KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

BEN K EVET ARNAVUDUM…

  Prof. Dr. Yavuz ÖZTÜRKLER

          yavuzozturkler@kha.com.tr
         BEN K EVET ARNAVUDUM…

 Ben Ki Evet Arnavudum…

Kafkas Haber Ajansý (KHA) Yazarý Prof. Dr. Yavuz Öztürkler’in, “Ben Ki Evet Arnavudum…” yazýsý:

Huzur, birlik ve barýþ..

Bugünlerde en çok özlediðimiz þeyler.

Gittikçe parçalanan dünyada sadece memleketler deðildir parçalanan…

Aileler,ümitler ve gelecek yarýnlar da parçalanýyor.

Duygular parçalandýkça kardeþlik ve toplumsal dayanýþma da yara alýyor.

Duygusal kopuþa doðru sürükleniyoruz her geçen gün.

Binlerce yýldýr bu topraklarda barýþ ve kardeþlik içinde yaþadýk.

Yine yaþamak istiyoruz.

Ama ters giden birþeyler var.

Bizi bizden koparmak isteyenler var.

Ruhumuzu kirleten içimizdeki þeytaný kovmanýn zamaný gelmedi mi?

Yeni bir yýla girerken yeni umutlar,güzel þeyler ve daha az gözyaþý istiyoruz.

Bu coðrafya barýþýn, kardeþliðin ve güzelliklerin konuþulduðu bir yer olmayý hak ediyor.

Çünkü saygý,sevgi, gelenek,görenek ve kültürler önce bu kadim coðrafyada doðdu ve dünyaya yayýldý.

Yeni yýla girerken, ýrkçýlýðý reddeden, ömrünce kardeþliði öne çýkaran Ýstiklal þairimiz Mehmet Akif’i vefatýnýn 79. yýlýnda rahmet ve minnetle anýyor, yeni yýlýn tüm dünayaya ve ülkemize barýþ getirmesi dileðiyle, yazýmý þairin þu anlamlý mýsralarýyla bitiriyorum.

Görmüyor gittiði yanlýþ yolu, zanným, çoðunuz,

Size rehberlik eden haydudu artýk kovunuz!

Bunu benden duyunuz, ben ki evet Arnavudum…

Baþka bir þey diyemem… Ýþte periþan yurdum!..”

www.yavuzozturkler.net

(BA-BA-S)  GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSI

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 8985 Defa Okundu
2015-12-29

SON YAZILARI

Yüzyýlýn En Büyük Lideri Hayvanlar Makine Deðil Sarýkamýþ… Acil’en Önemli Çarþýdan AVM’ye…. Hayvancýlýk Ýþsizliði Azaltabilir Mehmet Akif’i Anlatmak … Kentlerde Baþýboþ Köpek Sorunu Bir kadýnlar günü daha geçti derken… Eleþtiri 2

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır