KHA | Kafkas Haber Ajansı | Kars Haberleri | Kars Haber  kars haberleri kars ajans

PEYGAMBERİN BIRAKTIĞI İKİ KUTSAL EMANET KURAN VE EHLİ BEYT!

  Muhammed Şamil Kakça

          tahkikk@gmail.com
         PEYGAMBERİN BIRAKTIĞI İKİ KUTSAL EMANET KURAN VE EHLİ BEYT!

 Peygamberin Bıraktığı İki Kutsal Emanet Kuran ve Ehli Beyt!

Kafkas Haber Ajansı ( KHA ) Yazarı Muhammed Şamil Kafkasyalı’nın, “Peygamberin Bıraktığı İki Kutsal Emanet Kuran ve Ehli Beyt!” yazısı:

Peygamber efendimizin ümmetini ehli beytin etrafından toplamak arzusunun altında yatan hakikat ve hikmet şudur ki, zamanın geçmesiyle ali beytin çoğalacağını Allah’ın izniyle bilmiş ve İslâmiyetin belli zaman dilimlerinde zaafa düşeceğini anlamış. Bu zor sıkıntılı süreçlerde öyle bir kuvveti maneviye ve çok bir cemaat lazım ki alemi İslamiyet’i ümitsizlikten, yeisten, korkudan kurtarıp maddi ve manevi yükselmeye ve yüceltmeye vesile kılsın. Ümmeti zillete ve dinsizliğe düşmekten kurtarsın.

Peygamber efendimiz gaybi aşına nazarıyla islam âleminde ve bütün insanlığa rehberlik ve mürşidlik vazifesini görecek zatların, çokluk itibariyle Âl-i Beytten çıkacağını gördüğü için ümmetinden ali beyte karşı hürmet ve muhabbeti emretmiştir..

Âl-i Beyt ise, hakaik-i İslâmiyeyi ve ahkâm-ı Kur’âniyeyi muhafazaya memur oldukları Yüz binlerle müçtehidîn-i muhakkikîn ve muhaddisîn-i kâmilîn ve evliyalar ve asfiyalar o nesilden geldiği için efendimizi onlara karşı hürmet ve merhameti emretmiştir.

Nasıl ki Hz İbrahimin neslinden gelenlerin çoğu peygamber olmuş ve insanlığa büyük hizmetlerde bulunmuştur. Öylede Peygamber efendimizin soyundan ve neslinden gelenlerde alemi islamiyetin intişarı, ihzarı, yücetilmesi ve kıtalara yayılmasında en önemli rolü üstleneceğini Peygamber efendimiz mucize nazarıyla gördüğü için ali beytine karşı hürmet ve muhabbet istemiştir.

Çünkü her asırda ve zamanda ali beytten gelen zatları Allah İslâmiyetin hıfzına koşturdu. Her biri, kendi kabiliyetine göre, islami camiada farklı alanlarda bir vazifeyi üzerine aldı. Bu vazifelerinde kemâl-i ciddiyetle çalıştılar. Bir kısmı hadislerin muhafazasına, bir kısmı şeriatın muhafazasına, bir kısmı hakaik-ı îmâ-niyenin muhafazasına, bir kısmı Kur’ân’ın muhafazasına çalıştı, ve hâkezâ, herbir fırka ve taife bir hizmete girdi. İslamiyet için çalıştılar.

Bu hakikate işaret eden bir rivayette “Size iki şey bırakıyorum; onlara temessük etseniz necat bulursunuz: biri Kitabullah, biri Âl-i Beytim.” Çünkü Sünnet-i Seniyyenin kaynağı ve muhafızı ve her cihetle tabi olması ile etmesiyle mükellef tutulan, Âl-i Beyttir.

İşte bu sırra binaendir ki, Kitap ve Sünnete ittibâ ünvanıyla bu hakikat-i rivayet ile bildirilmiştir. Demek Âl-i Beytten, risalet vazifesini ifa ve icra etmekten muradı, Sünnet-i Seniyyesidir. Sünnet-i Seniyyesine ittibâı terk eden, hakikî Âl-i Beytten olmadığı gibi, Âl-i Beyte hakikî dost da olamaz.

Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmın, Hazret-i Hasan ve Hüseyin’e karşı küçüklüklerinde gösterdikleri fevkalâde şefkat ve azim ehemmiyet yalnız kendi torunları olması ve şefkat ve yakını oldukları olmasından ileri gelen bir muhabbet değil. Belki nübüvvet vazifesinin nurani bir başlangıcı ve peygamberin varisleri olacak gayet ehemmiyetli bir cemaatinin kaynağı, temsilcisi ve başlangıcı olması cihetiyledir.,

Evet,  Peygamber Efendimiz Hazret-i Hasan’ı (r.a.) kucağına alarak başını öpmesiyle, Hazret-i Hasan  (r.a.)  soyundan gelecek olan nurani mübarek nesiller olan, Gavs-ı Âzam olan Şah-ı Geylânî gibi pek çok mehdî-misal nübüvvet varisleri ve şeriata hizmet edecek olan o soydan gelecek zatların hesabına Hazret-i Hasan’ın (r.a.) başını öpmüş. Ve o zatların istikbalde edecekleri kudsi hizmetleri nazar-ı nübüvvetle görüp takdir ve tasdik etmiş. Ve takdir ve teşvike alâmet olarak, Hazret-i Hasan’ın (r.a.) başını öpmüş.

Hem Peygamber efendimizin Hazret-i Hüseyin’e karşı gösterdikleri fevkalâde ehemmiyet ve şefkat, Hazret-i Hüseyin’in (r.a.) nurani silsilesinden gelen Zeynelâbidin, Cafer-i Sadık gibi eimme-i âlişan ve nübüvetin hakiki varisleri gibi çok mehdîmisal zevât-ı nuraniyenin namına ve din-i İslâm ve vazife-i risalet hesabına boynunu öpmüş, kemâl-i şefkat ve ehemmiyetini göstermiştir.

Evet, Geçmiş ve gelecek kendisine gösterilen Peygamber Efendimiz Hazret-i Hasan ve Hüseyin’in arkalarından onların soyundan gelecek olan eden kutupları ve eimme-i verese ve mehdîleri görmüş ve onların umumu namına bu zatların başlarını öpmüş.

Efendimizin ehli beyte muhabbeti emretmesi ve onlara sahip çıkılmasını istemesi ve bu nurani nesle karşı hürmet istemesi kıyamete kadar dini mübine yapacakları hizmetlerde başrol oynayacakları içindir. Kuran ve ehli beyte yani ehli beytin ittiba ettiği sünnete uymakla necat olunacağı gerçeğine işarettir.

Ehli beyti sevenler Peygamberi sevmiş olacağı gibi ehli beyte düşmanlık edenlerinde peygambere düşmanlık etmiş olacakları gerçektir. Ehli beyti sevmek onlara muhabbet ile olacağı gibi onların yolunda gitmekle mümkün olacaktır. Ehli sünnet vel cemaat çizgisi onların açtığı nurani yoldur. O yolda gidenler bu iki kutsal emanete sahip çıkmış olacaklardır. Vesselam.

Kaynak Olarak: Risale-i Nur da Geçen “Ehli Beyt” Bahsinden istifade edilmiştir.

(BA-BA-S) GAZİ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSI

  • Yahoo'da Paylaş
  • Paylaş
  • Paylaş
  • Facebook'ta Paylaş
  • Paylaş
  • Paylaş
  • Paylaş
  • Paylaş
Bu Yazı 1316 Defa Okundu
2015-10-21

SON YAZILARI

Bu Milletin İyiliğini İstemeyenler! Moritanya İzlenimlerim Kurban tatilimi neden Moritanya da geçireceğim Kuyucuk Gölü kuş cenneti ilgi bekliyor 15 Temmuz’u Çocuklarınıza Vasiyet, Sala’yı Miras Bırakın! Gerçek Hak ve Adalet Sahipleri! ‘İlk Emir Oku’ Kitap Cafe Hayırda yarışanlar ile hayırdan sıvışanlar Oruç tutmakla Aç Durmak Arasındaki Fark! 16 Nisan Sonrası Yarınlarımız Bugünlerimizden Güzel Olacak

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VİDEO HABERLER
Adem Çalkın’ın Selim Kongresi konuşmasının tamamı
Adem Çalkın’ın Selim Kongresi konuşmasının tamamı VİDEO
Anketler
ÇOK OKUNANLAR
Şoförlere bubi tuzağı gibi yol!
Şoförlere bubi tuzağı gibi yol!

Referandum Sonuçları, Kars Referandum Sonuçları, 2010 Referandum Sonuçları, Referandum Oy Sonuçları, Türkiye Referandum Sonuçları, izmir haber, canlı referandum sonuçları

RSS © 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansı | Kars Haberleri | Kars Haber kars haberleri kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır