KHA | Kafkas Haber Ajansı | Kars Haberleri | Kars Haber  kars haberleri kars ajans

BİR ÜMMET KİTABINA BU ANCAK KADAR YABANCI OLUR!

  Mustafa ALTUNOK

          maltunok@hotmail.com
         BİR ÜMMET KİTABINA BU ANCAK KADAR YABANCI OLUR!

 Bir Ümmet Kitabına Bu Ancak Kadar Yabancı Olur!

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah(c.c.)’a sığınırım,

Rahman, Rahim olan Allah(c.c.)’ın adıyla;  

Öncelikle; rahmetiyle kullarına yol gösteren Allah(c.c.)’a hamd olsun, şükürler olsun. O’nun; ilâhi hükümlere sâdık olan tüm mü’min kullarına selam olsun!

Kur’an bildiğiniz gibi kendisiyle yaşamamız için indirilmiş olan bir kitaptır. O ki hakikatin kaynağı ve doğru yolun rehberidir. Allah(c.c.) ki biz kullarına merhamet etmiş ve hidâyetin târifini yapmak için o ilâhi kılavuzu lûtfetmiştir. Şöyle ki bir âyetin meâlinde şu şekilde bir açıklamada bulunmuştur:

 ‘Şüphesiz ki bu; ‘Kur’an en doğru yola iletir ve sâlih amellerde bulanan mü’minlere, onlar için gerçekten büyük bir ecir olduğunu müjdeler!’

İsrâ Sûresi / 9.Âyetin Meâli

Evet! Kur’an muhâtabını her türlü hurâfeden çıkaran ve onu hakikatle buluşturan bir kılavuzdur. Şöyle diyelim ki onun olduğu yerde zulûmat olmaz. Çünkü o vahyin tâbiriyle; ‘Karanlıkları delip geçen bir yıldız gibidir!’ O ki insanların zihin gecelerini gündüze çevirip, gönül yokuşlarını düzlüğe çıkarır. Bundan dolayıdır ki yine bir âyetin meâlinde şu denli bir ifâde kullanılmıştır:

 ‘Bu öyle bir kitaptır ki onu sana; ‘Rableri’nin izniyle bütün insanlığı karanlıklardan aydınlığa o her işinde mükemmel olan ve her türlü övgüye lâyık olanın yoluna çıkarasın diye indirdik!’

İbrâhim Sûresi / 1.Âyetin Meâli

Gördüğünüz gibi! Kur’an’ın indiriliş sebebi, bizleri içine düştüğümüz her türlü karanlıktan aydınlığa kavuşturmaktır. Böylelikle muhâtaplarını dünyâ ve âhiret saâdetine kavuşturup ilâhi rızaya erdirmektir. Efendimiz(s.a.v.)’in bu anlamda bir hadis meâlinde şöyle buyurduğu rivâyet edilmiştir:

 ‘Kur’an’a kim dosdoğru uyarsa; ‘Kur’an onu sapıklıktan kurtarıp doğru yola eriştirir ve kıyâmet günü onu kötü bir hesaptan korur!’

Hz.Muhammed(s.a.v.)

 (Taberâni)     

Evet! Kur’an gerçekten de bizlere bahşedilmiş en önemli ilâhi ikramdır. Ama ne var ki ümmet bu muhteşem lütuf karşısında gereği gibi davranmamış ve bu anlamda tâbiri câizse sınıfta kalmıştır. Şu ki kitabından ayrılmış ve onu peygamberimizin tâbiriyle mahcûr bırakmıştır. Başta ona abdestsiz dokunulamayacağı gibi iddiâların etkisinde kalarak el çekmiş ve ola ki abdest alıp okusa bile sâdece âlimler tarafından anlaşılabileceği iftirasına kapılıp yalnızca indirildiği dilin metniyle okumuştur. Veya açıp meâline baksa bile bu kez de onda her konunun olmadığı söylentilerinin tesirine girerek, onunla olan bağını yavaş yavaş kesmiştir. Ki bunlar; ‘Kur’an’dan uzaklaşan ümmetin sâdece ilk adımları olmuştur!’ Şöyle ki kitâbından kopan ümmet, vahiy düşmanlarının sistematik çalışmalarıyla hakikatten resmen fersah fersah uzaklaşmıştır. Üstelik tabiat boşluk kaldırmaz kuralı gereği; ‘Kur’an’dan boşalan yeri hurâfeler almıştır!’ Hem de ne hurâfeler! Hani bir atasözü vardır ya; ‘Dere ıssız kalınca tilkiler bey olur!’ Evet! Kur’an hayatın dışına itilmeye çalışılırken merkeze gelenek denilen bir olgu getirtilmiştir. Başta uydurma hadislerle şekillenen bu gelenek algısı, hurâfenin her çeşidini kapsamaktadır. Hatta öyle ki akıl almaz bir dereceye ulaşan bu hurâfeler, insanların zihin dünyâlarına tamamiyle yerleştirilmiştir. Kur’an’la zerre kadar uyuşmayan bu durum ne yazık ki nefislerin de biraz işine geldiği için kabullenilir hatta savunulur olmuştur. Böylelikle ortaya iki ayrı din anlayışı çıkmıştır. Bunlardan birincisi; ‘Kur’an’da anlatılan din gerçeği!’ İkincisi ise; ‘Gelenekte anlatılan din söylentisidir!’ Kur’an’da anlatılan din gerçeğinin kaynağı vahiy olmasına rağmen, gelenekte anlatılan din söylentisinin gözesi rivâyet olmuştur. Kur’an’la bağlantılı olmadığı için akıl ve vicdanla da uygunluğu bulunmayan bu algı, ümmeti resmen mahvetmiştir. Kur’an’ın her yerde okunduğu fakat zerre kadar anlaşılmadığı bir durum ne acıdır ki her topluma hâkim olmuştur. Böylelikle ümmet kitabına resmen yabancılaşmıştır. O kadar yabancılaşmıştır ki; ‘Bir ümmet kitâbına ancak bu kadar yabancı olur denilecek hâle gelmiştir!’ Kur’an’dan neredeyse tek bir âyetini bile anlamıyla berâber bilmeyen ümmet, bu denli üzücü bir gafletin içine düşmüştür. Böylelikle şarlatanların elinde oyuncak olmuş ve rüzgârın önündeki bir yaprak gibi sağdan sola savrulmuştur. Ne vâhimdir ki isteyen istediği gibi ümmeti aldatmış ve her dilediğini yaptırmıştır. Müslümanlar hazinenin üstünde oturan fakat hazineden haberi olmayan bir adam gibi enteresan bir duruma düşmüştür. Bunun için yeniden bu ümmetin dirilmesi için tek şart; ‘Kur’an’a dönmesidir!’ Kur’an ki ümmeti içine düştüğü her türlü sıkıntıdan kurtuluşa ulaştıracaktır. Şöyle ki taptâze bir hayat verecek ve diriltecektir. Yoksa mı; ‘Allah(c.c.) muhâfaza!’

Allah(c.c.) kabul etsin inşâallah! 

Rabbimiz, Kur’an’ı okuyan, anlayan, yaşayan ve tebliğ eden kullarından etsin.

Rabbimiz, Efendimiz(s.a.v.)’i örnek alan kullarından etsin.

Rabbimiz, Ümmet-i Muhammed’in her bir mensubuyla kardeş olan kullarından etsin.

Rabbimiz’in selamı hepimizin üzerine olsun!

(Âmin!)

  • Yahoo'da Paylaş
  • Paylaş
  • Paylaş
  • Facebook'ta Paylaş
  • Paylaş
  • Paylaş
  • Paylaş
  • Paylaş
Bu Yazı 10773 Defa Okundu
2013-11-29

SON YAZILARI

Kur’an’ı Okuyarak Değil, Yaşayarak Hatmedenler Cennet’e Girer! Hüdhüd Kuşu’nun Süleyman(a.s.)’a Öğüdü! Yurdunuzda Üç Gün Daha Yaşayın! Para İle İmanın Kimde Olduğu Belli Olur! Kur’an Kardeşliği Derneği’nin Tanıtımı! Allah (c.c.)’a İtaât Etmek Kur’an’a Uymaktan Geçer! Haksıza Hakkı, Haklıya Sabrı Tavsiye Etmek! Bir Ümmet Kitabına Bu Ancak Kadar Yabancı Olur! Kur’an’ı Anlamaya Çalışmamak Allah(c.c.)’a Hakarettir! Cennet’i Vatan Bilene Dünyâ Gurbet Olur!

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VİDEO HABERLER
Adem Çalkın’ın Selim Kongresi konuşmasının tamamı
Adem Çalkın’ın Selim Kongresi konuşmasının tamamı VİDEO
Anketler
ÇOK OKUNANLAR
Şoförlere bubi tuzağı gibi yol!
Şoförlere bubi tuzağı gibi yol!

Referandum Sonuçları, Kars Referandum Sonuçları, 2010 Referandum Sonuçları, Referandum Oy Sonuçları, Türkiye Referandum Sonuçları, izmir haber, canlı referandum sonuçları

RSS © 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansı | Kars Haberleri | Kars Haber kars haberleri kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır