KHA | Kafkas Haber Ajansı | Kars Haberleri | Kars Haber  kars haberleri kars ajans

YENİ GÜNDEM ANALİZİ VE TEYODAN MANA ÖZİ

  Prof. Dr. Ali Osman ENGİN

          aosmanengin@gmail.com
         YENİ GÜNDEM ANALİZİ VE TEYODAN MANA ÖZİ
Yeni Gündem Analizi ve Teyodan Mana Özi
 
KHA Yazarı Doç. Dr. Ali Osman Engin’in, “Yeni Gündem Analizi ve Teyodan Mana Özi” yazısı:
 
Muhterem okuyucular ve çok değerli dostlar; sizlerle paylaşmak ve daha doğrusu dertleşmek için hemen etrafımızda vuku bulan temel sorunlarımızı masaya yatırarak çözüm önerileri yapmaya dönük bir şeyler yazmaya çalışırken, çevremizde ve dünyada ard arda ve bağlantılı olarak ortaya zincirleme çıkan çok önemli gelişmeler, dikkatlerimizi o noktalara doğru yönlendirmektedir. Ancak küresel ölçekte olayları gri psikolojik savaş yöntem ve teknikleriyle kurgulayıp yöneten beynelmilel güçler bunu asla istememektedirler. Onların beklentilerinden birisi; şüphesiz daha yerel ve iç sorunlara odaklaşarak, çevremizde ve global düzeyde tasarlanıp adım adım gerçekleştirilen oyunları doğru olarak algılayamamamız, buna bağlı geleceği de kuşatan doğru analizler yapamamamız ve olası tedbirleri de alamamamızdır. Bu durumu çok geniş bir perspektiften ve farklı paradigmalarla sizlerle paylaşmak istiyorum.
 
Maalesef güzel ülkemiz ve aziz Milletimiz çok kritik süreçlerden geçmektedir. Bu kritik süreçlerin önemi; başa çıkıldığında ezelden ebede doğru giden yolun güvenli yolcuları olabilmemizden ve ALLAH korusun başa çıkılmadığında ise; tarihin karanlık dehlizlerinde yavaş yavaş eriyip yok olmamızla ilişkili olmasından kaynaklanmaktadır. Kısacası ya başa çıkar varlığınızı sürdürürsünüz, yada başa çıkamayıp yok olup gidersiniz. Şüphesiz siyasi otorite attığı her adımda bu sorumluluğun yükünü omuzlarında hissetmelidir. Muhalefet de eleştiri ve alternatif siyasetlerini bu sorumluluğun eksiksiz yerine getirilmesine odaklaştırmalıdır. Şurası kesinlikle bilinmelidir ki ülkemizi bölüp parçalamak ve büyük Milletimizi tarih sahnesinden silmek isteyen amansız güçler, sağcı solcu, AKP - CHP – MHP ve BDP diye ayrım yapmamaktadırlar ve hangisi olursa olsun kapalı veya açık olarak kendilerine yakınlıkları nispetinde öne çekilmektedirler. Hedef örtülü maksatların hasıl olmasıdır. Çünkü bu küresel oyunların tasarım ve plânları önceden yapılmış ve yeni gelişmelere paralel olarak ta sürekli güncellenmektedir. Her yeni duruma karşı uygun vaziyetlerin alındığı gözden kaçmamaktadır. Özellikle ortaya çıkan bir olay karşısında hemen yazılı ve görsel medyada boy gösteren ezberci kalemşörlerin yaşanan süreçlerin sebepleri olmadığı için sonuçları da olamayacak manipüle bilgiler vermeleri, organizatörlerin işlerini kolaylaştırmakla beraber, muhataplarının da kafalarını karıştırıp doğru tepki koymalarını engellemektedir.
 
Örneğin, Suriye’nin bir keşif uçağımızı düşürerek iki subayımızın kayıp olmasına sebep olmasının arka plâna düşen gerekçelerini ortaya koymaya çalışırken, Suriye’nin fazla bir çaba göstererek kendisini aklamasına gerek kalmayacak şekilde hedef saptırmaktadırlar. Sanki Suriye’de katliam yapılmıyormuş, kendi vatandaşlarının evleri başlarına yıkılmıyormuş, çoğunluğu tahakküm altına alan azınlığın yıllardır terör örgütüne gizli veya açık destek vermiyormuş v.s.. gibi algılar oluşturuluyor. “Aman sakin olalım, sakın bir tepki koymayalım, ne yapalım oldu bir kere, çocuklar savunma sisteminin yakınlarında oynarken yanlışlıkla düğmeye basmışlar, her ne kadar namludan yanlışlıkla çıkan mermi veya füzeye yapma, etme geri dön demişlerse de, onları dinlememiş ve gidip vurmuş. Kusura bakmayalım ve Suriye’yi teselli edelim.” Şeklindeki ifadeler çok iyi analiz edilmelidir. Bu komplo teorilerinin ana teması; öyle veya böyle küresel bir aktör olarak üzerine düşen rolünü oynaması gereken devletimizin bu rolün dışına itilmesini sağlamaktır. Burada Suriye öncelikli olarak kendi taraftarlarına ve muhalefet güçlerine; Türkiye’nin güçsüz olduğu ve kendi uçağını bile koruyamadığını, Türkiye’den korkmadıkları mesajını vermiştir. Bu mesaj adeta bir can suyudur. Bu noktaya adım adım gelinmiştir. Terör örgütünde Suriye bağlantılı unsurların artan eylemlerde rollerinin çoğalması, sınırdan ateş açılarak bir vatandaşımızın ölümüne sebebiyet verilmesi ve sonunda da bir uçağımızın uluslar arası hukuk kaideleri hiçe sayılarak vurulması noktasına gelinmiştir. Yarın veya öbürsü gün daha vahim saldırıların olma ihtimali çok yüksektir. Son günlerde yaşanan sınır kapısındaki patlama ve hayatlarını kaybedenler daha önce kaleme aldığım bu düşünceleri doğrulamaktadır. İşte o yazılı ve görsel medyadaki kurşun kalemşörlerin unuttuğu veya bilerek atladıkları şey; eğer gereken tepki misliyle gösterilemez ise, daha vahim saldırılara vize verilmiş olacağı gerçekliğidir. İşte o zaman ülkemizin sıcak bir savaş ortamına sürükleneceği gerçeği anlaşılmalıdır.
 
Esasında oynanan oyun açıktır. Türkiye ne zaman iç problemlerden uzaklaşarak küresel masada yerine oturmaya başlayıp diğer aktörlerle belki rol paylaşımı veya pazarlık masalarına oturmuş ise ya hemen öncesinde veya sonrasında çeşitli saldırılar yapılmıştır ve yapılmaktadır. Eğer geriye doğru bir tarama yapılırsa çok enteresan durumlara şahit olunacaktır. Büyük devlet olabilmenin gereği zaman zaman olası riskleri de göğüslemektir. Eğer bunu yapamıyorsanız adeta kurulu bir mekanik sistem gibi çalışıyorsunuz demektir ve sistemi en iyi kullananın elinde kalmanız kaçınılmaz olur.
 
Çağımızın bence anladığı dil; başkalarının beklentilerini değil, akıllarına bile getirmediklerini yapmaktır. Asıl sarsıcı darbe bu tür darbelerdir. İsrail bu tür davranışlarla yerini sağlamlaştırmıştır. Bizim basın ve medyalayıcı silahsızlandırılmış ve kiralanmış kalemşörler Suriye meselesini oraya buraya taşıyadursunlar, İsrail belirlediği hedefleri Suriye’nin göbeğinde vurup gitmiştir. Bu tavır bir caydırıcılıktır. Karşı tarafa herhangi bir tedbir alma fırsatı vermez. Ancak herkesin beklediği tepki ve davranışları sergilemek, caydırıcılığı ortadan kaldırmak anlamına gelmektedir. Türkiye’nin caydırıcılığı maalesef belli merkezlerin istendiği olan ve idrak sahipleri tarafından da bilindik ve beklendik olan politikalar yüzünden kurbağanın ısıtıldığı su misali yavaş yavaş eritilmiştir.
 
Elbette ki yakamızdan terör belasını defetmek gerekmektedir. Ancak bunun yöntemi iyi belirlenerek yaşanacak herhangi bir olumsuzluk anının getireceği riskler hesaba katılmalıdır. Devlette devamlılık esası vardır. Bu devamlılık esasına bağlı olarak ne ebedi düşmanlıklar ve nede ebedi dostluklar vardır. Eğer gerçekten niyetler halis olur ise her türlü düşmanlıklar buharlaşıp yok olabilir. Yapılması gereken herkesin şapkasını önüne koyup ezelden ebede kâr ve zarar hesapları yapmasıdır. Yapılan hiçbir yanlış tavır ve davranışın doğru sebepleri olamaz. Kim tarafından olursa olsun farkına varılan yanlıştan derhal dönülmelidir.
 
Özüyle üveyiyle, yakınıyla uzağıyla, akıllısıyla delisiyle, havasıyla suyuyla, tarihiyle kültürüyle, sevileniyle sevilmeyeniyle, atıyla itiyle, çiçeğiyle otuyla bu büyük millet kardeştir. Bu kardeşliği bozanlar en hafifiyle kalleştir. Gözümüzü birbirimizin üzerinden alıp dünyaya çevirmek zorundayız. Bu tiyatro oyununu yazanları kalemlerinden ve oynayanları da sahnelerinden alıkoymak zorundayız.
 
Çatışma yönetimi olgusu eğer iyi irdelenirse en olumsuz süreçlerin bile geleceğe dönük çok önemli başlangıç noktalarını oluşturabilir. Öyle ya “musibetler nasihatlerle doludur”. İmparatorluk bakiyesi olan ve asla sömürgeci olmayan milletler ne soykırımcı ve nede ırkçı olamazlar. 12 Eylül öncesi kargaşa ortamı iyi incelendiğinde; sağcısı da solcusu da ana tema olarak dünyaya düzen vermek ve insan onuruna yakışır toplumsal yapıyı hedeflemişlerdir. Bu bir babacan tavırdır. Bu tutum ve davranışlar; Yunustan, Ebul Hasan El Harakani’den, Mevlâna’dan, Hacı Bektaşı Veli’den, Selahattin Eyyubi’den ve her bölgemizin hak erenlerinden etkilenmişliğin ifadesidir. Türk Milleti de aralarında mükemmel denge ve ilişkilerin bulunduğu anlamlı parça ve unsurların birleşerek oluşturduğu cihan şümul ve mükemmel bir üst kimliğin adıdır. Elbette ki Türk Milleti vardır ve ebediyen de var olacaktır. Türk Milletinin varlığı başkalarının yokluğunun değil, varlığının garantisi olacaktır. Tek yol kardeşlik ve xısım akrabalık bağlarının yeniden güçlü bir şekilde inşasıdır. Var olmak için başkalarını yok saymak bilimsel bir yöntem değildir. Bence geçmişten günümüze yaşanılan sıkıntılar, tarihsel verilere bakıldığında büyümenin ve genişlemenin doğum sancılarıdır. Artık son yaklaşmıştır ve doğum gerçekleşecektir. Herkes plân ve program yapabilir. Ancak Yüce Yaratanın plân üstü plânları şaşırtıyor hep duyanları. Çünkü asıl güç ve irade oradadır ve anlıyoruz artık ayanları ve beyanları.
 
Sevgili dostlar, İsterseniz yine tüyoları bol Teyo Pehlivanımıza bir ayax verelım ve baxalım axlında ve xayalında neler var!...
 
A.O.E., “- Yahu Teyo Emi, Arap itti messep garışdi. Kimin eli kimin cebınde, yada kimi cebi kimin dalında anniyamiram gardaş. Hele bu memleketın halına bax! Ne geder dosdi ve ne geder düşmani varımış!.. ALLAH dosları var, düşmannarida gahr ede İnşallah. Gine bir süri eve şivan düşdi. ALLAH hepısıne sabır versın. Zor emi zor evlat acısı zor. Onnar şehadet şerbetıni içtiler ancak, gerıde galannarın ah ve feryatları arşa erişdi. İnşallah Rabbim bu ateşe bir su serpe de bu belayı musibeti gapımızdan bacamızdan def ede. Yahu Emi ben gezete ve televizyonlardan Irak’ın kuzeyinden sınırlarımızı aşarax gelen terör unsurlarının galabalıx ve de silahlı olduxlarıni söyliyennerın olduğuni oxudum ve dinnedım. Vallaha ben burayi aaniyamadım. Ecep ne demax olaki?!.. Yani silah ve techizatsız ve üçer beşer sırayınanmi gelecaxımışlar!?..
 
T.P., “- Ola gardaş bende annamadım ama o terör unsurlarından bizim öbür dünya ya gelennere bir sorim dedım. Vallaha onnarın dedığına göre; bunnar Türkiye’ye silah bıraxarax gelmahğ isdedığlarıni söylemışler. Hemde ele çohğ deyil de, azar azar gelıp taxım taxım açıx alan pikniği yapacağımışlar. Herondan, gardan, yağmurdan gorunmax üçün de sırtlarına tujdan şemşiye almışlar. Meger bu bir oyunumuş. Tüvenklerıni de yannarında goltuzlarının altına sazlayıp getırmışler ve esgerlerımıze ateş aşmışlar. Sonradan da hani o korsıçan/köstebek delihlerınden girip öbür terafdan çıxıp gaşmışlar. Giremiyennerde gece efendıden yardım alarax izlerıni gaybettırmışler. Onnari guvaliyan esgerlerın çoğida bizim Hasangala ve köylerınden olduhğlarından gine gözleri gamaşmış onnari tam görememışler!..” Hani “kor galalılar” diyiller ya!..
 
A.O.E., “- Allah Allah!.. Pehlüvan sen nelerden xeber verirsen!.. Demax ele he! Kimse doğrusuni bülmirki. Ona sebep kimi nalına vurir, kimid mıxına vurir. Heç ikisini bir arada düşünüp doğri yere mıxi çaxan yox!.. Mısmarlari annımıza dayiyannarın asıl dertleri balli. Ha nalına vuracağam, ha mıxına vuracağam diyennerın ellerındeki goca goca İngiliz mısmarlarıni çaxıp xolliklamax için gederımızın yazıli olduği annımızda boş yer aradıxlarıni unutmiyax . Peki Emi daha neler diyiller?”
 
T.P., “-Vallaha bitenesi de terör örgütüni idare edennerın aslında gendılerının de kökden bağli olduhğlari çox derın guvvetlerın yolladıği tsunami dalğalarından aldıxlari talimatlar çerçevesınde, iradelerıni ipotek altına aldıxlari elemannarıni açıxca yollayıp oraya buraya saldırtarax yox ettırmax isdirmışler. Çünki gendi datli hayatlari tehlikeye girdıği için, ellerınde avuçlarında olannari çarşıda bazarda paraya dönüşdürmax isdirmışler. Görirmısen xoca!.. Elbetteki essah olmasi benım xayallerımden de xayal olan devaların peşıne düşenner, enınde sonunda çarşıda bazarda tablaya düşiller!.. Kim daha çox verırse alıp götürir. İşde o zaman da; hadi geç sınıri get yax yıx dedıxlarında geçıp gidirler ve temam dön gel dedıxlarında da dönüp gidip tekmil veriller. Gardaş işde durum bundan ibarettır. Aslında öldürmax değil, insanlıx değerleriyınen yaşatmax maharettir. Tüyolarımız birlik ve beraberliğe davettir. Ayrılıx ve gayrılıx insalığa hakarettir. Çünki birisi gemikse diğeri ettir. Gardaş ben inaniramki bu ateş sönecek ve bu güzel vatanımızda gardaşlıx ve xısımlıx çiçekleri boy verecax ve dosdi sevündürüp, düşmani ağladacaxdır. ALLAH hepızın - hepımızın yar ve yardımcısı olsun. Hadi xoşca galın ve uyanıx olun!”
 
Aziz dostlarım, ALLAH’a emanet olun. Her şey gönlünüz ve yüreğinizce olsun.
 
Saygı ve sevgilerimle
  • Yahoo'da Paylaş
  • Paylaş
  • Paylaş
  • Facebook'ta Paylaş
  • Paylaş
  • Paylaş
  • Paylaş
  • Paylaş
Bu Yazı 4335 Defa Okundu
2013-02-26

SON YAZILARI

Barzani’nin Korsan Referandumu ve Fırsat Bu Fırsat diyenler! İhanet ateşinde aklını ısıtanlar kendi bedenlerinin yanışını seyredecekler!.. İhanet Çeteleri ve Terör Yapılarıyla Beraber Kayıran ve Koruyanlara da Amasız, Fakatsız Dokunulmalıdır!.. 15 Temmuz Üzerinden 1 Yıl Geçti Devleti Başsız Bırakmaya Niyet Edenler… İnfaz timlerinin varlığına işaret etmiştim, eyvah haklıymışım!.. Neye Evet Neye Hayır!.. Anayasa ve Hükümet Sistemi Referandumunda evetle hayır yer değiştirirse! Anayasa Referandumu ve Türk Eğitim Sen Genel Başkanının Sözleri Rus Büyükelçisine Yapılan Menfur Saldırının…

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VİDEO HABERLER
Adem Çalkın’ın Selim Kongresi konuşmasının tamamı
Adem Çalkın’ın Selim Kongresi konuşmasının tamamı VİDEO
Anketler
ÇOK OKUNANLAR
Şoförlere bubi tuzağı gibi yol!
Şoförlere bubi tuzağı gibi yol!

Referandum Sonuçları, Kars Referandum Sonuçları, 2010 Referandum Sonuçları, Referandum Oy Sonuçları, Türkiye Referandum Sonuçları, izmir haber, canlı referandum sonuçları

RSS © 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansı | Kars Haberleri | Kars Haber kars haberleri kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır