KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
Kars’ta 7 Haziran-1 Kasým analizi
Anasayfaya Dn Tm Politika Haberleri
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Kars’ta 7 Haziran-1 Kasým analizi
2015-11-09 - 11:27
GAZÝ KARS
Facebook'ta Paylas

 Kars’ta 7 Haziran-1 Kasým analizi

Gazeteci Bedir Altunok’un Kars’ta 7 Haziran-1 Kasým analizi:

AK Parti, MHP ve CHP’nin seçimlerde aðýrlýklý olarak rol aldýðý Kars’ta 7 Haziran seçimlerinde sürpriz çýkýþla 2 milletvekili çýkaran HDP de yerini aldý. HDP, Ayhan Bilgen ve Þafak Özanlý ile meclise giderken, AK Parti ise Av. Mehmet Uçum ile Kars’ý mecliste temsil etti. MHP, Ýþadamý Taner Gökçek ile CHP ise eski milletvekili Zaki Naci Tarhan ile girdiði 7 Haziran’ý hüsranla noktaladý.

Ahmet Arslan, Selahattin Beyribey ve Suat Ögel, AK Parti’yi eski gücüne kavuþturarak 2 milletvekilliði ile 1 Kasým’ý tamamlamýþ oldu. AK Parti’yi 1 milletvekili ile HDP takip etti. MHP ve CHP ise yine 1 Kasým seçimlerini olumsuz kapatanlar arasýnda yerini aldý.

7 Haziran’da, Türkiye’nin önemli avukatlarýndan ayný zamanda da akil insanlar heyetinden Susuz ilçesi nüfusuna kayýtlý Mehmet Uçum birinci sýradan aday gösterildi. Uçum’u, ikinci sýrada Selahattin Beyribey, üçüncü sýrada da AK Parti eski il baþkaný Av. Ensar Erdoðdu takip etmiþti.

1 Kasým’a da birinci sýraya eski milletvekili Kaðýzmanlý Ahmet Arslan, ikinci sýraya doping etkisi yapabileceði düþünülen Dr. Selahattin Beyribey, üçüncü sýraya da Sarýkamýþlý genç iþadamý, çevresinde sevilen Suat Ögel getirildi. Bu üç adayýn açýklanmasýyla birlikte AK Parti’nin küskünleri yeniden bu saflardaki yerin aldý. Eski il ve ilçe baþkanlarý, eski yönetimlerin hemen hemen hepsi AK Parti etrafýnda kenetlenerek seçim çalýþmalarýna start verdiler.

1 Kasým’a kadar kamuoyunda pek de dillendirilmeyen AK Parti’nin seçim çalýþmalarý basýnda sýkça yer aldý. Yerel ve ulusal basýn AK Parti’ye geniþ yer verdi ve seçim çalýþmalarý an be an kamuoyuyla paylaþýldý. AK Parti, 7 Haziran’da büyük bir düþüþ yaþadýðý Sarýkamýþ ve Kaðýzman ilçelerine büyük bir aðýrlýk verdi. 3b sýra adayý Suat Ögel, hemen hemen her gününü Sarýkamýþ’a ayýrdý. 2. sýra adayý Dr. Selahattin Beyribey, Arpaçay, Akyaka, Susuz ve Selim ilçelerinde boy gösterirken, 1. sýra Adayý Ahmet Arslan ise baþka Kaðýzman olmak üzere Digor ve il merkezine aðýrlýk verdi. Planlý bir çalýþmayla 1 Kasým’a gelen AK Parti 2 milletvekili almayý baþardý.

MHP, KARS’TA DA DÖRDÜNCÜ PARTÝ OLDU

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 1 Kasým seçimlerine Ýstanbul’dan gelen Karslý iþadamý Erkan Koçali, Kars’ta ikamet eden Tuncay Aydýn ve genç iþadamý-eðitimci Murat Saðlam ile girdi. Dev ekran televizyonlu araçla propaganda çalýþmalarýna aðýrlýk veren MHP, 30 civarýndaki seçim aracý ve günlük 100 kiþilik ekiple Sarýkamýþ, Selim, Susuz, Arpaçay, Akyaka ve il merkezine daðýldý. Kürt seçmenin aðýrlýklý olduðu Digor’da pek çalýþma yapmayan MHP, Kaðýzman ilçesine de az bir zaman ayýrdý. Seçim çalýþmalarýnda ekonomik bir sýkýntý içine girmeyen ve her türlü imkaný kullanan MHP, sýký çalýþmasýna raðmen 7 Haziran ve öncesi partide yaþanan bazý sýkýntýlar nedeniyle 1 Kasým’ý baþarýyla tamamlayamadý. 7 Haziran’da birinci sýradan aday gösterilmesi beklenirken ikinci sýradan ismi açýklanan Ýþadamý Muharrem Yýldýz’ýn partisinden istifa etmesi de MHP’de çöküntüye neden oldu.

CHP UMDUÐUNU BULAMADI

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ise 7 Haziran sonrasý yönetimin deðiþmesiyle yeni il baþkaný iþadamý Zafer Koçak ve eski milletvekili Selami Yiðit ile 1 Kasým’a ‘Merhaba’ dedi. Yiðit’in aday gösterilmesiyle kentte uzunca bir süre CHP rüzgarý esti. 30’u aþkýn seçim aracý, birkaç gruptan oluþan seçim ekibiyle hýzlý bir çalýþma içine giren CHP, genel baþkan Kemal Kýlýçdaroðlu, CHP kanadýnýn güçlü isimleri siyasi ve gazetecilerinde kenti ziyaretiyle sýkça adýndan söz ettirmeye baþladý. 7 Haziran’da aldýðý 17 bin 485 oyu 1 Kasým’da 21 bin 315’e çýkararak meclis kapýlarýný zorlayan CHP umduðu bulamadý ve seçimi 3. sýrada noktaladý.

HDP, 2’DEN 1’E DÜÞTÜ!

Halklarýn Demokratik Partisi (HDP), ülke genelinde olduðu gibi Kars’ta da büyük bir oy kaybýyla karþýlaþtý. 7 Haziran’da alýnan 64 bin 315 oyla 1 Kasým seçimlerine de ayný isimlerle (Ayhan Bilgen, Þafak Özanlý, Önder Fidanboy) giren HDP, ülkede ve bölgede yaþanan terör olaylarý nedeniyle oy kaybý yaþadý. Sarýkamýþ Cýbýltepe Kayak Tesislerinin PKK’lý teröristlerle yakýlmasý, Sarýkamýþ sýnýrlarýnda bir DDY iþçisinin öldürülmesi, Sarýkamýþ-Erzurum karayolunda araçlarýn yakýlmasý, Kaðýzman-Karakurt karayolunda sýkça yaþanan terör eylemleri ve araçlarýn yakýlmasý, il merkezine yakýn Kümbet Jandarma Karakolu’na silahlý saldýrý gibi olaylar HDP’nin oy kaybetmesinde büyük rol oynadý.

SARIKAMIÞ VE KAÐIZMAN’IN OY ETKÝNLÝÐÝ

27 bin seçmeni bulunan Sarýkamýþ’ta ortalama 21 bin seçmen oy kullanýyor. 28 bin seçmeni olan Kaðýzman ilçesinde de kullanýlan oy 23 bin 500 seviyelerinde seyrediyor. Bu iki ilçe milletvekili belirlenmesinde önemli rol oynuyor. Partiler aday belirlerken bu iki ilçeyi göz ardý etmek istemiyor. AK Parti 7 Haziran’da bu ilçeye de yer vermezken 1 Kasým’da 1. ve 3. sýra adaylarýna bu ilçelerden yer verdi. MHP, 3. sýra adayýný Sarýkamýþ’tan gösterdi, CHP ve HDP Sarýkamýþ’a yer vermedi.

7 HAZÝRAN-1 KASIM SEÇÝM SONUÇLARI

7 Haziran seçimlerinde 182 bin 836 seçmeni bulunan Kars’ta 727 sandýkta 183 bin 764 seçmenin 149 bin 194’ü oy kullandý. Katýlým oranýn yüzde 81.19 olduðu bu seçimlerde HDP 64 bin 315, AK Parti 38 bin 950, MHP 20 bin 507, CHP ise 17 bin 485 oy aldý.

182 bin 836 seçmenle giren 1 Kasým seçimlerinde de 723 sandýkta 143 bin 564 oy kullanýldý. Katýlým oranýnýn yüzde 78,52 olduðu kentte AK Parti 50 bin 264, HDP 48 bin 601, CHP 21 bin 315, MHP ise 17 bin 579 oy aldý.

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSIKHA

Haberin tamamini okuyabilmek iin abone olmaniz gerekmektedir. Abone olmak iin TIKLAYIN


  • Yahoo'da Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Facebook'ta Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
Bu Haber 2575 Defa Okundu

YORUMLAR

Politika Kategorisine Ait Diğer Haberler

Özgen Beþli Bayramýnýzý kutlar Kars’ta AK Parti Selim Ýlçe Kongresi Yapýldý Yaver Özcan güven tazeledi 1915 Çanakkale Köprüsü`nün temeli atýldý Reis, Yaþ Haddinden Görevi Býraktý Tuncer Baþkan Ýlk Toplantýsýný yaptý CHP heyeti Kars’tan destek istedi AK Parti Digor Ýlçe Baþkaný teþkilatýyla birlikte istifa etti MHP’den Cumhuriyet ve Kurtuluþ Þöleni Arslan’ýn Bakan yolculuðu Ümit Özdað Kars’a Geliyor Sertel: Kars tarým, hayvancýlýk ve turizmde çekim merkezi olmalý

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır