KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

MEHMET AKF’ ANLATMAK …

  Prof. Dr. Yavuz ÖZTÜRKLER

          yavuzozturkler@kha.com.tr
         MEHMET AKF’ ANLATMAK …

 Mehmet Akif’i Anlatmak …

Bayrak, vatan ve millet deyince akla ilk gelen büyüklerden biri de Mehmet Akif Ersoy’dur…

Þehitler deyince ilk akla onun “Çanakkale Þehitleri” þiiri gelir…Cumhuriyetimiz ve vatanýmýz payidar kaldýkça gücü daha da artacak þiiri…

Ve tabi ki, “Ýstiklal marþý…Adeta bir diriliþin ve þahlanýþýn nidasý…Neredeyse tüm evrene yayýlacak kadar güçlü…

Millet deyince onun ayrýlýk gayrýlýk deðil birlik beraberlik haykýran mýsralarý

Her bir kelimesinde binbir ders ve ibret dolu mýsralarý gelir….

Arnavut kökenli olmasýna raðmen,

Bize rehberlik eden haydudu artýk kovunuz!

Bunu benden duyunuz,ben ki evet Arnavudum...

Baþka bir þey diyemem... iþte periþan yurdum!

Diyerek zamanýn ötesinden gaflete dalan nesilleri uyandýran dizeleriyle bugünlere ýþýk tutmuþtur o.

Gazi mecliste mebus,

Kurtuluþ savaþýnda kürsüleri titreten büyük bir hatip,

Minberlerde nefesleri kesen bir vaiz…

Yerine göre halkýný gafletten uyandýrmak için en acýmasýz ve eleþtirel  þiirleri yazan cesur ve hakkaniyetli bir yürek..

Milletinin Marþýný göðsünün en yanýk ve en derin yerinden söküp çýkaran bir kahraman…

Onu salt siyasi bir gözlükle deðil, tarafsýz ve bir halkýn buhranlý dönemlerinin koþullarýnda anlamak, deðerlendirmek ve anlatmak lazým.

Hiçbir tefrika gütmeden her kesimden aydýnla dostluklarý olduðunu

Örneðin Neyzen Tevfik’le yakýn dostluðunu

Dil,din ve ýrk ayrýmý yapmadýðýný

“Ýnmemiþtir Kur’an, bunu hakkýyla bilin, ne mezarlýkta okunmak ne de fal bakmak için” diyerek Ýslamý batýldan ayýran bir entellektüel ve müslümanlýðý samimiyetle, duru ve bütün sadeliði ile yaþayan bir aydýn olduðunu

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün isteði ile Kuran’ý Kerim’i ilk Türkçe’ye çevirenlerden olduðunu,

“Sahipsiz vatanýn batmasý haktýr, sen sahip çýkarsan bu vatan batmayacaktýr”diyen bir vatansever olduðunu

Bu milletin hafýzasýndan hiç çýkmayacak olan “Allah bir daha bu millete Ýstiklal Marþý yazdýrmasýn” diye dua ettiðini….

Ve Akif’in  bu yazýya sýðmayacak daha bir çok meziyet ve faziletinin olduðunu bu gençliðe  ve bu millete  anlatmak lazým.

Hele bugünlerde daha çok anlatmak lazým… www.yavuzozturkler.net

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 39728 Defa Okundu
2017-03-13

SON YAZILARI

Yüzyýlýn En Büyük Lideri Hayvanlar Makine Deðil Sarýkamýþ… Acil’en Önemli Çarþýdan AVM’ye…. Hayvancýlýk Ýþsizliði Azaltabilir Mehmet Akif’i Anlatmak … Kentlerde Baþýboþ Köpek Sorunu Bir kadýnlar günü daha geçti derken… Eleþtiri 2

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır