KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
Saðlýk-Sen’den Ýl Saðlýk Müdürü’ne Hayýrlý Olsun Ziyareti
Anasayfaya Dn Tm Saðlýk Haberleri
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Saðlýk-Sen’den, Ýl, Saðlýk, Müdürü’ne, Hayýrlý, Olsun, Ziyareti
2017-02-15 - 20:42
GAZÝ KARS
Facebook'ta Paylas

 Saðlýk-Sen’den Ýl Saðlýk Müdürü’ne Hayýrlý Olsun Ziyareti

KAFKAS HABER AJANSI

Twetter sayfasýmýzý takip için bu linke týklayýnýz: @kafkasajans

Facebook sayfasýmýzý takip için bu linke týklayýnýz: https://www.facebook.com/Kafkas-Haber-Ajans%C4%B1-109128249159175/

Kars Ýl Saðlýk Müdürlüðüne atanan Dr. Abdil Yýlmaz’a Memur-Sen ve Saðlýk-Sen il yönetimi “hayýrlý olsun” ziyaretinde bulundular. Memur-Sen ve Saðlýk-Sen il yönetimini sýcak karþýlamasýndan dolayý Ýl Müdürü Dr. Abdil Yýlmaz’a teþekkür ettiler.

Saðlýk-Sen Ýl Baþkaný Hasan Yazýcý; “Ýl Saðlýk Müdürümüz Dr. Abdil Yýlmaz beyi ilimizde il saðlýk müdür yardýmcýsý olarak görev yaparken tanýdýðýný, duruþlarýnýn belli olduðunu, oradaki yapmýþ olduðu çalýþmalarýný, saðlýk hizmeti sunumundaki göstermiþ olduðu katkýlarýný ve baþarýlarýný yakinen bilmekteyiz.” dedi. Yazýcý ayrýca, “Gerekli özverili çalýþmalarýn, gayretlerinin Ýl saðlýk müdürü olarak sürdüreceðini ve Kars ilimize kaliteli ve verimli bir hizmet sunulacaðýndan kuþkumuzun olmadýðýný tüm mesai arkadaþlarýma da belirtmek isterim.” diye konuþtu.

Kars Memur-Sen Ýl Baþkaný Ebubekir Keleþ’ inde katýlým saðladýðý ziyarette Ýl saðlýk müdürü Dr. Abdil Yýlmaz’a “hayýrlý olsun” dileklerini sunup saðlýk hizmetleri üzerine istiþarelerde bulundu.

Ýl Saðlýk Müdürü Dr. Abdil Yýlmaz, sözlerine baþlarken Memur-Sen baþkanýna ve Saðlýk-Sen heyetine bu güzel ziyaretinden dolayý teþekkürlerini sundu.

Ýl Saðlýk Müdürü Yýlmaz, “Bu makamlarýn bir hizmet makamý olduðu bilincindeyiz. Bir Karslý olarak Kars ili ve ilçeleri için gerek saðlýk hizmeti sunumunda sýkýntýlarý gidermek için hep birlikte çalýþmalýyýz. Kars ilimizin 30. Saðlýk bölgesi olarak tanýmlandýðýný, bu anlamda bölgeye hitap edecek bir saðlýk üssünün Ýlimiz için bunun büyük bir avantaj olduðunun altýný çizerek çalýþmalarýmýzý bu yönde yapmayý planladýklarýný” söyleyerek sözlerini noktaladý.

Ýl saðlýk müdürlüðü ziyaretinde; Kars memur-sen Ýl Baþkaný Ebubekir Keleþ, Saðlýk-Sen Ýl Baþkaný Hasan Yazýcý, Baþkan yardýmcýlarý Nihat Özer, Bülent Öztürk, Fazýl Nazým Kaymak ve Mehmet Yalur hazýr bulundu.

(UA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSI

 KHA

Haberin tamamini okuyabilmek iin abone olmaniz gerekmektedir. Abone olmak iin TIKLAYIN


  • Yahoo'da Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Facebook'ta Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
Bu Haber 1365 Defa Okundu

YORUMLAR

Saðlýk Kategorisine Ait Diğer Haberler

Kars’ta Dünya Yürüyüþ Günü Dünya Emzirme Haftasý Saðlýk Sen: Saðlýk Çalýþanýna Þiddet Uygulamak, Hastalýklý Bir Ruh Halidir Saglýk Sen’den kan baðýþý Ýftar sonrasý kan baðýþý kampanyasý Türkiye Saðlýk Araþtýrmasý Kars’ta 31 Mayýs Dünya Tütünsüz Günü Etkilikleri Türkiye Hane Halký Saðlýk Araþtýrmasý Hemþirelerimizin Günü Kutlu Olsun Saðlýk Ýçin Hareket Et Günü Dünya Aþý Haftasý Saðlýk -Sen’den yýlýn hekimine ziyaret

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır