KHA | Kafkas Haber Ajansı | Kars Haberleri | Kars Haber  kars haberleri kars ajans

MûSA (A.S.)’IN ÂSASI İNFâKIYDI!

  Mustafa ALTUNOK

          maltunok@hotmail.com
         MûSA (A.S.)’IN ÂSASI İNFâKIYDI!

 Mûsa (a.s.)’ın Âsası İnfâkıydı!

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah(c.c.)’a sığınırım,

Rahman, Rahim olan Allah(c.c.)’ın adıyla;  

Öncelikle; cömertlerin en cömerdi olan Allah(c.c.)’a hamd olsun, şükürler olsun. O’nun; ikram sâhibi tüm mü’min kullarına selam olsun!

Hz.Mûsa(a.s.) bildiğiniz gibi kendisine bir çok mûcize sunulmuş olan bir peygamberdir. Allah(c.c.) onu zorlu görevinde hiçbir zaman yalnız bırakmamış ve çağın şartlarına göre bir takım olaylarla desteklemiştir. Şöyle ki sihrin yoğun olduğu bir dönemde kendisine mûcizeler sunmuş ve sihir adına yapılan her türlü şarlatanlığın belini kırmıştır. Evet! İşte bu kutlu peyagmbere lûtfedilen mûcizelerin en başında, âsasının büründüğü özellikler gelmektedir. Şöyle ki bir zamanlar tutunup dayandığı ve hayvanlarına yaprak silkelediği âsayı yere atınca koca bir yılana dönüşüyor ve ilâhi emir doğrultusunda hareket ediyordu. Rabbimiz bu hususu âyet meâllerinde şöyle anlatmaktadır:

 ‘Ey Mûsa(a.s.)! Sağ elindeki nedir? Mûsa(a.s.) dedi ki; ‘O benim âsamdır. Ona dayanırım, onunla davarlarıma yaprak silkelerim ve benim ona başkaca ihtiyaçlarım da vardır!’ Allah(c.c.) dedi ki; ‘Ey Mûsa(a.s.)! Onu bırak!’ Mûsa(a.s.) da onu bıraktı. Bir de ne görsün; ‘O bir yılan olmuş koşuyor!’

Tâ Hâ Sûresi / 17-20.Âyetlerin Meâli

Evet! Hz.Mûsa(a.s.) için bâsit bir değnek olan âsa, ilâhi ikram sonucunda mûcizeyle dolu bir silah olmuştur. Peki bu muhteşem hakikat nasıl gerçekleşmiştir? İşte bu sorunun cevabı şudur: ‘Hz.Mûsa(a.s.)’ın âsasını infâk etmesiyle!’ Evet! Hz.Mûsa(a.s.)’ın sağ elinde tutmuş olduğu yâni sâhibi olduğu âsa, onun için bir ekmek teknesiydi. Çünkü onunla az önce de dediğimiz gibi koyunlarına yaprak silkeler ve böylelikle rızıklarını temin ederdi. Koyunlar ise onun geçim kaynağıydı. Âsa aynı zamanda onun için bir güç merkeziydi. Zîra ona dayanır ve onun sâyesinde ayakta dururdu. Ki âsanın daha bir çok meziyeti de bulunmaktaydı. Özetle âsa onun dünyâlığıydı ve ancak saymış olduğu işlere yarardı. Oysa ki hakikat daha farklıydı. Çünkü âsanın işleyişiyle ilgili saymış olduğu maddeler sâdece metâya yönelik özelliklerdi. Ki bu da dünyâvi bir bakışla görülebilecek bir görüntüydü! Çünkü sayılan vasıflar ancak nefis için kullanıldığı zaman ortaya çıkan hususlardır. Allah(c.c.) için kullanıldığında ise durum farklıdır. Şu ki bir değnekten ibâret olan âsa ilâhi rıza doğrultusunda hareket ettirildiğinde normalin dışındaki işler için kullanılmaya başlanmıştır. Hem öyle bir kullanış genişliği oluşmuştur ki kimi zaman yere atılmasıyla korkunç bir yılana dönüşmüş, kimi zaman ise denize dokundurulmasıyla âdeta suyu ikiye bölen bir rüzgâr hâlini almıştır. Yâni biraz önce de ifâde ettiğimiz gibi, cihat yolundaki en işlevli silah pozisyonuna bürünmüştür. Hz.Mûsa(a.s.) işte bu hârikulade mûcizeye, âsasını infâk ederek kavuşmuştur. Rabbi ona sağ elindekinin ne olduğunu sorunca hemen kendisine yönelik faydalarından bahsetmiş fakat onu atmasını isteyince neden olduğunu sormadan ve bir sâniye bile tereddüt etmeden atmıştır. Buda demek olur ki; ‘Âsadan vazgeçmiştir!’ Sâhip olduğu dünyâlığını gözünü kırpmadan fedâ etmiştir. Ama ne var ki aslında vaçgeçtiğine daha güzeliyle kavuşmuştur. Öyle ya! Allah(c.c.) için bir şeyden vazgeçmek, ona daha hâyırlı bir şekilde kavuşmak anlamına gelir. Üstelik kat kat arttırılarak! O ki infâk etmekle âsasını ve âsasının işlevlerini kaybetmemiş tam aksine hem aynılarına hem de daha fazlalarına ulaşmıştır. Allah(c.c.) bu konuyla ilgili bir âyet meâlinde şöyle buyurmaktadır:

 ‘Allah(c.c.) yolunda mallarını infâk edip harcayanların durumu, kendisinden yedi başak çıkan ve her başakta yüz dâne bulunan bir buğday tohumuna benzer. Allah(c.c.) dilediğine kat kat verir. Allah(c.c.) lütfu geniş olan ve her şeyi bilendir!’ 

Bakara Sûresi / 261.Âyetin Meâli

Gördüğünüz gibi! Âsa tıpkı bu âyet meâlinde belirtilen tohum gibi yedi başak bitirmiş ve kat kat özelliklere bürünmüştür. Sırf; ‘Allah(c.c.)’ın emri doğrultusunda kullanıldığı için!’ O halde bütün bunların sonucunda kendimize şu soruyu sormamız gerekir: ‘Öyle ise bizim sağ elimizdeki nedir?’ Evet, bu soruyu kendimize sormalı ve sağ elimizdekinin ne olduğuna bakmalıyız. Hz.Mûsa(a.s.) için âsa güç ve serveti temsil ediyordu. O zaman bizim için gücü ve serveti temsil eden ney? İşte cevâbını bulmamız gereken en önemli suâl budur! Şöyle ki sâhip olduğumuz dünyâlıklarda bizim âsamızdır. Örneğin gençliğimizde geçimimizi sağladığımız ve onun sâyesinde güç elde ettiğimiz arabamız veya yaşlılığımızda geçimimizi sağlayan ve bize güç veren evlâdımız acaba bizim âsamız olmasın?  Öyle ya! Bizim için güç ve servet neyse daha doğrusu her ne ki bizim dünyâlığımızsa, işte o da bizim âsamızdır. Eğer ki biz de kendi sağ elimizdekileri yâni sâhip olduklarımızı ilâhi emir doğrultusunda infâk eder ve zerre kadar tereddüt etmeden vazgeçersek, işte o zaman biz  de onların daha hâyırlısı ve daha fazlasına kavuşuruz. Üstelik onların yeri geldiği zaman binbir türlü bâtılı yutup yok eden bir özelliğe büründüğüne, yeri geldiği zaman ise bir dokunuşuyla yollar açan bir vasfı taşıdığına şâhit oluruz. Aksi takdirde dünyâvi işlerimizi gördüğümüz bir metâ olmaktan öteye geçemeyecek ve bizi de kendisine hizmet eden bir köle olmaktan kurtaramayacaktır. Unutmayalım ki; ‘Allah(c.c.)’ın yolunda elimizden çıkarıp infâk edeceğimiz her bir dünyâlık, mûcizevi bir âsaya dönüşecektir!’ Öyle ki onun aracılığı ile zulme karşı durup zâlimlerin karşısına çıkacağız. Efendimiz(s.a.v.) bir hadisin meâlinde şöyle buyurmuştur:

 ‘Sizden her kim bir münkeri görürse onu eliyle düzeltsin. Eğer ona muktedir olamazsa diliyle, diliyle de yapamazsa kalbiyle buğz etsin. Bu da imânın en zayıf derecesidir!’

Hz.Muhammed(s.a.v)

 (Müslim)

İşte böyle! Haksızlığa karşı tepkisizlik, mü’min vasfı değildir. Müslüman, adâletin sağlanması için her türlü gayreti sergileyen yiğit demektir. O zaman bizlerde inşâallah kendimizi ilâhi rıza doğrultusunda adayacak ve tüm imkânlarımızı vakfedeceğiz. Hz.Mûsa(a.s.)’nın rolüne bürünecek ve kendi çağımızın; ‘Firâvunlar’ını alaşağı edeceğiz!’ 

Allah(c.c.) kabul etsin inşâallah! 

Rabbimiz, Kur’an’ı okuyan, anlayan, yaşayan ve tebliğ eden kullarından etsin.

Rabbimiz, Efendimiz(s.a.v.)’i örnek alan kullarından etsin.

Rabbimiz, Ümmet-i Muhammed’in her bir mensubuyla kardeş olan kullarından etsin.

Rabbimiz’in selamı hepimizin üzerine olsun!

(Âmin!)

  • Yahoo'da Paylaş
  • Paylaş
  • Paylaş
  • Facebook'ta Paylaş
  • Paylaş
  • Paylaş
  • Paylaş
  • Paylaş
Bu Yazı 7529 Defa Okundu
2013-09-19

SON YAZILARI

Kur’an’ı Okuyarak Değil, Yaşayarak Hatmedenler Cennet’e Girer! Hüdhüd Kuşu’nun Süleyman(a.s.)’a Öğüdü! Yurdunuzda Üç Gün Daha Yaşayın! Para İle İmanın Kimde Olduğu Belli Olur! Kur’an Kardeşliği Derneği’nin Tanıtımı! Allah (c.c.)’a İtaât Etmek Kur’an’a Uymaktan Geçer! Haksıza Hakkı, Haklıya Sabrı Tavsiye Etmek! Bir Ümmet Kitabına Bu Ancak Kadar Yabancı Olur! Kur’an’ı Anlamaya Çalışmamak Allah(c.c.)’a Hakarettir! Cennet’i Vatan Bilene Dünyâ Gurbet Olur!

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VİDEO HABERLER
Adem Çalkın’ın Selim Kongresi konuşmasının tamamı
Adem Çalkın’ın Selim Kongresi konuşmasının tamamı VİDEO
Anketler
ÇOK OKUNANLAR
Şoförlere bubi tuzağı gibi yol!
Şoförlere bubi tuzağı gibi yol!

Referandum Sonuçları, Kars Referandum Sonuçları, 2010 Referandum Sonuçları, Referandum Oy Sonuçları, Türkiye Referandum Sonuçları, izmir haber, canlı referandum sonuçları

RSS © 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansı | Kars Haberleri | Kars Haber kars haberleri kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır