KHA | Kafkas Haber Ajansı | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

KÜSKÜNLERİ BARIŞTIRMAK SâLİH BİR AMELDİR!

  Mustafa ALTUNOK

          maltunok@hotmail.com
         KÜSKÜNLERİ BARIŞTIRMAK SâLİH BİR AMELDİR!

Küskünleri Barıştırmak Sâlih Bir Ameldir!

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah(c.c.)’a sığınırım,

Rahman, Rahim olan Allah(c.c.)’ın adıyla;  

Öncelikle; yeryüzünün ıslâhı için peygamberlerine vahyeden Allah(c.c.)’a hamd olsun, şükürler olsun. O’nun; vahiy doğrultusunda yaşayan tüm mü’min kullarına selam olsun!

Allah(c.c.) bildiğiniz gibi imân eden ve sâlih amel işleyenleri mü’min olarak nitelemiş ve aralarında oluşması gereken ilişki şeklinin ise kardeşlik olduğunu vurgulamıştır. Şöyle ki bu konuda adâlet merkezli bir çok husus belirlemiş ve bizlere sunmuştur. Böylelikle kardeşlik kavramı üzerinde önemle durmuş ve bizleri bu olguyla inşâ etmek istemiştir. Düşünün ki bir âyetin meâlinde şöyle buyurmuştur:

 ‘Mü’minler, ancak kardeştirler. Öyle ise kardeşlerinizin arasını düzeltin. Allah(c.c.)’tan sakının ki rahmete kavuşasınız!’

Hucurât Sûresi / 10.Âyetin Meâli 

Evet! Rabbimiz’in tâbiriyle; ‘Bir mü’min başka bir mü’minin ancak kardeşidir!’ Ki bundan öte bir durum olmamalıdır. Yâni iki mü’min örneğin asla düşmanlık durumuna düşmemelidir. Hatta küsmemelidir bile! Ola ki küsmüşse o zaman da bu durumu uzatmamalı ve bir an önce küskünlüğe son vermelidir. Efendimiz(s.a.v.) bir hadis meâlinde şöyle buyurmaktadır:

 ‘Hiçbir müslümana müslüman kardeşini üç günden fazla terk etmesi helal değildir!

Hz.Muhammed(s.a.v.)

 (Buhâri)

Gördüğünüz gibi! Küskünlük müslümanlar arasında olmaması gereken bir durumdur. Ama ne var ki bu âziz kardeşlik ilişkisi bile bâzen istem dışı olarak bir takım olumsuz durumlara da şâhit olmaktadır. Şöyle ki her ne kadar da vukû bulmaması gerekirken, yine de ne yazık ki bâzı hoş olmayan durumlar müslümanlar arasında yaşanmaktadır. İşte bahsetmiş olduğumuz küskünlük hâli, bu nâhoş durumların başında gelmektedir. Bâzen resmen iki mü’min arasında bile olabilecek olan bu durum, aslında bir anlamda diğer mü’minlerin de imtihanı için ortaya çıkan bir vukûdur. Yâni iki müslümanın küsmesiyle bir nevi iki bin müslüman imtihan edilmiş olur. Çünkü böyle bir olayla diğer müslümanların da nabzı ölçülmüş olunur. Şu ki bu durumu umursayıp o durumda olan kardeşlerinin arasını düzeltmeye çalışacaklar mı diye! İşte bu yüzden bizler ola ki iki müslüman kardeşin veya zümrenin arasında bir dargınlık fark edecek olursak hemen aralarını düzeltmeye çalışmalıyız. Asla bu şekil bir mevzûda umursamazlık etmemeliyiz. Dikkat ettiyseniz az önce belirtmiş olduğumuz âyet meâlinin sonunda çok çarpıcı bir ifâde vardır; ‘Allah(c.c.)’tan sakının ki rahmete kavuşasınız!’ Evet! Biz âcizler bu ifâdeyi şöyle anlamalıyız: ‘Allah(c.c.)’tan sakınıp rahmetine kavuşmak istiyorsanız, o halde dargın olan kardeşlerinizin arasını düzeltin!’ Hatta bundan şunu da anlarız ki ancak gerçekten de sakınıp rahmete kavuşmak isteyenler böyle bir emri yerine getirirler. Üstelik âyet meâlinde kullanılan düzeltin ifâdesinin aslı, ıslah edin şeklindedir. Öyle ise demek ki küskün olan müslümanları barıştırmak tam anlamıyla bir sâlih ameldir. Sâlihlerin yapabileceği bu amel, bildiğiniz gibi cennete girmenin ikinci şartıdır. Çünkü cennete girebilmenin ilk şartı imân etmek, ikinci şartı ise sâlih ameller işlemektir. Fakat ne var ki sâdece namaz kılmakla sâlih amel işlediğini zanneden bâzı zihniyet sâhipleri, bu gibi sâlih amellere tenezzül bile etmezler. Öyle ki en yakınında bile iki müslümanın küskün olduğunu görse, bu beyefendiler zerre kadar umursamazlar. Ondan sonra da yeri geldi mi utanıp sıkılmadan âyetlerden ve meâllerinden bahsederler. Onlar vahyin tâbiri ile bir kısmını kabul edip bir kısmını ise inkâr edenler gibidirler. Öyle ya! Sanki kitapta küskünleri barıştırmaktan bahsedilmiyormuş gibi, asla gündemlerine almazlar! Onların işi gücü sâdece işlerine gelen âyet meâllerini okuyup çalışmalar yapmaktır. Öyle ki bu gibi küskünlüklerden dolayı ümmet zâr ağlarken, bunlar hâlen daha oturup birbirlerine yapmadıklarını anlatırlar. Allah(c.c.)’ın katında nefretle karşılanan bir durum olan bu yapmadığını konuşmak işi, onların en klasik amellerindendir. Bu gibiler ki hâlen daha oturup bâzı gizemli kavramlarla uğraşmayı bir özellik olarak sayarlar. İlmi sâdece mâlumat yönüyle ele alır, bir türlü kendi hayatlarında olup olmadığıyla ilgilenmezler. Onlar ki vahyin hayattan çıkarılmasına çalışan tiplerdir. Bunların derdi konuşmaktır, yaşamak değil! İşte bu yüzden de küskünleri barıştırmak gibi sâlih amellerle işleri olmaz. Oysaki ıslah etmek vahiyle de belirtildiği gibi fesat çıkarmanın tersidir. O zaman demek ki her hangi bir durumu ıslah etmeye çalışmamak, oluşmuş olan o fesada destek olmak anlamına gelir. Hatta şunu da söyleyelim ki; ‘İki müslümanın arasını ıslah etmeyen birinin, ortaya çıkmış olan o fesattan bir çıkarı vardır!’ Fakat daha da ötesi demek ki o fesatta onun da bir parmağı vardır. Hani güzel bir söz vardır ya; ‘Her hangi bir sorunun çözümünde görev almayanlar, o sorunun oluşmasında görev almışlardır!’ Şöyle ki birinci veya ikinci elden onların da bir payı vardır. Kısacası o fesadın çıkmaması için yapılması gerekeni yapmamışlardır. Oysaki vahiy daha da ötesinden bahsedip iki müslüman topluluğunun çarpışması durumunda aralarını ıslah etmemizi, eğer bir taraf doğru yola gelmiyorsa o zaman doğru olan tarafta bizim de saf tutmamızı ve döndüğü takdirde ise oluşan durumu âdil bir şekilde ıslah etmemizi ister. O zaman varın gerisini siz düşünün. İşte bunun için böyle mevzûlara çok dikkat etmeli, nerede bir küskünlük görürsek hemen ona müdâhale etmeliyiz. Yâni ıslah etmeliyiz. Allah(c.c.)’tan gerçekten de sakınmak ve rahmetine nâil olmak isteyenlerdensek eğer!

Allah(c.c.) kabul etsin inşâallah! 

Rabbimiz, Kur’an’ı okuyan, anlayan, yaşayan ve tebliğ eden kullarından etsin.

Rabbimiz, Efendimiz(s.a.v.)’i örnek alan kullarından etsin.

Rabbimiz, Ümmet-i Muhammed’in her bir mensubuyla kardeş olan kullarından etsin.

Rabbimiz’in selamı hepimizin üzerine olsun! (Âmin!)

  • Yahoo'da Paylaş
  • Paylaş
  • Paylaş
  • Facebook'ta Paylaş
  • Paylaş
  • Paylaş
  • Paylaş
  • Paylaş
Bu Yazı 10060 Defa Okundu
2013-10-03

SON YAZILARI

Kur’an’ı Okuyarak Değil, Yaşayarak Hatmedenler Cennet’e Girer! Hüdhüd Kuşu’nun Süleyman(a.s.)’a Öğüdü! Yurdunuzda Üç Gün Daha Yaşayın! Para İle İmanın Kimde Olduğu Belli Olur! Kur’an Kardeşliği Derneği’nin Tanıtımı! Allah (c.c.)’a İtaât Etmek Kur’an’a Uymaktan Geçer! Haksıza Hakkı, Haklıya Sabrı Tavsiye Etmek! Bir Ümmet Kitabına Bu Ancak Kadar Yabancı Olur! Kur’an’ı Anlamaya Çalışmamak Allah(c.c.)’a Hakarettir! Cennet’i Vatan Bilene Dünyâ Gurbet Olur!

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VİDEO HABERLER
Ciritte heyecanlı anlar
Ciritte heyecanlı anlar
Anketler
ÇOK OKUNANLAR
‘Sanayiciyim’ dedi, azılı dolandırıcı çıktı...
‘Sanayiciyim’ dedi, azılı dolandırıcı çıktı...

Referandum Sonuçları, Kars Referandum Sonuçları, 2010 Referandum Sonuçları, Referandum Oy Sonuçları, Türkiye Referandum Sonuçları, izmir haber, canlı referandum sonuçları

RSS © 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansı | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır