KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

BR DAVA ADAMýNý GöREBLMEK…

  Prof. Dr. Yavuz ÖZTÜRKLER

          yavuzozturkler@kha.com.tr
         BR DAVA ADAMýNý GöREBLMEK…

Bir dava adamýný görebilmek…

Onunla büyüdük…   
 
Çocukluðumuzda televizyon haberlerinde öyle sýk çýkardý ki, bazen anavatanýn da Cumhurbaþkanýymýþ gibi algýlardýk.
 
Kýbrýs’ý onunla özdeþleþtirdik. Kýbrýs’ýn her þeyiydi. Kýbrýs demek, Rauf Denktaþ demekti.
 
Adeta Kýbrýs’ýn ruhu ve yaþam kaynaðýydý.
 
Çok sayýda fahri doktora takdim edilmiþti kendisine.
 
Bunlardan birini de Kafkas Üniversitesi’nden almýþtý.
 
Ömrünü bir yavru vatana adamýþ bir dava adamýný ve bir kahramaný görebilme onurunu yaþamýþtým…
 
Onun ýsrarcý, inançlý, kararlý ve efsanevi mücadelesini daha yakýndan hissedebilmiþtim.
 
Öyle duygusal ve içten konuþmuþtu ki, sözleri iliklerimize kadar nüfuz etmiþti. Kýbrýs’ý anlatýrken kalbinden gelen o içten Kýbrýs sevgisi kalplerimize kadar yayýlmýþtý.
 
O güçlü þahsiyetin vatan sevgisi ile dolu kalbi dün gece durdu!...
 
Ama, onun tarihi mücadelesi, yüksek þahsiyetinin býraktýðý izler, güçlü fikirleri ve kitaplarý onu hep yaþatacaktýr.
 
Yunus Emre’nin dediði gibi:” Ölen tendir, canlar ölesi deðil…”
 
O kalplerde yaþayacaktýr…
 
Ruhu þad olsun.
  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 7305 Defa Okundu
2012-01-14

SON YAZILARI

Yüzyýlýn En Büyük Lideri Hayvanlar Makine Deðil Sarýkamýþ… Acil’en Önemli Çarþýdan AVM’ye…. Hayvancýlýk Ýþsizliði Azaltabilir Mehmet Akif’i Anlatmak … Kentlerde Baþýboþ Köpek Sorunu Bir kadýnlar günü daha geçti derken… Eleþtiri 2

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır