KHA | Kafkas Haber Ajansı | Kars Haberleri | Kars Haber  kars haberleri kars ajans

“…CİVAN MERTLER!..”

  Prof. Dr. Ali Osman ENGİN

          aosmanengin@gmail.com
         “…CİVAN MERTLER!..”

 “…Civan mertler!..”

Kafkas haber Ajansı (KHA) Yazarı Doç. Dr. Ali Osman Engin’in, ““…Civan mertler!..” yazısı:

Aziz milletim, aklının ve ruhunun derinliklerinde vatan, millet, din, namus, haysiyet, insan hakları, hak, adalet ve demokrasi kaygısı taşıyan civan mertler!..

*********************************************

İçerisinde yaşadığımız ve boyutu ne olura olsun, elde edilmiş kazanım ve mülklerin temelinde adaletin olmadığı, Arap’ın itip mezheplerin birbirinin düşmanı haline düşürüldüğü, yanlışların doğruların polisi olmaya başladığı, sıcak suların dondurduğu ve soğuk suların haşladığı, birtakım insancıkların havlayıp itlerin  onları taşladığı, kötü adına ne varsa öne sürülüp doğruların hak ve adalet adına konuşulmadığı  küresel dünyanın çivisi kopmak üzeredir. Kendi ülkemiz itibariyle içerisinde bulunduğumuz durum, Osmanlı İmparatorluğunun yıkılış dönemlerinin durumundan çok daha sıkıntılı ve o kadar da tuzak ve tehlikelerle doludur. Milletimizi bu tehlikelerden emin kılacak değer ve normlar üzerinde de çok önemli oyunlar tezgâhlanmış ve doğal olarak millet olma anlayış ve duyarlılığı zayıflatılmıştır. Milletin bu makus talihini  yenecek lider, şair, ayrıştırıcı olmayan ve toparlayıcı olan kanaat önderleri, roman ve hikâye yazarı, sanatçı, siyasetçi, ekonomist, eğitici, bilim adamı ve sporcular yetiştiremiyoruz. Yada varsa da, ya onlar ses çıkaramıyor yada bizler fark edemiyoruz. Toplumsal ve bireysel farkındalık düzeyimiz nerdeyse sıfırlanmıştır. 

**********************************************

Birebir yaşanmışlıkların ve tarihsel olayların hafızalarda silinip unutulduğu, hiç yaşanmamış ve farklı tasarım ve beklentilerin öncüsü olan iddiaların algılara kazınarak savunulmaya başlandığına şahit oluyoruz. Herhalde Osmanlı ordusunda Haçlı ve Siyonist saldırılara karşı cephelerde savaşan Müslüman Türklerin geride kalan savunmasız yaşlı, kadın, kız ve erkek çocuklarını akla hayale gelmeyen yöntemlerle katliama tabi tutan Ermeni Taşnak ve Hınçak örgüt mensuplarının töretmelerinin ödemeleri gereken bedeller ve mutlaka yüzleşecekleri misliyle karşılıklardan ödleri patlamaya başlamış olacak ki, avazları kesilinceye kadar bağırmaya ve iftiralar savurmaya başlamışlardır. Bu sadece bir korku psikolojisidir ve kendilerinin katliam yaptıklarının psikolojik bir kanıtıdır. Diğer birtakım insan hakları ve demokrasi adına sicilleri bozuk devletlerin daha önceleri göremedikleri hesapları ve dahası bozuk sicillerini gözden kaçırmak ve hatta unutturmak için Ermeni Diasporasına taşeronluğa soyundukları anlaşılıyor. Ancak soyunanların akıbetlerinin fazla hayrolmadığını herkes bilir. Çünkü sonuçta ortalığın malı olmaya başlarlar. Artık onlar için önemli olan; elde etmeyi hedefledikleri menfaatleridir. Yoksa gittikçe açılan yırtıklarının mağaraya dönmesi çokta önemli değildir. Mağaralaşan yırtıkları yol geçen hanına dönmüştür ve devamlı girilip çıkılmaktadır.

*******************************************************

ABD’ nin, Avrupa Birliğinin ve onların yurt içi ve yurt dışı ateşli taşeronlarının, ezeli Müslüman Türk düşmanlarının ve çeşitli Türk adları arksına gizlenip, Ermeni diasporasına çalıştıkları ortaya çıkan kriptoların (Yahudi, v.s. Ermenilerin)  ve bir zamanlar Avrupa’daki zulüm ve işkencelerden kaçıp ülkemize sığınanların Türk düşmanlıkları ve nankörlükleri açıkça belli olmuştur. Görülmektedir ki, biz Müslüman Türklere ait ne varsa; milli kimliğimiz, anayasamız, vatan topraklarımız ve şerefli Türk Bayrağımız aleyhinde tüm cephelerden çirkin saldırılara geçilmiştir. Gözleri gören, kulakları duyan ve vicdanları kör olmayan, aklı, hafızası ve şuuru yerinde olan her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, sözlerimize konu olan bu vahim gidişat ve gelişmeleri büyük bir kaygı ve çok derin bir üzüntüyle takip etmektedir…

****************************************************

Tüm bu haddini bilmez yerli ve yabancı; küstah, cüretkâr, fırsatçı bir avuç hain Müslüman Türk düşmanlarına gereken dersin verilmesi noktasında bu milletin bir ferdi olmaktan gurur duyan ve canı Müslüman Türküm demeyi çeken her şahsiyete çok büyük görevler düşmektedir. Bu görev için fırsatım yok deme şansımız yoktur. Eğer farkındalık düzeyimizi makul sınır ve sevilere çıkarabilirsek, o imkân ve fırsatların ayaklarımızın dibine kadar geldiğini görebileceğiz. Nihai hedefleri saklanan ve gizlenen arka plânında nelerin olduğu anlaşılamayan siyasi ve ideolojik yapıların değirmenlerine su taşımamalıyız. Adeta onların değirmenlerinin tüm değerlerimizi öğüten taşlarını döndüren oluklarının can suları gibi onları besleyerek ve kısacası her dönemin gözü kapalı adamı olmakla bu sorunların üstesinden gelinemez. Ancak her dönemde adam olup, tek bayrak, tek vatan ve mensubu olunmaktan gurur duyulan tek millet vazgeçilmezleri çerçevesinde, gerçek hak ve adaletten, adı ve tarafı ne olursa olsun tüm haksızlık, yolsuzluk ve ötekileştirmelere rol icabı değil, gerçekten karşı duranlardan yana olmakla bu sorunların üstesinden gelinebilir. Evet milletimiz için beklide son bir fırsat kapımızı çalmaktadır. Uğruna ölümü bile göze aldığımız tüm değerlerimiz ve İnşallah aydınlık geleceğimiz ile ilgili en doğru seçimi yapabilmemiz için, tüm siyasi partilerin seçim bildirgeleri en ince ayrıntısına kadar incelenmeli ve doğru okunmalıdır. Kim nelere karşıdır ve nelere karşı değildir? Kim kimi nereye kadar ve niçin desteklemektedir? Söylem farklılığı olsa da kim kiminle ters yüz edilmiş aynılardır? Bu ayrımın çok objektif olarak yapılması elbette ki çok kolay değildir. Ancak sistem içerisinde olan tüm siyasi partilerin ana hedeflerinin öyle veya böyle bu merkezde olduğu veya olması gerektiği açıktır. Şüphesiz güzel ülkemize hizmet yolunda uygulanması istenen yol ve yöntem farklılıkları boyutuyla birbirlerinden ayrılmaları kabul edilebilir. Elbette ki bizler açısından önemli olan; hangi siyasi partiyi niçin desteklememiz gerektiğini gerçekten bilmemizdir. Eğer beklenti ve taleplerimizle herhangi bir siyasi partinin seçim bildirgesi gerçekten örtüşüyorsa, tercihimizi şüphesiz ondan yana kullanacağız. Bu bilgilere sahip olmadan oy kullanmak demek, güzel ülkemizi ve milletimizi derinleştirilmeye çalışılan girdaplarda boğulmaya terk etmek demektir.

***************************************************

Tarih bilinci ve tarih şuuruna önem veren bir eğitimci olarak bu uyarıyı ve mesajı vermeyi, öncelikli olarak akıl ve vicdan sahibi sade bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak, akabinde de bilimsel ahlâkımın bir gereği olarak gerekli ve o ölçüde de önemli buluyorum. Özellikle şu veya bu parti diye bir ayrım yapmıyorum. Elbette ki bu ayrımı yapacak olanlar seçmenlerin hür iradeleri olacaktır. Önemli olan; yapılacak bu seçimin oyunu kullanacak olan değerli seçmenlerin beklenti ve talepleriyle ilişkilendirilerek kullanılmasıdır.    

 ***********************************************

“UNUTMAYIN Kİ  BİR VATANIMIZ DAHA YOKTUR - GİDECEK  - SIĞINACAK HİÇ BİR YERİMİZ DE YOKTUR; SEVGİLİ TÜRK BÜYÜĞÜMÜZ MEHMET AKİF ERSOY IN DEDİĞİ GİBİ, "BALKANLARDA, KIRIMDA, KAFKASLARDA VS... SALDIRI VE TECAVÜZLERE UĞRAYAN TÜRK SOYDAŞLARIMIZ, ORALARDAN HERŞEYLERİNİ GERİDE BIRAKARAK, "DÜNYA TÜRKLERİNİN TEK SİGORTASI - ANA VATANI - TÜRKİYE YE KAÇIP", CANLARINI - NAMUSLARINI KURTARABİLMİŞLERDİR.

***************************************************

ANCAK BİZLERİN TÜRKİYE DEN BAŞKA GİDECEK HİÇ BİR YERİMİZ YOKTUR, BİZİM HALİMİZ ONLARDAN ÇOK DAHA BETER OLACAKTIR, ONUN İÇİN AKLIMIZI BAŞA TOPLAMALIYIZ - VATAN TOPRAKLARIMIZA DÖRT ELLE - SIMSIKI SAHİP ÇIKMAK ZORUNDAYIZ."

 *******************************************************

"19. YÜZYILIN BAŞINDAN 20. YÜZYILIN BAŞLARINA KADAR BALKANLARDAN  - KAFKASLARA KADAR  5 MİLYON 60 BİN TÜRK ÖLDÜRÜLMÜŞ, 5 MİLYON 380 BİN TÜRK SÜRGÜN EDİLMİŞ, YERİNDEN YURDUDAN OLMUŞTUR. BENİM YAZDIKLARIMI BİR TÜRK YAZMIŞ OLSAYDI, ONA KİMSE İNANMAZDI. PROF. DR. JUSTİN MCARTHY."  Bozkurt Güvenç, Türk Kimliği - Kültür Tarihinin Kaynakları, Remzi Kitabevi, İstanbul, 2000,s . 284.

 ***********************************************************

TARİHİ İNCELEDİĞİNİZDE GÖRÜRSÜNÜZ Kİ  ASLINDA TÜRKLERE  SOYKIRIM UYGULANMIŞTIR; ANCAK  1938 SONRASI TÜRKİYE SİNDE,  BU BELGELİ TARİHİ GERÇEKLERİ  DİLE GETİREN - TÜRKLERİN HAK VE HUKUKUNU  ARAYAN İKTİDARLAR OLMAMIŞ, BÖYLECE MEYDAN TAMAMEN TÜRK DÜŞMANLARINA KALMIŞTIR...

 *****************************************************************

KEZA ÇAĞIMIZDA UYGUR TÜRKLERİ , IRAK TÜRKLERİ, SURİYE TÜRKLERİ, BALKAN TÜRKLERİ DE ÇEŞİTLİ SALDIRI VE ZULÜMLER ALTINDA İNİM İNİM İNLEMEKTEDİRLER..    IRAK TÜRKLERİ SOYKIRIMA UĞRATILMIŞ, MALLARI, - TOPRAKLARI RESMEN GASP EDİLMİŞTİR.  NÜFÜS VE TAPU KAYITLARI YOK EDİLMİŞTİR.

***********************************************************

DİKKAT - DİKKAT - DİKKAT - DİKKAT - DİKKAT - DİKKAT - DİKKAT - DİKKAT - DİKKAT - DİKKAT - DİKKAT !

***********************************************************

A C İ L     D U R U M    A L Â R M I...

TARİH OLDUĞU GİBİ TEKERRÜR ETMEKTEDİR, HEM BUGÜN DURUMUMUZ ÇOK ÇOK DAHA VAHİMDİR...

 ************************************************************

ÇÜNKÜ VATANDAŞLAR BAŞLARINA GELECEK KORKUNÇ FELÂKETLERİN FARKINDA BİLE DEĞİLDİR: ÇÜNKÜ ONLARA "GERÇEK TARİHİMİZ" ÖĞRETİLMEMİŞTİR;  1938 DEN İTİBAREN TÜRK MİLLETİ, BUGÜN ARTIK  BİZLERE SON DARBEYİ İNDİRMEYE ÇALIŞAN DIŞ GÜÇLER TARAFINDAN "KÜLTÜR SOYKIRIMINA" UĞRATILMIŞTIR.  SÖZDE PEK ÇOK TARİHÇİ DE,  BU TARİHİ GERÇEKLERİ TÜRK MİLLETİNDEN HEP SAKLAMIŞTIR...

****************************************************************

ŞAYET BU SON DERECE KRİTİK SEÇİMLERDE GEREKEN YAPILMAZ İSE, GÜN GELECEK TÜRKİYE DE HİÇKİMSENİN "NE PARASI, NE MAKAMI - NE MEVKİİ, NE EVLERİ, NE DE EN SON MODEL ARABALARI"  HİÇ BİR İŞE YARAMAYACAK, HERKES CANINI - NAMUSUNU KURTARMAK İÇİN DELİ-DİVANE ÇARELER ARAYACAKTIR. VE KEŞKE VAKTİYLE - ELİMİZDE İMKÂN VARKEN BİRŞEYLER YAPSAYDIK DİYECEKTİR -  AMA VAKİT ÇOOOOOOOOOOOOK GEÇ OLACAKTIR”. (From: gftuzcu@hotmail.com)

Ne diyelim, sabah ola hayrola!..

(BA-BA-S) GAZİ KARS (KHA) 

  • Yahoo'da Paylaş
  • Paylaş
  • Paylaş
  • Facebook'ta Paylaş
  • Paylaş
  • Paylaş
  • Paylaş
  • Paylaş
Bu Yazı 51138 Defa Okundu
2015-04-29

SON YAZILARI

Barzani’nin Korsan Referandumu ve Fırsat Bu Fırsat diyenler! İhanet ateşinde aklını ısıtanlar kendi bedenlerinin yanışını seyredecekler!.. İhanet Çeteleri ve Terör Yapılarıyla Beraber Kayıran ve Koruyanlara da Amasız, Fakatsız Dokunulmalıdır!.. 15 Temmuz Üzerinden 1 Yıl Geçti Devleti Başsız Bırakmaya Niyet Edenler… İnfaz timlerinin varlığına işaret etmiştim, eyvah haklıymışım!.. Neye Evet Neye Hayır!.. Anayasa ve Hükümet Sistemi Referandumunda evetle hayır yer değiştirirse! Anayasa Referandumu ve Türk Eğitim Sen Genel Başkanının Sözleri Rus Büyükelçisine Yapılan Menfur Saldırının…

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VİDEO HABERLER
Adem Çalkın’ın Selim Kongresi konuşmasının tamamı
Adem Çalkın’ın Selim Kongresi konuşmasının tamamı VİDEO
Anketler
ÇOK OKUNANLAR
Şoförlere bubi tuzağı gibi yol!
Şoförlere bubi tuzağı gibi yol!

Referandum Sonuçları, Kars Referandum Sonuçları, 2010 Referandum Sonuçları, Referandum Oy Sonuçları, Türkiye Referandum Sonuçları, izmir haber, canlı referandum sonuçları

RSS © 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansı | Kars Haberleri | Kars Haber kars haberleri kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır