KHA | Kafkas Haber Ajansı | Kars Haberleri | Kars Haber  kars haberleri kars ajans

DUANIN SIRRINI ANLAYAN İSTEMENİN ESRARINA VAKIF OLUR

  Muhammed Şamil Kakça

          tahkikk@gmail.com
         DUANIN SIRRINI ANLAYAN İSTEMENİN ESRARINA VAKIF OLUR

 Duanın Sırrını Anlayan İstemenin Esrarına Vakıf Olur

Kafkas Haber Ajansı Yazarı Muhammed Şamil Kafkasyalı’nın, “Duanın Sırrını Anlayan İstemenin Esrarına Vakıf Olur” yazısı:

Dua kaderi ilahiyeye taalluk etmesi ciheti ve ihtiyari, ızdırarı ve fıtri olması hasebiyle sırlıdır. Duanın sırlarına vakıf olmak için duanın mahiyetini, duanın gücünü, hakikatini, hikmetini bilmek gerekir. Duanın mahiyetini ve hakikatini bilindikçe istemenin esrarı da anlaşılır. Yani duanın kabul zamanları, duanın makbul vakitleri, duadaki kabulü kolaylaştıran etkenler, duanın ihtiyari, izdirari, fıtri ve yönleri bilindikçe kabule karin olması daha süratli olur.

Duanın sırlarını iyi bilen başta  peygamberler, alimler ve evliyalar dualara vasıtasıyla büyük nimetlere, esrarlara, rahmete, inayete ve ilimlere mazhar olup insanın aklınınhayalinin almayacağı alemleri müşahede edip, olayların iç yüzünü, garip işlerin iç yüzünü, bilinmeyen şeylerin mahiyetini çözmüş ve anlamışlardır. Bu kazanımların hepsinde duanın sırlarını anlayıp istemenin esrarına vakıf olmakla gerçekleşmiştir. Hatta öyle dualar edilmiştir ki sahibine ahret alemleri gösterilmiş, kabirler açılmış, gelecekte olacak işler seyir ettirilmiştir.

İnsanın aczi, fakirliği ve zaifliğine binaen verilmiş olan dua, yeri geldiği zaman aciz ve zaif insanların ellerinde top gülle atom bombası olup zalimlerin, kâfirlerin, hainlerin, başında gözyaşı fitilinin ateşlemesi ile patlar. Düştüğü yerleri tarumar eder. O zalimlerden kahharı zül celalin dua tokadı ile intikamını alır. Dua yeri geldiği zaman kayıpları, kaçakları, yitikleri bulmada sırlı bir anahtar bir müfettiş olur ve yoklukları varlıklara çevirir. Fakir evleri saraylara çevirir. Duanın sırrına istemenin esrarına eren, yeri gelir ızdırar ve fitri niyaz ve tazarru ile öyle kapıları kendisine açar ki, o dualar ile öyle engelleri açar kaldırır ki dünyanı orduları kuvvetleri gelse yapamaz. Duada istemenin esrarı bilindiği takdirde başkalarının kırk senede kazandırdığı varlığı ve makamı bir dua ile kısa sürede temin eder. Duada istemenin esrarı bilindiği zaman büyük neticeler için küçük bir yakarış, niyaz ve tazarru büyük neticeler için yeter. Duada istemenin esrarı bilindiği zaman gözlerin bilimin teknolojilerin görmediği aciz kaldığı alemler yerler görülebilir. Duada istemenin esrarı bilindiği zaman gizli bütün sırlar sinema perdesi gibi o insana görünür ve bilinebilir. Dua da istemenin esrarı sırları bilindiği takdirde hastalıklar şifaya, yokluklar varlığa, acılar mutluluğa, sıkıntılar rahata, hüzünler neşeye, felaketler mutluluğa, cehalet ilme, yokluk varlığa, acizlik ve zaiflik kudrete ve güce, fakirlik ve yokluk servete, gariplik ve zavallılık şan şöhret ve şerefe, zülumler adalete döner.

Duanın esrarına vakıf olan bir hoca talebesine “Önünde padişahlar yürüsün” demiş. Yıllar sonra bu dua kabul olup o zatın önünde hürmetle padişahlar yürümüş. Nice anneler çocuklarına saf, temiz, halis dualar etmiş o dualar neticesi o çocuklar istikbalde büyük mevkileri tutmuş. Bir annenin duası oğlunu cennette Hz. Musa ya komşu etmiştir. Nice duaların sırrına ve istemenin esrarına erenlerin dualarıyla akıl almaz işler çok hızlı olarak vuku bulmuş. Hz Yunusun münacatı ve duası onu denizin dibinde balığın karnında hapis olmaktan kurtarmış. Hz. İbrahim’in duası onu nemrutun ateşinden kurtarmış. Hz. Musa’nın duası onu zalim firavundan kurtarmış. Hz. Eyyub’un duası onu hastalıklardan kurtarıp halas vermiş. Hz Peygamberin duası neticesi bir çok sahabi maddi manevi sırlara ikramlara rahmete rahata esrara ermiş. O dualarının neticesini hayatlarında göstermişler. Nice alimlerin, evliyaların duaları, ana ve babaların duası ile hayatın yaşamın rengi şekli değişmiş.

Evet insan duanın bütün sırlarına ermeyebilir. Ama her insan duaya inanma, itimat etme, kabul etme, bağlanma, samimiyet gösterme ve duadaki gücü anlama sırlarını vakıf olma ile o duadaki külli veya cüz-i hakikatlerine vakıf olabilir. Bazen yapılan dua insana öyle bir makam kazandırır ki Peygambere cennette komşu yapar. Bazen duanın sırlarına ermek, ereni padişahlara dost arkadaş yapar. Bazen duanın sırlarına ermek ile sahibi her istediğini alacak kudrete erdirir.

Duanın sırlarına eren ve istemenin esrarına vakıf olan nice insanlar olmuştur ki bu hayır kapısını hazine kapısını nimet kapısını hayır ve güzellikler için kullandığı gibi; bazen duanın sırlarına erenler bu sırları kötülüklerde kullanma suistimaline bile girmişler. Kimisi bu sırları insanlık için, hayır için, iyilik için, güzellik için, nimetler için kullanmış. Kimisi ise hırs, açgözlülük göstererek hayır olmayan yollarda ve işlerde kullanma cüretini göstererek suistimal etmiştir.

Duaların ve münacatların öyle sırları gizemleri ve tatbik alanları o kadar geniştir ki; bazen bir iki kelime bazen bir sayfalık bir dua, bazen bir düşünce bazen ise bir ah ile muratlar, istekler, arzular, hayaller ve nimetler insanın önüne serilmiş ve onu sunulmuş müşkülatları hal olmuş, düğümleri çözülmüştür.

 Duaların mahiyetini ve sırlarlarını anlatan kitaplar ciltlerledir. İnsanın aklına gelenlerden tutun aklına gelmeyecek bir çok şey dualar ile vücuda gelmekte, bu duaların esrarına vakıf olmanın insana korkunç bir iktidar, güç, kuvvet, ilim, derece, şan ve şeref kazandırdığı görülmektedir. Kayıp duaları, kazanç duaları, hastalık duaları, ilim duaları, iktidar duaları, şifa duaları, bereket duaları, sırları bulma duaları, hazine bulma duaları, insanların hallerine vakıf olma duaları, bela musibete karşı dualar, zenginlik rahatlık duaları, insanların muhabbetlerini sevgilerini kazanma duaları, toplumda değer bulma duaları, hafızayı kuvvetlendirme duaları, yitikleri bulma, gidenleri geri getirme, deliliği giderme, kötü varlıklardan korunma duaları, teshir etme, belaları def etme, rüyalarda istediğini görme duaları vs vs binler on binlerce dua vardır.

Sual:Her şey dua ile oluyor ve dönüyor ise o zaman akla şu düşünce gelebilir. Her şey dua ile olduktan sonra çalışmaya çabalamaya ve zahmet çekmeye ne gerek vardır. Her şeyi insan dua ile halleder olur biter. Denilebilir.

Cevap: Evet her şeyde dua olacak ve duanın hem fiili hem de kavli olduğu unutulmayacaktır. Yani fiili ve hareket bir teşebbüs olacağı gibi kavli teşebbüste bir olacaktır. Hazırcılığa rahata konmaya yada haksız kazanca çalışmamaya taraftar olmayan bir din ve inanç her şeyi kısa yoldan kazanmaya ve haksızca elde etmeye zaten karşıdır. Dua insana Allah katında değer katıp kıymetini artıracağı için ve acizliğini fakirliğini nakıslığını zaifliğini ve elinin ömrünün ilminin kudretinin kısalı karşısında Allahın kudretini ilmini iradesini ve her şeyi gücü yettiğini göstermesi için eline verilen bir güç münacat müracaat dilek istek arzuhal ve iletişim yöntemidir. Kudret eli her yere her şeye yetişmeyenin insanın kudret eli ilim eli her yere ulaşan yetişen bir kudretten yardım isteme istimdad dileme istinat etme vesilesidir.

Duanın sırlarına erenler kainatın dilenciliğinden her şey karşısında titremekten ve her kese karşı temellükten ve boyun eğmekten ve her kesten korkup çekinmekten kurtulup kudreti ilahiyeye ve rahmeti ilahiyeye iltica edip yönelip boyun eğip zilletten kurtulup izzete ve değere ererler.Duanın sırlarına erenler rablerinin gazabını azabını değil rahmetini aciz ve zaif lisanları ve halleri ile celp edip çekerler.Duanın sırlarına erenler mana ile hikmet ile sırlar ile hakikat ile keramet ile beşaret ile hem hem olurlar.Duaların sırları ile geçmişi geleceği ve hazır zamanı izni ilahi ile bilip görebilirler.Duaların sırlarına erenler ilahi sırlara vakıf,manevi lezzetlere nail olurlar.Eşyanın iç yüzünü mahiyetini bilirler.Duaların sırlarına erenler istemenin edebini hikmetini ve gereğini bilip ona göre neyi ne zaman nerede kimden isteyeceğini bilip ona göre hareket ederler.Dünyada dua ganimetini silahını ve nimetini güzelce istimal edip değerlendirip rahmete ve kereme mazhar olurlar. Vesselam. 

  • Yahoo'da Paylaş
  • Paylaş
  • Paylaş
  • Facebook'ta Paylaş
  • Paylaş
  • Paylaş
  • Paylaş
  • Paylaş
Bu Yazı 4770 Defa Okundu
2015-01-13

SON YAZILARI

Bu Milletin İyiliğini İstemeyenler! Moritanya İzlenimlerim Kurban tatilimi neden Moritanya da geçireceğim Kuyucuk Gölü kuş cenneti ilgi bekliyor 15 Temmuz’u Çocuklarınıza Vasiyet, Sala’yı Miras Bırakın! Gerçek Hak ve Adalet Sahipleri! ‘İlk Emir Oku’ Kitap Cafe Hayırda yarışanlar ile hayırdan sıvışanlar Oruç tutmakla Aç Durmak Arasındaki Fark! 16 Nisan Sonrası Yarınlarımız Bugünlerimizden Güzel Olacak

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VİDEO HABERLER
Adem Çalkın’ın Selim Kongresi konuşmasının tamamı
Adem Çalkın’ın Selim Kongresi konuşmasının tamamı VİDEO
Anketler
ÇOK OKUNANLAR
Şoförlere bubi tuzağı gibi yol!
Şoförlere bubi tuzağı gibi yol!

Referandum Sonuçları, Kars Referandum Sonuçları, 2010 Referandum Sonuçları, Referandum Oy Sonuçları, Türkiye Referandum Sonuçları, izmir haber, canlı referandum sonuçları

RSS © 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansı | Kars Haberleri | Kars Haber kars haberleri kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır