KHA | Kafkas Haber Ajansı | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

KUR’AN’LA ALLAH(C.C.)’I TANIMAYA ÇALIŞMAK!

  Mustafa ALTUNOK

          maltunok@hotmail.com
         KUR’AN’LA ALLAH(C.C.)’I TANIMAYA ÇALIŞMAK!

 Kur’an’la Allah(c.c.)’ı Tanımaya Çalışmak!

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah(c.c.)’a sığınırım,

Rahman, Rahim olan Allah(c.c.)’ın adıyla;

Öncelikle; âyetleri aracılığıyla bizlere kendisini tanıtan Allah(c.c.)’a hamd olsun, şükürler olsun. O’nun; yüce zâtını tanımaya çalışan bütün veli kullarına selam olsun!

Bildiğiniz gibi; Allah(c.c.), varlığı kendi zâtından olup, kendisinden başka ilah olmayandır. O ki cömertliğiyle nice varlıklar yaratmış ve yarattıklarına var olma sevincini tattırmıştır. O ki, varlıkların daha yokluk dönemlerindeyken varlık olma isteklerindeki sesi duymuş ve bu sese cevap vermiştir. Evet! O ki, hiçbir varlığa hiçbir şekilde ihtiyacı olmadığı halde, sırf yüce zâtını bilmekle, bulmakla ve tanımakla şereflensinler diye, sayısını kimsenin bilmediği varlıklar vücuda getirmiştir. Vücuda getirdiği varlıklara ise çeşitli özellikle vermiş ve her birini râzı ve hoşnut etmiştir. Aynı zamanda, her birinin âkıbetini belirlemiş ve o varlıklara bunu bir nakış gibi işlemiştir. Fakat bu varlıklardan insan ve cin denilen akıl, irâde ve nefis sahibi iki varlığı ise imtihana tâbi tutmuş ve âkıbetlerini kendilerinin belirlemesine izin vermiştir. Örneğin insanın bu durumuyla ilgili bir âyetin meâlinde şöyle bildirilmiştir:

 ‘Biz insanı, sınavdan geçirmek amacı ile karışım nitelikli bir sıvı damlasından yarattık. Bunun için onu işitme ve görme yetenekleri ile donattık. Biz ona yolu gösterdik. Artık ister şükredenlerden olur, isterse nankörlük edenlerden!’

İnsan Sûresi / 2,3.Âyetin Meâli

Evet! İşte bu âyetteki vurgulanan o ‘isterse’ kısmı, insana verilen sınırlı irâdedir. İnsan, yapabildiği her türlü hareketi, bu irâde sâyesinde yapmaktadır. Çünkü az öncede dediğimiz gibi imtihana tâbi tutulmak için kendisine sınırlı bir irade verilmiş ve böylelikle tercihlerinin açığa çıkması murat edilmiştir. Ki imtihan sonuçlarının açıklanacağı o büyük günde, insanın kendi irâdesiyle yapmış olduğu her bir bilinçli eylemi tartıya konulacak ve tartılacaktır. Burada şunu unutmayalım ki; ‘Allah(c.c.), elbetteki kullarının tüm yapacaklarını bilir ve şâhitlik eder!’ Fakat aynı zamanda kullarında bilip şâhit olmasını istemiş, kulların sunabilecekleri bahanelere açık kapı bırakmamıştır. Evet! Kısacası, sırf bu imtihan için biz akıl, irâde ve nefis sahibi kullar var edilmiştir. Rabbimiz bu konuyla ilgili bir âyetin meâlinde şöyle buyurmaktadır;    

 ‘O, hanginizin daha güzel iş yapacağınızı denemek için, ölümü ve hayatı yarattı. O, üstündür, bağışlayandır!’

Mülk Sûresi / 2.Âyetin Meâli

Evet! Allah(c.c.), hangimizin daha güzel iş yapacağımızı denemek için, ölümü ve hayatı yaratmıştır. Fakat bu büyük imtihanda bir hakikat vardır ki, o da sâdece aklımızla bu işin üstesinden gelemeyeceğimiz gerçeğidir. Rabbimiz, bunun için biz âciz kullarına bir kitap lûtfetmiş ve bizim için gerekli olan her konuda açıklamalarda bulunmuştur. Böylelikle onu, bu büyük sınavın hazırlık kitabı yapmıştır. Şöyle ki, âdeta soruların bütünüyle o kitaptan çıkacağını hatırlatmış ve şöyle demiştir: ‘Ondan hesaba çekileceksiniz!’ Fakat bu büyük lütufla da yetinmeyip, birde bu kitabın ilk uygulayıcısı olarak, bir peygamber göndermiştir. Ki göndermiş olduğu peygamberi bizim gibi etten ve kandan olan insanlar arasından seçmekle de, onun yapabileceklerini bizimde yapabileceğimizi belirtmiştir. Hûdamız, böylelikle bizi her çeşit imkânla donatmış ve gerisini bize bırakmıştır. Biraz önce ki âyette bizimle ilgili vurgulandığı gibi; ‘Artık ister şükrederiz, isterse nankörlük!’

İşte deminden beri bahsettiğimiz bütün bu süreç, bir imtihan sürecidir. Fakat bu imtihan sürecindeki her unsur, tek kelimeyle bir araçtır. Allah(c.c.)’ı tanımak ve teslim olmak ise, bu hakikatteki yegâne amaçtır. İşte burada insanın bilgiye ve bilginin hayata dökülmüş şekli olan amele ihtiyacı vardır. Şöyle ki; ‘Teslimiyet amelin göstergesidir, tanımak ise bilginin!’ Allah(c.c.)’a teslim olabilmek, tanımaktan geçer. Öyle ya, insan tanımadığını sever ya da korkar mı? Bir insanın sevebilmesi ve korkabilmesi için, öncelikle tanıması gerekir. Örneğin insan birini tanıdıkça ya sever ya da nefret eder. Allah(c.c.) ki, sevginin kaynağıdır. Demek ki teslimiyet, geçekten de tanımaktan geçer. İşte konumuzun tam da burasında şu soruyu sormamız gerekir: ‘Peki tanımak nerden geçer?’ Bu soruya, kısaca şöyle cevap verebiliriz: ‘İlim, hikmet ve irfandan geçer!’

İlim, her hangi bir konu hakkında bilgi sahibi olmaktır. Takdir edeceğiniz gibi bir varlık ki varlık sûretini giyer giymez, belli bir bilgi elbisesi de giymiş olur!  Ki zaten varlık, kendisiyle ilgili bir bilgi barındıran demektir. Yani kendisine belli bir bilgi kodlanan varlık olabilmiştir. Bu yüzden, hakkında bir bilgi sahibi olmadığımıza, varlık diyemeyiz. Ki o, bizim için yok demektir. İşte bilgi, deminde belirttiğimiz gibi bir varlığın kendisiyle ilgili bilgidir.

Hikmet, bağlamak demektir. Yani her hangi bir konu hakkındaki bilgiyi çeşitli yönleriyle ele alıp, onu aklın kabul edeceği bir şekle sokabilmektir. Böylelikle aklın, o bilgiyle bağlanmasını sağlayabilmektir. 

İrfan ise tanımak demektir. İnsan, bu üçüncü aşamada tanıma aşamasına geçmiş ve teslimiyet kapısına gelmiştir. Artık ister istemez geleceği sonuç odur. Şöyle ki artık; ‘Rabbi’ni bilmiş ve bulmuş, bağlanmış ve yaklaşmış, tanımış ve teslim olmuştur!’ Bir düşünsenize, olmama gibi bir ihtimali var mı? Öyle ya; ‘Yüceler yücesini tanıyan nasıl ola ki sevmeye, yanmaya, kavrulmaya ve teslim olmaya!’ Şunu iyi bilelim ki bizler, tanıyamadığımız için teslim olamıyor ve teslim olanları anlayamıyoruz. Bir tanısak, tanıyamadığımız günler için binlerce kez pişman olacak ve cânı gönülden teslim olacağız. Tâ ki âşk ile yanacak, öyle ki dokunduğumuzu yakacağız. Yeri gelmişken isterseniz, tanımakla ilgili kendi yazdığımız âcizane bir şiiri sunalım;

SENİ TANIDIĞIM KADAR!

Andolsun kaleme, şahit ki o nûn,

Şu kulun uğruna canını adar!

Hiçbir zaman asla bu kadar memnûn,

Olmadım seni tanıdığım kadar!

***

Sen ki her zaman, sen ki her ansındır,

Sen ki isteyene, hep âyansındır,

Sen ki bir sevgisin, solmayansındır,

Dolmadım seni tanıdığım kadar!

***

‘Kur’an Kardeşliği’, bir ölüydü dün,

Var etti zâtından yönelen bir kûn,

Âşk ile tutuşup yanıp günbegün,

Solmadım seni tanıdığım kadar!

Mustafa Altunok

Evet! Kur’an, işte bu anlamda yâni tanıma konusunda, her konuda olduğu gibi en önemli kaynaktır. O, kelâmullahtır. Allah(c.c.)’ın kelamıdır! Okunmak, anlaşılmak ve en önemlisi de yaşanmak için indirilmiştir. Ki hatta bunun içinde, kolaylaştırılmıştır. Rabbimiz’in, bir âyetin meâlinde buyurduğu gibi;

 ‘Biz bu Kur’an’ı, düşünüp öğüt almak için kolaylaştırdık. Yok mu düşünüp öğüt alacak olan?’

Kamer Sûresi / 17.Âyetin Meâli

İşte böyle! Kur’an, Allah(c.c.)’ı tanımanın bir okuludur. Her âyet, tanıtma yolunda bir işârettir. Bu durum, evrendeki her âyet için geçerlidir. Bu mübârek işaretleri ne kadar iyi okursak; ‘İlim, hikmet ve irfan yollarında o kadar ilerlemiş ve teslimiyet kapısına yaklaşmış oluruz!’   

Allah(c.c.) kabul etsin inşâallah!

Rabbimiz, Kur’an’ı okuyan, anlayan, yaşayan ve tebliğ eden kullarından etsin.

Rabbimiz, Efendimiz(s.a.v.)’i örnek alan kullarından etsin.

Rabbimiz, Ümmet-i Muhammed’in her bir mensubuyla kardeş olan kullarından etsin.

Rabbimiz’in selamı hepimizin üzerine olsun!

(Âmin!)

  • Yahoo'da Paylaş
  • Paylaş
  • Paylaş
  • Facebook'ta Paylaş
  • Paylaş
  • Paylaş
  • Paylaş
  • Paylaş
Bu Yazı 8103 Defa Okundu
2013-08-02

SON YAZILARI

Kur’an’ı Okuyarak Değil, Yaşayarak Hatmedenler Cennet’e Girer! Hüdhüd Kuşu’nun Süleyman(a.s.)’a Öğüdü! Yurdunuzda Üç Gün Daha Yaşayın! Para İle İmanın Kimde Olduğu Belli Olur! Kur’an Kardeşliği Derneği’nin Tanıtımı! Allah (c.c.)’a İtaât Etmek Kur’an’a Uymaktan Geçer! Haksıza Hakkı, Haklıya Sabrı Tavsiye Etmek! Bir Ümmet Kitabına Bu Ancak Kadar Yabancı Olur! Kur’an’ı Anlamaya Çalışmamak Allah(c.c.)’a Hakarettir! Cennet’i Vatan Bilene Dünyâ Gurbet Olur!

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VİDEO HABERLER
Ciritte heyecanlı anlar
Ciritte heyecanlı anlar
Anketler
ÇOK OKUNANLAR
‘Sanayiciyim’ dedi, azılı dolandırıcı çıktı...
‘Sanayiciyim’ dedi, azılı dolandırıcı çıktı...

Referandum Sonuçları, Kars Referandum Sonuçları, 2010 Referandum Sonuçları, Referandum Oy Sonuçları, Türkiye Referandum Sonuçları, izmir haber, canlı referandum sonuçları

RSS © 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansı | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır