KHA | Kafkas Haber Ajansı | Kars Haberleri | Kars Haber  kars haberleri kars ajans

FETÖ MAĞDURLARI VE MAĞDUR EDEBİYATI YAPANLAR

  Muhammed Şamil Kakça

          tahkikk@gmail.com
         FETÖ MAĞDURLARI VE MAĞDUR EDEBİYATI YAPANLAR

 FETÖ Mağdurları ve Mağdur Edebiyatı Yapanlar

FETÖ hareketine gönül verenlerin bilinçaltına paralel din inancı sistematik, sinsice ve sabır ile işlendi.

Gizlice ve sinsice büyük gün için hazırlanan bu insanlar 17-25 Aralıkta gün yüzüne çıksalar da 15 Temmuz darbe teşebbüsünde başarılı olmayınca bütün bütün ifşa oldular.

İnsanların gönül verip inandığı ve muhabbet beslediği bir hareketin bir anda terör örgütüne ve ihanet şebekesine dönüşmesi ve yaptıkları darbe teşebbüsü yüzünden yüzlerce insanın öldürülmesi toplumda bu cemaate karşı nefret ve öfke patlamasına sebep oldu.

Bu gruba mensup insanlardan kimisi darbeye destek ve teşebbüsten içeri alındı. Kimileri 17-25 Aralık yargı darbesi sonrası farklı kanallar olan gazete-dergi aboneliği, sendika üyeliği, twitter üzerinden karalama, bank asya üzerinden para desteği, dersane ve okullarda çalışmaya devam etme, himmet ve bağış vermeye devam etme ve bu paraları farklı kanallar ile aklama, sosyal medyada hükümet aleyhinde propaganda, yargı ve emniyet güçleri eliyle hareket ederek üyelerinin aklama ve kollama vb. gibi sebepler ile desteğe devam ettiği için içeri alındı. Bir kısmı mesleklerinden ihraç edildi. Veya tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Yargı süreçleri devam ederken FETÖ örgütüne gönül verenlerin kullandığı By Lock gizli yazışma ortaya çıkarıldığında tutuklanmalar, gözaltılar ve ihraçlar daha da arttı.

Bu süreçlerde bir kısım insanların mağdur olduğu bir gerçektir.

1-Eşi FETÖ üyesi olup eşine söz geçiremeyen erkek veya kadınlar. 2-Arkadaş hatırı için gazete alan veya dergi alan ama FETÖ ile alakası olmayan insanlar.3-Bank Asya’yı Müslüman bir katılım bankası görüp para yatıranlar. 4-Kolejlerde verilen eğitimin kalitesinden dolayı çocuğunu orada okutanlar. 5-Arkadaş hatırı için sendika ya üye olan ama muhafazakâr yapısı olmayan insanlar. 6-Yanlış veya mesnetsiz ihbarlar yüzünden kara listeye alınanlar. 7-Kendisini gizlemek için başkalarını FETÖ üyesi göstererek iftira atan FETÖ üyesi olanlar tarafından mağdur edilen insanlar. Mağdurlar olarak sayabiliriz.bu mağdurları için iade itibar yapılıyor.

Ama hükümetinin 17-25 Aralıktan sonra yaptığı çağrılarına rağmen gittiği yoldan vazgeçmeyenler. 1-ülkeye yapılmak istenen ihanetleri görmeyenler. 2- MİT Tırı olayını görmeyenler.3- gece gündüz bir ülkenin dindar cumhurbaşkanına beddua edenler. 4- kendi ülkesini terörist göstermek için sosyal medyada kara propaganda yapanlar. 5- ülkenin cumhurbaşkanına yezit diyenler.6- Bank asyaya para yatırıp destek olanlar. 7- cemaat sendikasına üye olanlar. 8- gazete ve dergileri alanlar.9-okullarında ve kurumlarında çalışmaya devam edenler ve en önemlisi 15 Temmuz sonrası hiçbir şey olmamış gibi devam edenler terör örgütüne yardım ve yataklıktan yargılanıyor..

Günah galerileri, zulüm defterleri, sapkınlık karneleri ve ihanet çeteleleri ağzına kadar dolan bu kesimler aslında ilahi bir tokat yediler.

Bu milletin onlara gösterdiği teveccühe ve güvene ihanet ettiler. Adalet yerine haksızlık ve zulüm ve gasp içine girdiler. Bu zulümleri artık arşa dayandığı için Allah bunların zulümlerine dur dedi.

İnkâr, ihanet, takiyye, riyakârlık, hak gaspı, yalan ve iftirayı dine hizmet olarak gören ve yaptıkları hiçbir icraatı yanlış görmeyen bu zavallılar güruhunun mağduruz edebiyatı kamuoyunda ülkeyi zor durumda bırakma oyunlarıdır.

Mağdur edebiyatı yaparak kendilerini aklamak yanında ülkesini dünya kamu oyununda zor duruma düşürmeye çalışanlara şu soruları sormak gerekir.

1-Kendi çıkarlarına ters düştüğü için gece gündüz bir ülkenin dindar cumhurbaşkanın ölmesi için beddua eden, bile bile bir insanın ölümünü isteyen katiller neyin mağdurudur.!

2-Devletin kurumlarını ele geçirmek mücadelesinde kendi gibi düşünmeyen ve kendisine tabi olmayanları rakip görüp bu rakipleri mobing ile iftira ile propaganda ile yerlerinden eden, hatta işlerinden edenler neyin mağdurudur.

3-Kâfirler, zalimler ve ajanlarla işbirliği yaparak ülkesine ait sırları dışarı satanlar ve ülkesi aleyhinde çalışanlar neyin mağdurudur.

4-Himmet vermeyen veya vermeye yanaşmayan iş adamlarını ve sanayicileri ve esnafı kendinden olan polis ve hâkimlere havale ederek sahte düzmece iddianameler ile hapislere tıkanlar ve mallarını haksızca gasp edenler ve bir kısmının intihar etmesine sebep olanlar neyin mağdurudur.

5-Bir ülkenin sırlarını sosyal medyada yayınlayarak ülkesini satanlar neyin mağdurudur.

6-Helal haram faiz demeden her türlü para kazancını mübah görerek toplumun dini değerlerini ifsat edenler neyin mağdurudur.

7-Devletin kendisine verdiği yetkileri suistimal edip bütün kurumları kendi adamları ile doldurup hak gasp edenler neyin mağdurudur.

8-KPS Polis ve Askeri okul sınav sorularını çalıp kendi adamlarına verip onları polis asker ve diğer alanlarda söz sahibi yapanlar neyin mağdurudur.

9-Başta ülkenin yöneticileri olmak üzere milyonlarca insanın mahremine girip dinleme yapanlar ve bu dinlemeleri şantaj ve tehdit için kullananlar neyin mağdurudur.

10-Güneydoğu Anadolu bölgesinde radikal gördükleri bazı cemaatlerin mazlum insanlarını sahte delil ve iddianameler ile yirmi senedir hapislerde çürütenler neyin mağdurudur.

11-PKK ile işbirliği yaparak terörü tırmandırıp hendeklere zemin hazırlayıp ülkeyi kan gölüne çevirip kaos meydana getirmeye çalışanlar neyin mağdurudur.

12-Birçok faili meçhulde adları anılan, sahte iddianameler hazırlayarak kumpaslar ve şantajlar ile birçok insanın hayatlarını karartanlar neyin mağdurudur.

13-Samimi Müslümanların verdiği zekat sadaka ve yardımları amacının dışında kullanıp milletin verdiği kurban paralarını Amerikan lobilerine yedirenler neyin mağdurudur.

14-İnsanları ailelerinden koparıp onları dünyanın öteki ucuna gönderip o zavallı insanları orada CİA ye hizmet eden okullarda dine hizmet ediyorsunuz diye kandıranlar neyin mağdurudur.

15-Milletin verdiği yardımlar paralar himmetler ile holdingler kurup zengin olup keyif çatanlar neyin mağdurudur.

16-Siyaseti dizayn etme, iş adamlarını sindirmek ve rakiplerini susturmak için hapislere tıkanlar, şantaj yapanlar neyin mağdurudur.

17-İslam’a, Kur-’an’ a Risale-i Nurlara ihanet edip Kur-an’ı tevil ile tahrip, Risale-i Nurları tahrif edip peygamberi kamyon kasalarında gezdirip olimpiyatlara getirenler ve peygamber adına rüyalar uydurup insanları aldatanlar neyin mağdurudur.

18-İslam içinde yeni bir paralel din icat ederek Kuran ve sünneti tahrif ve tahrip edenler neyin mağdurudur.

19-Düne kadar Emniyette istihbaratta çalışan kırk kişiden otuz dokuzu bu cemaatin adamı ise bu nasıl mağduriyet oluyordu. Bunlar oralara hak ederek mi gelmişlerdi. Şimdi hakları gasp edilmiş gibi bağırıyorlar.

20-Yıllarca devletin hibe projelerini kendi derneklerine aktarıp milyarlarca dolar hortumlayanlar neyin mağdurudur.

21-Yıllarca bütün kurumların başına kendi cemaatlerinin adamlarını atayıp bütün önemli kurumları ele geçirenler ve bu kurumları babalarının çiftliği gibi kullananlar neyin mağdurudur. Bu insanlar bu makamlara hak ederek mi geldiler.

22-Düne kadar bu ülkenin valililerinin yüzde doksanı, emniyet müdürlerinin çoğunluğu bu cemaatin adamıydı. Kaymakamlarin büyük çoğunluğu bu cemaatten ise bu makamlara hak ederek mi geldiler.

23-Şeytanlık sahtekârlık yalancılık riyakârlık dessaslık ve hainlik kanlarına işlemiş bu adamların giriştiği 15 Temmuz darbesi başarılı olmuş olsaydı binler değil milyonlarca insan mağdur olacaktı.

24- Ellerinde bulunan 10 bin kişilik infaz listesini uyguladıklarında o insanların aileleri mağdur olmayacak mıydı?

25-Darbeye karşı çıkanlar hapislere tıkılarak veya öldürülerek mağdur edilecekti.bu mağduriyet değil mi.

26-on beş temmuzda ülke iç savaşa sürüklenerek Suriye ye dönecek ve milyonlarca insan mağdur olacak veya ölecekti.

27-Devletin arazilerini hile ve gasp ile ele geçirip kendi cemaatine ait yurtlar okullar ve üniversiteler kurmak için tahsis ettirenler neyin mağdurudur.

28-Kendilerine rakip ve engel gördükleri öteki cemaatlerin önünü sinsice keserek hizmetlerine engel olmaya çalışanlar acaba neyin mağdurudur.

29-Eli kanlı terör örgütüne oy verip teröristleri meclise taşıyanlar neyin mağdurudur.

30-Darbe başarılı olsaydı milyonlarca insanı çekinmeden mağdur edecek olanların şimdi kalkıp mağdur edebiyatı yapmaları şeytanlıktır.

Bugün mağdur edebiyatı yapanlar bilsinler ki bu sonuca kendi eylem ve söylemleri sonucu müstahak oldular..

Bu toplumun iyiliğini, hayrını, inancını, dinini, değerlerini ve saf niyetlerini suistimal ederek ihanet ettikleri için bu neticeye müstehak oldular.

Mağdur edebiyatı yapanlar bilsinler ki, İlahi kaderin bir tecellisi vardır. Beşer zulmeder kader adalet eder. Onlar ıslama, topluma ,dine insanlara değerlere zulüm ettiler. Bu zulümleri karşısında Allah bu neticeyi vererek adalet etti.

Bu insanlar biz haklı ve doğruyuz ahmaklığı ve cehaleti sergilemek yerine şimdiye kadar yaptıkları hataları ile yanlışları ile kusurları ile yüzleşip FETO bizi kandırıp mağdur etti, aldandık ve yalanlarına inandık diyerek FETO ya verdikleri destekten veya gönül bağından dolayı pişmanlık duyup kalben ve fiilen o yolu terk ederlerse, fiili öldürme suçuna karışmayanlar o zaman etkin pişmanlık yasasından faydalanıp kurtulurlar.

Yoksa basiretsiz ferasetsiz körü körüne ahmakça bir tavır ve duruş ile hareket ederek sanki gittikleri yol doğru ve öteki insanlar yanlış yolda divaneliği sergilemeye devam edip. Boğazlarına kadar pisliğe battıkları halde gerçekleri görmeyip, inandıkları yalanlara başkalarına da inandırma hezeyanlarına devam ederlerse amerikan vatandaşı ele başlarına  itaat edip ülkesine isyan ederlerse hiçbir şekilde ve kati olarak bu insanlara acınmaz. Mağduruz diyerek bağırmalarına işbirlikçi dostları olan kafirden başka kimse inanmaz.Vesselam.

  • Yahoo'da Paylaş
  • Paylaş
  • Paylaş
  • Facebook'ta Paylaş
  • Paylaş
  • Paylaş
  • Paylaş
  • Paylaş
Bu Yazı 1663 Defa Okundu
2016-11-12

SON YAZILARI

Bu Milletin İyiliğini İstemeyenler! Moritanya İzlenimlerim Kurban tatilimi neden Moritanya da geçireceğim Kuyucuk Gölü kuş cenneti ilgi bekliyor 15 Temmuz’u Çocuklarınıza Vasiyet, Sala’yı Miras Bırakın! Gerçek Hak ve Adalet Sahipleri! ‘İlk Emir Oku’ Kitap Cafe Hayırda yarışanlar ile hayırdan sıvışanlar Oruç tutmakla Aç Durmak Arasındaki Fark! 16 Nisan Sonrası Yarınlarımız Bugünlerimizden Güzel Olacak

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VİDEO HABERLER
Adem Çalkın’ın Selim Kongresi konuşmasının tamamı
Adem Çalkın’ın Selim Kongresi konuşmasının tamamı VİDEO
Anketler
ÇOK OKUNANLAR
Şoförlere bubi tuzağı gibi yol!
Şoförlere bubi tuzağı gibi yol!

Referandum Sonuçları, Kars Referandum Sonuçları, 2010 Referandum Sonuçları, Referandum Oy Sonuçları, Türkiye Referandum Sonuçları, izmir haber, canlı referandum sonuçları

RSS © 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansı | Kars Haberleri | Kars Haber kars haberleri kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır