KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KÝP, Kars’a da geldi
Anasayfaya Dn Tm Tanýtým Haberleri
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
KÝP, Kars’a da geldi, Evin Plaza, KÝP, Remzi Gür, Gürmen Group Giyim San. Tic. AÞ., Yönetim Kurulu Baþkaný Remzi Gür
2015-07-14 - 17:09
GAZÝ KARS
Facebook'ta Paylas

 KÝP, Kars’a da geldi

-EVÝN PLAZA KÝP’Ý DE BÜNYESÝNE KATTI

-KÝP, EVÝN PLAZA ALIÞVERÝÞ MERKEZÝ’NDE AÇILDI.

Erkek moda dünyasýnýn yýllara meydan okuyan dinamik markasý KÝP, modern ve yeni konseptiyle Kars’ta Evin Plaza Alýþveriþ Merkezi’nde açtý.

Tasarým gücü ve kalitesiyle modaya yön veren KÝP, yepyeni maðaza konseptiyle koleksiyonlarýný Kars’ýn þýk erkekleri ile buluþturmaya hazýrlanýyor. Yurt içi ve yurtdýþý maðaza açýlýþlarýna hýz kesmeden devam eden KÝP'in Kars Evin Plaza maðazasý, geniþ vitrinleri ve ferah iç dizayný ile dikkatleri çekiyor.

Evin Plaza Alýþveriþ Merkezi’nde düzenlen açýlýþ törenine Kars Valisi Günay Özdemir, Kars Cumhuriyet Baþsavcýsý Serdar Durmuþ, Kars Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, Kars Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sami Özcan, Kars Belediyesi Özel Kalem Müdürü Muhammet Koç,  Gürmen Group Giyim San. Tic. AÞ. Yönetim Kurulu Baþkaný Remzi Gür, Evin Plaza Yönetim Kurulu Baþkaný Ekrem Demir ve çok sayýda davetiler katýldý.

KARS UZAK DEÐÝL, BÝZ TEMBELÝZ

KÝP, bugün düzenlenen açýlýþ töreni ile Karslýlarýn hizmetine girdi. Açýþ töreninde bir konuþma yapan Gürmen Group Giyim San. Tic. AÞ. Yönetim Kurulu Baþkaný Remzi Gür, dünya markasý olmaya çalýþan bir þirket olduðunu, yurtdýþýnda yirmiden fazla ülkede maðazalarýnýn bulunduðunu, Türkiye’de ise yüzden fazla maðazalarýnýn bulunduðunu belirtti. Baþkan Gür, tekstilde baþka iþlerinin de bulunduðunu dile getirerek, “Tekstil aðýrlýklý 3 bine yakýn çalýþanýmýz var. Kars’a biraz geç geldik. Ama Kars’ýn uzaklýðýndan deðil, doðrusu bizim tembelliðimizden diyeyim. Kars’a da bu güzel ürünleri getirerek, dostlarýmýzla, arkadaþlarýmýzla birlikte Evin Plaza’da açmýþ bulunmaktayýz, sizlerle birlikte. Ýnþallah memleketimize, milletimize, Karsýmýza, herkese hayýrlý olur, uðurlu olur. Bol bereketli kazançlar temenni ediyoruz.” Dedi.

KARS GELECEÐÝ PARLAK BÝR ÝLÝMÝZ

Dünya markasýnýn güzel bir þey olduðunu belirten Kars Valisi Günay Özdemir ise, “Yalnýz dünya markasý olmanýn tabi Türkiye açýsýndan da önemli özellikleri var. Eðer siz Edirne’den Kars’a þube açmadýysanýz dünya markasý olmasý çok fazla bir önemi olmadýðýný düþünüyoruz. Çünkü öncelikle Türkiye’nin her tarafýnda þubeleriniz olsun ki, maðazalarýnýz olsun ki, siz dünya markasý olduðunuzun bir kanýtý olduðunu düþünüyoruz. Onun için artýk siz Kars’a da böyle bir þube açmakla gerçekten dünya markasý bir ürün olduðunuzu biz Karslýlar olarak da, Kars Valisi olarak da biz bunu zaten biliyorduk ama Kars olarak da tescillemiþ olduk. Kars, geleceði parlak bir ilimiz. Çünkü Bakü-Tiflis-Kars demiryoluyla Kafkasya’ya açýlan bir ilimiz. Onun için ileride gelecek 5 yýl içerisinde Kars’ýn bölgenin ticaret merkezi olma potansiyeli var. Siz bu konuyla da, gerçekten ileriyi gören bir iþadamý olarak bu Kars’a birçok firmadan daha önce geldiniz. Teþekkür ediyoruz. Hayýrlý olsun diyorum.” dedi.

Düzenlenen açýlýþ törenin ardýndan protokol ve davetliler maðazayý gezerek ürünler hakkýnda fikir alýþveriþinde bulundular.

KÝP’LENDÝ!

Ankara’dan Kars’a hayvancýlýk yapmak için gelen Taner Et Grup Hayvancýlýk Yönetim Kurulu Baþkaný Taner Lort, uzun yýllardýr Kars’a hayvancýlýk yapmak için geldiðini ancak böyle bir maðazanýn bugüne kadar bulunmadýðýný belirterek, “Dün KÝP’ten alýþveriþ yaptýk. Buradaki maðazanýn fiyatlarý Ankara’dan daha ucuz. Bu maðazaya dün girdim, ayakkabýdan tutun çorabýna kadar, iç çamaþýrýma kadar KÝP’liyim þuan. Remzi beyle teþekkür ediyoruz. Böyle güzel bir yeri Kars’ta açarak bizleri tanýþtýrdýðý için.” dedi.

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA)  

 


KHA

Haberin tamamini okuyabilmek iin abone olmaniz gerekmektedir. Abone olmak iin TIKLAYIN


  • Yahoo'da Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Facebook'ta Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
Bu Haber 8503 Defa Okundu

YORUMLAR

Tanýtým Kategorisine Ait Diğer Haberler

Cihan Otomotiv’de Kasým Ayý Fýrsatlarý Ögel Kardeþler’de kýþ Lastiði dönemi baþladý Cihan Otomotiv’de Ekim Ayý Fýrsatlarý Kars’ta Massey Ferguson’dan Tarla Günleri Özel Eylül Anaokulu Masal Cafe Hizmete Açýldý Giyim Dünyasý’nda okul satýþlarý baþladý Sahibinden Satýlýk Apartlar Ögel Kardeþlerde Yaz ve Bayram Fýrsatlarý Cihan Otomotiv’de Aðustos Ayý Fýrsatlarý Kafkasya Turizmi Tanýyalým Aytemiz Oruçoðullarý Petrol2 hizmete açýldý

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır