KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
Yaz Spor Okullarýnda Yeni Yýldýzlar Keþfedilecek
Anasayfaya Dn Tm Spor Haberleri
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Yaz Spor Okullarýnda Yeni Yýldýzlar Keþfedilecek
2017-07-04 - 13:23
ERZURUM
Facebook'ta Paylas

 Yaz Spor Okullarýnda Yeni Yýldýzlar Keþfedilecek

KAFKAS HABER AJANSI / BEDÝR ALTUNOK

Twitter sayfamýzý takip için bu linke týklayýnýz: @kafkasajans

Facebook sayfamýzý takip için bu linke týklayýnýz: https://www.facebook.com/Kafkas-Haber-Ajans%C4%B1-109128249159175/

Erzurum Büyükþehir Belediyesi’nin 4. Yaz Spor Okullarý düzenlenen sade bir törenle açýldý. Büyükþehir Belediye Baþkaný Mehmet Sekmen’in açýlýþýný yaptýðý spor okullarýnda bu yýl 5 bin çocuk 15 farklý branþta eðitim görecek. Erzurum Büyükþehir Belediye Baþkaný Mehmet Sekmen, açýlýþta yaptýðý konuþmada, sporun insan hayatýndaki önemini dile getirdi. Baþkan Sekmen, “Ýnsanlarýn toplum kurallarýna uygun olarak yaþayabilmesi, iyi iliþkiler kurabilmesi, saðlýklý olmasý, düþünce geliþiminin yanýnda, bedensel geliþime de baðlýdýr. Bedensel yönden saðlýklý olan kiþiler, takým çalýþmasýna duyarlý, milli ve manevi ilkeleri benimsemiþ, vatanýný ve milletini seven bireyler olarak topluma fayda saðlamaktadýr. Ýþte bu düþünceden hareketle 2014 yýlýnda hayata geçirdiðimiz yaz ve kýþ mevsiminde devam eden Spor Okullarý ile þimdiye kadar yaklaþýk 25 bin yavrumuzu sporla buluþturduk” dedi. Sekmen, sözlerini þöyle tamamladý: “Bu yýl dördüncüsünü düzenlediðimiz Yaz Spor Okullarý, 15 branþta gerçekleþecek. Futbol, basketbol, yüzme, voleybol, tenis, karate, judo, jimnastik, golf, masa tenisi, kano, binicilik, okçuluk, güreþ, kick boks ve buz pateni branþlarýna katýlan 5000 yavrumuz, boþ vakitlerini spor yaparak geçirecek ve böylelikle kötü alýþkanlýklardan uzaklaþacak. 7-14 yaþ aralýðýndaki çocuklarýn katýldýðý, ücretsiz malzeme temini ve servis imkânýnýn saðlandýðý Yaz Spor Okullarý, iki buçuk ay sürecek. Yardýmcý uzmanlarla birlikte yaklaþýk 30 antrenörün gözetiminde spor yapacak olan çocuklarýmýz arasýnda yetenekli olanlar, velilerimizin istek ve onayýyla spor kulüplerinin altyapýsýna kazandýrýlacak. Görüldüðü gibi birçok amacý barýndýran Yaz Spor Okullarý ile geleceðimizin teminatý olan yavrularýmýz, sporun fair play ruhuyla buluþarak hayatta daha da baþarýlý olacak.”

(BA-BA-S) ERZURUM (KHA) – KAFKAS HABER AJANSI

 KHA

Haberin tamamini okuyabilmek iin abone olmaniz gerekmektedir. Abone olmak iin TIKLAYIN


  • Yahoo'da Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Facebook'ta Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
Bu Haber 3060 Defa Okundu

YORUMLAR

Spor Kategorisine Ait Diğer Haberler

Kars’ýn Spor Bülteni Kars36 Spor, Çatýksu Gençlikspor maçý Kars’ta Kick Boks Þampiyonasý Kars36 Spor’un Çatýksu Gençlikspora attýðý goller Kars36 Spor, Çatýksu Gençlikspor’u 4-0 maðlup etti Kars36 Spor’un Elektriðini Kestiler! Avrupa Þampiyonu Tuðrulhan Erdemir baba ocaðýnda Kars36 Spor Kulübü Baþkaný Muharrem Yýldýz Ardahan maçýný deðerlendirdi Kars’ýn demir Yumruðu Tuðrulhan Erdemir final maçýna çýkacak Kars36Spor’un Baþarý Serüveni Tuðrulhan Erdemir yarý finale yükseldi Kazanan Kars Oldu!

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır