KHA | Kafkas Haber Ajansı | Kars Haberleri | Kars Haber  kars haberleri kars ajans

GEZİ PARKI OLAYLARI İLE AVRUPA BİRLİĞİ ARASINDA GİDİP GELEN YANSIMA OKUMALARI!..

  Prof. Dr. Ali Osman ENGİN

          aosmanengin@gmail.com
         GEZİ PARKI OLAYLARI İLE AVRUPA BİRLİĞİ ARASINDA GİDİP GELEN YANSIMA OKUMALARI!..

 Gezi parkı olayları ile Avrupa Birliği arasında gidip gelen yansıma okumaları!..

Aziz dostlar; yeniden hepinizi derin saygı ve muhabbetlerimle selamlıyorum.  Rabbim hepimizin işlerimizi kolaylaştırsın ve akıl sağlığıyla beden sağlığımızı korumamıza fırsat versin.  Hani derler ya; “Ayıdan post, gâvurdan dost olmaz”. Büyük vatan şairimiz merhum, Mehmet Akif ERSOY’ un; “medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar”  dediği batı medeniyeti; ayrıştırma, değer yok etme, sömürü, talan, yok ederek varlığını sürdürme temeli üzerine kurulmuştur.  Halbuki Türk-İslâm medeniyeti ise;  birleştirme, değer üretme, paylaşma, insanı yüceltme, koruyup yaşatma temeli üzerine inşa edilmiştir.  Dünyanın hemen hemen her tarafında bu iki farklı medeniyetin belirleyici izlerine rastlanmaktadır. Onlar bireyi ön plâna çıkararak değer adına her şeye küfrettirip isyan ettirirken, bizler ise İbni Haldun’un deyimiyle şahsiyetleştirdiğimiz bireyi (beni) bizde eriterek toplumsal birlik ve bütünlüğü sağlamlaştırmışız. Türk – İslâm medeniyetinin inşa edilmesiyle ortaya çıkan pozitif toplum yapısında; aç komşusunu doyurmadan yatmayan, çuvaldızı kendisine batırmadan iğneyi başkasına batırmayan, mülkün temeline adaleti koyan, göçmen kuşların göç yollarına kuş barınakları kurarak onların dahi haklarını koruyan, halâ hayranlıkla yad edilen bir vakıf geleneği hayata geçiren ve alanın vereni, verenin alanı tanımadığı bir yardımlaşma ve dayanışma kültürü oluşturan özgür, ama yaratana kulluk görevinin bilincinde olan şahsiyetler doğmuştur.

Dünün batı medeniyetinin tek dişi kalan canavarları, bugün AB çatısı altında dişlerini yenileyerek kanını emecek zayıf damarlar aramaya çıkmışlardır. Dişleri bir kere kana battıktan sonra, artık geri dönüşü olmayan şer yolunun azılı yankesicileri ve hatta doğrudan düz kesicileri olmaktan geri durmamışlardır. Durum öyle bir hal almıştır ki, kendilerinden saydıkları dışında kalanların oluşturduğu sömürü alanlarını; yok edilmesi gereken, çalışıp üretip kendilerine rakip olma ihtimalini ortadan kaldırmak için sanat eserleri üreten elleri ve parmakları kesilen, ki Hindistan’da İngilizler bunu dokuma ustalarına zalimce yapmışlardır, kendilerinin iftira ederek suç isnat edip daha sonra bu suçlardan dolayı cezalandırdıkları insanların oluşturduğu ve sadece hayatta kalabilecek kadar yiyip içmelerine müsaade edilen mazlumların ve kurbanların zalimleri ve zorbaları olmuşlardır. Yeni dünya düzeni dedikleri, acımasız bir sömürü düzenidir. Bu düzende var olmak ve onların biçip giydirdikleri kefeni yırtıp karşılarına çıkmak hali hazırda uygulanan günübirlik politikalarla imkân dışıdır. Ne mevcut iktidar anlayışı ve ne de muhalefet anlayışı buna uygun değildir. Bu uygunsuzluklar girdabında sıkışan halk, her gün yeniden sunulan gündem maddeleri ile meşgul edilerek bu sömürü düzenine razı hale getiriliyor. Böylece bu ülkenin ve insanımızın tüm zenginlikleri talan ediliyor. Halkımız, teröre ve terör tezgâhlı şehit olan evlatlarına odaklaşıp sarılırken; dünyanın en pahalı yakıtını kullanarak hayatını kolaylaştıracak araç teknolojisini kullanamaz ve çok önemli olan zamandan tasarruf edemiyor. Küreselleşen dünyamızda sadece günübirlik işlerin doldurduğu günlük yaşamıyla baş başa kalmak zorunda oluyor. Çünkü ertesi gün başka meşgaleler kendisini bekliyor. Kısacası dünü bir gün sonra unutmak zorunda kalıyor. Dolayısıyla bu günün dünü olmadığı gibi, geleceği de olmuyor!.. Konuşup harcamadığı halde telefon parası ödüyor, Bankacılık hizmetlerinden yararlanmak istediğinde yine karşılığını alamadığı ve adil olmayan; dosya ve görünmeyen masraf gibi garip kalemlere para ödüyor, kullanmadığı ve kullandığına ilave elektrik paraları ödüyor, aldığı ve sattığı her nesne için maliyetinin kat kat fazlası vergiler ödüyor, piyasada yasal ve hatta dini argümanlarla beslenmiş tefecilik yapılıyor, bir önceki yıl vergi rekortmeni olan iş sahibi ertesi yıl iflas ediyor ve neticede batı finans kaynakları bağlantılı girilen dış borç batağının müdavimleri olarak böyle bir kaos ortamında tüm kazancınızı onlara aktarıyorsunuz. Çocuklarımız ve gençlerimiz ülkemizin geleceğiyle beraber heba ediliyor. Sevgili dostlar, bütün bunların rahat yapılması ve herhangi bir engele takılmaması için çok önemli perdelere ihtiyaç vardır. Değerli kardeşlerim, sanıyorum yüzleştirildiğimiz sıkıntıların temelinde bu olgu bulunmaktadır. Hatta terör de bu argümanlardan birisidir. Eğer terörün kullandığı finans kaynakları iyi araştırılırsa bu ip uçlarına ulaşılacaktır. Bu öyle bir tanımsız düzendir ki, hortumladıkları bankaların içlerini yine vatandaşın cebinden doldurmuşlardır. Ama bankalara borçlanıp adeta onlara maraba çalışanların borçlarını ceplerinden alınanlara karşılık bankalara ödettirilmesi ne yazık ki siyasilerimizin hiçbirisinin aklına gelmemektedir. 

Bunların dostluklarının düşmanlıklarından daha tehlikeli olduğu artık anlaşılmalıdır.  Tarihsel olaylar geleceğe dönük ortaya çıkan yeni değişkenler dikkate alınıp yeniden yorumlanarak karanlıkta kalan noktalar aydınlatılmalıdır. Bilindiği gibi Avrupa birliği üyeliği maceramız çok uzun bir süredir devem etmektedir. Bir türlü eşit çıkarlar çerçevesinde bir ortaklık gerçekleşmediği gibi, ellerine geçirdikleri her fırsatta daha fazla kan emmeye ve sömürmeye devam etmişlerdir. Gümrük birliği anlaşması buna çarpıcı bir örnektir. Batı medeniyetinin doğurduğu Avrupa birliği, başlattığı üyelik uyum sürecinin gereklerinin yerine getirilmemesi için, ülkemizde kaos ortamı yaratıp, bu kaos ortamına bağlı demokrasi ihlallerini bahane ederek sürecin ilerlemesini engellemek istemektedir. İşte Gezi parkı olaylarıyla Avrupa Birliği arasındaki korelasyonu bu bakış açısıyla ortaya koymak gerekir. Çünkü gezi Parkı olayları çığırından çıkıp yakıp yıkmaya dönüştüğünde, ister istemez polis müdahalesi yapılmış ve bu sırada yaşanan istenmeyen durumlar,  yaşanan somut olaylar olarak ortaya çıkmıştır. Neticede yaşanan tüm olumsuzluklar, işte o Avrupa Birliği tarafından yaratılan riskler olarak ortaya çıkmış ve arkasından bu riskleri yaratanlar geri dönüp hepsini satın almaya çalışmışlardır. Satın almaya çalıştıkları riskleri kendileri yaratmışlardır ve alabildikleri ölçüde de avazları çıktığı kadar bağırmışlardır. Özellikle Almanya ve Hollanda açılması gereken yeni müzakere ve uyum fasıllarının açılmasını veto etmişlerdir. Sebep; ifade etmeye çalıştığım ve kendi yarattıkları riskler olan Gezi Parkı olaylarıdır. Öyleyse Gezi Parkı olaylarının arka plânını yeni ortaya çıkan Almanya ve Hollanda’nın tutum ve davranışlarından anlamak daha kolay olacaktır. Benim bir yakın akrabam vardı ve kendilerine çok önemli bir iyilik ve yardım yapıldığı zaman, aynı şekilde karşılığını vermemek için mutlaka bir bahane bulur ve küskünlük ortamı oluştururdu. Böylece yapılan iyiliklere karşılık verme durumundan kurtulurdu. Avrupa Birliğinin durumu da aynıdır ve biraz daha örtülü olarak bu işi yapmaktadır.

Tarihçilerimizi çok önemli görevler beklemektedir. Çünkü aynı şekilde geçmişte mevcut değişkenler çerçevesinde yorumlanan ve analiz edilen tarihsel olaylar, yeni ortaya çıkan farklı değişkenler kapsamında yeniden analiz edilerek doğruya daha yakın gerçeklikler ortaya çıkarılmalıdır. Esasında küreselleşen dünyamızda toplumsal kalkınmanın ve gelişmenin en temel dinamiği de bu olsa gerek. Özellikle Almanya ve Osmanlı ilişkileri yeni ortaya çıkan AB tutum ve davranışları boyutuyla yeniden masaya yatırılmalıdır. Bu gün, devletimizin Avrupa Birliğine tam üyelik mücadelesinde Almanya’nın takındığı tavır, öyle zannediyorum ki geçmişe ışık tutmaktadır. Bu gün, içerisinde onlara katma değer sağlayan işçilerimizin oluşturduğu hizmet sektörünü bile göz ardı ederek, zaman zaman katliamlara varan Nazi saldırılarına göz yuman bir Almanya’nın Osmanlıya gerçek dost olarak davranmış olması düşünülemez. Hakikaten II. Dünya harbi ve Milli Mücadele tarihimiz ayrıntılı olarak incelendiğinde, aynı şekilde yaratılmış olan risklerin diğer düşman ülkelere pazarlanmış olabileceği gerçeklikleriyle karşılaşılacaktır. Yeni tarihsel gerçeklikler yeni kuşaklara aktarıldığı zaman, tarihsel bilinç ve şuurun yeniden canlanacağı unutulmamalıdır. Bu tarihsel döngü dönüşümünü sürdürürken, ortaya çıkacak yönelimlere doğru istikametler verilmesi elbette ki tarihçilerimizin işi olacaktır. Her yeni gelecek yaşantı, tecrübe ve deneyimler en uzak geçmişin tarihsel olayları için aydınlatıcı güneş ve yıldızlardır. İşte bu bağlamda yapacağımız yeni okumalar topluma yön verecektir. Onlar şimdilik yazıcılar ve bizler de onların yazdıklarının okuyucularıyız. Ancak doğru okumalarla kendi güvenliğimizi tahkim edebiliriz. Ne zaman bizler yazan ve onlar okuyan olur ise, işte o zaman öğrenilmiş ve kabullenilmiş çaresizlikten kurtulmuş olacağız.

Siyasi iktidar, batıya yaklaşım tarzını işte bu yapı çerçevesinde belirlemelidir ve ortaya çıkacak yeni durumlara yeni vaziyetler alabilme potansiyelini dinamik bir süreç olarak hep canlı tutmak zorundadır. Karşı tarafın nihai olarak ne yapmak istediğini tam olarak anlayamayan ve kendi durumunun da tam farkında olmayanların her hangi bir çatışma veya ihtilaf durumunda başarılı olması imkânsızdır. Birilerinin çıkıp Avrupa Birliği üyesi Almanya ve Hollanda’nın tutumlarının sebeplerini hiç olmadığı yerlerde adeta onların beklentileri doğrultusunda niyet okuyuculuğu yaparak aramaları bana göre iç kamu oyunu manipüle etmeye yöneliktir. Böylece asıl sebepler rahatlıkla göz ardı edilerek karşı hamlelerin önüne geçilmektedir. Ne yazık ki bu hep böyle olmaktadır ve işte gümrük birliğinden doğan kayıplarımızın dillendirilmesine rağmen devam etmesi de bu yüzdendir.

Selam ve sevgilerimle.

Her şey gönlünüzce ve yüreğinizce olsun.

  • Yahoo'da Paylaş
  • Paylaş
  • Paylaş
  • Facebook'ta Paylaş
  • Paylaş
  • Paylaş
  • Paylaş
  • Paylaş
Bu Yazı 1763 Defa Okundu
2013-06-28

SON YAZILARI

Barzani’nin Korsan Referandumu ve Fırsat Bu Fırsat diyenler! İhanet ateşinde aklını ısıtanlar kendi bedenlerinin yanışını seyredecekler!.. İhanet Çeteleri ve Terör Yapılarıyla Beraber Kayıran ve Koruyanlara da Amasız, Fakatsız Dokunulmalıdır!.. 15 Temmuz Üzerinden 1 Yıl Geçti Devleti Başsız Bırakmaya Niyet Edenler… İnfaz timlerinin varlığına işaret etmiştim, eyvah haklıymışım!.. Neye Evet Neye Hayır!.. Anayasa ve Hükümet Sistemi Referandumunda evetle hayır yer değiştirirse! Anayasa Referandumu ve Türk Eğitim Sen Genel Başkanının Sözleri Rus Büyükelçisine Yapılan Menfur Saldırının…

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VİDEO HABERLER
Adem Çalkın’ın Selim Kongresi konuşmasının tamamı
Adem Çalkın’ın Selim Kongresi konuşmasının tamamı VİDEO
Anketler
ÇOK OKUNANLAR
Şoförlere bubi tuzağı gibi yol!
Şoförlere bubi tuzağı gibi yol!

Referandum Sonuçları, Kars Referandum Sonuçları, 2010 Referandum Sonuçları, Referandum Oy Sonuçları, Türkiye Referandum Sonuçları, izmir haber, canlı referandum sonuçları

RSS © 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansı | Kars Haberleri | Kars Haber kars haberleri kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır