KHA | Kafkas Haber Ajansı | Kars Haberleri | Kars Haber  kars haberleri kars ajans

HÜDHÜD KUŞU’NUN SÜLEYMAN(A.S.)’A ÖĞÜDÜ!

  Mustafa ALTUNOK

          maltunok@hotmail.com
         HÜDHÜD KUŞU’NUN SÜLEYMAN(A.S.)’A ÖĞÜDÜ!

 Hüdhüd Kuşu’nun Süleyman(a.s.)’a Öğüdü!

Kovulmuş Şeytanın Şerrinden Allah(c.c.)’a Sığınırım,

Rahman, Rahim Olan Allah(c.c.)’ın Adıyla;  

Öncelikle; ‘Allah(c.c.)’a hamd olsun, şükürler olsun. O’nun yeryüzünün ıslâhı için var gücüyle mücâdele eden tüm sâlih kullarına selam olsun!’

  Allah(c.c.) bildiğiniz gibi biz insanları büyük bir imtihana muhâtap tutmuş ve böylelikle âkıbetimizi belirlememize izin vermiştir. Ki bu anlamda bizlere sınavın her çeşidini hazırlamıştır. Varlıkla veya yoklukla denenmek gibi daha birçok unsuru, bu hârikulade plana dâhil etmiştir. Örneğin mülk ile sınanmak, bu sorumluluğu ağır olan sürecin en zorlu aşamalarından biridir. Hz.Süleyman(a.s.) işte bu konuma ulaşmış ve ince bir elekten geçmiş olan bir peygamberdir!

Evet! Hz.Süleyman(a.s.) bir peygamber olmasının yanı sıra aynı zamanda bir hükümdardı. Daha doğrusu hükümdar peygamberlerdendi. Onun ki emânet olarak elinde tuttuğu en görkemli mülklerinden biri de ordusuydu. Ve o öyle bir orduydu ki, mensupları arasında insanların haricinde varlıklarda vardı. Ki bu varlıklar kuşlardı. Kuşlar gerçekten de ordunun en önemli unsurlarındandı. Hele ki; ‘Hüdhüd Kuşu!’ Rivâyetlere göre görevi orduya su bulma olan bu kuş bir içtima sırasında orada bulunamamış ve bu yüzden ciddi bir tepkiyle karşılaşmıştı. Hz.Süleyman(a.s.) ona nerede olduğunu sormuş ve ondan geçerli bir mazeret sunmasını istemişti. Aksi takdirde şiddetle cezalandırılacağını vurgulamıştı. O ise hükümdarı ve halkı güneşe tapan bir ülkeye rastladığını söyleyerek, gecikme sebebini açıklamıştı. Bu durum âyet meâllerinde şöyle anlatılmaktadır:

 ‘Süleyman(a.s.) kuşları denetledi ve şöyle dedi: ‘Hüdhüd’ü neden göremiyorum? Yoksa kayıplara mı karıştı? Ya karşıma geçerli ve ikna edici bir mazeretle çıkar ya da onu şiddetli bir şekilde cezalandırırım. Veyahut onu boğazlarım!’ Derken beklemesi çok sürmedi. Çıkageldi ve dedi ki: ‘Ben senin henüz bilmediğin bir şeyi öğrendim. Sebe’den doğru ve kesin bir haber getirdim. Gerçekten onlara hükümdarlık eden, kendisine her şey verilmiş ve büyük bir tahtı olan bir kadınla karşılaştım. Ne ki onu ve kavmini; ‘Allah(c.c.)’ı bırakıp da güneşe secde eder buldum. Şeytan kendilerine yaptıklarını süslü göstermiş de onları doğru yoldan alıkoymuş. Bunun için doğru yolu bulamıyorlar!’

Neml Sûresi / 12-16.Âyetlerin Meâli

Hz.Süleyman(a.s.) ordunun kontrolü sırasında bulunamayan bir kuşu sorgulamış ve böyle detaylı bir cevap almıştır. Hüdhüd ona güneşe tapan bir topluluktan bahsetmiş ve şu sözüyle hem bir hükümdar peygambere hem de hepimize bir hakikati haykırmıştır: ‘Şeytan kendilerine yaptıklarını süslü göstermiş de onları doğru yoldan alıkoymuş. Bunun için doğru yolu bulamıyorlar!’ Hüdhüd’ün sözlerindeki en can alıcı nokta burasıdır. Yâni yanlış yolda olan bir kişi veya toplumun düşmüş olduğu tehlikeli bir durum. Ki bu durum şudur: ‘Şeytanın yapılanları süslemesi!’ Bir âyetin meâlinde şöyle buyrulmaktadır:

 ‘Allah(c.c.) şâhittir ki senden önceki toplumlara da nice elçiler göndermişizdir. Fakat şeytan onlara amellerini süslü gösterdi. İşte o, bugün onların kılavuzudur. Onlara elem verici bir âzap vardır!’

Nahl Sûresi / 63.Âyetin Meâli

Evet! Rabbimiz bu durumu âyet meâlinde bu şekilde belirtmektedir. Ki bir başka âyet meâlinde ise, bu konuyla ilgili şöyle bir açıklama yapmaktadır:

 ‘Doğrusu biz senden önceki topluluklara da mesajlarımızı göndermiştik. Onları da şiddetli zorluğa ve darlığa düşürdük ki, âcziyetlerini itiraf etsinler. Onlara takdir ettiğimiz sıkıntı kendilerine ulaştığı zaman âcziyetlerini itiraf etmeliydiler. Fakat yürekleri katılaştı. Çünkü şeytan yaptıklarını kendilerine süslü gösterdi. Öyle ki onlar kendilerine yapılan bütün uyarıları kulak ardı ettiler. Biz de nimet kapılarını ardına kadar açtık. Onlar kendilerine verilen nimetlerin hazzıyla sermest bir haldeyken, kendilerini apansız yakalayıverdik. İşte o vakit tüm umutlarını yitirdiler!’

En’âm Sûresi / 42-44.Âyetlerin Meâli

Gördüğünüz gibi! Bahsedilen hususlardaki en temel unsurlardan biri, şeytanın eylemleri süslemesidir. Ki bunun anlamı şudur: ‘Yapılan yanlışları doğruymuş gibi göstermek!’ Evet! Şeytan ki musallat olduğu her hangi bir kişinin içinde bulunmuş olduğu hatalı durumdan kurtulmasını istemez. Bunun için ona yapacağı saldırıdan biri, işlemekte olduğu günahlara meşrûluk boyutu kazandırmaya çalışmaktır. O ki muhâtabına öyle vesveseler verir ki, kurbanı kendisindeki kusurları fark edemez. Örneğin bir olayda ne kadar haksız olursa olsun, kendisini haklı olarak görmesini sağlar. Böylelikle kişi hatasını kabullenmez. Bu da onun o durumdan çıkamamasına sebep olur. Öyle ya! Yanlışını kabul etmeyen birinin doğruya ulaşması imkânsızdır. Bu durum gerçekten de çok tehlikeli bir husustur. Fakat burada sorulması gereken bir soru vardır ki o da şudur: ‘Şeytan kimlere musallat olur!’ Bu anlamda hemen şunu söyleyelim ki, şeytan aslında herkese musallat olmaya çalışır. Lâkin özellikle kimlere musallat edilir? İşte bu soruya vereceğimiz cevap şudur: ‘Rahmân’ın zikrinden yüz çevirenlere!’ Şu âyet meâlini mevzûmuz için sunabiliriz:

 ‘Rahmân’ın zikrinden her kim yüz çevirirse, biz ona bir şeytan musallat ederiz de kendisi onun uydusu hâline gelir. Artık o, onları doğru yoldan çıkarır. Onlarda kendilerinin doğru yolda olduklarını sanırlar!’

Zuhruf Sûresi / 36,37.Âyetlerin Meâli

Evet! Rahmân’ın zikrinden her kim yüz çevirirse, demek ki ona hemen bir şeytan musallat edilmektedir. Öyle ya! Allah(c.c.) mutlak rahmeti ile insanlara öğüt vermekte ve hatırlatmalarda bulunmaktadır. Ki bunun için kitaplar indirmektedir. Âyetteki zikir kavramından maksat da zâten budur. Bütün bunlara rağmen kim ki bu rahmete sırtını dönerse, o zaman yüzünü döneceği şeytan olur. İşte böyle! Kur’an ki bir zikirdir. Bu yüzden ondan yüz çevirenlerin yâni onu okuyup anlamaya ve anlayıp yaşamaya çalışmayanların düşeceği durum, şeytanın süslü tuzağıdır.  Bu yüzden zikir, şeytana karşı kullanacağımız en önemli silahımız olmalıdır! Peygamberimizin bir hadis meâlinde şöyle buyurduğu rivâyet edilmektedir.

 ‘Şeytan insanoğlunun kalbinin üzerinde tünemiş vaziyette bekler. Allah(c.c.)’ı zikredince sinip çekilir. Gaflet etse vesvese verir!’

Hz.Muhammed(s.a.v.)

 (Buhâri)

İşte böyle! Yapılan çirkin işleri güzelmiş gibi göstermeye çalışmak, şeytanın en çok uyguladığı bir saldırıdır. Hüdhüd işte bu duruma atıf yaparak, güneşe tapan bir topluluğun durumun analiz etmiştir. Hz.Süleyman(a.s.)’a bu hususu bildirmiş ve ona bu durumdan neden haberdar olmadığını üstü kapalı bir şekilde îma etmiştir. Bunun ifâdesi ise şudur: ‘Ben senin henüz bilmediğin bir şeyi öğrendim!’ Bu tâbirin altında yatan hususlardan birisi, gerçektenden de ince bir dokundurma olabilir. Ve böylelikle şeytanın onların amellerini süslediğini belirtmiştir. Peki, burada neyi vurgulamak istemiş olabilir? Bu soruya ise şu şekilde cevap verebiliriz: ‘Onlar güneşe tapan bir kavim diye sakın hemen öfkelenip şiddetli bir şekilde davranma. Unutma ki onlar şeytanın süsünden dolayı gerçekleri göremiyorlar. O halde sen onlara anlayışlı davran ve onların hakikati anlamalarını güzellikle sağla!’ Evet! Hz.Süleyman(a.s.)’a âdeta öğüt veren kuşun sözünü bu şekilde anlarsak eğer, o zaman vurgusunun bizi de kaplamış olduğunu göreceğiz. Şöyle ki bizler de yanlış yolda olan birini veya bir toplumu gördüğümüz zaman hemen onları silip atmamalı ve şeytanın onlara sunduğu süsü kaldırmak için çalışmalıyız. Yâni onları kazanmak için mücâdele etmeliyiz. Ve bunu neyle yapmalıyız? Tâbi ki; ‘Allah(c.c.)’ın zikri ile!’

Allah(c.c.) kabul etsin inşâallah! 

Rabbimiz, Kur’an’ı okuyan, anlayan, yaşayan ve tebliğ eden kullarından etsin.

Rabbimiz, Efendimiz(s.a.v.)’i örnek alan kullarından etsin.

Rabbimiz, Ümmet-i Muhammed’in her bir mensubuyla kardeş olan kullarından etsin.

Rabbimiz’in selamı hepimizin üzerine olsun!

(Âmin)

Mustafa Altunok (Kur’an Kardeşliği Derneği’nin Başkanı)

(BA-BA-S) GAZİ KARS (KHA)

  • Yahoo'da Paylaş
  • Paylaş
  • Paylaş
  • Facebook'ta Paylaş
  • Paylaş
  • Paylaş
  • Paylaş
  • Paylaş
Bu Yazı 44394 Defa Okundu
2014-03-13

SON YAZILARI

Kur’an’ı Okuyarak Değil, Yaşayarak Hatmedenler Cennet’e Girer! Hüdhüd Kuşu’nun Süleyman(a.s.)’a Öğüdü! Yurdunuzda Üç Gün Daha Yaşayın! Para İle İmanın Kimde Olduğu Belli Olur! Kur’an Kardeşliği Derneği’nin Tanıtımı! Allah (c.c.)’a İtaât Etmek Kur’an’a Uymaktan Geçer! Haksıza Hakkı, Haklıya Sabrı Tavsiye Etmek! Bir Ümmet Kitabına Bu Ancak Kadar Yabancı Olur! Kur’an’ı Anlamaya Çalışmamak Allah(c.c.)’a Hakarettir! Cennet’i Vatan Bilene Dünyâ Gurbet Olur!

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VİDEO HABERLER
Adem Çalkın’ın Selim Kongresi konuşmasının tamamı
Adem Çalkın’ın Selim Kongresi konuşmasının tamamı VİDEO
Anketler
ÇOK OKUNANLAR
Şoförlere bubi tuzağı gibi yol!
Şoförlere bubi tuzağı gibi yol!

Referandum Sonuçları, Kars Referandum Sonuçları, 2010 Referandum Sonuçları, Referandum Oy Sonuçları, Türkiye Referandum Sonuçları, izmir haber, canlı referandum sonuçları

RSS © 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansı | Kars Haberleri | Kars Haber kars haberleri kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır