KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
Reis, Yaþ Haddinden Görevi Býraktý
Anasayfaya Dn Tm Politika Haberleri
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
TOLGAHAN REÝS, AK PARTÝ, KARS, GENÇLÝK KOLLARI
2016-12-08 - 14:17
GAZÝ KARS
Facebook'ta Paylas

 Reis, Yaþ Haddinden Görevi Býraktý

AK Parti Gençlik Kollarý Kars Ýl Baþkaný Tolgahan Reis, Yaþ Haddinden Görevi Býraktý

2011 yýlýndan bugüne Ak Parti Gençlik Kollarý Kars Ýl Baþkanlýðý görevini baþarýlý bir þekilde yürüten, Ak Parti Gençlik Kollarý Kars Ýl Baþkaný Tolgahan Reis, yaþ haddi dolayýsýyla gençlik kollarý il baþkanlýðýný görevini býrakarak, Ak Parti Kars Ýl Teþkilatý bünyesinde siyasi faaliyetlerini yürütecek.

Ak Parti Gençlik Kollarý Kars Ýl Baþkaný Tolgahan Reis, makamýnda düzenlediði basýn toplantýsýnda, partimizin tüzük gereði gençlik kollarý baþkanlýðýný yaþ haddi dolayýsýyla býraktýðýný; fakat Ak Parti Teþkilatýnda ülkemiz ve aziz milletimiz için çalýþmalara devam edeceðini açýkladý.

Bugün çok farklý bir heyecan içerisindeyim, diyen Tolgahan Reis, 2002 yýlýndan bugüne gençliðim Ak Parti ile geçti. Çizgimizde hiçbir zaman kýrýklýk olmadý. Altý yýldýr onurla yürüttüðüm baþkanlýk görevini bugün partimizin tüzük gereði “yaþ haddinden” dolayý býrakýyorum. Bu ayrýlýk, þahsým için de son derece onur vericidir; çünkü alnýmýzýn akýyla mensubu olmaktan onur, þeref ve gurur duyduðum Ak Parti’nin artýk ana kadrolarýnda görev yaparak aziz milletimizin hizmetinde ve partimizin emrinde olacaðým, dedi.

Altý yýllýk görev süresini de deðerlendiren Ak Parti Gençlik Kollarý Kars Ýl Baþkaný Tolgahan Reis, 2011 yýlýnda Ak Parti Kars Gençlik Kollarý 4. Olaðan Kongresi’nde bu göreve layýk görüldüm. Ak Gençlik ile altý yýl beraber geçirdik. Ak Parti’nin kurumsal kimliði altýnda gençlik kollarý faaliyetlerinin örgütlü, etkin, verimli bir sonuca ulaþmasýný ve geliþmesini saðlayarak, teþkilatlarýmýzla ve gençlerimizle baþarýlý bir etkileþim oluþturduk. Kars’ta Ak Gençliðin büyümesine katký saðladýk. Yönetimimizle birlikte baþta genel merkezimiz olmak üzere, il baþkanýmýz ve teþkilatlarýmýzýn emrinde, hem partimiz, hem ülkemiz ve hem de Karsýmýz için çalýþmaktan yýlmadýk. Bu çalýþmalarýn Allah’a çok þükür meyvelerini de aldýk. Aldýðýmýz bayraðý, yukarýya, daha yukarýlara taþýmak için gece gündüz demeden çalýþtýk. Bireysellikten uzak, tam anlamýyla kurumsallaþmýþ, ekip ruhu ile çalýþmalarýmýzý sürdürdük. Bizim en büyük Reisimiz, Cumhurbaþkanýmýz Sayýn Recep Tayyip Erdoðan bizlere her zaman “hedeflerinizi ve ideallerinizi yüksek tutun”  diyordu: Bizler de Ak Parti Kars Gençlik Kollarý Teþkilatý olarak hedeflerimizi yüksek tutarak partimize, ülkemize ve gençliðimize layýk olmaya çalýþtýk. Huzur, barýþ ve güven ortamýný her zaman tesis ettik. Birlik ve beraberliðimizi, kardeþlik duygularýmýzla perçinledik. Bundan dolayý mutluyuz, onurluyuz ve gururluyuz. Hamdolsun ki, gönül rahatlýðýyla, büyük bir sevinç ve heyecanla bugün Ak Parti Gençlik Kollarý Kars Ýl Baþkanlýðý görevinden ayrýlýyorum. Bu süreçte þahsýma bu onuru yaþatan, yeni Türkiye’nin mimarý Sayýn Cumhurbaþkanýmýz Recep Tayyip Erdoðan baþta olmak üzere, Baþbakanýmýza, Genel Merkezimize, Karsýmýzýn gururu Bakanýmýz Ahmet Arslan’a, milletvekilimiz Yusuf Selahattin Beyribey‘e, Ýl Baþkanýmýz Adem Çalkýn’a, Kadýn Kollarý baþkanýmýza, Ýl, Ýlçe ve Gençlik Kollarý Teþkilatlarýmýza, bütün büyüklerimize ve hepsi birbirinden deðerli yol arkadaþlarýma en kalbi þükranlarýmý sunuyorum. Cumhurbaþkanýmýz Sayýn Recep Tayyip Erdoðan’ýn tabiri ile siyaset uzun maraton koþusudur. Bizde Bugünden sonra Ak Parti Kars Ýl Teþkilatý’nda yine çalýþmalarýmýzý sürdüreceðiz. Genel merkezimiz tarafýndan atanacak olan yeni gençlik kollarý baþkanýmýza da rehber olacaðýz, deneyim ve tecrübelerimizi paylaþarak, aziz milletimize ve Ak Gençliðe hizmet etmesini saðlayacaðýz. Bu deðiþimin partimize, ülkemize, gençliðimize ve ilimize hayýrlar getirmesini temenni ediyor, en derin saygýlarýmý sunuyorum.

(UA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSI - BEDÝR ALTUNOK - ÖZEL


KHA

Haberin tamamini okuyabilmek iin abone olmaniz gerekmektedir. Abone olmak iin TIKLAYIN


  • Yahoo'da Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Facebook'ta Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
Bu Haber 1851 Defa Okundu

YORUMLAR

Politika Kategorisine Ait Diğer Haberler

Özgen Beþli Bayramýnýzý kutlar Kars’ta AK Parti Selim Ýlçe Kongresi Yapýldý Yaver Özcan güven tazeledi 1915 Çanakkale Köprüsü`nün temeli atýldý Reis, Yaþ Haddinden Görevi Býraktý Tuncer Baþkan Ýlk Toplantýsýný yaptý CHP heyeti Kars’tan destek istedi AK Parti Digor Ýlçe Baþkaný teþkilatýyla birlikte istifa etti MHP’den Cumhuriyet ve Kurtuluþ Þöleni Arslan’ýn Bakan yolculuðu Ümit Özdað Kars’a Geliyor Sertel: Kars tarým, hayvancýlýk ve turizmde çekim merkezi olmalý

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır