KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
Dore Müzik Evi’nde görkemli açýlýþ
Anasayfaya Dn Tm Tanýtým Haberleri
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Dore Müzik Evi’nde görkemli açýlýþ
2016-02-15 - 20:28
GAZÝ KARS
Facebook'ta Paylas

Dore Müzik Evi’nde görkemli açýlýþ

Kars’ýn ilk ve tek müzik dans ve organizasyon þirketi Dore Müzik Evi 2. þubesini Ýnönü Caddesi Fiat Bayii yanýnda Kars halkýnýn hizmetine açtý.

Dualar eþliðinde kurdelenin kesildiði açýlýþ törenine Ýl Kültür Turizm Müdürü Hakan Doðanay, Gençlik Spor Ýl Müdürü Gürsel Polat, Kamer Camii Ýmamý Gökmen Kankýlýç, Ülkü Ocaklarý Kars Ýl Baþkaný Tolga Adýgüzel, STK baþkanlarý, daire amirleri ve vatandaþlar katýldý.

Açýlýþ sonrasý katýlanlara çeþitli ikramlarda bulunuldu. Katýlýmcýlar sazdan kemana birçok müzik aletiyle dolu müzik evini gezerek, enstrümanlar hakkýnda bilgi edindiler. Dore Müzik Evi açýlýþ özel yeni bir kampanyaya da imza attýklarýný duyurdu. Alýnan her müzik aletinin 1 aylýk kurs süresince ücretsiz eðitiminin verileceðini müjdeleyen Dore Müzik Evi ve Dans Akademi, kentin notasýna bir güzellik daha eklemiþ oldu.

3 kattan oluþan müzik evinin üst katý dans okulu olarak: Bale, salsa, çaça, Kafkas, pilates, fitness hizmetleri için, orta kat: enstrüman satýþ maðazasýnda 60’a yakýn enstrüman çeþidi ile hizmete açýlýrken, bodrum katta ise müzik kurslarý için Kars halkýnýn hizmetinde olacak.

Açýlýþ sonrasý açýklamada bulunan Dore Müzik Evi ve Dans Akademi iþletme sahibi Hüseyin Kankýlýç, Kars’ta yeni bir þube açmanýn mutluluðunu yaþadýklarýný ve organizasyonlarýnýn büyüyerek devam edeceðini söyledi.

Dore Müzik Evi ve Dans Akademi’de tüm kurslarýn akademisyenler tarafýndan profesyonel anlamda verildiðine dikkat çeken Kankýlýç, “Bu alanda kendilerini ispatlamýþ hocalarýmýz tarafýndan verilecek eðitimler, kursiyerlere gerçek anlamda çok þey katacaktýr. Bunu daha önce de gördük ve bu hevesle, hizmetimizi daha da büyüterek devam ettiriyoruz. 2009 yýlýndan bu yana organizasyon anlamýnda da Kars’a yapmýþ olduðumuz hizmetleri Karslý hemþerilerimiz biliyor. Kars’ta bu anlamda eksikliklerin giderilmesi için elimizden geleni yaptýk, bundan sonra da devam edeceðiz.” dedi.

2016 yýlýnýn ilk organizasyonunu Mart ayýnýn sonunda Ýzmir’de gerçekleþtireceklerini kaydeden Kankýlýç, Kars Ardahan Iðdýr illerinin Ýzmir tanýtým fuarýndaki büyük çaplý organizasyonuyla yeni yýlýn ilk büyük bir adým attýklarýný belirtti. Bu organizasyonun Ege bölgesinde Kars’ý tanýtmak adýna büyük bir organizasyon olduðunun altýný çizen Hüseyin Kankýlýç, daha sonra þunlarý söyledi: “Serhat Þehri Kars’ýn tanýtýmý anlamýnda orada varýmýzý yoðumuzu ortaya koyacaðýz. Kars ile özdeþleþmiþ her þeyi layýðýyla oradaki hemþerilerimizle ve ege halkýyla buluþturacaðýz. Ekim ayý sonunda da Ankara’da Kars Ardahan Iðdýr tanýtým günlerinde ayný faaliyeti yürüteceðiz.”

Üniversite öðrencilerine yönelikte bir bahar festivali düþündüklerini dile getiren Kankýlýç, bunun dýþýnda yer yer biletli konserler de düzenleyeceklerini hatýrlattý. Kurs alan öðrencilerin yýl sonu etkinliklerle Kars halkýnýn karþýsýnda olacaðýný da söyleyen Dore Müzik Evi ve Dans Akademi iþletme sahibi Kankýlýç, “Bale eðitiminde 3 yaþ ila 13 yaþ gurubu arasý dans eðitimlerimiz var. Diðer dans kurslarýmýzda 3 ila 50 yaþ aralýðýyla kurs verilebiliyor. Bu anlamda firmamýz ayný zamanda Türk Halk Oyunlarý Federasyonu Kars Ýl Temsilciliði yapýyor. Bu manada Kars halký da özellikle Kafkas dansý olmak üzere birçok dans türü için çocuklarýný yönlendiriyor. Bizim organizasyonumuzla birlikte Kars halký da bu sektörün her alanýnda yer alýyor, bu da bizi oldukça mutlu ediyor.” ifadelerini kullandý.

(UA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSI


 


KHA

Haberin tamamini okuyabilmek iin abone olmaniz gerekmektedir. Abone olmak iin TIKLAYIN


  • Yahoo'da Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Facebook'ta Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
Bu Haber 13291 Defa Okundu

YORUMLAR

Tanýtým Kategorisine Ait Diğer Haberler

Cihan Otomotiv’de Kasým Ayý Fýrsatlarý Ögel Kardeþler’de kýþ Lastiði dönemi baþladý Cihan Otomotiv’de Ekim Ayý Fýrsatlarý Kars’ta Massey Ferguson’dan Tarla Günleri Özel Eylül Anaokulu Masal Cafe Hizmete Açýldý Giyim Dünyasý’nda okul satýþlarý baþladý Sahibinden Satýlýk Apartlar Ögel Kardeþlerde Yaz ve Bayram Fýrsatlarý Cihan Otomotiv’de Aðustos Ayý Fýrsatlarý Kafkasya Turizmi Tanýyalým Aytemiz Oruçoðullarý Petrol2 hizmete açýldý

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır