KHA | Kafkas Haber Ajansı | Kars Haberleri | Kars Haber  kars haberleri kars ajans

AZİZ MİLLETİMİZİN EHLİBEYT SEVGİSİ

  Yavuz Selim UZGUR

          
         AZİZ MİLLETİMİZİN EHLİBEYT SEVGİSİ

 Aziz Milletimizin Ehlibeyt Sevgisi

Seyyid Ebu’l Hasan Harakânî Vakfı Başkanı, Kafkas Haber Ajansı Yazarı Yavuz Selim Uzgur’un “Aziz Milletimizin Ehlibeyt Sevgisi” başlıklı yazısı:

            Anadolu medeniyetimizin manevi mimarlarından birisi de seyyid Ebu’l- Hasan Harakani Hazretleridir. Onun mürşidi Beyazid-i Bistami, onun mürşidi ise İmam-ı Caferi Sadık (R.A.)efendimizdir dir. İmam Caferi Sadık (R.A.)efendimiz hanedanı ehlibeyt imamlarının altıncısıdır ve Harakani Hazretlerinin de neseben büyük dedesidir. Ehlibeyt hazeratı ve on iki imam efendilerimiz asırlardan bu yana günümüze kadar insanlara yol göstermiş, dinin özünü yaşayan büyük kutuplar ve mürşitlerdir. Milletimizi yetiştiren ilim ve irfan ile donatarak Anadolu da yaşayan milletlerin İslamlaşmasına vesile olanlarda yine ehlibeyt imamlarıdır.

            Hazreti Ali (R.A.)efendimiz ilmi, ahlakı, züht ve takvasıyla İslam ümmetini derinden etkilemiş büyük bir sahabi ve halifeyi ruy-i zemindir. İslam tasavvuf düşüncesi kendisinden derinden etkilenmiş,  ilim, amel ve ibadet hayatı İslam sufileri tarafından örnek alınmıştır. Ümmeti derinden hüzün ve kedere boğan, kerbelada Hazreti Ali Efendimizin evlatları, torunları ve bazı sahabelerin şehit edilmeleri olayından sonra Türkistan’a hicret eden Ehlibeyt ve seyyidleri Horasan ve Maveraunnehir de Türk milleti tarafından büyük bir teveccüh, derin bir sevgiyle karşılanmışlardır.

            Zalime haddini bildiren, zulmün karşısına çıkan, yeryüzüne adalet ve iyiliği yayan milletimiz ehlibeytin zulme uğraması, haksız yere katledilmesi, yurtlarından kovulması neticesinde onlara sahip çıkarak ehlibeyte olan sevgilerini göstermişler ve daha da kuvvetlendirmişlerdir. Allah resulünden(s.a.v) ehlibeyte intikal eden fütüvvet ahlakıyla ahlaklanarak Hakkı üstün tutmak, adaletli olmak ve iyiliği yaymak gibi üstün vasıflar milletimizin gönüllerinde yer tutmuş ve bu aziz milletle özdeşleşmiştir. Büyük fedakârlık, cesaret, feraset, kahramanlık gösteren milletimiz ehlibeyti resulden ve sahabeyi kiramdan aldıkları güzel ahlakın yeryüzüne yayılmasında büyük çalışmalar yapmışlardır.

            Ebu Hanife, Beyazid-i Bistami, Ebu’l- Hasan Harakani, Yusuf Hemedani, Arslan baba, Ahmet Yesevi, Ebu Ali Farmedi, Hacı Bektaşi Veli, Mevlana Celaleddin-i Rumi, Yunus Emre, Şeyh Şaban-ı veli, Hacı Bayramı Veli ve daha binlerce Türkistan ve Horasan Erenleri Anadolu’ya gelerek Ehlibeytten almış oldukları ilim ve irfan ile İslam’ı yaşamış ve yaşatmışlardır. Türkistan’dan Kafkasya’ya, Anadolu’dan Balkanlara kadar olan büyük bir coğrafyada milletimiz gönülleri feth etmişlerdir.

            Milletimizin bin yıllık tarihinde ehlibeyt ve seyyidleri her zaman sevgi ve saygı görmüş, Selçuklular, Osmanlılar ve devletimiz tarafından nakibul eşrafa belgeler verilmiştir, hatta devletimiz hakiki seyyid olanlardan vergi bile almamıştır. İslam’ın öğretilmesi ve yaşatılması konsunda ki etkinlikleri baş üstünde aziz tutulmuştur. Milletimiz Anadolu’nun İslamlaşmasını yine seyyidlerin ve ehlibeytin öncülüğünde yapmıştır. Fütüvvet, alperenlik, ahilik, hoşgörü, muhabbet ve birliğe dayalı anlayış Türk milleti ve devlet geleneğinin temellerini oluşturmuştur. Çünkü yüce yaratıcı ehlibeyt için, cömertlik, diğergâmlık, akrabalık bağını gözetmek, onları(ehlibeyt) muvaffakiyet, masumiyet ve doğrulukta daim, günah ve kusurlardan tertemiz kılmak istemektedir. 

            Milletimiz ve büyük medeniyetimizi kuran devletimiz ehlibeyti sevmekte ve onların hukukuna riayet etmekte himmetlerini yüksek tutmuşlardır.

            Ehlibeyti sevmekte her yönden samimi davranmışlardır.

            Ehlibeyt sevgisinde bütünüyle yok olmuş gitmişlerdir.

            Kalpleri ehlibeyt sevgisiyle rahatlayan milletimiz bu sevgiyi her zaman onurla taşımaktadır.

            Bütün âlemlere rahmet olarak gönderilen Resulüllah(s.a.v.) efendimiz ümmetini ehlibeytinin ve evliyanın muhabbetine teşvik etmiştir. “Ya resulallah(s.a.v.) bizlere meveddetleri vacip olan akrabaların kimlerdir?” diye sorulduğunda; resulullah efendimiz “Ali, Fatıma, Hasan, Hüseyin ve bunların çocuklarıdır ”diye buyurmuşlardır. Bunlara haseben ve neseben yakın olan yollarına giren, hidayetlerine tabi olanlarda aynı hükmün içerisine girmektedirler. Bu hakikate vakıf olan milletimiz ehlibeyte ve evliyaya olan sevgisini yakınlık çerçevesinde ortaya koyarak itaate ve Allah’a yakın olmaya çalışmışlardır. İlahi kelimetullah için çağ açmış çağ kapatmış olan Müslüman Türk milleti Allah’ın yardımı ve takdirin gereği olarak, Allah(c.c.)’ı, resulü(s.a.v.) ve ehlibeyti sevmede öne geçmiş, hizmet ve fedakârlık sancağını elinde tutmaktadır.

            HAZRETİ HÜSEYİN (R.A.)EFENDİMİZİN SÖZLERİNDEN BAZILARI:

            Bizi sevmeyi vazife bilin; zira bizi seviyor olarak Allah’ın huzuruna çıkacak olanlar bizim şefaatimize nail olacaklardır.

            Ben azgınlık, makam, fesat çıkarmak ve zulüm yapmak için Medine’den ayrılmadım. Ben ceddim’in ümmetini ıslah etmek, marufa emir, münkeri nehyetmek, ceddim Resulullah’ın (s.a.v) ve babam Ali’nin (a.s) çizgisinde hareket etmek için kıyam ettim.

            Hakk üzere amel edilmediğini ve batıldan da kaçınılmadığını görmüyor musunuz? Böyle bir durumda, müminin ölümü arzulaması yerindedir. Ben ölümü saadet, zalimlerle yaşamayı ise aşağılık biliyorum.

            Allah’tan başka sığınağı olmayan kimseye zulmetmekten sakın.

            Kim, bir müminin gam ve üzüntüsünü giderirse, Allah-u Teâla, onun dünya ve ahret üzüntülerini giderir.

            Hakk ve adalet  uğruna zalimlerle savaşarak şehit olan Hazreti Hüseyin(R.A.) efendimiz ve tüm ehlibeyti hanedan-ı Resulü(s.a.v.) ve on muharremde Kars’ta şehit olan Seyyid Ebu’l – Hasan Harakani efendimizin ve tüm şehitlerimizin şefaatleri ve himmetleri tüm islam aleminin,milletimizin ve devletimizin üzerine olsun.

            Milletimizin mübarek muharrem ayı kutlu olsun. Selam ve sevgilerimizle.

(UA-BA-S) GAZİ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSI

  • Yahoo'da Paylaş
  • Paylaş
  • Paylaş
  • Facebook'ta Paylaş
  • Paylaş
  • Paylaş
  • Paylaş
  • Paylaş
Bu Yazı 75807 Defa Okundu
2016-10-11

SON YAZILARI

Aziz Milletimizin Ehlibeyt Sevgisi İnsan ve Mücadelesi 16 Ağustos 1064’de Aziz Anadolumuza Açılan Huzur ve Mutluluk Kapısı Aziz milletimizin ve devletimizin küresel ceberrut çeteye karşı bin yıllık şanlı mücadelesi İnsanın Gönlüne Yücelik Ulaştırma Medeniyeti DİN, DEVLET, MİLLET VE BAYRAK DÜŞMANLARI NEDEN EBU’L HASAN HARAKANİ’YE SALDIRIYORLAR? Kars’ta Harakani Fütüvvet (Kardeşlik, Birlik ve İyilik) Anlayışına Karşı Ermeni Diasporasının Oyunları

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VİDEO HABERLER
Adem Çalkın’ın Selim Kongresi konuşmasının tamamı
Adem Çalkın’ın Selim Kongresi konuşmasının tamamı VİDEO
Anketler
ÇOK OKUNANLAR
Şoförlere bubi tuzağı gibi yol!
Şoförlere bubi tuzağı gibi yol!

Referandum Sonuçları, Kars Referandum Sonuçları, 2010 Referandum Sonuçları, Referandum Oy Sonuçları, Türkiye Referandum Sonuçları, izmir haber, canlı referandum sonuçları

RSS © 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansı | Kars Haberleri | Kars Haber kars haberleri kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır