KHA | Kafkas Haber Ajansı | Kars Haberleri | Kars Haber  kars haberleri kars ajans

İSLAMİ TERÖR VE CANLI BOMBA MESELESİ…

  Muhammed Şamil Kakça

          tahkikk@gmail.com
         İSLAMİ TERÖR VE CANLI BOMBA MESELESİ…

İslami Terör ve Canlı Bomba Meselesi…


Bugün dünyada estirilen terörün adı islam terörü olarak anılsa da islamiyet, anarşi ve bozgunculuğa asla taraftar olmamıştır. Hatta tarih buna şahittir, İslam orduları bir şehri feth ettiğiniz zaman masum çocuklara, kadınlara, yaşlılara, mallarına ve ırzlarına hatta bağlarına bile dokunmamıştır.

Öyle ki, fetih sonrası hâkimiyetine giren bulunan topluluk ve ülkeleri asla asimile ederek değerlerini dinlerini ve inançlarını zorla sinsice değiştirmemiştir.

Bizleri vahşet ve terör ile suçlayan Haçlı zihniyet ve sömürgeci devletler ise işgal ettiği ülkelerin inanç ve yaşam tarzlarını değiştirip baskı ve zulümlerle ezmiş. Yüzyıllar boyunca mazlum ve masum toplulukları ve ülkeleri vahşice toplu soykırımlara ve katliamlara maruz bırakmışlardır.

Gelin görün ki kendilerine kanlı bir tarih yazan batılılar, kirli propaganda sonucu demokrasi havarileri olarak anılırken masum Müslümanlar terörist olarak anılmaya başlamıştır.

Sözde demokrasi getireceğim vaadi ile orta doğuyu kana bulayan batılı kâfirler ve müşteşrikler gözlerini şimdi de ülkemize dikmiş durumda.

Bugün meydanlarda kan döken PKK, DAEEŞ, BOKOHARAM, FETO, PYD, EL KAİDE, DHKPC, EL ŞEBBAP ve EBU EYYAF VE HİZBULLAH gibi terör örgütleri batının laboratuvarlarında üretilmiş İslam ülkelerine ve üzerimize musallat edilmiş terör belalarıdır.

İslam’ın özünde temelinde ve esasından bölücülük, anarşi, fitne ve bozgunculuk olmadığı halde terörü İslam ile ilişkilendirilmeye çalışılanlar İSLAMİ FOBİAYI meydana getirme ve farklı hesap ve plan peşinde koşanlardır..

İslamiyet’i savunduğunu iddia edenlerin dava, fikir, düşünce ve ideolojilerinin içerisinde anarşi terör ve fesat varsa o dava batıl çürük alçak ve menhus bir davadır.

Terör ve anarşi kavramı İslamiyet’e zıt ve çok uzak kavramlardır. Çünkü İslamiyet aklı, ırzı ve nesli korumayı esas alıp bunları kutsal görür. Bunların zarar görmemesi için çalışır.

İslamiyet bir gemide dokuz cani bir masum bulunsa o gemi batırılamaz der çünkü orada bir masumun hakkı var diyerek adaleti mahzayı savunur.(Bir adam milleti ve vatanı için kendisin feda ederse o başkadır)bu durumda adaleti izafiye devreye girer.

Eğer bir insan milleti bayrağı vatanı ırzı şerefi ve dini uğrunda hayatını feda ediyorsa bu insanın Allah katında kazanacağı değer ve paye şehitlik olur.

Eğer bir insan meşruiyeti kabul edilmeyen, İslam Kuran ve insaniyet kriterlerine uymayan bir dava amaç ve gaye için mücadele ediyor. Kutsal görüp öyle inandığı batıl davası uğrunda mazlum ve masum insanları katlediyorsa bu insanın adı terörist, militan veya cani olur gideceği yer ise ayetin ihbar ettiği gibi cehennem olur.

Eğer bir insan inandığı veya inandırıldığı kendinde hak toplumca veya insaniyetçe batıl olarak görülen bir dava uğrunda kendisini intihar bombacısı yapıp birçok mazlum insanın ölümüne sebep oluyorsa o insanın yatacak yeri olmadığı gibi böyle bir davayı İslamiyet asla mazur görmez.

İslamiyet masum bir insanı öldürmeyi bütün insanları öldürmek ile eş değer tutmuştur. Hatta masum bir insanı öldürenin yeri ebedi cehennem olacağını ve orada ebedi kalacağını şu ayeti kerime ilan ediyor. Kim bir mümini kasden öldürürse onun cezası, içinde ebedî kalmak üzere gireceği

cehennemdir. Allah ona gazab etmiş, onu lânetlemiş ve onun için büyük bir azap hazırlamıştır." (Nisa, 4/93)

İslamiyet, Allah ve peygamber adına kan döken adam öldüren örgüt kuran ve hak dava edenlerin dava mücadelelerinin batıl ve fasit olduğunu ilan eder.

Allah adına yeryüzünde fesat çıkaranların Allah’ın düşmanı olduğunu Bakara süresindeki şu ayeti kerime açıklıyor. Onlara: Yeryüzünde fesat çıkarmayın, denildiği zaman, "Biz ancak ıslah edicileriz" derler. Şunu bilin ki, onlar bozguncuların ta kendileridir, lâkin anlamazlar.

İslam adına intikam alma, Allah adına hüküm ederek insanları infaz etme ve kan dökme yetkisini asla bir örgüt ve kuruluşun eline bırakmamıştır.

İslamiyet, kan döken adam öldüren anarşi çıkaran cana kıyan ve fesat üreten ve fitne çıkaran her kesi lanetlediği gibi bu fikir düşünce ve eylemlerde bulunanları da lanetlemiştir.

Bir Müslüman kan döken ,adam öldüren, fesat çıkaran ,toplumu anarşiye sevk eden, huzuru bozan ve yol kesenlere asla kalben fiilen ve kavlen taraftar olamaz. Bu şekilde hareket edene ‘Zulme rıza gösterip taraftar olursanız ateş size dokunur’ ayeti müstahak olur.

Kavmiyet ırk ve millet davası ile yola çıkıp adam öldüren fesat çıkaran ve kan dökenlere anarşist terörist ve katil denildiği gibi bunlara taraftarlık edende Allah katında öyle muamele görür.

İslamiyet, dâhilde yapılan hak arama mücadelelerinin kan dökmeden adam öldürmeden hak gasp etmeden ve fesat çıkarmadan meşruiyet ölçüleri içerisinde yapılmasını tavsiye eder.

İslamiyet, Kuran ve sünnetin emirleri doğrultusunda hareket etmeyi emreder. Kişilerin liderlerin İslam’a uymayan mücadele yöntem ve usullerini asla kabul etmez.

İslamiyet sosyal içtimai hayatı mahveden gıybeti bile ölü eti yemek kadar çirkin görürken, zannın birçoğundan kaçının çünkü zanların bir kısmı günahtır derken, iftira, yalan ve yalancı şahitliği büyük günahlardan sayarken, kıskançlık ve haseti dahi kerih ve çirkin görürken kan dökmeye ve cana kıymayı nasıl mazur görebilir.

İslam adına terör örgütü kuranlar, İslam adına kan dökenler, İslam adına savaşanlar, İslam adına yalan konuşanlar, İslam adına infaz yapanlar, İslam adına intihar bombacısı olanlar, İslam adına kafa kesenler Allah düşmanı, yalancı ve muzır küresel bir takım güçlerin piyonu oyuncağı ve kuklasıdır.

İslam adına icra edilen bütün şerler kötülükler ve bozgunculuklar İslamiyet’in insanlığı 1400 senedir aydınlatan nurundan rahmetinden adaletinden ve güzelliklerinden mahrum etmek için kurulmuş ifsat ve tahrip komiteleridir.

İslam adıyla kurulan terör örgütleri İslam’ın nurunun hidayetinin kıtalara ulaşmasını engellemek ve rahmetinden insanların istifade etmesine mani olmak için teşekkül ettirilmiş kukla örgütlerdir.

Kuran ve sünnetten beslenmeyen bazı kesimlerin cehaletini kullanan bu eli kanlı terör örgütleri ellerine düşürdükleri insanları canlı bomba, terörist ve militan yaparak hayatlarını karartmakla beraber birçok mazlum insanların canlarına kıyıyorlar.

Terörün beslendiği kaynakların başında gelen cehalet, zaruret ve itilaf Müslüman toplumlardan temizlenip yerine ilim, marifet ve sanat ile yer değiştirildiğinde gerçek İslam doğru kaynaklardan

öğretildiği takdirde inşallah bütün bütün sona ermese de büyük çoğunlukla İslam ülkelerinde estirilen terör, anarşi bitecek münafıklar ve ifsat komiteleri Müslümanları kandıramayacaktır. Vesselam.

(UA-BA-S) GAZİ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSI
 

  • Yahoo'da Paylaş
  • Paylaş
  • Paylaş
  • Facebook'ta Paylaş
  • Paylaş
  • Paylaş
  • Paylaş
  • Paylaş
Bu Yazı 11410 Defa Okundu
2016-09-20

SON YAZILARI

Bu Milletin İyiliğini İstemeyenler! Moritanya İzlenimlerim Kurban tatilimi neden Moritanya da geçireceğim Kuyucuk Gölü kuş cenneti ilgi bekliyor 15 Temmuz’u Çocuklarınıza Vasiyet, Sala’yı Miras Bırakın! Gerçek Hak ve Adalet Sahipleri! ‘İlk Emir Oku’ Kitap Cafe Hayırda yarışanlar ile hayırdan sıvışanlar Oruç tutmakla Aç Durmak Arasındaki Fark! 16 Nisan Sonrası Yarınlarımız Bugünlerimizden Güzel Olacak

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VİDEO HABERLER
Adem Çalkın’ın Selim Kongresi konuşmasının tamamı
Adem Çalkın’ın Selim Kongresi konuşmasının tamamı VİDEO
Anketler
ÇOK OKUNANLAR
Şoförlere bubi tuzağı gibi yol!
Şoförlere bubi tuzağı gibi yol!

Referandum Sonuçları, Kars Referandum Sonuçları, 2010 Referandum Sonuçları, Referandum Oy Sonuçları, Türkiye Referandum Sonuçları, izmir haber, canlı referandum sonuçları

RSS © 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansı | Kars Haberleri | Kars Haber kars haberleri kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır