KHA | Kafkas Haber Ajansı | Kars Haberleri | Kars Haber  kars haberleri kars ajans

KUR’AN’I ANLAMAYA ÇALIŞMAMAK ALLAH(C.C.)’A HAKARETTİR!

  Mustafa ALTUNOK

          maltunok@hotmail.com
         KUR’AN’I ANLAMAYA ÇALIŞMAMAK ALLAH(C.C.)’A HAKARETTİR!

 Kur’an’ı Anlamaya Çalışmamak Allah(c.c.)’a Hakarettir!

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah(c.c.)’a sığınırım,

Rahman, Rahim olan Allah(c.c.)’ın adıyla;  

Öncelikle; vahyi ile kullarına yol gösteren Allah(c.c.)’a hamd olsun, şükürler olsun. O’nun; hidâyetten ayrılmayan tüm sâdık kullarına selam olsun!

Kur’an bildiğiniz gibi kendisiyle yaşamamız için indirilmiş olan ilâhi bir rehberdir. O ki doğru ile yanlışı birbirinden ayıran ve her türlü hakikati en ince ayrıntısıyla bizlere sunan muhteşem bir kılavuzdur. Şöyle ki sunmuş olduğu bilgilerle inşâ olmamız ve o bilgilerle hayatımızı dizayn etmemiz için indirilmiştir. Ki indirilmesindeki ana husus, anlaşılıp yaşanılmasıdır. Evet! Allah(c.c.)’ın yüce kitâbımızı lûtfetmesinin sebebi budur. Rabbimiz ki amaçsızlıktan münezzeh olup her işini bir hikmet üzere yapandır. O’nun ki belli bir anlam taşımayan tek bir işi bile yoktur. Bu yüzdendir ki her sözünü belli bir mâna ile söylemiş ve her yaptığını yine belli bir maksat ile yapmıştır. Hatta şöyle söyleyelim ki; ‘O’nda vücut bulmuştur mâna ve maksat!’ Öyle ki bir çekirdeğin içine bir ormanı sığdırdığı gibi, bir kelimenin içine de bir âlemi yerleştirmiştir. Ve her yarattığına sâdece şöyle demiştir: ‘Kûn’ Yâni; ‘Ol’ Evet! İşte bu iki harften oluşan emir ifâdesine o kadar anlam yüklemiştir ki yerdeki dağlardan gökteki yıldızlara kadar her mahlûk alacağını almıştır. Şu ki ol emriyle ne olacağı da bellidir, nasıl olacağı da! Yâni olacak olanın her türlü mevzûsu bu tâbirde barınmaktadır. Bundan dolayıdır ki; ‘O ki ol deyince hem karınca olur hem de kararınca!’ Allah(c.c.) bu durumu bir âyetin meâlinde şöyle bildirmektedir:

 ‘O, gökleri ve yeri örneksiz yaratandır. Bir işe hükmetti mi ona sâdece; ‘Ol der, o da hemen oluverir!’

Bakara Sûresi / 117.Âyetin Meâli

Evet! Allah(c.c.) az önceki âyette de açıkça gördüğümüz gibi, bir kelimesinde nice hikmet bulundurabilendir. Doğal olarak lûtfetmiş olduğu; ‘Kur’an tam anlamıyla bir hikmet deryasıdır!’ Ama ne var ki hikmetin anahtarı mânadır. Yâni anlamak kavramanın ilk adımıdır. Bundan dolayıdır ki; ‘Kur’an anlaşılmak için okunmalıdır!’ Çünkü onu okumaktaki maksat, mânasını kavrayıp uygulamaktır. Öyle ya! O, muhâtapların yaşaması için indirilmiştir. Onu anlayıp uygulamak, onun iniş üssü olan bizlerin ana hedefi olmalıdır. İnsan ki anlamadığını yaşayamayacağı için, yaşamadığını da anlamıyor demektir. Daha da açık söylemek gerekirse; ‘İnsanın yaşadığı anladığı kadardır!’ Kur’an’ı anlamanın ölçüsü ise, onu hayata geçirmektir. Kim ki onu ne kadar yaşıyorsa, o kadar anlamış demektir. Bu anlamda anlamak gerçekten de çok önemlidir. Ama ne var ki bâzı çevreler bu nâdide rehberin anlaşılmasından rahatsız olmakta ve anlaşılmasına engel olmak için ellerinden gelen her türlü gayreti sergilemektedirler. Her ne hikmetse onun hayatla buluşmasını istemeyen bu gibi gâfiller başka hiçbir kitâbın anlaşılmasına yönelik böyle bir çaba içerisine girmemekte hatta akıllarından bile geçirmemektedirler. Kur’an’la akıl almaz bir şekilde problemi olan bu çevreler, aslında ilâhi hükümlerle sıkıntılı olan kitlelerdir. Şöyle ki; ‘Kur’an’ın anlaşılmasını istemeyenler, onun yaşanmasını istemeyenlerin tâ kendileridir!’ Evet! Onların bu durumu, ağızlarıyla; ‘Allah(c.c.)’ın nûrunu söndürmeye çalışanlarla aynıdır!’ Fakat ne var ki bu durum onların asla güç yetiremeyecekleri bir husustur. Hani bir söz vardır ya; ‘Yarasanın gözü kamaşacak diye, güneş ışığını kesecek değildir!’ Kur’an ki bir aydınlıktır ve karanlıktan beslenenler tarafından hayatın dışına atılmaya çalışılmaktadır. Oysaki her ne yaparlarsa yapsınlar, gündüz güneşin ışığını kesmeyeceği gibi gece de ay işlevini durdurmayacaktır. Kur’an hangi engelleyicinin çabası olursa olsun anlaşılmayı ve hayatın merkezinde kalmayı sürdürecektir. Ki her konuşan gibi; ‘Allah(c.c.)’ın da anlaşılmaya hakkı vardır!’ Bizler ki anlaşılmak hakkını herkse verirken, nasıl olurda asıl sâhibini unuturuz? Öyle ya! Kur’an’ı anlamaya çalışmamak; ‘Allah(c.c.)’ı umursamamaktır!’ Evet! Allah(c.c.)’ı hâşa hafife almaktır. Bu ise tek kelimeyle; ‘Allah(c.c.)’a hakarettir!’ 

Kur’an ki lûtfedilmiş olduğu ilk muhâtap toplumun diliyle indirilmiştir. Yâni; ‘Arapça Dili’yle!’ Ki doğal olanı da zâten budur. Öyle ya! Muhâtapları; ‘Arap olan bir topluma yabancı bir dilde kitap indirilecek değildi!’ Çünkü önemli olan yaşayabilmeleri için anlamalarıydı. Rabbimiz bu durumu bir âyetin meâlinde şöyle belirtmektedir:

 ‘Muhakkak ki biz onu akledesiniz diye arapça bir; ‘Kur’an olarak indirdik!’

Yûsuf Sûresi / 2.Âyetin Meâli

Gördüğünüz gibi! Kur’an’ın arapça diliyle indirilmesinin sebebi, bireyleri arap olan bir toplumun onu anlamasıdır. Çünkü başka bir dilde indirilmiş olsaydı, o takdirde ilâhi kelâmı anlamaları mümkün olmazdı. Dolayısıyla anlamadıkları bir kitâbı yaşayamazlardı. Bu yüzden elbette ki onlara yabancı bir dilde indirilmemiş, kendi öz dilleriyle bahşedilmiştir. Mevlâmız bu durumu bir âyetin meâlinde şöyle açıklamaktadır:

 ‘Eğer biz bu; ‘Kur’an’ı yabancı bir dilde okunan bir kitap yapsaydık derlerdi ki; ‘Âyetleri anlayacağımız bir şekilde açıklanmalı değil miydi?’ ‘Muhâtapları arap olduğu halde arapça olmayan kitap mı geldi?’ De ki; ‘O, mü’minler için doğru yolu gösteren bir kılavuz ve şifâdır!’

Fussilet Sûresi / 44.Âyetin Meâli

Evet! Kur’an ilk muhâtap toplumun diliyle indirilmemiş olsaydı, o zaman doğal olarak böyle bir tepki verilirdi. Çünkü anlamadıkları bir kitâbı kabul etmezler ve onu uygulama konusunda itiraz ederlerdi. Ki şöyle derlerdi: ‘Biz onu anlamıyoruz ki uygulayalım!’ Allah(c.c.) işte bu itiraza yol vermedi ve kitâbımızı ilk muhâtap toplumun diliyle indirdi. Ki âyetleri açıklanmış bir şekilde! Ama sâdece onlara indirmediği gibi yalnızca onların anlaması için de indirmedi. Şöyle ki; ‘Kur’an’ı tüm insanlığa ve tüm insanlığın anlaması için lûtfetti!’ Bunun için bizlerde onu anlayarak okumalı ve hayatımıza taşımaya çalışmalıyız. Ki bunun önüne geçmeye çalışanlara ise biraz önceki âyette ortaya konan tepkiyi vermeliyiz. Örneğin onu okuyan fakat okuduktan sonra mânasından bahsetmeyen bir din görevlisine şöyle demeliyiz: ‘Âyetleri bize anlayacağımız bir şekilde açıklamalı değil miydin?’ ‘Muhâtapları arap olmayan bir topluma sâdece arapça olarak mı okuyorsun?’

Öyle ya! Kur’an’ı anlamadan okumak gerçektende dünyânın en acâyip durumudur. Şöyle ki kelimelerle ifâde edilemeyecek kadar enteresandır. Hatta şunu söyleyelim ki; ‘Kur’an’ı anlamsız okumak kadar anlamsız bir durum yoktur!’ Oysaki o anlayarak okunmalı ve başkalarıyla da paylaşılmalıdır. Efendimiz(s.a.v.) bu durumu bir hadisin meâlinde şöyle dillendirmektedir:

 ‘Sizin en hâyırlınız; ‘Kur’an’ı öğrenen ve öğreteninizdir!’

Hz.Muhammed(s.a.v.)

 (Buhâri)

İşte böyle! Efendimiz(s.a.v.)’in de belirttiği gibi sâdece kendimizi düşünmemeli, elimizden geldiğince ilâhi kelâmı herkese tebliğ etmeliyiz. Çünkü onun bu hadiste belirttiği; ‘Kur’an’ı yüzünden okumayı öğrenmek ve öğretmek değildir!’ Ki öyle olsaydı o zaman en hâyırlının okuma yazmayı öğrenen ve öğreten olduğunu söylerdi. Ne var ki o gün muhâtaplar arap olduğu için okuma yazma bilen herkes doğal olarak; ‘Kur’an’ı okuyabilir ve öğretebilirdi!’ Hâlbuki peygamberimizin söylemek istediği başka bir husustu! Onun demek istediği; ‘Kur’an’ı yüreğinden okumayı öğrenmek ve öğretmekti!’ Yâni mânasını kavrayıp hikmetlerini elde etmek ve elde edilenleri başka ellerle paylaşmaktı! Kur’an’ı bu mânada bizlerde öğrenmeli ve öğretmeliyiz. Şu ki hem bizim hem de ulaşabileceğimiz herkesin hayatını inşâ etmesi için! 

Allah(c.c.) kabul etsin inşâallah! 

Rabbimiz, Kur’an’ı okuyan, anlayan, yaşayan ve tebliğ eden kullarından etsin.

Rabbimiz, Efendimiz(s.a.v.)’i örnek alan kullarından etsin.

Rabbimiz, Ümmet-i Muhammed’in her bir mensubuyla kardeş olan kullarından etsin.

Rabbimiz’in selamı hepimizin üzerine olsun!

 (Âmin!)

  • Yahoo'da Paylaş
  • Paylaş
  • Paylaş
  • Facebook'ta Paylaş
  • Paylaş
  • Paylaş
  • Paylaş
  • Paylaş
Bu Yazı 9553 Defa Okundu
2013-11-23

SON YAZILARI

Kur’an’ı Okuyarak Değil, Yaşayarak Hatmedenler Cennet’e Girer! Hüdhüd Kuşu’nun Süleyman(a.s.)’a Öğüdü! Yurdunuzda Üç Gün Daha Yaşayın! Para İle İmanın Kimde Olduğu Belli Olur! Kur’an Kardeşliği Derneği’nin Tanıtımı! Allah (c.c.)’a İtaât Etmek Kur’an’a Uymaktan Geçer! Haksıza Hakkı, Haklıya Sabrı Tavsiye Etmek! Bir Ümmet Kitabına Bu Ancak Kadar Yabancı Olur! Kur’an’ı Anlamaya Çalışmamak Allah(c.c.)’a Hakarettir! Cennet’i Vatan Bilene Dünyâ Gurbet Olur!

YORUMLARtaha deniz 2015-09-06
kuranı ücret karşılığında okumak

Bu konu hakkında ki görüşlerinizi babam beğendi kendisi imam yıllardır bunu anlatıyor fakat diyanet ve imamlar anlamıyor para sevdasından dolayı. Allah imamları ıslah etsin.Babam ,yazılarınızı sürekli okuyor size selamı var

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VİDEO HABERLER
Adem Çalkın’ın Selim Kongresi konuşmasının tamamı
Adem Çalkın’ın Selim Kongresi konuşmasının tamamı VİDEO
Anketler
ÇOK OKUNANLAR
Şoförlere bubi tuzağı gibi yol!
Şoförlere bubi tuzağı gibi yol!

Referandum Sonuçları, Kars Referandum Sonuçları, 2010 Referandum Sonuçları, Referandum Oy Sonuçları, Türkiye Referandum Sonuçları, izmir haber, canlı referandum sonuçları

RSS © 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansı | Kars Haberleri | Kars Haber kars haberleri kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır