KHA | Kafkas Haber Ajansı | Kars Haberleri | Kars Haber  kars haberleri kars ajans

WIKILEAKS VE YENİ DÜNYA DÜZENİNİN DÜZENBAZLARININ BİLİŞSEL (CONGNITIVE) SİYASİ STRATEJİLERİ VE TEYO PEHLİVANDAN TÜYOLAR

  Prof. Dr. Ali Osman ENGİN

          aosmanengin@gmail.com
         WIKILEAKS VE YENİ DÜNYA DÜZENİNİN DÜZENBAZLARININ BİLİŞSEL (CONGNITIVE) SİYASİ STRATEJİLERİ VE TEYO PEHLİVANDAN TÜYOLAR
WIKILEAKS ve yeni dünya düzeninin düzenbazlarının bilişsel (Congnıtıve) siyasi stratejileri ve Teyo Pehlivandan tüyolar
 
Son yıllarda, tükenmeyen bir çaba ve istekle kurgulanan, bazen objektif gibi algılanabilen subjektif zeminlere oturtulmaya çalışılan ve her ne kadar adı yeni olsa da, yeniliği sadece kurgulayanların eskiden beri oynadıkları oyunlarının, yeni sürüm değişik versiyonları olmasından kaynaklandığı fark edilen, ancak; nesneleri açısından olsa olsa yenilik algısı; sadece tarihin tekerrür etmesi şeklinde ifade edilebilecek olay ve olgularla beraber, yeni dünya düzenin değişmeyen düzenbazlarının toplumsal ve bireysel bilişe oynadıkları anlaşılmıştır.
 
Bireysel ve toplumsal davranışları daha istendik ve beklendik hale getirmek için bilişsel öğrenme ve Geştalt ekolü psikologlarının kuramlarında olduğu gibi; öğrenme ürünü olan tüm insan davranışlarının arka plânında zihinsel süreçler vardır. Bu süreçlerin ne kadar karmaşık olduğu, günümüzde bile insan zihninin yâni beyin mekanizmasının çalışma sisteminin çeyreğinden daha az bir fonksiyonunun biliniyor olmasından anlaşılabilir. İnsan davranışlarını inceleyen psikoloji biliminin yaklaşık yüz yıllık bir geçmişinin olması, bu disiplin sahasında insanlığın daha kat etmesi gereken epey bir mesafenin olduğu söylenebilir.
 
Günümüzün bilgi üreten yeni bilgi kaynakları, ürettikleri bilgileri insanlığın ortak hizmetine sunmadan önce, kendi çirkin emelleri için kullanma temayülü içerisine girerler. Halbuki olması gereken; iddia edildiği gibi bütün insanlığın ortak malı olan yeni bilgi teknolojilerinin herkesin kullanımına ve istifadesine açılmasıdır. Bunu yaparken, bilginin bütün insanlığın hizmetine sağlıklı olarak sunulabilmesi için kayıt altına alınması, bu konuda insanlık bilgilendirilerek verilerin ayrım gözetmeksizin herkes tarafından ulaşılabilir ve insani değerler adına kullanılabilir hale getirilmesi gerekir. Bu davranışın eğitim bilimindeki adı; devamlı üzerinde çalışılarak daha fazlasını elde etmek için, “bilgi ve davranışın güvence altına alınması ilkesidir”. Belirttiğimiz gibi buradaki asıl maksat; yeni bilgi ve davranışın sonraki kuşaklara sağlıklı bir şekilde aktarılması ve yeni geliştirilecek ve kontrol edilebilir bağımsız değişkenler yardımıyla, daha güncelin bilgilerini üretmek olmalıdır. Halbuki yeni bilgi teknolojilerini üreten kaynaklar açısından mevcut uygulama ve davranışlar pekte buna uymamaktadır. Bu teknolojiler, üretenleri tarafından, maalesef günümüzde insanlığın karşı karşıya kaldığı küresel ölçekli sömürgeci anlayışları doğrultusunda kullanılmaktadır. Açıklık ve genellik yerine gizlilik ve etki ajanlığı boyutlarıyla ortama sunulmaktadır.
 
Özellikle bizim yazılı, görsel – işitsel medyamızda uzun bir süredir yaşanılan belge savaşları ve bunların yaratılan etkinlik alanları üzerine geliştirilen stratejiler, aynı süreçlerin çok daha önce gündeme düşen öncülleridir. Toplum nezdinde gerçeklik algıları ise, dejenere ettikleri geleneksel değer ve normlarla paramparça ettikleri toplumsal dayanışma ve güven duygularına bağlıdır. Bütün dünyayla beraber, maalesef bizim toplumumuzda da önemli başarılar elde edilmiş olunmalıdır ki; yeni toplum mühendisliği senaryolarının gerçeklik ölçüsü, daha önce bireysel ve toplumsal düzeyde zihinlere yerleştirilen olay ve olguların olası sebep ve sonuçları üzerine monte edilecek gibi gözükmektedir. İşte bu ve benzeri olay ve olguların tesir derinlikleri ve etki ajanlıkları kullanılan yeni ve gizlenen bilgi teknolojilerinin kullanımına bağlıdır.
 
Etkileri üzerinde halâ yerli siyasi çalkantı ve çatışmaların devam edeceği gibi gözüken o öncü iddia ve oluşturulan sanal dünyanın sanal gerçeklikleri; asıl hedef itibariyle biraz daha yerel ve lokal organizasyonlardı. Aslında yer, zaman, göstermelik özne ve nesnel nesneleri itibariyle yerli ve yerel gibi gösterilmeye çalışılan yaşanmış olay, tecrübe ve derin boyutlu o deneyimlerin, geçmişin geleceği olan bu günden ziyade, bu günün algılarını değiştirerek geleceğe yatırım yapma hedefine dönük oldukları ortadadır. İşte, Wikileaks olayı, önceki yerel ve lokal görünümlü belgeler ve onlara bağlı iddialar üzerinden zayıflatılan toplumsal ve bireysel biliş üzerine çok daha rahat oynanma projesinin adıdır. Şu an itibariyle ulusal ve uluslar arası yazılı ve görsel medyaya düşen iddialar; adeta, çok şiddetli bir depremin öncüleridir. Bir başka boyutuyla da; gene ileriye dönük tehditler içermekle beraber, bu güne dönükte önemli yaptırımları vardır. Burada kimin ne yaptığından ziyade, kime neyin ne zaman ve ne maksatla yaptırılmış olmasının anlaşılması asıl püf noktasını oluşturmaktadır. Buna bağlı olarak ta, gelecekte kimlere neler, ne maksatla ve hangi argümanlar kullanılarak yaptırılacağının öngörülmesidir. Ancak böylesi ihmal edilemez öngörüler ışığında gereken önleyici tedbirler alınabilir.
 
Aziz dostlar bendeniz bu yazıyı “wikileaks” belgeleri küresel medyaya ucundan kulağından yansıtılmaya başlandığı zaman yazmıştım. O zaman demek istediklerimin yine küresel ölçekte şu an yeni yeni vücut bulmaya başlamış olmasını çok ta şaşırmadan izliyorum. Onlarca ayan ve beyan olan aynalı ve karanlık gecede karanlık herg içerisindeki gara karıncayı görebilen teknolojilerin monte edildiği karanlık odalarda gerçekleştirilen çekim alanlarına düşürülen yöneticilerden hedeflenen dönütler alınmaya çoktan başlanmıştır. Böyle aynalı ve donanımlı mekânlarda çekim alanına düşen Irak’ın diktatör lideri kendisinden beklenen dönütleri eksiksiz vermiş ve en son dönüt olarak ta yağlı ip boynuna geçirilmiştir.
 
Libya liderinin yetiştirilmesi ve akıbetinin de aynı süreçler çerçevesinde hazırlandığı sır olmasa gerek. Bu durum öyle bir bataklık ki, kişi her kim olursa olsun, kurtularak doğru kararlar alması imkânsızdır. Düşünebiliyor musunuz!.. Saddam Amerika ve emperyalist güçlerin karşısında tutunamayacağını bile bile horozlanmaya devam etti ve ülkesini yok ettirerek halkına birbirini boğazlatacak koşulları kendi eliyle hazırladı. Diğerlerinin hikayeleri de üç aşağı beş yukarı aynıdır. Suriye’ de aynı ateş çemberinden geçirilmektedir. Bu yöneticilerin en sonunda yüzleşecekleri kaderlerini bilemeyecek kadar öngörüsüz asla değillerdir. Öyle bir sistem kurulmuştur ki, o yöneticilerin zihinlerine müdahale edebilmektedirler. Toplumlar önce firavunlara muhatap edilmekte ve daha sonra da, halkı kendi yetiştirmeleri olan firavunlara isyan ettirerek toplumları yenide kurmaktadırlar. Seçilen yeni Cizvit Papanın da dosyalarının Amerika’nın elinde olduğu yazılı ve görsel medyaya düşürüldü.
 
Yemende hatırımda kaldığı kadarıyla; ayrılıkçı güçlere karşı yapılan operasyonun Amerikan güçleri menşeli olduğu açıklanıyor. Şimdi bakın; o olay plânlanırken, Amerikan güçleri kendileri açısından tehdit gördükleri ve dünyaya da öyle gösterdikleri gruplara operasyon yapma gereği duymuş olacak ki, Yemen güçleriyle anlaşıp, onların adına bir operasyon yapmıştır. Ancak bu operasyonu kendileri değil, Yemen güçlerinin yaptığını açıklayarak, Yemen kamuoyu açısından olumsuz bir algıya fırsat vermemiştir. Ayrıca Yemeni yönettirdikleri ve belki de kendileri tarafından atanmışlara güven ve güç transfer etmişlerdir. Asıl önemlisi ise; olayın en ince ayrıntısına kadar adeta resmedilerek çantaya konulmuş olmasında yatmaktadır. Bu davranış, kendilerini ilerde yaşanma ihtimali olan milli uyanışlar karşısında, güvence altına alma davranışıdır. Çünkü, Yemen yöneticileri olur ya ilerde halk gönlünde taht kurup kendi çıkarlarını Amerikan çıkarlarına tercih etme arzusu ve davranışı içerisine girerlerse, işte o resimler devreye sokulup, kamu oyları nezdinde etkisizleştirileceklerdir. Böylece sıcak savaşlara gerek olmadan elde etmek istedikleri her türlü tavizi koparacak ve yine geleceğe dönükte itaat ta kusuru olmayacak yandaşlar bulacaklardır. Öyleyse, tasarlanan senaryoların gerçekleşmesi için görünmez ama en etkili desteği vererek, adına demokrasi denilen çeşitli oyunlarla yönetme erkini verdikleri siyasal ve ekonomik güçlere, yaşattıkları tarihsel vakalardan ziyade, kaydedilen resimler çok daha anlamlı ve önemlidir.
 
Wikileaks olayı, dünya ölçeğinde bütün insanlığa yasama, yürütme ve yargı adına yaşatılan gerçekliklerin iplerinin Amerika’nın elinde olduğunun kanıtıdır. Belgeler asla Amerika’ya rağmen sızdırılmadığı gibi, Amerika’nın güç kaybetmesi anlamına gelmemektedir. Bu sadece muhataplarının yerel avazlarıdır. Evrensel gerçekliklerden uzaktır. Yeni bir küresel güç olma çabası içerisinde olan Çin’in milli gelirinin 5 trilyon dolar olmasıyla parlayan yeni bir küresel güç merkezi olduğu ve sanki Amerika’yı yerinden oynatarak tarihin derinliklerine göndereceği gibi sanal ve çok yerel iddialar ortaya atılmaktadır.
 
Şüphesiz Çin önemli gelişmeler kaydetmektedir. Ancak bu bile Amerika yanında dengeleyici ve engelleyici bir güç değildir. Sonra Çin’in burnunun dibine kadar nüfuz edilmiş ve adeta etrafı ablukaya alınmıştır. İstedikleri an altını oyup, tepe takla getirebilirler. Ancak bu bile Amerika açısından onaylayabilecekleri en doğru çözüm değildir. Onlar açısından dünya bir türlü yönetilmek zorundadır. Bu yönetim gücünün de kendilerinin insiyatifinde olduğunu düşünmektedirler. Burada en akılcı olan, Çin’in yoğun nüfusuyla dünyanın başına yeni bir problem sahası oluşturmadan bizim ülkemizde olduğu gibi daha fazlasını elde edemeden yerinde saymasıdır. Halbuki Amerika her geçen dakika hemen hemen   dünyanın her tarafında kendi acımasız çıkarları doğrultusunda özellikle askeri güce dayalı siyasi, ekonomik ve güya demokratik insiyatifler almaktadır. Bunu yaparken, iştah kabartan alanlarda sanal ve kurgulanmış riskler yaratarak bu riskleri daha sonra satın almaktadır. Böylece almak istediklerini de adeta kelepir fiyatına kapatmaktadır. Ülkemizin dışarıya satılan oldukça verimli ve stratejik kamu kurumları ve bankaları bu şekil elden çıkmışlardır. Aynı Amerika’nın bütün bu yatırım ve harcamalarına rağmen milli gelirinin 17 trilyon dolar olması ve bir ölçüde dünyanın kullandığı en geçer konvertibil parası olan doların patent sahibi ve anavatanı olduğu gerçeği göz önünde bulundurulduğunda, kazın ayağının nasıl olduğu anlaşılacaktır. 
 
Bu gerçekleri ortaya koyarken, bu küresel güçlere teslim olalım ve her ne derlerse yapalım demek istemiyorum. İster düşman ve ister dost algılaması şeklinde değer verdiğiniz insan veya toplumları çok objektif olarak tanımıyorsanız, işiniz kolay değildir ve tanımsız bir dost veya düşman olgusuyla karşı karşıya gelirsiniz ve bu noktada sağlam adım atılmasının imkânı yoktur. Olması gereken; hem kendinizi ve hem de rakiplerinizi ve dostlarınızı hata yapmanıza fırsat vermeyecek şekilde tanımak zorundasınız. İşte onun için Amerika’nın gücüne vurgu yapmak istedim. Rakiplerinizle yapacağınız mücadele de ki başarınız, onun güç ve kabiliyetlerini tanımanızla bağlantılıdır.
 
Eğer Amerika Wikileaks adıyla dünya gündemine salınan bu teşebbüsten istediklerini alırsa, devamında öncü şokların tekrarı belirlenen süre boyunca yaşanmayabilir. Alamazsa sarsıcı ana sarsıntı yaşanabilir. Esasında bu işin muhatapları hem öncü, hem ana sarsıntı ve hem de artçı şoklar için gereken tedbirleri almaları gerekir. Verilecek tavizler tam teslimiyetle sonuçlanmadığı sürece, uzun vade de iş görmeyecektir. Sadece mukadder sonun ölüm iyiliği olacaktır. Çare; toplumsal birlik ve beraberliktir. Oynanan oyunun hedefi rol verilenler değil, geniş halk kitleleri ve onların oluşturduğu devlet erkinin benimseyip koruması gereken; milli, ahlâki, kültürel, tarihi, dini ve ekonomik değerlerle beraber tüm zenginlik kaynaklarıdır.
 
Konuyla ilgili genel bilgi verdikten sonra, Wikileaks belge ve bilgilerini yeniden ve daha spesifik olarak inceleyelim. Yaşanılan birtakım olayların sebeplerini daha objektif olarak anlayabilmek için, sonuçlar üzerinde analizler yapıp sonuçlardan sebeplere doğru yol almak gerekir. Her sonuç kendisini meydana getiren sebeplerin yansımalarıdır. Yansıyla yansıtıcı arasında yapılacak bir hesaplama ve belirlenecek odak noktasına dayalı olarak yansıtıcı yer ve boyut olarak belirlenebilir. Sebep ve sonuç arasında da benzer bir ilişki olduğu bilinmelidir. Wikileaks belgelerindeki olay ve olgularla ilgili bilgiler geçmişte yaşanılan tecrübe, yaşantı ve deneyimlerin sebepleriyle ilişkilidir. Aslında bu bilgilerin haber değeri kaybolmuştur. Çünkü o olayların sonuçları yaşanarak gerçekleşmiş ve artık yaşanılan sonuçlardan sebepler anlaşılabilir olmuştur. O zaman ifşa edilen belge bilgilerinin haber değerlerinden ziyade, başka mesajlar içermeleri gerekir. Gizlenen mesaj geçmişle alâkalı olmaktan öte, gelecekle ilgili olup, bundan sonra dillendirilecek olanlara gerekçe sağlayacaktır. Bu belgelerde olan bilgiler, muhataplarının bulundukları yerlere nasıl geldiklerinin ve elde ettikleri güçleri kimlerin desteğiyle sağladıklarının bilgileridir. Elde edilenler yapılandırılmış sistematik süreçlerin ürünleridir. Bu süreçlerden geçenler elde ettikleri kazanımların sağlayıcılarını ve onların taleplerini göz ardı etmeye yeltendiklerinde, daha önce yapılan mutabakatların belgeleri ortaya serilmektedir. Bu belgeler muhataplarını getirildikleri yollardan tekrar geriye doğru al aşağı edebilecek arka plânda şimdilik gizli kalanların zayıf ama uzun soluklu göstergeleridir.
 
Elde edilen yeni iletişim teknolojilerinin kullanımıyla kayıt altına alınan bilgilerin ve kaydedilen görüntülerin etkili medya silah gücünün namlularından yer, zaman ve maksada bağlı olarak boşaltılması şeklinde gerçekleşen çok boyutlu süreçler, sömürgeci küresel güçlerin kullandıkları yeni silahlarıdır. Yada onların açısından yeni olmayan ancak, muhatapları açısından yeni yeni farkına varılan silahlarıdır. Bu silah, nükleer veya diğer kitle imha silahlarından daha geniş ve uzun süreli tesirlere sahiptir. İnsanlığı böylesi karanlık odakların tesirlerinden kurtarmak için, bilgilendirici ve yeni teknolojilerin kullanım maksatları hakkında detaylı bilgileri içeren eğitici programlar hazırlanmalıdır. Daha da önemlisi, gençlerimize gelecekte benzer komplolara muhatap olmamaları için, değerler eğitimi verilmelidir. Çünkü, değerler eğitiminden geçerek duyuşsal alan öğrenme değerlerini özümseyen bireylerin bu tuzaklara düşme olasılıkları zayıftır. Bu tür komplolar, değerler erozyonu yaşayan ve aşırı tutkularını disipline edemeyen kişiler üzerinde daha etkili ve sonuç alıcıdır. “Yahudi’nin yağlı kesesi temahkâr Müslüman’ın iştahını kabartır” şeklindeki özdeyiş bu manada anlamlıdır. Eğitim kurumlarımızın bence işlevlerinden birisi de; bireye bu tür faaliyetlere karşı koyabilme yeteneği kazandırmak olmalıdır. İKK denilen bu yetenek, aslında toplumsal bütünlüğün devamlılığı açısından hayati değere sahiptir. Eğitim ve öğretim etkinlikleri yoluyla alınacak tedbirlerden birisi de; düşünce eğitimi ve felsefi çalışmalardır. Çünkü bu tür çalışmaların farklı manipülasyon ve komplo teorilerine karşı teoriler üretme hedefini canlı tutacağı düşünülebilir.
 
Sevgili dostlar, her zaman yaptığımız gibi biz gene konuyu hayal ustamız sevgili Teyo Pehlivan’ımıza havale edelim ve onun konuya ışık tutacak olan tüyolarını görelim. Teyo işin ustası, elinde gül destesi. Çiçeğinde arı çok, bal yığacak kovan yok. Çiçek özünü vermeye, arı balını yapmaya mahkum. Arıyla dolaşan öz gevşek, bal kovanında muhkem. Teyo’nun hayalleri, çiçeğin bal yapılan özüdür, erenlerin dersler verip aydınlatan sözüdür. Zemheride bol güneş, yazın serin tutan gölgeye eş.
 
A.O.E. –“Teyo Emi merhabalar. Nasılsan gardaş? Gene karşına geldim ve tüyoların ariram. Arada bir daliram, gara gura görir sessız sedasız bağıriram. Sesım çıhğmirki duyasan, tüyona ram sayasan. Gardaş sene birde sorum var. Bu “wikileaks” midir, “tilkileaks” midir bu dedihğlari ne ola ki? Her hal ki senide yazmışlar. Senide onnarmi pehlivan ettıler. Ne diyirsen bu işe?” Göreki kim ne olmuşsa onnar yapmışlar!..”
 
T.P.-“Hğoca sen ne söylirsen! Onnar kim ki beni pehlivan etsınner. Ben güreşi bırahğdığımda, onnar analarının garnındayıdılar. Ne zaman doğacahğlarınida bülirdım. Çünkü ben malımı ey tanıram!.. Bunnar beni de gollamahğ istedıler de tez uyandım. ALLAH’ın güni çohğ. Bir gün ancahğ yeter diye iki tene ne yalan söylim filinta kimin gınali gınali zenneler göndermışler. Ben bunnarınan onnarın diliyınen epey gonuşduğdan sora, bahğdım bir an öyde (önce) üsdüme sıççıramiya çalışillar. Ben Baltacı Paşayınan Uruslara garşi herbederken, epey tecrübemız olmuşdi! Ona sebep ben bunnardan hğudihlandım. Bunnari epey bir elden geçırdıhğdan sora, bahğdım gözlerıni heç yummillar. Gardaş birde ne görim, gözlerıni çığartmış çohğ uzahğlardan görünen dürbün tahğmışlar. Hama bunnari üsd üsde goyup gözlerıni bağladım ve sağlarıni sollarıni camış bezıriyınen yağladım. Sanki alav almış yanillar. Dumannari gışlarından değil, başlarından çıhğirdi!.. Gözlerındeki dürbünnerın ayarlarıni bozdum ve defettım gettıler. Benım hem gizlim gapahğlım yohğtur. Ne yapmışsam, edebımınen ve erkâniyınan yapmışamdır. Ben her ne yapmışsam, ALLAH’ımın beni mutlaka gözlediğini ve kamera gayıtlarımın tutulduğuni bülerahğ yapmışamdır. Bizim dinimizde evünde barhğında bile helalınnan muhabbet yaparken ölçüler vardır. Evünde sallam seyıt dolaşamazsan. Evünde Melekler vardır ve seni görürler. Ona göre davranacahğsan. Bahğ işde bu yüzden hal ve hareketlerıne dıgget edecahğsan. Herhal ki bu gurallar işde bele durumlara garşi bir tedbirdir. Ben bunnari bildiğim üçün, onnar beni çekemedıler, ben onnara pazıli poz verdım. Bizim bundan hğeberleri olmiyan iştahlılar golayca dezgâha düşmüşler. Sende bülürsen hğoca; “gizli …..işen, eşgere doğar”. Şimdi gizli işlerın eşgere doğumlari yaşanir. Senın o dedığın “wikileaks” yada “tilkileaks” cıler azmi peşımden dolandi! Ama her seferınde farşi malamat oldular”.
 
A.O.E. –“Yahu Pehlivan Emi, ALLAH seni inandırsın seni dinniyende vahğdın nasıl geşdığıni anniyamiram. Tüyoların çohğ değerli ve içlerınden de ayarli! ALLAH ayarımızi bozmasın, zor yazılar yazmasın. Sen guvvetlısen üstlerınden gelirsen de, ya bizim halımız ne olacahğ!?
 
T.P. –“Bahğ hğoca, gorhğunun ecele faydası yohğdur. Gorhğarahğ, ürkerahğ ve sahğlanarahğ bu guddelıhğların üsdesınden gelemezsız. Bikere uyanıhğ olacahğsız. Elıze, belıze ve dilıze sahap olacahğsız. Bunnari kimsenın gullanımına kiraya filan vermiyecahğsız. Verırsen kiraya ağzın, çıhğar gider bedenden özün. O zaman dinnenmez olur sözün ve gamaşır göremez olur gözün. Artıhğ bedava hamalsın daşıdığın yükün hüzün! Hğoca bizde zaman diye bir zaman yohğ ya, ona sebep senın dedığın tam çığardamadım. Bizde zamanın nasıl geşdığıni annamahğ kimin bişe yohğ. Hğoca çare; insannarın daha çohğ bilgili ve onnarın plânnarına zot attıracahğ garşı plânnar yapmahğ ve hama harekete geçmahğdır. Gençleri iyi eğitin. Bari onnar ilerde bu oyunnara düşmesınner. Gendılerıni ve ülkelerıni sağlama alsınnar”.
 
Günün sözü: Dostunun değerini bilemeyen, düşmanın şiddetini anlayamaz ve bir gün bulunduğu yerden tepe takla yuvarlanır.
 
Selam ve saygı ile.
 
NOT: Yazımda “ğh” sesi gırtlaktan çıkarılması gereken “ğ” sesi yerine kullanılmıştır.
  • Yahoo'da Paylaş
  • Paylaş
  • Paylaş
  • Facebook'ta Paylaş
  • Paylaş
  • Paylaş
  • Paylaş
  • Paylaş
Bu Yazı 3276 Defa Okundu
2013-03-29

SON YAZILARI

Barzani’nin Korsan Referandumu ve Fırsat Bu Fırsat diyenler! İhanet ateşinde aklını ısıtanlar kendi bedenlerinin yanışını seyredecekler!.. İhanet Çeteleri ve Terör Yapılarıyla Beraber Kayıran ve Koruyanlara da Amasız, Fakatsız Dokunulmalıdır!.. 15 Temmuz Üzerinden 1 Yıl Geçti Devleti Başsız Bırakmaya Niyet Edenler… İnfaz timlerinin varlığına işaret etmiştim, eyvah haklıymışım!.. Neye Evet Neye Hayır!.. Anayasa ve Hükümet Sistemi Referandumunda evetle hayır yer değiştirirse! Anayasa Referandumu ve Türk Eğitim Sen Genel Başkanının Sözleri Rus Büyükelçisine Yapılan Menfur Saldırının…

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VİDEO HABERLER
Adem Çalkın’ın Selim Kongresi konuşmasının tamamı
Adem Çalkın’ın Selim Kongresi konuşmasının tamamı VİDEO
Anketler
ÇOK OKUNANLAR
Şoförlere bubi tuzağı gibi yol!
Şoförlere bubi tuzağı gibi yol!

Referandum Sonuçları, Kars Referandum Sonuçları, 2010 Referandum Sonuçları, Referandum Oy Sonuçları, Türkiye Referandum Sonuçları, izmir haber, canlı referandum sonuçları

RSS © 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansı | Kars Haberleri | Kars Haber kars haberleri kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır