KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

BURUK BAYRAMLAR…

  Prof. Dr. Yavuz ÖZTÜRKLER

          yavuzozturkler@kha.com.tr
         BURUK BAYRAMLAR…

 Buruk Bayramlar…

Kafkas Haber Ajansý (KHA) Yazarý Prof. Dr. Yavuz Öztürkler’in, “Buruk Bayramlar…”yazýsý:

Bayram sevinçlerin arttýðý, paylaþýldýðý ve baþka bir anlam kazandýðý mutlu ve özel günlerdir

Ne yazýk ki,  bir yönüyle sevinç getirirken diðer yönüyle hüzün de getirir bayramlar…

Bayramlar bir yönüyle hep eksik gelir.

Özellikle günümüzdeki bayramlar.

Hüzünlüdür…

Gurbette yaþanýrlar genelde.

Yada içindeki gurbetle geçirilirler.

Fakir ama mutlu çocukluðumuzu anýmsatýrlar.

Mahalle ve köy kültürü içinde  aile sýcaklýðýnýn yaþandýðý yýllarý

Ýçten öpülen elleri

Cömertçe verilen harçlýklarý

Hep özlenen ve ama ulaþýlamayan geçmiþi hatýrlatýr.

Hasreti çekilenlere kolay kavuþulmayan yada ulaþýlmasý imkansýz zamanlarda gelir bayramlar.

Keþke o da olsaydý dediðimiz ve piþmanlýklarýmýzýn doruða çýktýðý günler olup çýkar bayramlar.

Kýsaca bir yönüyle buruktur bayramlar…

Öte yandan yüreði daðlanmýþ gözü yaþlý analarýn daha çok olacaðý bir bayramdýr bu bayram

Analarýn el öpmeye gelen oðullarýný beklediði deðil, günlerdir sinesinde büyüttüðü acýsýyla yiðitlerinin ve þehitlerinin mezarlarýna kapanarak geçireceði bir bayramdýr bu bayram.

Yitik yaþamlarýný tekrar bulmak için “bir umut” diyerek çaresizce meçhule giden mültecilerin sýnýrlarda ve kamplarda geçireceði bir bayramdýr bu bayram.

Ortadoðu’nun iç savaþ kaosunda yetim kalan çocuklar, hastalar ve yaþlýlar için soðuk ve acý bir bayramdýr bu bayram.

Geçen bayramýn kokusunun burnunda tüttüðü, koynunda yattýðý ana babalarýný ve sýcak yuvalarýný arayan çocuklarýn  bayramý olacaktýr bu bayram.

Yine bu bayram nice yaþlýlarýn tatilden bir gün evvel feysbuk(facebook)una fotoðraf temin etmek için tatile giden evlatlarýndan birinin belki kapýdan gireceðini umutsuzca bekleyip avunacaðý bayram olacaktýr bu bayram.

Umarýz, bu bayram ve sonraki bayramlar barýþýn, kardeþliðin ve huzurun dillendirildiði ama ardýndan yine kalýndýðý yerden devam edilen bir bayramlar olmaz.

Umarýz bu bayram ve sonraki bayramlar köklü muhasebelerin yapýldýðý, ayný yanlýþlarýn tekrarlanmadýðý, kýrýlan kalplerin onarýldýðý ve yaralarýn sarýldýðý bayramlar olur.

Umarýz bu bayram hatalarýn, yanlýþlarýn, kirlenen duygularýn, acýlarýn, kinlerin silindiði, yeþeren umutlarýn arttýðý ve bir sonraki bayrama resetlenerek giren insanlýðýn, kadim coðrafyamýzýn ve ülkemizin bayramý olur.

Bu duygu ve düþüncelerle Kurban Bayramýný kutlar, saðlýk, esenlik, huzur, bereket ve barýþ dolu nice bayramlar dilerim.

Prof.Dr.Yavuz Öztürkler

www.yavuzozturkler.net

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSI

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 2800 Defa Okundu
2015-09-23

SON YAZILARI

Yüzyýlýn En Büyük Lideri Hayvanlar Makine Deðil Sarýkamýþ… Acil’en Önemli Çarþýdan AVM’ye…. Hayvancýlýk Ýþsizliði Azaltabilir Mehmet Akif’i Anlatmak … Kentlerde Baþýboþ Köpek Sorunu Bir kadýnlar günü daha geçti derken… Eleþtiri 2

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır