KHA | Kafkas Haber Ajansı | Kars Haberleri | Kars Haber  kars haberleri kars ajans

GÖMLEĞİN ÖNDEN Mİ YIRTIK ARKADAN MI?

  Mustafa ALTUNOK

          maltunok@hotmail.com
         GÖMLEĞİN ÖNDEN Mİ YIRTIK ARKADAN MI?

 Gömleğin Önden mi Yırtık Arkadan mı?

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah(c.c.)’a sığınırım,

Rahman, Rahim olan Allah(c.c.)’ın adıyla;  

Öncelikle; her türlü üstün vasfın sâhibi olan Allah(c.c.)’a hamd olsun, şükürler olsun. O’nun; hâya ile kuşanmış tüm iffetli kullarına selam olsun!

Bildiğiniz gibi insan fıtrat itibâriyle temiz bir şekilde var edilmiştir. Şöyle ki yaratılışında bulunan birçok değerli özellik, bir ziynet gibi onu sarmıştır. Ki bu pâha biçilmez vasıflardan biri de, hâyalı oluşudur. Evet! İnsan ki yapısı itibâriyle hâya özelliğine sâhiptir. Hz.Âdem(a.s.) ve eşinin çıplak kaldığı zaman utanmaları ve üzerlerini cennet yapraklarıyla örtmeleri, işte bu hâya duygusunun tâbiri câizse mayalarında olduğunun ispatıdır. Çünkü o anda bulunmuş oldukları durumdan utanmaları, her hangi bir kişi tarafından öğretilmiş değildir. Tek bir ifâdeyle; ‘Rableri’nin lûtfettiği bir fıtrat süsüdür!’ Nitekim bu hâya unsuru o kadar önemli bir husustur ki kendi güzelliğinin yanı sıra başka güzelliklere de kapı açmaktadır. Ki bu diğer güzelliklerden biri de iffettir. İffet ise nefsin her türlü arzularına karşı direnç gösteren bir ahlâki ve imâni erdemdir. Efendimiz(s.a.v.)’in tâbiriyle hâyanın imândan oluşu da, işte bu iffet çerçevesinde değerlendirilmelidir.

Evet! İffet biraz önce de dediğimiz gibi hem ahlâki hem de imâni bir özelliktir. Bunun içindir ki her kimde bulunursa onda bir çiçek gibi açmakta ve etrâfına misk kokusu yaymaktadır. Tıpkı; ‘Yûsuf(a.s.)’da olduğu gibi!’ Yûsuf(a.s.) takdir edeceğiniz gibi iffet denilince ilk akla gelen isimlerden olup, bu konuda zor bir imtihandan geçmiş olan peygamberdir. Şöyle ki o, kendisine nefsâni arzuyla saldırmış olan bir kadın aracılığıyla sınanmış ve iffetinin derecesi kontrol edilmiştir. O ise bu çetin imtihandan; ‘Rabbi’nin yardımıyla alnı ak bir şekilde çıkmıştır!’ Böylelikle zorlu bir mücâdele sonunda hem ahlâki hem de imâni ağırlığını korumuştur. Ki içine düşmüş olduğu hususun zorluğu, onun da bir insan olarak nefsâni özelliklere sâhip oluşundandır. İnsanın kadın konusundaki zaâfı ise zâten vahiy aracılığıyla bildirilen bir hakikattir. Şu ki bir âyetin meâlinde şöyle buyrulmaktadır:

 ‘Kadınlar, oğullar, altın ve gümüş cinsinden yığılmış servetler, salma atlar, davarlar ve ekinler gibi nefsin şiddetle arzuladığı şeyler insana süslü gösterildi. Bunlar dünyâ hayatının geçimliğidir. Oysa asıl varılacak güzel yer ancak; ‘Allah(c.c.)’ın katındadır!’

Âl-i İmran Sûresi / 14.Âyetin Meâli

Gerçekten de insan nefsinin en belirgin özelliklerinden biri de, kadına olan tutkusudur. Yûsuf(a.s.) bundan dolayıdır ki arzularıyla donanmış bir şekilde kendisine saldıran kadın karşısında oluşan nefsâni meyli, bir insan olarak hissetmiştir. Ki bizler peygamberlerinde herkes gibi bir beşer olduğunu hatırda tutarsak, o zaman bu durumu anlamamız daha da kolaylaşacaktır. O ki diğer tüm peygamberler gibi tamamiyle insâni özelliklere sâhip olduğu için, dolayısıyla insansı vasıfları ortaya çıkmıştır. Bu durum âyet meâllerinde şöyle anlatılmaktadır:

 ‘Yûsuf(a.s.) olgunluk çağına erişince ona hikmet ve ilim verdik. İşte güzel davrananları biz böyle mükâfatlandırırız. Derken evinde bulunduğu kadın onun nefsinden murat almak istedi. Kapıları iyice kapattı ve dedi ki: ‘Haydi gel seninim!’ O ise şöyle dedi; ‘Allah(c.c.)’a sığınırım. Zîra o benim efendim bana güzel bir konum kazandırdı. Gerçek şu ki zâlimler iflah olmaz!’ Andolsun ki kadın ona meyletti. Rabbin’den bir burhan görmeseydi, o da kadına meyletmişti. İşte böylece biz kötülük ve fuhşu ondan uzaklaştırmak için delilimizi gösterdik. Şüphesiz ki o ihlâslı kullarımızdandı. İkisi de kapıya doğru koştular. Kadın onun gömleğini arkadan yırttı. Kapının yanında onun kocasına rastladılar. Kadın dedi ki: ‘Senin âilene kötülük etmek isteyenin cezâsı, zindana atılmaktan veya elem verici bir işkenceden başka ne olabilir!’ Yûsuf(a.s.); ‘Asıl kendisi benim nefsimden murat almak istedi dedi!’ Kadının akrabasından biri şöyle şâhitlik etti: ‘Eğer gömleği önden yırtılmışsa kadın doğru söylemiştir. Bu ise yalancılardandır. Eğer gömleği arkadan yırtılmışsa kadın yalan söylemiştir. Bu ise doğru söyleyenlerdendir!’ Yûsuf(a.s.)’un gömleğinin arkadan yırtılmış olduğunu görünce kadının kocası; ‘Şüphesiz dedi bu sizin tuzağınızdır ki sizin tuzağınız gerçekten büyüktür!’ ‘Ey Yûsuf(a.s.)! Sen olanları söylemekten vazgeç!’ ‘Ey kadın! Sen de suçundan dolayı özür dile çünkü şu durum senin suçunun sâbit olduğunu gösteriyor!’

Yûsuf Sûresi / 22-29.Âyetlerin Meâli

Gördüğünüz gibi! Yûsuf(a.s.) kendisi için kurulan büyük bir tuzaktan ilâhi yardım ile kurtarmıştır. Şöyle ki az önceki âyet meâllerinde de açıkça anlatıldığı gibi nefsinden mûrat almak isteyen kadın tarafından saldırıya uğramış ve var gücüyle o saldırıdan uzaklaşmaya çalışırken kadının kocası olaya müdâhil olmuştur. Fakat kadın hatasını itiraf edeceğine iftira atmayı tercih etmiş ve olayı kendi leyhine çevirmeye çalışmıştır. Ne var ki o sıkıntılı anda hiç kimse tarafından kolay kolay akledilmeyecek olan bir husus kadının kocasının bir akrabası tarafından dikkate alınmış ve böylelikle olayın iç yüzü açığa çıkarılmıştır. Allah(c.c.)’ın lütfuyla gerçekleşen bu hususta; ‘Yûsuf(a.s.)’un gömleği baz alınmış ve incelenmiştir!’ Ki bu ince hususta şâhitlik eden kişi şöyle bir yaklaşımda bulunmuştur: ‘Yûsuf(a.s.)’un gömleği eğer önden yırtıksa, bu durum onun suçlu olduğunu gösterir. Buna göre demek ki o kadına saldırmış ve kadın da kendisini savunurken gömlek yırtılmıştır. Yok eğer arkadan yırtıksa, o takdirde ise suçsuz olduğu ortaya çıkar. Çünkü bu olasılığa göre kadın ona saldırmış ve o da kaçarken gömlek yırtılmıştır!’ Evet! Allah(c.c.)’ın inâyetiyle gerçekleşen bu şâhitlik gerçekten de muhteşem bir ilâhi destektir. Ki bu açık destek bizler için şu anlama gelmektedir: ‘Allah(c.c.) her zaman haklının yanındadır!’ Peki, bu ders dolu olayın bizlere sunduğu en önemli vurgu nedir? İşte bu soruya şöyle cevap verebiliriz: ‘Yûsuf(a.s.)’un gömleği iffeti temsil etmektedir. Ki hepimizde böyle bir iffet gömleği bulunmaktadır. Yâni hesap gününde ortaya konup incelenecek olan iffet gömleği! O takdirde hepimiz gömleğimizin önden mi yoksa arkadan mı yırtık olduğunu sürekli kontrol etmeliyiz. Eğer ki önden yırtık ise bir an önce onu istiğfar iğnesiyle dikmeli ve ilâhi huzura hazırlamalıyız!’

Evet! Bizler hem bir insan hem de bir müslüman olarak yâni hem ahlâkımızın hem de imânımızın gereği olarak iffetli olmalı ve bu konuda âzami hassasiyet sergilemeliyiz. Düşünün ki bir âyetin meâlinde mü’minlerin özelliklerinden bahsedilirken şu şekilde bir açıklamada bulunulmuştur:

 ‘Doğrusu mü’minler gerçek kurtuluşa ereceklerdir. Onlar ki namazlarını hûşu içinde kılarlar. Yararsız olan şeylerden yüz çevirirler. Zekâtlarını verirler. Ve iffetlerini korurlar!’

Mü’minûn Sûresi / 1-5.Âyetlerin Meâli

İşte böyle! İffet bir mü’minde olması gereken en güzel vasıflardan biridir. Bu yüzdendir ki peygamberimiz bir duâsının meâlinde şöyle bir talebini dile getirmiştir:

 ‘Allah(c.c.)’ım! Senden hidâyet, takvâ, iffet ve gönül zenginliği isterim!’

Hz.Muhammed(s.a.v.)

 (Müslim, Tirmizi)

Efendimiz(s.a.v.)’in bu hârikulade duâsına yürekten âmin diyor ve bizler de bu güzel vasıfları talep ediyoruz. Unutmayalım ki bu bizi etrâfımızdaki her çirkinlikten koruyacak ve bizi kendi çağımızın; ‘Yûsuf(a.s.)’u edecektir!’

Allah(c.c.) kabul etsin inşâallah! 

Rabbimiz, Kur’an’ı okuyan, anlayan, yaşayan ve tebliğ eden kullarından etsin.

Rabbimiz, Efendimiz(s.a.v.)’i örnek alan kullarından etsin.

Rabbimiz, Ümmet-i Muhammed’in her bir mensubuyla kardeş olan kullarından etsin.

Rabbimiz’in selamı hepimizin üzerine olsun!

(Âmin!)           

  • Yahoo'da Paylaş
  • Paylaş
  • Paylaş
  • Facebook'ta Paylaş
  • Paylaş
  • Paylaş
  • Paylaş
  • Paylaş
Bu Yazı 12184 Defa Okundu
2013-11-07

SON YAZILARI

Kur’an’ı Okuyarak Değil, Yaşayarak Hatmedenler Cennet’e Girer! Hüdhüd Kuşu’nun Süleyman(a.s.)’a Öğüdü! Yurdunuzda Üç Gün Daha Yaşayın! Para İle İmanın Kimde Olduğu Belli Olur! Kur’an Kardeşliği Derneği’nin Tanıtımı! Allah (c.c.)’a İtaât Etmek Kur’an’a Uymaktan Geçer! Haksıza Hakkı, Haklıya Sabrı Tavsiye Etmek! Bir Ümmet Kitabına Bu Ancak Kadar Yabancı Olur! Kur’an’ı Anlamaya Çalışmamak Allah(c.c.)’a Hakarettir! Cennet’i Vatan Bilene Dünyâ Gurbet Olur!

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VİDEO HABERLER
Adem Çalkın’ın Selim Kongresi konuşmasının tamamı
Adem Çalkın’ın Selim Kongresi konuşmasının tamamı VİDEO
Anketler
ÇOK OKUNANLAR
Şoförlere bubi tuzağı gibi yol!
Şoförlere bubi tuzağı gibi yol!

Referandum Sonuçları, Kars Referandum Sonuçları, 2010 Referandum Sonuçları, Referandum Oy Sonuçları, Türkiye Referandum Sonuçları, izmir haber, canlı referandum sonuçları

RSS © 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansı | Kars Haberleri | Kars Haber kars haberleri kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır