KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
Ayhan Bilgen’den TBMM’ye soru önergesi
Anasayfaya Dn Tm Politika Haberleri
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Ayhan Bilgen’den TBMM’ye soru önergesi
2016-01-27 - 15:33
GAZÝ KARS
Facebook'ta Paylas

Ayhan Bilgen’den TBMM’ye soru önergesi

Halklarýn Demokratik Partisi HDP Kars Milletvekili Ayhan Bilgen, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Sayýn Süleyman Soylu tarafýndan Anayasanýn 98’inci ve TBMM Ýçtüzüðünün 96’ncý ve 99’uncu maddeleri gereðince yazýlý olarak cevaplandýrýlmasýný istemiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Baþkanlýðý’na (TBMM) soru önergesi sundu.

Uzun yýllardýr taþeron ve geçici iþçilerin kadroya geçme durumlarý ülkemiz için büyük bir sorun oluþturmaktadýr. 7 Haziran ve 1 Kasým seçimleri öncesinde hükümetin çeþitli organlarýndan sorunun çözülmesi yönünde sözler verilmesine raðmen halen sorun bütün yakýcýlýðýyla varlýðýný devam ettirmektedir. Eski Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný tarafýndan hükümetin kurulmasýyla birlikte sorunun çözümüne geçileceði belirtilmiþti. Ancak en son gelen açýklamalarda ise konunun tartýþýlma sürecinin en az altý ay sonra baþlayacaðý belirtilmektedir. Haklý bir beklenti içine giren milyonlarca yurttaþýmýzýn gözünü kulaðýný çevirdiði konuyla ilgili derhal bir çalýþma gerçekleþtirilmesi elzem durumdadýr.

Bu baðlamda;
1- Seçim öncesinde tüm taþeron ve geçici iþçi statüsünde çalýþan emekçilerin kadroya alýnacaðý vaadinde bulunmuþtunuz. Bu durumdaki emekçilerin durumuna iliþkin seçim sonrasý hiçbir geliþme ya da açýklama olmamasýnýn nedeni nedir?
2- Bu sorunun çözümünde hükümetin kararlýlýðý sadece seçim yatýrýmý mýydý? Bugün halen konuyla ilgili seçim öncesi kararlýlýðýnýn olmamasýnýn nedeni nedir?
3- Kadroya alýnma konusunda kapsam olarak belirlenmiþ bir iþçi statüsü bulunmakta mýdýr?
4- Devlette sözleþmeli kapsamda çalýþan iþçilere de kadro verilmesi söz konusu mudur? Bu konuda çalýþmalarýnýz varsa çalýþmalarýnýz nelerdir?
5- Kadrolara alýnma durumundan dolayý kayýrma olabilmesi için mevcut taþeron ve geçici iþçi statüsünde çalýþan yurttaþlarýn iþten çýkarýlýp yerlerine hükümete yakýn isimlerin alýndýðý bilgisi doðru mudur? Bu bilgi doðru deðilse bu durumun ortaya çýkmamasý için aldýðýnýz önlemler nelerdir?
6- Kars ilinde yer alan Kars Þeker Fabrikasýnda çalýþan geçici iþçiler de kadroya geçme yasasýndan yararlanabilecek midir?

(UA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSI
 KHA

Haberin tamamini okuyabilmek iin abone olmaniz gerekmektedir. Abone olmak iin TIKLAYIN


  • Yahoo'da Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Facebook'ta Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
Bu Haber 1877 Defa Okundu

YORUMLAR

Politika Kategorisine Ait Diğer Haberler

Özgen Beþli Bayramýnýzý kutlar Kars’ta AK Parti Selim Ýlçe Kongresi Yapýldý Yaver Özcan güven tazeledi 1915 Çanakkale Köprüsü`nün temeli atýldý Reis, Yaþ Haddinden Görevi Býraktý Tuncer Baþkan Ýlk Toplantýsýný yaptý CHP heyeti Kars’tan destek istedi AK Parti Digor Ýlçe Baþkaný teþkilatýyla birlikte istifa etti MHP’den Cumhuriyet ve Kurtuluþ Þöleni Arslan’ýn Bakan yolculuðu Ümit Özdað Kars’a Geliyor Sertel: Kars tarým, hayvancýlýk ve turizmde çekim merkezi olmalý

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır