KHA | Kafkas Haber Ajansı | Kars Haberleri | Kars Haber  kars haberleri kars ajans

KUR’AN MUSHAFLARI’NA, ABDESTSİZ DE DOKUNULUP OKUNULABİLİR!

  Mustafa ALTUNOK

          maltunok@hotmail.com
         KUR’AN MUSHAFLARI’NA, ABDESTSİZ DE DOKUNULUP OKUNULABİLİR!

Kur’an Mushafları’na, abdestsiz de dokunulup okunulabilir! 

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah(c.c.)’a sığınırım,
Rahman, Rahim olan Allah(c.c.)’ın adıyla;
 
Öncelikle; Kur’an’ın ışığı ile tüm karanlıkları aydınlatan Allah(c.c.)’ a hamd olsun, şükürler olsun. O’nun; Kur’an’la aydınlanmaya ve aydınlatmaya çalışan tüm mücahit kullarına selam olsun!
 
Bildiğiniz gibi; Kur’an, hidayetin rehberidir. İmtihanda olan akıl sahipleri için sunulmuş bir yol göstericidir. Bunun içinde, ilk olarak okumaktan bahsetmiş, girişi bu husustan açmıştır. Fakat ne var ki, iki sebepten dolayı, bu ümmet vahiyden uzaklaştırılmıştır. İşte bunlardan birisi, abdestsiz dokunulmaz ve okunulmaz iddiasıdır. Kur’an’da, kesinlikle böyle bir bildiri olmamasına rağmen, ısrarla bu gibi iddialarla, insanların vahiyden uzaklaşmasına uğraşılmaktadır. Üstelik şu ayet meali de, anlaşılıp dinlenilmeden, yanlış iddialara bir delil olarak sunulmaya çalışılmaktadır:
 
‘Bu kitap, yüce Kur’an’dır. Saklanıp korunmuş bir kitaptadır. Ona, sadece temizlenip arınanlar dokunabilir!’
 
Vakı’a Sûresi / 77-79.Ayetlerin Meali
 
Bu ayet mealine birazcık dikkat edersek görürüz ki, bir kere burada bahsedilen konu Kur’an’dır. Kur’an Mushafı değil! Evet, burada anlayacağımız husus, bizim şu anda elimize alıp okuduğumuz her hangi bir mushaf değildir. Çünkü bu ayetlerin indirildiği dönemlerde, şu anda elimizde tuttuğumuz mushaflar henüz yoktu. Kur’an, bildiğimiz gibi, peygamberimizden sonra mushaf haline getirilmiştir. Zaten bizler, insan eliyle kaplanmış veya insan eliyle yazılmış kâğıtları kutsallaştırıyor ve ondan sonrada dokunulup dokunulmayacağı gibi konuları tartışıyoruz. İkincisi ise, ayetin mealinde, ancak temizlenip arınanların dokunabileceği vurgulanmıştır. Temizlenip arınanlar ise, bazı ayetlerde de açık bir şekilde bildirildiği gibi, meleklerdir. Zaten temizlenmek tabirinin, abdestle bir alakası yoktur. Zaten abdest olsaydı, ya namaz için olduğu gibi bir bir sayılır, ya da bizatihi abdest denilebilirdi. Buradaki temizlenmek, manevi temizliktir. ‘Allah(c.c.) temizlenenleri sever’ gibi vahyin bildirdiği tabirlerde, manevi temizlikten yani tövbe etmekten bahsedilmiştir. ‘Size verilen nimetlerin temiz olanlarından yiyin’ gibi ayetlerde de, yine manevi temizlikten yani nimetin helal olmasından bahsedilmiştir. Bu yüzden meleklerin temizlenmiş olmaları da manevi bir temizlik olup, onların günah gibi pisliklerden arındırılmış olmasındandır. Bunun için de, biraz önceki tabirin bulunduğu ayette vahyin kaynağına atıf yapılmış ve bu konu hakkında, şeytanların getirdiğine dair müşriklerin ortaya attıkları iftiralara cevap verilmiştir. Böylelikle onun, asla şeytanlar tarafından dokunulup getirilmediği vurgulanmıştır. Tıpkı şu ayetin mealinde vurgulandığı gibi;
 
‘Kur’an’ı, şeytanlar indirmemiştir. Bu, onlara yaraşmaz ve güç de yetiremezler. Çünkü onlar, vahyi dinlemekten kesin olarak uzak tutulmuşlardır!’
 
Şuâra Sûresi / 210-212.Ayetlerin Meali
 
Evet, gördüğünüz gibi konu gayet açıktır. Mevdûdi gibi bazı değerli âlimlerimizin de tefsirlerinde açıkça belirtilmiş olan bu durum, bir kez olsun vahyi incelememişler tarafından, delil ve ispat sunulmadan dillendirilmektedir. Ki bu dillendirenler tarafından delil olarak sunulan birkaç hadisin de, aktarma zincirlerinde tartışmalı halkaların olduğu, bazı âlimlerimiz tarafından belirtilmiştir. Seyyid Kutup, İbn-i Kesir tarafından, bu gibi durumların delil sayılamayacağını vurgulamış, bu konuda açıklamalarda bulunmuştur. Üstelik dikkat ederseniz, örneğin ayetteki dokunma konusuyla ilgili, dokunmasın diye bir tabir yoktur. Dokunamaz tabiri vardır. Eğer böyle olsaydı, bir emir olurdu. Tam tersi, zaten istenilse bile dokunulmayacağı, istisnasız bir vurguyla açıklanmıştır. Oysaki eğer bahsedilen bildiğimiz mushaf olmuş olsa, nasıl olurda bugün kâfirler bile dokunabilirlerdi? Allah(c.c.) dokunamaz diyecek, kâfirler dokunabilecek hâşâ! Var mı böyle bir şey? Nasıl olurda aklımız böyle bir şeyi alabilir?  O zaman demek ki, burada bahsedilen mevzu, bizim anladığımız anlamda ki mushaf mevzusu değilmiş. Yine abdestsiz okunmaz mevzusu da aynı şekildedir. Kur’an okumak, bizim toplumumuzda, ille de eldeki bir mushaftan okumak olarak anlaşılır. Hâlbuki ne alakası var. Kur’an okuyacak insan, elinde bir mushaf olmadan okuduğu zaman, okumuş sayılmaz mı? Fâtiha Sûresi’ni, her hangi bir kabrin yanından geçerken okuyan kişi, okumuş sayılmaz mı? Elbette ki sayılır! Peki, bu kişi o kabrin yanından geçerken okuduğu zaman, hep abdestli bir şekilde mi okuyor? Tabi ki değil! O zaman demek ki abdestsiz de okunabiliyormuş. Bir kere şunu söyleyelim ki, vahiy dokunulmazdır. Kur’an, kendisine dokunulan bir nesne değil, bizatihi kendisi dokunan bir öznedir. Kur’an, aynı zamanda somut bir olguda değildir. Tam aksine soyuttur. Sadece değdiğinde somutlaşır. Bu yüzden dokunulduğu zaman değil, dokunduğu zaman görünür. Bu yüzdende, vahyin tabiri ile ancak temizlenenler yani bize göre soyut varlıklar olan melekler dokunabilir. Okunmaya gelince, isteyen istediği zaman okuyabilir. Şunu belirtelim ki, vahiyle aramıza her hangi bir somut işlem konulmamıştır. Kur’an’da sadece bir kez açıkça belirtilen abdest, namaz için belirtilmiş, aslında namaz için bir ön şart olduğu vurgulanmıştır. Kur’an için ise, sadece bir ön şart sunulmuştur. O da, ‘okunacağı zaman, okuyacak kişinin, şeytanın şerrinden Allah(c.c.)’a sığınmasıdır!’ Tıpkı ayetin mealinde belirtildiği gibi;
 
‘Kur’an okuyacağın zaman, kovulmuş şeytandan Allah(c.c.)’a sığın!’
 
Nahl Sûresi / 98.Ayetin Meali
 
Kur’an okunacağı zaman, ille de alınması gereken abdest, işte budur. Kur’an okunup anlaşılmak, anlaşılıp yaşanılmak, yaşanılıp tebliğ edilmek için indirilmiştir. Elbette ki mushafa bile abdestli dokunmak veya okumak daha faziletlidir. İnsanlar elinden geldiği kadar abdestli dokunmaya veya okumaya çalışsınlar. Ama abdestsizde dokunulabilip, okunacağını bilsinler. Şunu da unutmasınlar ki; ‘Kur’an okuyanı değil, okumayanı çarpar!’   
 
Allah(c.c.); Kur’an’ı okuyan, anlayan, yaşayan ve tebliğ eden kullarından etsin!
 
Allah(c.c.); bütün bunları en iyi yapan Efendimiz(s.a.v.)’i örnek alan kullarından etsin!
 
Allah(c.c.); birbirleriyle kardeşçe geçinen mü’min kullarından etsin!
 
Allah(c.c.)’ın selamı üzerinize olsun!
 
Mustafa Altunok
(Kur’an Kardeşliği Derneği’nin Başkanı)
Kur’an Kardeşliği Derneği
2011
  • Yahoo'da Paylaş
  • Paylaş
  • Paylaş
  • Facebook'ta Paylaş
  • Paylaş
  • Paylaş
  • Paylaş
  • Paylaş
Bu Yazı 5586 Defa Okundu
2011-05-02

SON YAZILARI

Kur’an’ı Okuyarak Değil, Yaşayarak Hatmedenler Cennet’e Girer! Hüdhüd Kuşu’nun Süleyman(a.s.)’a Öğüdü! Yurdunuzda Üç Gün Daha Yaşayın! Para İle İmanın Kimde Olduğu Belli Olur! Kur’an Kardeşliği Derneği’nin Tanıtımı! Allah (c.c.)’a İtaât Etmek Kur’an’a Uymaktan Geçer! Haksıza Hakkı, Haklıya Sabrı Tavsiye Etmek! Bir Ümmet Kitabına Bu Ancak Kadar Yabancı Olur! Kur’an’ı Anlamaya Çalışmamak Allah(c.c.)’a Hakarettir! Cennet’i Vatan Bilene Dünyâ Gurbet Olur!

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VİDEO HABERLER
Adem Çalkın’ın Selim Kongresi konuşmasının tamamı
Adem Çalkın’ın Selim Kongresi konuşmasının tamamı VİDEO
Anketler
ÇOK OKUNANLAR
Şoförlere bubi tuzağı gibi yol!
Şoförlere bubi tuzağı gibi yol!

Referandum Sonuçları, Kars Referandum Sonuçları, 2010 Referandum Sonuçları, Referandum Oy Sonuçları, Türkiye Referandum Sonuçları, izmir haber, canlı referandum sonuçları

RSS © 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansı | Kars Haberleri | Kars Haber kars haberleri kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır