KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

ÇARþýDAN AVM’YE….

  Prof. Dr. Yavuz ÖZTÜRKLER

          yavuzozturkler@kha.com.tr
         ÇARþýDAN AVM’YE….

 Çarþýdan AVM’ye….

Ýki binli yýllar her þeyin,  her kavramýn ve her deðerin çok hýzla deðiþtiði yýllar oldu….

Köyden kente, dosttan kankiye ve sohbetten ‘çet’e….

Derken…

Alýþveriþ hayatýmýz da deðiþti.

Tatil yerlerinde ve beldelerinde dolaþýrken güzelim çarþýlar bomboþ…

Pazarlarda in-cin top oynuyor…

Bir anda herkes tatildedir, doðaldýr derken

Büyük bir AVM’de buldum kendimi…

Her katýnda amansýz bir kalabalýk gördüm…

O çarþýlarýn neden boþ olduðu anlaþýlýyordu….

Hele yemek içmek katý ana baba günü…

Klimalar terli sýrtlara ve enselere çivi gibi çakýyor….

Sert zeminler ve oksijensiz ortamlarda dönüp dolaþýp ayný yere geliyorsunuz.

Ama kimse bana mýsýn demiyor….

Sanki yemekleri bedava daðýtýyorlar.

Yabancý ‘fest-fut’larýn önü kuyruktan geçilmiyor…

Her þey markadan ibaret….

Marka yemek marka yemek marka içmek artýk bir kiþilik ve kimlik göstergesi olmuþ çýkmýþ….

Birbirinden frapan marka ve logolarý gözümüze gözümüze sokuyorlar….

Yabancý marka maðazalarda  üç kuruþa çalýþtýrýlan gençler halinden memnun görünüyorlar(!)…

Birbirine selam ve müþteri gönderen dükkan önlerinde tavla atan  o esnaflar  yok artýk.

Herkesi tanýyan ve önünden geçerken sigaramýzý sakladýðýmýz  o mahalle bakkalý amcalar yok artýk….

AVM kültürü toplumu çoktan esir almýþ….

Toplumsal bir çöküntüye yelken açmýþýz

Aþýrý tüketimin esiri olmaya  doðru giden bir gidiþ.

Bu gidiþ nereye varýr bilinmez ama, bu hýzla bir duvara çarpabiliriz….

Güzelim tarihi mekanlarýn olduðu çarþýlar orada öksüz bekliyorlar…

Ellerinde ayfonlar, kulaklarýnda kulaklýklar ve gözleri markalarda kalmýþ bir gençlik…

Face’den feyz alan zihinler….

Otoparklar da bile yer kalmamýþ…

Hiçbir yere sýðmýyoruz.

Burnundan soluyan eli kornasýnda þoförler…

Þehri bir baþtan bir baþa geçmek bir iþkenceye dönüþmüþ ….

Bu deðiþimin önüne geçmek ne mümkün?

Deðiþmeyen ölüler ve delilerdir derler, ama böyle bir deðiþim biraz hýzlý ve fazla deðil mi?

Yada temeli atmadan bir gökdelen çýkmak gibi deðil mi?

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 4195 Defa Okundu
2017-09-03

SON YAZILARI

Yüzyýlýn En Büyük Lideri Hayvanlar Makine Deðil Sarýkamýþ… Acil’en Önemli Çarþýdan AVM’ye…. Hayvancýlýk Ýþsizliði Azaltabilir Mehmet Akif’i Anlatmak … Kentlerde Baþýboþ Köpek Sorunu Bir kadýnlar günü daha geçti derken… Eleþtiri 2

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır