KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
Erzurum’un yeni yüzü, yeni vekili: Orhan Deligöz
Anasayfaya Dn Tm Politika Haberleri
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Erzurum’un yeni yüzü, yeni vekili: Orhan Deligöz
2015-11-07 - 20:40
GAZÝ KARS
Facebook'ta Paylas

 Erzurum’un yeni yüzü, yeni vekili: Orhan Deligöz

1 Kasým seçimlerinde AK Parti saflarýnda Erzurum’dan 5. sýrada milletvekili seçilen Orhan Deligöz, teþekkür ziyaretlerinde bulunduðu ilçe ve köylerde coþkuyla karþýlandý. Deligöz’ü en çok da duygulandýran doðup büyüdüðü Narman ilçesi oldu. Ýlçedeki karþýlama töreninde ilk önce annesinin elini öpen Deligöz, ömrü boyunca duasýný aldýðý annesiyle uzun uzun sohbet etti. Mazbatasýný da alan Deligöz yemin törenin ardýndan hýzlý bir çalýþma temposuyla hem ilçesine, hem iline hem de ülkesine hizmet için yollara düþecek.

GENÇ, DÝNAMÝK VE AKTÝF

Erzurum’un yeni yüzü ve yeni vekili Orhan Deligöz, çocukluk ve gençliði geçirdiði Narman ilçesinde bir çok siyasi baþarýlara imza attý. Mütevazi bir ailenin çocuðu olan Deligöz, bir çok önemli görevlerde bulundu. Devlet kurumlarýndaki baþarýsýný hizmetleriyle taçlandýran Deligöz, Erzurum ili ve Narman ilçesiyle de baðýný hiç koparmadý. Baþarýlarý dilden dile dolaþtýðý gibi aktif yapýsýyla da gönüllerde taht kurdu.

DELÝGÖZ AÝLESÝNÝN GURUR TABLOSU

Deligöz ailesi, iþ ve siyasetin yanýnda doðal ve mütevazi yaþantýsýyla da ön plana çýktý. Baba Dursun Deligöz’ün evlatlarý için gecesini gündüzüne katarak çalýþmasý, anne Yýldýz Deligöz’ün de adeta saçýný süpürge ederek evlatlarýný en iyi þekilde yetiþtirmesi bir bir meyvelerini de vermeye baþladý. Ýlhan eðitimde, Ayhan çevrede, Erhan saðlýkta derken hepsi deðiþik alanlarda görevlerini sürdürdüler. Deligöz ailesinin mütevaziliðin yanýnda esprili tavrý da gönüllerde yer edinmenin bir baþka tarafý oldu.

YILDIZ ANNE’NÝN DUASI

Orhan Deligöz’ün annesi Yýldýz Deligöz, evlatlarý için duasýný hiç eksik etmedi. Kapýsýný her çalanýn yardýmýna koþtu, komþuluk iliþkilerini üst seviyelerde tuttu. Camii Saðýr mahallesinin gönlünde her zaman yaþadý. Esprileri, sýcak ve sevecenliði kadar samimiyeti ve dost canlýðýyla yaþamýný sürdüren Yýldýz anne adeta gençliðin annesi oldu. Evlatlarýna güvendi her zaman onlara þans verdi, onlara dua etti her zaman dua etmelerini istedi, þans verdi þanslý oldu, dua etti kabul oldu. Yýldýz anne þimdi ilçesine, iline ve ülkesine hizmet etmek için yola çýkan oðlu Orhan Deligöz’e yine dua yaðdýrdý.

ÝÞTE YILDIZ ANNESÝN NASÝHATLERÝ

Yýldýz anne, Milletvekili oðlu Orhan Deligöz’e yaðdýrdýðý dualarýnýn yanýnda nasihatlerde de bulundu Ýþte o nasihatler: Oðlum, asla yapamayacaðýn þeyler için söz verme, söz verdiðin þeyleri ise yap. Asla ve asla yalan söyleme. Korkularýnda deðil, doðrularýnla yaþa. Doðru ol, doðru yaþa, doðru yürü. Hal dilinle konuþ, hal dilinle yürü. Umut verme, umut ol.

MÝLLETVEKÝLÝ ORHAN DELÝGÖZ NARMAN’DA

Milletvekili Orhan Deligöz, teþekkür ziyaretleri kapsamýnda gittiði Narman ilçesinde büyük bir coþkuyla karþýlandý. Demirdað dinlenme tesislerinde karþýlanan Deligöz burada vatandaþlarla tek tek tokalaþtý, onlarla sarýldý ve gönüldaþlýðýný tazeledi. Davul zurnalarla karþýlanan Deligöz daha sonra konvoy eþliðinde ilçe merkezine doðru hareket etti.

5 VEKÝLE 5 KURBAN

Narman ilçe giriþinde hazýrlanan 5 kurbanlýk koyun Erzurum’un çýkardýðý 5 vekil için dualar eþliðin de kesildi. Narmanlýlar, tarihinde ikinci defa vekil çýkaran ilçelerine uzun yýllar sonra yeni bir vekilin girmesini bu coþku, alkýþ, ýslýk ve dualarla taçlandýrdýktan sonra birlikte ilçe merkezine geçtiler.

ÝLK HÝTAP NARMANLILARA, HEM DE BALKONDAN

AK Parti ilçe teþkilat binasýna geçerek ‘mini balkon’ konuþmasýyla vatandaþlara seslenen Milletvekili Orhan Deligöz, “Narman’da biz 5 aday seçildik. Her aday için burada bir kurban kestirdik. 5’imizde bir aradayýz. Bir daha ki dönem 6 kurban keseceðiz inþallah.” dedi.

Vekilliðini Karayazý ilçesinde öðrendiðini de ifade eden Deligöz, Narman’la Karayazý ilçesini kardeþ ilçesi olarak ilan ettiðini açýkladý. Deligöz, “1965 yýlýnda yine Narman’dan bir vekil çýkmýþ; adý da Ýsmail Hakký Yýldýrým. Sizlere selamlarý var bende buradan ona selamlarýný söylemek için arayacaðým. Bizlere vermiþ olduðunuz tüm desteklerden dolayý hepinize teþekkür ediyorum” diye konuþtu.

Deligöz konuþmasýnýn ardýndan yeniden annesi Yýldýz ve babasý Dursun Deligöz’ün yanýna giderek ellerini öptü ve hayýr dualarýný alarak teþekkür ziyaretleri için diðer ilçelerin yolunu tuttu.

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSI – BEDÝR ALTUNOK


KHA

Haberin tamamini okuyabilmek iin abone olmaniz gerekmektedir. Abone olmak iin TIKLAYIN


  • Yahoo'da Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Facebook'ta Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
Bu Haber 7542 Defa Okundu

YORUMLAR

Politika Kategorisine Ait Diğer Haberler

Özgen Beþli Bayramýnýzý kutlar Kars’ta AK Parti Selim Ýlçe Kongresi Yapýldý Yaver Özcan güven tazeledi 1915 Çanakkale Köprüsü`nün temeli atýldý Reis, Yaþ Haddinden Görevi Býraktý Tuncer Baþkan Ýlk Toplantýsýný yaptý CHP heyeti Kars’tan destek istedi AK Parti Digor Ýlçe Baþkaný teþkilatýyla birlikte istifa etti MHP’den Cumhuriyet ve Kurtuluþ Þöleni Arslan’ýn Bakan yolculuðu Ümit Özdað Kars’a Geliyor Sertel: Kars tarým, hayvancýlýk ve turizmde çekim merkezi olmalý

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır