KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

NE MüTHþ TESADüF…

  Prof. Dr. Yavuz ÖZTÜRKLER

          yavuzozturkler@kha.com.tr
         NE MüTHþ TESADüF…

Ne müthiþ tesadüf…


Tarih: 26 Aðustos 1071.
Sultan Alparslan Anadolu’ya giriyordu…
Tarih:26 Aðustos 1922.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk Büyük Taarruz’un hücum kamçýsýný sallýyordu…
Ýkisi de milletimizin kaderinde iki kýrýlma noktasý…
Her ikisi de çok önemli bir meydan muharebesi…
Her ikisinde de karþýdakiler birbirine çok benziyor…
Her ikisi de Anadolu topraklarýnda vuku buluyor…

Her ikisi de büyük zafer…
IV .Romen Diogenes (Romen Diyojen) kendisine yakýn gördüðü Krallara mektup yazarak Alparslan’ýn akýnýna karþý kutsal birleþmeye çaðýrýyor ve birkaç Kral’ý ikna etmeyi baþararak Malazgirt’te kendisinden sayýca çok az olan Alparslan’ýn ordusuna karþý savaþarak hezimete uðruyor ve esir düþüyordu…

Gerisi malum…
Komutan Romen Diyojen Sultan Alparslan’dan iyi muamele görerek, unutamayacaðý derslerle memleketine uðurlanýyordu…
Büyük millet meclisinde uzun tartýþmalardan sonra Baþkomutanlýða getirilen Büyük Önder Atatürk 26 Aðustos 1922’de Büyük Taarruz’u baþlatýyordu. Baþkomutan 30 Aðustos’ta milletin kurtuluþunu gerçekleþtiriyor, o tarihi emrini vererek 1 Eylül 1922’de “Ordular ilk hedefiniz Akdeniz’dir, ileri!” diyordu.
Böylece Türk ordusu þanlý galibiyetlerinden birini daha yaþýyordu. Bizi boðmaya gelenlere yine dersini veriyordu.
Ve ne eþsiz bir tesadüftür ki, her iki zaferin kaderi 26 Aðustos’ta çiziliyordu…
Biri büyük milletimize yeni bir kapý açarken, diðeri Sevr Antlaþmasý ile kapanmýþ olan kapýyý tekrar açýyordu…
Milletimiz birlik ve barýþýný koruduðu müddetçe daha nice zaferlerle tarih yazmaya devam edecektir. Bu günlerde birlik ve beraberliði korumaya her zamankinden daha çok ihtiyacýmýz var.
Ayrýmcýlýk ve nifak olmazsa kimse bizi yenemez. Aðustos ayý içinde yaþanan bu iki eþsiz zaferde olduðu gibi.
Bize her iki zaferi de yaþatan komutan ve erlerini minnet ve þükran duygularýyla anarken, her iki zaferin de büyük milletimize kutlu olmasýný dilerim…

(UA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSI
 

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 12063 Defa Okundu
2016-08-31

SON YAZILARI

Yüzyýlýn En Büyük Lideri Hayvanlar Makine Deðil Sarýkamýþ… Acil’en Önemli Çarþýdan AVM’ye…. Hayvancýlýk Ýþsizliði Azaltabilir Mehmet Akif’i Anlatmak … Kentlerde Baþýboþ Köpek Sorunu Bir kadýnlar günü daha geçti derken… Eleþtiri 2

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır