KHA | Kafkas Haber Ajansı | Kars Haberleri | Kars Haber  kars haberleri kars ajans

HERKES ONA DÜŞMAN

  Muhammed Şamil Kakça

          tahkikk@gmail.com
         HERKES ONA DÜŞMAN

 Herkes Ona Düşman

Tarihten kopuk, mukaddesatına yabani ve mazisine muhabbeti olmayan bir toplumun meydana gelmesinde yakın tarihteki ecdad ve din düşmanlığının etkisi büyüktür.

Kahraman ecdadımıza karşı yeni nesillerin hasımane ve ön yargı ile bakma hastalığı ve zihniyeti Abdülhamid’den zamanımıza kadar devam ediyor.

Osmanlının otuz sene gecikmesini engelleyen ve 33 sene iktidarda kalarak büyük icraatlar yapan Abdulhamid Han’a Siyonistler, Avrupa ve içimizdeki hainler kızıl sultan lakabı taktığı gibi Avrupa medyası da Abdulhamid’e karşı linç kampanyaları başlatarak diktatör yaftası ve propagandası ile düşmanlıklarını dışa vurmaktan çekinmemişlerdir.

Maalesef ülkesi vatanı milleti ve ümmet için çalışan Abdülhamit, dâhili ve harici ihanetlere, düşmanlıklara ve saldırılara, karışıklık isyan ve ihtilal kalkışmalarına maruz kalarak yalnızlaştırılmaya çalışılmış.

33 Senelik saltanatı Selanik’ten gelen çoğunluğu mason ve gayri nesebi olan hareket ordusu tarafından elinden alınmıştır. Tahttan indirildiğini ona tebliğ için gelenlerin birisinin Yahudi birisinin ermeni diğerinin Arnavut olması ülkenin kimlerin eline geçtiğini göstermektedir.

Evet, ibret ve dikkatle bakanlar görür ve anlar ki, yüz sene sonra ülkemizde aynı oyunlar sergileniyor. Yüz sene önce Abdülhamid’in misyonunu yüklenen Erdoğan için aynı oyun, algı operasyonları, diktatör yaftaları, medya yoluyla saldırılar ve kalkışmalar sergileniyor.

Türkiye’yi kendisine müstemleke yapan ve istediği zaman ülkenin iktidarını darbe ve entrikalar ile değiştiren kendisine yüzde yüz itaat isteyen Amerika boyun eğmediği için Erdoğan’a DÜŞMAN

Türkiye’nin ekonomik ve siyasi olarak tam bağımsız ve güçlü bir ülke olma yolunda ilerlemesi için baş döndürücü projeler ve icraatlar ile kendi enerji savunma sitemlerini geliştirdiği için Avrupa Erdoğan’a DÜŞMAN

Dünyayı parmaklarında oynatıp Müslümanlara yapılan bütün zulümlere göz yuman BM de ikiyüzlülerin çirkin yüzlerine karşı Dünya beşten büyüktür dediği için NATO ülkeleri Erdoğan’a DÜŞMAN

Davos’ta ümmeti Muhammedîn gönlüne su serpecek bir duruş ve tavır ile İsrail Cumhurbaşkanını fırçalayarak rezil ettiği için bütün Yahudi ona DÜŞMAN

Ümmeti Muhammed’e yapılan zulümlere ve baskılara ve cinayetlere karşı sesini yükselterek Müslümanları birleştirmeye çalıştığı için Siyonistler Erdoğan’a DÜŞMAN

Türkiye’yi silahta dışa bağımlılıktan kurtarıp kendi silahını tank ve topunu ve füzesini yaparak silah ihraç edecek konuma geldiği için silah baronları ona DÜŞMAN,

Terörü destekleyen Avrupa’yı ikiyüzlü tutumunu ve çifte standardını yüzlerine haykırarak aşağıladığı için Avrupa liderleri Erdoğan’a DÜŞMAN,

Söz dinleyen, boyun eğen, itaat eden, kabul eden, biat eden liderlerin aksine söz dinlemeyen, boyun eğmeyen, itaat etmeyen, emir almayan bir lider olduğu için küresel güçler Erdoğan’a DÜŞMAN

Yüz yıldır milletin dini ve inancı üzerine kara kâbus gibi çöken ve Müslümanların inanç ve yaşam alanlarını yok etmeye çalışan gayri nesebi, laik, çağdaş ve ulusalcı çevrelerin tahakküm ve gücünü kırdığı için bu kesimler de ona DÜŞMAN

İslam ve mukaddesat düşmanlarının, yasaklarını, zulümlerini ve zorbalıklarını yıktığı ve hoşlanmadıkları bir sistem kurmak için korkusuzca teşebbüs ettiği için gladyo ve derin devlet Erdoğan’aDÜŞMAN

Şeytanın cisimleşmiş hali olan FETO nun kırk yıllık habis ve hain planlarını bozduğu ve dünyaya gerçek yüzünü gösterdiği için fetocular da Erdoğan’a DÜŞMAN,

Ülkenin yüz senedir kaymağını yiyen, Anadolu halkını geri bırakan ve gelişmesine engel olan İstanbul sermayesi hepten Erdoğan’a düşman.

Hükümet yıkan, hükümet kuran, tehdit ve şantaj ile güç devşirmeye çalışan medya patronlarının para musluklarını kesip zorbalıkları ve rezil yayınlarının önünü kestiği için derin medya açıkça Erdoğan’a DÜŞMAN

Aylık yüzde iki yüz faizler, gecelik yüzde üç yüz repolar ve devalüasyonlar ile parasına para katan faiz lobileri para muslukları kesildiği için Bu kesimlerde Erdogan’a DÜŞMAN,

Başörtüsü yasağı zulmünü her kesimden kurumdan kaldırıp, irtica paranoyasına ve gericilik yaftalarını kaldırıp mağduriyetlerin önünü aldığı için aydın, paşa ve gazeteci görünümlü ve münafık ve gizli din düşmanları da ona DÜŞMAN,

Milleti ülkeyi vatanı bölmeye çalışan terör örgütü ve yandaşlarının planlarını bozduğu ve akim bıraktığı için terör seviciler ve terör grupları Erdoğan’a ölümüne düşman..

Ülkesi, milleti, vatanı, ümmeti ve geleceği için çalışan, milletini dünyada söz sahibi yapmak için çırpınan bir lidere zalimler, kâfirler, münafıklar, hainler düşmanlık etmekte haklı olabilirler.

Kâfire zalime düzen kuruculara ve tapınak şövalyelerinden emir almadığı için,

Derin güçlere itaat etmediği için,

Dünya siyasetine oyun kurucu olarak girmeye çalıştığı için,

İMF yi kovarak sömürüden milleti kurtardığı için,

Bağımsız bir şekilde kendi siyasetini ve politikalarını belirlediği için,

Ülkeyi küresel güçlerin şamar oğlanı olmaktan kurtardığı için

Erdoğan’a düşmanlık etmeleri doğaldır.

Sosyal medya, Televizyon kanalları, kuklaları ve maşaları aracılığıyla Erdoğan’a saldırarak devrilmesi için çalışmaları onların küfür, inanç ve düşmanlıkları gereğidir.

Bizlere ne oluyor ki, kâfirler zalimler hainler münafıklar ve komiteciler ve maşalar ile kol kola girip, el ele gezip, ağız birliği edip, saf tutup bizden içimizden dinimizden inancımızdan milletimizden ve özümüzden olan birisine düşmanlık ediyoruz.

Milletinin vatanın bekası geleceği parlak günleri için çırpınan çalışan ve koşturan birisine karşı düşmanlık ediyoruz.

Avrupalı Amerikalı Rusyalı kendi işe yaramaz liderine sahip çıkıp arka çıkıp onu baş tacı yaparken bizler maziden gelen ecdat düşmanlığı ve ön yargısı ile ülkesi için dik duran, cesaretli, onurlu, milleti, vatanı ve geleceği için çalışan

Bu millete ne kötülük yaptı Erdoğan?

Döneminde ülkeyi İMF kapılarına mahkûm mu etti,

Enflasyonu yüzde yüzlere mi çıkardı.

Ülkede faizleri yüzde üç yüzlere mi çıkardı,

Hastane kapılarında insanlar rehin mi kaldı,

Her gün ülkede insanlar yüzde dört yüz zam haberleri ile mi uyandı,

Üçlü koalisyon dönemindeki gibi ülkenin 45 milyar dolarını bankalara mı hortumlattı.

İnsanlar onun döneminde ekmeği karne ile mi aldı.

İktidarı zamanında insanları tüp, yağ ve ekmek kuyruklarına mahkûm mu etti.

Dulları, hastaları, engelli vatandaşları aç ve açıkta mı bıraktı.

Milli geliri bin dolar seviyelerine mi geriletti.

Döneminde yüksek faizler yüzünden insanların ömür boyu ev ve araba sahibi olma hayalleri mi yıkıldı.

Her şehre üniversite, hava alanı ve duble yollar ve hastaneler yapmaktan mahrum mu etti.

İstikrarsız ve her geçen gün küçülen bir ekonomi modeli mi uyguladı.

İnsanların alım gücünü zayıflatıp toplumu fakirleştirip ekmeğe muhtaç hale mi getirdi

Anadolu’nun en ücra köşesini kompleks okullar, yatılı yurtlar, sağlık aile merkezlerinden mahrum mu etti.

Her şehre ve ilçelere TOKİ ler yapmayarak halkı evsiz barksız ve yurtsuz mu bıraktı.

Dünya nezdinde ülkesini ve milletini itibarsızlaştırıp değersiz mi kıldı.

Evet, insan olma cihetiyle hatalar yanlışlar kusurlar ve eksiklikleri olmuştur.

Peygamberler hariç tarihi şahsiyetlerden kimin hatası yanlışı ve kusuru yoktur.

Bizler küçük evimizde aile fertlerini yönetip ekonomiyi denk edemez iken seksen milyonluk bir ülkeyi her alanda idare etmek kolay mı zannediliyor.

Her insanın hataları kusurları yanlışları eksiklikleri olabilir. Bunların düzelmesi için dua edilir.

Ama hayırları şerrine raci olan üstün gelen bir lidere insana ve yöneticiye düşmanlık ederek kâfirlerin zalimlerin hainlerin emperyalistlerin safında durmak insaf vicdan ve insanlık ile bağdaşmaz.

Kâfirler, zalimler, Avrupa, Amerika, FETO, PKK ağzı ile hakaret düşmanlık iftira ve kin beslemek milli duruşa, vicdan ve hakkaniyete asla sığmaz.

Böyle bir düşmanlığı ancak devşirilmiş nesiller yapabilir.

Müslüman yapısına uymayan Demokrasi denilen sistem milleti toplumu kamplara böldüğü için kendi inanç düşünce ideoloji ve partisinde olmayan liderlerin yaptığı güzel hayırlı işleri kabul etmeme ve inkar etme hastalığını da beraberinde getirmiştir.

Dünyada mazisi ile geçmişi kültürü ve dini ile bağları koparılmış mazlum ve bahtsız bir millet olma bedbahtlığını yaşadığımız için bu kopukluk ve köklerinden uzaklaşma beraberinde ecdadına dedelerine ve büyüklerine sövme ve inkar kültürünü getirmiştir.

Ne gariptir ki geçmişte bu milleti vatan din islam kuran bayrak için mücadele edenleri yeni nesillere yok saydıran sistem yakın tarihteki nice şahsiyetleri ilahlaştırıp putlaştırıp hatadan kusurdan müberra ve münezzeh hale getirmiştir.

Kendi ülkesinin lideri için diktatör gibi çirkin adi bir ifade diline bulaştırılan bir milletin uyanması ve olayları Müslüman bakış açısı ile resmin bir bütüne bakarak değerlendirmesi gerekir. Kafir zalim münafık ve hainlerin düşman olduğu benim ülkemin liderine ben niye düşmanlık ediyorum demesi gerekir. Vesselam.

  • Yahoo'da Paylaş
  • Paylaş
  • Paylaş
  • Facebook'ta Paylaş
  • Paylaş
  • Paylaş
  • Paylaş
  • Paylaş
Bu Yazı 8208 Defa Okundu
2017-03-26

SON YAZILARI

Bu Milletin İyiliğini İstemeyenler! Moritanya İzlenimlerim Kurban tatilimi neden Moritanya da geçireceğim Kuyucuk Gölü kuş cenneti ilgi bekliyor 15 Temmuz’u Çocuklarınıza Vasiyet, Sala’yı Miras Bırakın! Gerçek Hak ve Adalet Sahipleri! ‘İlk Emir Oku’ Kitap Cafe Hayırda yarışanlar ile hayırdan sıvışanlar Oruç tutmakla Aç Durmak Arasındaki Fark! 16 Nisan Sonrası Yarınlarımız Bugünlerimizden Güzel Olacak

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VİDEO HABERLER
Adem Çalkın’ın Selim Kongresi konuşmasının tamamı
Adem Çalkın’ın Selim Kongresi konuşmasının tamamı VİDEO
Anketler
ÇOK OKUNANLAR
Şoförlere bubi tuzağı gibi yol!
Şoförlere bubi tuzağı gibi yol!

Referandum Sonuçları, Kars Referandum Sonuçları, 2010 Referandum Sonuçları, Referandum Oy Sonuçları, Türkiye Referandum Sonuçları, izmir haber, canlı referandum sonuçları

RSS © 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansı | Kars Haberleri | Kars Haber kars haberleri kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır