KHA | Kafkas Haber Ajansı | Kars Haberleri | Kars Haber  kars haberleri kars ajans

İNSANIN GÖNLÜNE YÜCELİK ULAŞTIRMA MEDENİYETİ

  Yavuz Selim UZGUR

          
         İNSANIN GÖNLÜNE YÜCELİK ULAŞTIRMA MEDENİYETİ

 İnsanın Gönlüne Yücelik Ulaştırma Medeniyeti

“Sana diyorum ki her türlü ihtilaftan kurtularak insan dostu ol.”

Ebu’l Hasan Harakani (r.a.)

               

Bizim medeniyetimiz ilahi kaynaktan beslenen bir medeniyettir. Medeniyetimizin merkezinde insan vardır. Buna insanın gönlüne yücelik ulaştırma medeniyeti de diyebiliriz. Varlık amaçlarının insana hizmet olduğunu açıklayanlar bu medeniyeti kurmuşlardır. Çünkü insan ilahi emanetin kendisinde karar kıldığı mukaddes bir candır.


İlahi kaynaktan beslenen Büyük Anadolu Selçuklu Medeniyetimizi kuran Müslüman Türkler, 10. asırdan başlayarak 13. asrın sonuna kadar aziz Anadolu’muzu yeniden imar ve inşa etmişlerdir. Fikir adamları, mutasavvıflar, şair, sanatkâr, gönül adamları ve devlet adamları bin yıl önce Orta Asya’dan Anadolu’ya gelerek gönüllerindeki ışığı ve sevgiyi insanlığın gönlüne aktararak büyük bir medeniyet kurmuşlardır. Medeniyet demek insan demektir. Yaratılışının şümulü, hey’eti unsuriyesi, kutsiyeti ve sırrı bakımından, her insan tek başına bir medeniyettir. Yüce yaratıcı “Ben insanı en güzel suret ve sıfat üzere yarattım.” buyuruyor. İnsan Hakk’ın sırrı, Hak da insanın sırrıdır. Bu sır ve mukaddes sıfatlarla yaratılan insan, yeryüzünde Allah’ın halifesi olarak nizam ve intizamı tanzim etmek gibi büyük bir görevle yaratılmıştır.


Tarihe baktığımız zaman her millet medeniyet kuramamıştır. Kurulan birçok medeniyetler de, çocuğun ana rahminden ölü doğması gibi, ölü haline gelmiştir. Bazı medeniyetler neden yaşayamamışlardır? Yaşayan medeniyetler ise hayatiyetlerini nasıl ayakta tutmuşlardır? Yeryüzüne birçok kavimler ve topluluklar gelip yaşayıp geçtiler. Bu kavimlerin birçokları yeryüzünü fesada verdiler ve zamanın, asrının müfsitleri oldular. Tarih her ne kadar bu kavimlerden geriye kalanlara medeniyet diyorsa da, insanı hor ve hakir ederek, haysiyet ve şerefini ayaklar altına alarak yaşadıkları için, Allah indinde hiçbir kıymetleri yoktur. Ayet-i Kerime’de; “Yeryüzünde dolaşın da peygamberleri yalanlayanların sonunun ne olduğunu görün.” buyrulmuştur.  Bizim medeniyetimiz cihanşümul bir medeniyettir. Bu fütüvvet (iyilik, kardeşlik ve birlik ) medeniyetini kuranlar, insanlığa yüksek bir davet, ilahi ve samedani mefkûre ile hitap ederek hayatı ve insanı bütün yönleriyle saf ve temiz bir hale getirmişlerdir. Bizim medeniyetimiz tüm insanlığın umududur ve umudu olmaya devam edecektir; çünkü kaynağı ilahidir ve Rabbanidir. İlahi kaynaktan beslenmeyen hiçbir medeniyet yaşayamaz ve ayakta duramaz.


İşin iç yüzünü yani insanın yüceliğini anlayanlar ve bilenler, ondaki manadan haberdar olması, üstün ahlak elde etmesi, yaradılışının amaç ve gayesinin ne olduğunu bilmesi için insana hizmet etmişlerdir. İşte Anadolu’muzun iftiharı ve beşeriyetin seçkini, arif, dünya görüşlü Ebu’l Hasan Harakani’nin şu veciz sözü Anadolu Medeniyetimizin temellerinin hangi anlayışla atıldığını göstermektedir ; “Herkes sabah kalkar; âlim ilmini, zahit zühdünü, tacir de ticaretini artırmanın derdine düşer. Ebu l-Hasan ise bir kardeşinin gönlüne yücelik ulaştırmanın derdindedir.”


Bizim medeniyetimiz şu dört temel esas üzerine kurulmuştur; ADALET, SEVGİ, TEVHİT VE HAKKA HİZMET. Adalet; doğru ve güzel olan şeydir, o haksızlık ve zulmün zıddıdır. Adalet: emanetleri yerine getirmek, kimseye hainlik ve haksızlık yapmamak, zulmü terk etmek, insaflı olmak, hakkı sahibine vermek, güzel ve doğru olan şeyi yaparak, Hakkın ve hakikatin yanında durmaktır.İkinci temel esas ise sevmektir. Sevmek aslidir, sevmemek arızidir. Çünkü sevmenin sebepleri kuvvetli ve fazladır, sevmemenin sebepleri ise daha azdır ve zayıftır. Onun için sevgi esastır. Sevgi, insanın üzerinde bir lütuftur. Yaratılanı sevmek, severek insana hizmet etmek, ilahi muhabbete ulaşmanın vesilesidir. Bizler, büyük medeniyetin mensupları olarak daima kul ile Hak arasındaki sevgi ve irtibata bakarız. İnsan Hakk’a aittir ve kul ile Hak arasında mensubiyet vardır. İşte bu rabıtaya baktığımızda insanı severiz ve ona hizmet ederiz. Bu yüksek anlayışla kurulmuş olan büyük medeniyetin mensupları olarak adaletle, sevgiyle insandaki ilahi birliği ve vahdeti görerek Hakk’a hizmet etmenin şuuru, zevki ve anlayışı ile hayatiyetimizi devam ettirmekteyiz.


Azgınlık, insanlara üstünlük taslamak, onları zorla hüküm altına almak, onlara karşı cebir ve güç kullanarak hiyanet, gaflet ve delalette kalanlar yaradılışın sadece maddi, dünyevi boyutunu görmüş, hayatlarını buna göre şekillendirmişlerdir. Bunların anlayışları ben merkezlidir. Benlikleri, kibirleri, enaniyetleri, çıkar ve menfaatleri bunlara hâkimdir. Daima yeme-içme, makam-mevki, şehvet ve şirretlerinin peşindedirler. Yol yordam bilmez, hak ve hukuk tanımazlar, dahası daima insana zulmederler. Bencillik hayatlarının her safhasında kendini göstermektedir. Tefekkürden, doğruluktan, iyilikten, sevgiden, saygıdan yana son derece nasipsizdirler.


Hakkın muhatabı olarak yaratılan İnsanın kıymet ve yüceliğini anlamayan ve anlamak istemeyen zalimler, müstebitler, hainler ve gafiller fırsat bulduklarında bizim devletimize, milletimize ve medeniyetimize saldırarak, insanı yücelten Islam’ın adaletini, sevgisini, birliğini ve Hakk’a hizmeti yok etmek istemektedirler. Bin yıldan beridir İslam’a ve Müslümanlara saldıran iç ve dış düşmanlar bilsinler ki; devletimiz ve milletimiz gücünü ve kuvvetini Hak’tan almaktadır. Sizin aklınız entrikanız ve hıyanetiniz hiçbir zaman bu gücü yıkmaya yetmeyecektir. Her şeye rağmen bu aziz devlet ve millet tarihin her safhasında olduğu gibi adaleti, sevgiyi, birliği ve Hakk’a hizmeti üstün tutmuştur, tutmaya da devam edecektir. iş ciddiyet kazandığında sebat eden yiğitler, açıkta ve gizlide Allah karşısında halleri bir olan yiğitler, Allah’a vermiş oldukları ahitlerinden sapmayan yiğitler, sizler sözlerinize sadık kalarak canlarınızı seve seve devletimiz, milletimiz ve medeniyetimiz için verdiniz. Bizlerde sıramızı beklemekteyiz. Allah devletimizi ve milletimizi korusun.


Tüm şehitlerimize Cenab-ı Hak’tan rahmet diliyor ve aziz milletimizi selamlıyoruz.


(UA-BA-S) GAZİ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSI

  • Yahoo'da Paylaş
  • Paylaş
  • Paylaş
  • Facebook'ta Paylaş
  • Paylaş
  • Paylaş
  • Paylaş
  • Paylaş
Bu Yazı 21929 Defa Okundu
2016-07-19

SON YAZILARI

Aziz Milletimizin Ehlibeyt Sevgisi İnsan ve Mücadelesi 16 Ağustos 1064’de Aziz Anadolumuza Açılan Huzur ve Mutluluk Kapısı Aziz milletimizin ve devletimizin küresel ceberrut çeteye karşı bin yıllık şanlı mücadelesi İnsanın Gönlüne Yücelik Ulaştırma Medeniyeti DİN, DEVLET, MİLLET VE BAYRAK DÜŞMANLARI NEDEN EBU’L HASAN HARAKANİ’YE SALDIRIYORLAR? Kars’ta Harakani Fütüvvet (Kardeşlik, Birlik ve İyilik) Anlayışına Karşı Ermeni Diasporasının Oyunları

YORUMLARayhan 2016-07-20
yaşamak yad ölmek

Allah razı olsun Hocam özlenen medeniyet tablosunu yazıyla resmetmişsiniz. Rabbım İnşa edilmiş bu güzel medeniyetin yeniden ortaya çıkartılması için sizlere güç versin.Devletimizin ve milletimizin birliğini beraberliğini ilelebet güçlü kılsın

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VİDEO HABERLER
Adem Çalkın’ın Selim Kongresi konuşmasının tamamı
Adem Çalkın’ın Selim Kongresi konuşmasının tamamı VİDEO
Anketler
ÇOK OKUNANLAR
Şoförlere bubi tuzağı gibi yol!
Şoförlere bubi tuzağı gibi yol!

Referandum Sonuçları, Kars Referandum Sonuçları, 2010 Referandum Sonuçları, Referandum Oy Sonuçları, Türkiye Referandum Sonuçları, izmir haber, canlı referandum sonuçları

RSS © 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansı | Kars Haberleri | Kars Haber kars haberleri kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır