİNDEN TERÖR ÖRGÜTÜNE DÖNÜŞÜ..

  Muhammed Şamil Kakça

          tahkikk@gmail.com
         GÜLEN CEMAATİNİN HİZMET EFSANESİNDEN TERÖR ÖRGÜTÜNE DÖNÜŞÜ..

Gülen Cemaatinin Hizmet Efsanesinden Terör Örgütüne Dönüşü..


Kafkas Haber Ajansı (KHA) Yazarı Muhammed Şamil Kafkasyalı’nın ‘Gülen Cemaatinin Hizmet Efsanesinden Terör Örgütüne Dönüşü’ başlıklı yazısı:


Aşağıda beyan edeceğim hakikatler ve gerçekler Fetullah gülen ve cemaati hakkında yıllardır insanlara bir türlü anlatamadığımız anlatsak da ikna edemediğimiz ikna etsek te vazgeçiremediğimiz sürecin nasıl bu hale geldiğinin hikâyesidir. Sabırlı Okuduğunuz İçin Teşekkür Ederim.

1976 yılların başında diyanet sahnesine çıkan fetullah gülen, 80 li yıllara kadar nurcu cemaatlerin içerisinde yürüttüğü faaliyetlerini 1980 den sonra kendi cemaatini oluşturarak devam ettirme kararı almıştı. ÖZAL döneminde desteklenen fetullah gülen Özal dönemde büyük bir güç elde etti.

28 Şubata gelindiğinde Erbakan hükümetine yapılan post modern darbe Müslümanların özellikle fetullah gülen cemaatinin kırılma dönümü olmuştur.

Hiçbir dönemde gerçek manada islami bir iktidarı desteklemeyene Gülen cemaati, 28 Şubat sürecinde Erbakan hükümetini karalamakla kalmadı. Müslümanlara karşı yapılan darbede darbecilerin safında yer aldı. Milli güvenlik kararlarını içtihat olarak görüp darbecilerin bu kararlar sayesinde sevap bile alacaklarını iddia etti.

28 Şubat ile Müslümanlara büyük darbeler vurulurken nedense bu cemaate hiç dokunulmadı.! 28 Şubattan sonra bütün cemaatler bitirilmeye çalışılıp imam hatipler ve ilahiyatlar kapatılırken bu cemaate dokunulmaması Ecevit’in bunlara kefil olması gözlerden kaçmıyordu

28 Şubat baskılarını bahane eden gülen, cemaati için yeni fetvalar icat etti. Başlarınızı açarak okuyunuz. Kurumlara sızarak ele geçiriniz. Bu yolda her türlü yol mübah mantığı ile hareket ediniz. Gerekirse namazları terk ediniz. Gerekirse içki içiniz. Haram helal demeden himmet toplayınız. Kurumları ele geçirmek için soru çalınız ve kopya veriniz. Vb. Gibi fetvalar bunlardan bir kaçıydı.

Diğer cemaatlerden adam çalınması, burs ile öğrencilerin ayartılması, yalanın caiz görülmesi, peygamber adına rüyalar uydurulması, takiyyenin temel esas yapılması islami bir ölçekte gösterilen diğer davranışsal bozukluklardı.

28 Şubat sürecini en zararsız atlatan gülen ve cemaati, 2003 de islami bir iktidar başa gelince hükümetin güveninin kazandıktan sonra onlara yanaşarak iktidarın nimetlerini yemeye başladı.

Baş döndürücü bir hızla okullar, yurt dışı okullar, olimpiyatlar, dershaneler, medya grupları, hastaneler ve yurtlar ve holdingler kurdular.

Türkiye de nurcu denilince akla ilk gelen Fetullah gülen risale-i nurları kullanarak ve kendi menfaatleri doğrultusunda kitaplar yazarak kendine ait bir paralel din oluşturmaya başlamıştı bile..

Nurları kullanarak kendisine nüfuz elde eden cemaat, bir zaman sonra nurcu kisvesini çıkarıp gülen hareketine dönüşünce uluslararası arenalarda farklı gruplar kesimler ve odaklar ile ilişkileri de gelişmeye başladı.

Devlet desteğini arkasına alan kendilerine bütün kapılar açılan cemaat, artık bir hizmet efsanesine dönüşmüştü. Her gün yeni hizmet efsanelerini anlatan kitaplar yayınlar hikayeler ve diziler ile toplumda bu cemaate karşı bir kudsiyet ve ulviyet misyon oluşturulmuştu.

Halk artık bunları sahabe gibi görüyor hocalarını mübarek muhterem fedakar ömrünü İslam’a harcamış birisi olarak telakki ediyordu.

Her kes dünyada açılan okullara, ülkedeki dersaneleri, yurtlara, okullara, kolejlere bakıp zahirde yapılan hizmetleri alkışlayıp överken, hoca efendinin gözü yaşlı vaaz ve sohbetleri ile kendinden geçerken ve iş adamları devlet idarecileri hizmetlerini alkışlıyordu.

Zahirde efsane gibi görülen bu cemaat ve lideri amel ve itikat cihetiyle Müslümanları ifsat ettiğini bilen bazı cemaat ve tarikatlar bunların iç yüzünü ve İslam kuran sünnet ve dine uymayan uygulamalarını biliyor ama bunlar yüzünden islama zarar gelmesin düşüncesi ile kimselere anlatamıyor veya inandıramıyordu.

Çünkü gülen cemaati toplumu öyle afsunlemişti ki kimse cemaatin kuran sünnet din ekseni dışında bir din icat ettiklerini ve paralel bir devlet yapılanması içinde olduklarının farkında değildi. Zahirde görünen icraatlarına bakıyordu.

Risale-i Nurları tahrip ettiğini, dini ve hakikatlerini tevil ederek tahrif ettiğini, İslam’da olmayan uygulamalar ile İslam’ı ifsat ettiğini, İslam’da olmayan bir din icat ettiğini, cemaati yavaş yavaş masonik bir yapı ile gizli perdeli bir örgüt şekline sokmaya başladığını, her yaptıkları yanlış ve sakat uygulamalara bir kılıf bularak hakikatleri gizlediklerini maalesef insanlar bilmiyordu.

İmanın şartını altıdan üçe indirmesi, Hristiyan ve Yahudileri cennete sokması, kelime-i şahadetten muhammedün resulallah ibaresini çıkarması, dinler arası diyalog, ılımlı islam projesi vb. sapkınlıkları halk hoşgörü ile karşılıyordu..

Çünkü bol gözyaşlı sohbetler, ülke dışı okullar, dershaneler, kolejler ve faaliyetler gerçekleri perdeliyor. İnsanlara sadece bu noktalara nazar ediyordu.

Müslümanın ferasetinden sakının çünkü o Allah’ın nuru ile bakar hadisi Müslüman için büyük bir dürbün teleskop ve her işin iç yüzünü gösteren bir emar ve röntgen vazifesini görmesi gerekirken maalesef siyasetten diyanete iş dünyasından sanata her kesim bu cemaatin zahirde parlak büyük ihtişamlı görünüşüne aldanmış, güleni neredeyse tapınacak derecede tazim, hürmet ederek insanüstü varlık statüsüne getirmişti..

Mümin feraset sahibi olur ve Allah’ın nuru ile bakar sırrı gereği bu cemaatin şaşası, ihtişamı, sözde büyük hizmetleri ve hocalarının kutsiyeti yığınları etkilerken şahsımı ve bilinçli çevremi asla etkilemedi. Çünkü işin iç yüzünü iyi biliyorduk. İki hakikatin içerisine bir batılı koyup insanları sinsice ifsat ettiklerini görüyorduk.

Yaptıkları icraatlerin kuran sünnet ve dinde yeri olmadığını ve bazı kavramlar, değerler, söylemler ve uygulamalar ile İslam’ı ve toplumu ifsat edip bozmaya çalıştıklarını cemaatine, sevenlerine ve taraftar olanlara ve muhabbet duyanlara bir türlü izah edip anlatamadık.

Cemaatin gayrimeşru bir yol takip ederek güya İslam’a imana hizmet etme gaye ve amaçlarının İslam’da dinde ve kuranda olmadığını anlatsak da insanlar anlamıyordu. Uyarılarımız ve ihtarlarımız makes bulmuyordu. ‘Olur, mu canım bu adam her gün peygamber ile görüşen onunla istişare eden hayatını İslam ve millete adamış bir azizdir.’ diyorlardı.

İtikada, Kur’ana, İslam’a sünnete ve akla uymayan o kadar yanlış icraat ve faaliyetleri vardı ki taraftarlarını ve öteki insanları bir türlü gerçekler noktasında ikna edemiyorduk.

Hipnoz ve ispirtizma ile teshir edilen ruhlar akıllar ve fikirler adeta irade ve şuurlarını hocalarının eline vermiş iradeleri ellerinden çıkmıştı.(Kör adama nasıl kırmızıyı anlatamazsınız ya durum böyleydi)

Yanlışları ve İslam’da olmayan uygulamaları bir türlü görmek anlamak kabul etmek istemiyorlardı.

Gazetelerde faiz reklamı varsa, millete içki için diyorsa, namazı ima ile kılın, yeri geldi mi fuhuş dahi yapın, öğrenciye şevk vermek için yalan peygamber rüyaları anlatın, televizyonlara faiz reklamı alın, gazeteye abone olun, himmet yapın diyorsa hoca efendinin elbette bir bildiği var diyorlardı.

fetullah gülenin kitapları ile zehirlenen cemaat fertlerı ilahi emir telakki ettikleri hocalarının emri ile hak- hukuk gözetmeden sınav soruları çalıyor, bütün stratejik kurumlardaki mevki ve makamlara kendi adamlarını getiriyor, engel olmaya çalışanları harcıyor veya iftira ile hayatlarını karartıyordu.

Onlar dine imana islama hizmet ediyorum diyerek yanlışlara hatalara kusurlara zulümlere düştüklerini kabul etmeseler da biz biliyorduk ki,gayri meşru bir tarik ile giden zıddı maksuda ulaşır.. Yani Haram bir yol ile islama dine hizmet etmeye çalışan asla muvaffak olmaz. Allah’ın dinine tarihte hiçbir zaman yalan ve hile üzerine hizmet eden islam büyükleri gelmemişti.

Gidişatlarına bakıp endişelerimizi dillendirirken hizmet efsanesi ile anılan bir cemaatin artık derin bir cemaate tehlikeli bir yapıya büründüğünü sosyal medyada ve farklı kulvarlarda söylüyorduk. Hak maskesi takan ve hak

suretine bürünmüş bu cemaatin ülke, millet ve toplum için büyük bir tehlike olduğunu çok dillendirip insanları uyardığımız halde sesimize hep kulak tıkandı.

1998 de gerçek yüzünü görüp 2000 yılında layık olduğu hitap şekli olan fetoş ismiyle andığımız zamanlarda insanlar neredeyse tekfir edip böyle muhterem bir adama nasıl fetoş dersin diyerek tepki gösterirdi. Hey gidi günler….

2006 da sanal âlemde bu taifeye karşı mücadele ederken toplumda ve siyasi camiada iyice ilahlaştırılmış ve hatadan münezzeh kusurdan Müberra görülmeye başlamıştı.

Her kes öyle görse de bizler asla göremiyorduk. Çünkü bizde bir Risale-i nur cemaatine mensuptuk. Bediüzaman hazretlerinin kitaplarını okuyorduk. Ama nurcu olarak anılan bu insanların yaptıkları bize ters geliyordu. Takva ve verayı esas alan bir yapı ve esas üzerine devam ettiğimiz halde bunların uygulamaları ,fetullah gülende görüldüğü iddia edilen olağanüstü haller, kerametler, hikayeler, peygamber görüşmeleri sırlar nedense mensup olduğumuz yerde ve öteki cemaatlerde yoktu.

Ne zaman bu adamların yalanları ve gerçek pis yüzü ortaya çıkacak diye içim içimi kemirirken Allah dostu bir büyük iki sene önce bana sabret çok kısa bir zaman sonra ne mal oldukları ve gerçek yüzleri ortaya çıkacak rezil rüsvay olacaklar. dedi.

17-25 Aralık patlak verince bütün pislikleri gerçek yüzü ve yaptıkları sinsi çalışmaları ortaya saçıldı. Hizmet efsanesinin nasıl karanlık pis bir örgüte, şebekeye ve çeteye dönüştüğü ortaya saçıldı. O büyük zatın sözü ortaya çıktı.

17-25 Aralık süreci ile hizmet erleri hizmet hareketi ve hala nurcu olarak anılan cemaatin gerçek yüzü görüldü.

Bu olaylar ve gerçeklere rağmen hala gözleri açılmayan akılları başa gelmeyen ve uyanmayan nadanlar ve safdiller gülenin İslam düşmanı, din düşmanı, deccaliyetin bir rüknü, batıl bir ajan, f tipi bir şeytan olduğunu görmeyip bağlılık yemini ediyorlardı.

Ta ki 15 Temmuz Darbe girişimi ile Meclis bombalanıp, MİT, Özel Hareket Daire Başkanlığı ve Halk tanklar altında ezilip 250 ye yakın insan şehit olduğunda halk bu adamın ve cemaatinin gerçek pis yüzünü gördü.

Fetullah gülen cemaatinin darbeler ile eli kanlı terör örgütüne, terörist ile işbirliği yaparak hainliğe, suikastlar ile dehşetli cinayet şebekelerine, İslam’da olmayan uygulamalar ile sapkınlığa döneceğini gülenin in gerçek kimliğinin İslam olmadığını yıllar önce söyleyip dil döktüğümüz ve inandıramadığımız insanlar ve kesimler şimdi haklı çıktığımızdan dolayı bizden özür ve af dilenip haklıymışsınız demeye başladılar.

İbretle ve dehşetle bütün dünya, hizmet efsanesi olarak anılan bir cemaatin derin cemaate sonrasında terör örgütüne dönüştüğünü gördü. Kıyamete kadar hayır ve iyilik ile ve rahmetle anılacak olan bir cemaat lanetle nefretle ve ihanetle anılmaya mahkûm oldu.

Karar vericiler ve oyun kurucuların âlemi islamın üzerinde oynadıkları oyunlar gereği fetullah gülen gibi çok adamlar ve dehşetli cemaat yetiştirdiği gibi yetiştirmeye ve içimize sokarak toplumu ifsat etmeye devam edeceğini bilmemiz gerekir.

Dün insanları uyardığımız gibi yine uyarıyoruz. Ülkemizde bir çok hak cemaat ve tarikat ve hocalar olduğu gibi birçok meridyen cemaat ve topluluk şu anda çekirdek hükmünde ve gizlice ve sinsice büyümektedir.

Toplumuza ihtiyacı olan gerçek Kuran sünnet din ve islam ile iman dersleri vermediğiniz sürece ve itikadı bozuk fikri sapık sözü tatlı ameli sıfır küçük yılanlar hükmünde olan ajan âlimleri, şeyhleri ve hocaefendileri ve Profları tespit edip başlarını ezmediğiniz sürece bu illegal gruplar bir gün gelip terör örgütüne dönüşüp devletine milletine vatanına ihanet edecekleri kaçınılmazdır.15 Temmuz olayı ve tarih buna şahittir. Vesselam.

Not: Vatanını milletini bayrağını seven ve asla ihanet etmeyen ve doğru kaynaklardan beslenen tarikatlar, cemaatler ve hocalar bahsimiz dışındadır. Bu vatansever ehli tarikat ve cemaatler darbe günü tanklara karşı durduğu gibi her zaman milli iradenin yanında yer almıştır.
 

(UA-BA-S) GAZİ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSI
 

  • Yahoo'da Paylaş
  • Paylaş
  • Paylaş
  • Facebook'ta Paylaş
  • Paylaş
  • Paylaş
  • Paylaş
  • Paylaş
Bu Yazı 2868 Defa Okundu
2016-08-03

SON YAZILARI

Kars’ın Bitmeyen Boğaz Köprüsü! Bu Milletin İyiliğini İstemeyenler! Moritanya İzlenimlerim Kurban tatilimi neden Moritanya da geçireceğim Kuyucuk Gölü kuş cenneti ilgi bekliyor 15 Temmuz’u Çocuklarınıza Vasiyet, Sala’yı Miras Bırakın! Gerçek Hak ve Adalet Sahipleri! ‘İlk Emir Oku’ Kitap Cafe Hayırda yarışanlar ile hayırdan sıvışanlar Oruç tutmakla Aç Durmak Arasındaki Fark!

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VİDEO HABERLER
Ciritte heyecanlı anlar
Ciritte heyecanlı anlar
Anketler
ÇOK OKUNANLAR
‘Sanayiciyim’ dedi, azılı dolandırıcı çıktı...
‘Sanayiciyim’ dedi, azılı dolandırıcı çıktı...

Referandum Sonuçları, Kars Referandum Sonuçları, 2010 Referandum Sonuçları, Referandum Oy Sonuçları, Türkiye Referandum Sonuçları, izmir haber, canlı referandum sonuçları

RSS © 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansı | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır