KHA | Kafkas Haber Ajansı | Kars Haberleri | Kars Haber  kars haberleri kars ajans
Yaşam Memnuniyeti Araştırması
Anasayfaya Dön Tüm Genel Haberleri
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Yaşam Memnuniyeti Araştırması - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kars Bölge Müdürlüğü Sosyal Araştırmalar Grup Sorumlu Önder Fatih Gökçe
2014-08-07 - 19:35
GAZİ KARS
Facebook'ta Paylaş

 Yaşam Memnuniyeti Araştırması

-KARS, TÜRKİYE’NİN EN MUTSUZ 10. İLİ

-KARS’TA MUTLULUK KAYNAĞI OLARAK AİLEYİ GÖRENLERİN ORANI %63.4

-KARS’TA KENDİSİNİ MUTLU OLARAK İFADE EDENLERİN ORANI %56.5 İKEN NE MUTLU NE DE MUTSUZUM DİYENLERİN ORANI %27.8, MUTSUZUM DİYENLERİN ORANI %15.7

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kars Bölge Müdürlüğü Sosyal Araştırmalar Grup Sorumlusu Önder Fatih Gökçe’nin, Yaşam Memnuniyeti Araştırması:

MUTLULUK KAVRAMI

“İyi insan olmak gerekir elbette ama mutlu olmak için tek başına yetmez. İlkeleri olan insan olmak önemlidir. Yoksa herkes ona iyi insan desin diye sürekli kendinden taviz veren insan da mutsuz oluyor. Bazen insan başkalarını mutlu ederek mutlu olmaya çalışırken, kendine haksızlık ediyor, kendini hep ikinci planda tutarak izlenen bir yaklaşım da mutluluğu getirmiyor. Bir süre sonra “bu kadar verdim, insanlar hep nankör, karşılığında ne gördüm” diye hayıflanmalar başlıyor ve yine mutsuz oluyor. Bu nedenle kişi kendini de bir birey olarak görmeli, kendiyle ilgili haklarını da göz ardı etmemelidir. Kişinin mutlu olmayı zihninde başarması önemli. Kimisi zindanda mutlu olmayı başarırken kimisi saraylarda mutsuz oluyor. Küçük şeylerden, sıradan şeylerden mutlu olmayı öğrenmek lazım. Mesela çay içmekten, çocuğunu sevmekten mutlu olmak… Vererek mutlu olmayı öğrenmek lazım. İnsanlar birebir birbirlerine iyilik yaparlarsa toplumda barışçıl duygular artar. Bu şekilde mutluluk üretilir ve mutlu toplumlar oluşur" (Nevzat TARHAN, En Önemli Sermaye Mutlu Olmak isimli makalesinden).

Yukarıda ilgi çekici bir yönüne değinilen mutluluk kavramını, acı, keder ve ızdırabın yokluğu ve bunların yerine sevinç, neşe ve tatmin duygularının varlığıyla karakterize edilen durum, hayattan genel olarak memnun olma hali şeklinde tanımlamak mümkün. Mutluluğun bazen maddi anlamda bazen de manevi anlamda bir tatminin sonucu olduğunu söyleyebiliriz. Birçok insan için yaşamdaki en önemli amaç mutluluk arayışıdır.

Mutluluğun ruhsal boyutlarıyla ilgili yaklaşımlara ek olarak vücutta melatonin, seratonin ve endorfin hormonlarının salgılanmasından kaynaklanan fizyolojik bir durum olduğunu savunan görüşler de mevcuttur. İster ruhsal ister bedensel olsun mutluluk bir tatmin olgusudur ve söz konusu olan tatminse Abraham Maslow’un İhtiyaçlar ya da Gereksinimler Hiyerarşisine özetle değinmek yararlı olacaktır.

İnsanların doğuştan gelen bazı ihtiyaçları olduğunu ve bu ihtiyaçların zamanla davranışlara yansıdığını belirten Maslow, bu ihtiyaçları en alttan en üste belli bir hiyerarşide sıralamıştır. Bu ihtiyaçlar;

1. Fizyolojik İhtiyaçlar: Nefes alma, yeme, içme, uyuma vb.

2. Güvenlik İhtiyaçları: Kendisini, ailesini ve sevdiklerini güven içerisinde hissetme.

3. Ait Olma ve Sevgi İhtiyacı: Başka insanlar ile iletişim kurma, kabul edilme, bir yere ait olma vb.

4. Değer İhtiyaçları: Başkalarınca benimsenip tanınmak, başarılı ve yeterli olmak.

5. Kendini Gerçekleştirme İhtiyacı: Kişisel tatmin, kişinin potansiyelini ortaya çıkarması şeklinde sıralanabilir.

İnsan en alttaki ihtiyacını giderdikçe, tatmin ettikçe bir üstteki gereksinime doğru otomatik olarak ilerler. Maslow’a göre birey, bir alt kategorideki ihtiyaçları tam olarak gideremeden bir üst düzeydeki ihtiyaç kategorisine dolayısıyla kişilik gelişme düzeyine geçemez. Maslow’un bir sözü bu durumu çok güzel açıklıyor: “Karnı aç bir insan için beşinci sınıf bir çorba, birinci sınıf bir yağlı boya tablodan daha değerlidir”.

YAŞAM MEMNUNİYETİ

Memnuniyet kavramı, ihtiyaçların ve isteklerin karşılanmasından doğan tatmin duygusu şeklinde kısaca tanımlanabilir. Mutluluk ve memnuniyet kavramları, tam olarak örtüşmese de çoğu zaman birbirlerinin yerlerine kullanılan kavramlardır. Memnuniyet, mutluluğun bir sonucu olabileceği gibi mutluluk da bir memnuniyet duygusu yaratabilir.

Bir zihin hali olarak yaşam memnuniyeti, bireyin kendi yaşam kalitesini bütünüyle değerlendirmesi sonucunda ulaştığı olgunluk düzeyi olarak özetlenebilir. Aynı zamanda yaşam doyumu olarak da ifade edilebilen, memnuniyet ve haz içeren yaşam memnuniyeti, bireyin sürdürmekte olduğu yaşamından ne kadar hoşlandığını ifade etmektedir. Anlamlı bir yaşama sahip olma, yaşamdan zevk alma, yaşamdaki uğraşının fazla olması gibi faktörler yaşam memnuniyetiyle ilişkilidir.

Yaşam memnuniyetinin belirleyicileri arasında yaş, stres düzeyi, fiziksel sağlık durumu, yaşam şekli ve kişilik özellikleri gibi birçok değişken rol oynamaktadır. Ayrıca yaşam memnuniyetine sosyal etkileşim, cinsel faaliyet, başarı, fiziksel faaliyet, doğa ile meşguliyet, okuma ya da müzik dinleme, beslenme ve içecek tüketimi gibi faktörlerin de olumlu etkisinin bulunduğu ifade edilmektedir.

Yaşam memnuniyeti, yaşam kalitesinin önemli göstergelerinden biridir. Yaşam memnuniyetinin birçok sosyal olguyu olumlu etkilediği, akademik başarıyı ve öğrenmeyi arttırdığı birçok araştırmayla kanıtlanmıştır. Son yıllarda farklı büyüklükte kitleler üzerinde yaşam memnuniyetini ölçmeyi amaçlayan bilimsel araştırmalarda ciddi artış gözlenmektedir.

TÜİK YAŞAM MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI

Yaşam memnuniyetinin birçok diğer olguyla doğrudan ilişkisi nedeniyle son yıllarda bu tarz araştırmaların arttığına bir önceki bölümde değinilmişti. TÜİK Yaşam Memnuniyeti Araştırması da Türkiye’de bireyin genel mutluluk algısını, toplumsal değerlerini, temel yaşam alanlarındaki genel memnuniyetini ve bu alanlardaki kamu hizmetlerinden memnuniyeti ölçmeyi ve bu memnuniyet düzeyinin zaman içindeki değişimini takip etmeyi amaçlamaktadır.

Araştırma, 2013 yılında ilk defa il düzeyinde tahminler yürütecek şekilde Türkiye’nin her bölgesindeki toplam 125.720 hanedeki 18 yaş ve üzeri fertlere iki farklı soru grubunun yöneltilmesi şeklinde gerçekleştirilmiştir. Her haneye, konutun özellikleri, eğitim, gelir ve güvenlik durumuyla ilgili tek bir soru kâğıdı yöneltilirken hanedeki 18 yaş ve üstü her birey için medeni durum, eğitim durumu, çalışma durumu, genel mutluluk ve memnuniyet düzeyi, kamu hizmetlerinden duyulan memnuniyet ve sorunlar, kişisel güvenlik ve çevre, kişisel gelişim, beklenti, umut, son yaşanan değişimler, Avrupa Birliği’ne bakış, toplumsal değerler gibi konuları içeren bir soru kâğıdı uygulanmıştır. Yazının takip eden bölümlerinde 2013 yılının son aylarında gerçekleştirilen ve sonuçları kamuoyuna 2014 Martı’nda açıklanan TÜİK Yaşam Memnuniyeti Araştırmasının bazı ilgi çekici sonuçlarına değinilecektir.

İLLERE GÖRE MUTLULUK

Yaşamınızı bir bütün olarak düşündüğünüzde ne kadar mutlusunuz? şeklindeki soruya verilen cevaplar dikkate alındığında 2013 yılında Türkiye’de en mutlu üç ilin sırasıyla Sinop, Afyon ve Bayburt olduğunu görüyoruz. Sinop’ta nüfusun % 77.7’si hayatından mutlu olduğunu belirtirken %15.6’sı ne mutlu ne de mutsuz olduğunu, 6.7’si ise mutsuz olduğunu ifade etmiştir. Afyon’daki genel mutluluk düzeyi % 76.4, Bayburt’taki genel mutluluk düzeyi de % 75.9 şeklinde göze çarpmaktadır. En mutlu üç ilimizde de nüfusun dörtte üçünden fazlasının hayatından memnun olduğu görülmektedir. Sinop ve Afyon’da kadınlar erkeklere göre daha mutlu iken Bayburt’ta tam tersi bir durum söz konusudur.

Aynı soruyu “mutsuz” şeklinde cevaplayan Türkiye’nin en mutsuz üç ili Diyarbakır (%24.8), Tunceli (%24.2) ve Şanlıurfa (%21.0) ilginç bir şekilde aynı coğrafyada bulunmaktadır. En mutsuz üç ilde de mutsuz olan erkeklerin oranı kadınlara göre daha yüksektir. Bu olgunun iktisadi ve sosyal sebeplerinin araştırılması için farklı araştırmaların yapılması gerektiği açıkça görülmektedir.

Kars’ta kendisini mutlu olarak ifade edenlerin oranı %56.5 iken ne mutlu ne de mutsuzum diyenlerin oranı %27.8, mutsuzum diyenlerin oranı %15.7’dir. Bu yönüyle bakıldığında ilimiz Türkiye’nin 62. en mutlu ilidir ve mutluluk oranı Türkiye ortalamasının altındadır (%59). Hemşehrilerimizin mutluluk düzeyi Tekirdağ’a eşitken, Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Batman, Diyarbakır, Edirne, Hatay, Karabük, Kırklareli, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Osmaniye, Şanlıurfa, Tunceli ve Zonguldak’tan yüksektir. Mutluluk düzeyi Kars’ın altında kalan illere bakıldığında iktisadi kalkınmanın, bazı coğrafi ve mevsimsel avantajların mutlak bir mutluluk kaynağı olmadığı net bir biçimde anlaşılmaktadır. Kars’ta kadınlar (60.8) erkeklere (52.3) göre daha mutlu görünmektedir.

Kars açısından diğer bir ilgi çekici sonuç genel mutluluk düzeyine ilişkin soruyu “mutsuz” şeklinde cevap verenlerin (%15.7) oranının Kars’ı sıralamada 10.’luğa taşıması. Bu verinin Kars’ın, Türkiye’nin en mutsuz 10. ili olduğunu gösterdiğini söyleyebiliriz. Ancak iller arasındaki farklılığın çok küçük boyutlarda olduğunu göz önüne aldığımızda “Kars halkı mutsuz” şeklinde kesin bir yargıya varmamızın mümkün olmayacağını da söylemek mümkün. Kars’tan daha mutsuz görünen illeri Ağrı, Bitlis, Diyarbakır, Mardin, Muş, Tunceli, Şanlıurfa, Batman ve Osmaniye şeklinde sıralayabiliriz.

MUTLULUĞUN KAYNAĞI

Araştırmada cevaplayıcılara, “Sizi en çok kim mutlu eder” ve “Sizi en çok ne mutlu eder” şeklinde yöneltilen iki soruya verilen cevaplar, mutluluk kaynağı olan kişileri ve değerleri işaret etmektedir. Öncelikle bu iki kritere ilişkin Türkiye ortalamalarına göz atmakta fayda var. Türkiye’de mutluluk kaynağı olarak aileyi görenlerin oranı %73 iken, çocuklarını mutluluk kaynağı olarak görenlerin oranı %12.9, eşini mutluluk kaynağı olarak görenlerin oranı %5.2, anne/babasını mutluluk kaynağı olarak görenlerin oranı %2.9, kendisini mutluluk kaynağı olarak görenlerin oranı %2.5, torunlarını mutluluk kaynağı olarak görenlerin oranı %1.7, diğer seçeneğini tercih edenlerin oranı ise %1.9’dur. Bu soruda yalnızca bir seçeneğin işaretlendiğini belirtmek yararlı olacaktır. Türkiye’de illerin tamamında en büyük mutluluk kaynağı, oldukça yüksek yüzdesel farklarla ailedir. Bu bağlamda aileye en düşkün illerimiz sırasıyla Karaman (%83.6), Adıyaman (83.5), Balıkesir (82.4), Sinop (%82.3), Bolu (%81.1) ve Konya (%80.8)’dır. Aileye düşkünlüğün hemen hemen her coğrafi bölgede göze çarpması, Türkiye’de, son yıllarda artan boşanmalara rağmen ailenin halen toplumun temeli şeklinde algılandığını göstermektedir. Toplumumuz halen aileyi çok önemsemektedir. Türkiye’de torunlarını en çok seven illerimiz ise sırasıyla Burdur (%3.6), Ordu (%3.0), Edirne (%2.7), Yozgat (%2.7), Tokat (%2.7) ve Amasya (%2.6)’dır. Bu illerdeki nüfusun yaş profiline bakarak iki veri arasında anlamlı bir korelâsyonun varlığı tespit edilebilir. İlk bakışta Amasya, Tokat ve Yozgat gibi illerden büyük şehirlere yüksek oranda göçün bulunduğunu ve yerleşik nüfusun kısmen yaşlıca olduğunu tahmin etmek zor olmasa gerektir.

Kars’ta mutluluk kaynağı olarak aileyi görenlerin oranı %63.4, çocukları görenlerin oranı %14.8, eşinin görenlerin oranı %11.9, anne/babasını görenlerin oranı %3.6, kendisini görenlerin oranı %3.2, torunlarını görenlerin oranları %1.1, diğer şeklinde cevap verenlerin oranı %2.0’dır. Kars’ta aileyi mutluluk kaynağı olarak görme oranı Türkiye ortalamasının altındadır. Bu veriye bakarak Kars’ta aile olgusuna toplumsal bakış konusunda kesin yargılara varmak zordur. Çocuklar, eş, anne/baba da ailenin unsurlarıdır ve bu unsurların aldığı yüzdeler de göz önüne alınabilir. Bu konuda farklı toplumsal etütlerin yapılması, nüfus profiline bakılması, evlenme-boşanma oranlarının analize dâhil edilmesi daha sağlıklı yargılara varılmasını kolaylaştıracaktır.

Mutluluğun kaynağı olan değerler konusunda, tıpkı ailede olduğu gibi açık farkla “sağlık” öne çıkmaktadır. Türkiye’de insanların %68.0’ı mutluluk kaynağı olarak sağlığı, %15.2’si sevgiyi, %8.6’sı başarıyı, %4.1’i parayı, %2.3’ü işi görmektedir. Kalan %1.8 diğer seçeneğini işaretlemiştir. Sağlıklı olmadan hayattan zevk almak mümkün değil elbette. Değerler açısından bakıldığında bazı ilgi çekici sonuçlar göze çarpıyor. Sevgiyi mutluk kaynağı olarak en yüksek düzeyde benimseyen illerimiz sırasıyla Ağrı (%27.5), Erzincan (%27.4), Siirt (%27.2), Iğdır (%24.7), Şırnak (24.5), Muş (24.3), Hakkari (%23.7), Van (22.6), Bitlis (%22.4), Kayseri (21.6) ve Kars (20.2)’tır. İlimizin de içerisinde bulunduğu Doğu Anadolu illerinin mutluluk kaynağı olarak sevgiyi ne kadar önemsedikleri açıkça görülmektedir. Sevgiyi bu derece önemseyen, önemli bir mutluluk kaynağı olarak gören, kalpleri sevgi dolu insanların bulunduğu bir coğrafyada yaşamak başlı başına bir mutluluk vesilesi olsa gerektir.

İş, hayatı sürdürmek, mutlu olmak için önemli bir değer. Birey işi sayesinde hayatını sürdürmesini sağlayacak gelire sahip olur. İşi sayesinde sosyalleşir, kendini gerçekleştirme olarak adlandırılabilecek psikolojik tatmin duygusunu yaşar. Bu yönleriyle iş sahibi olmak önemli bir mutluluk kaynağıdır. Bir iş sahibi olmayı en üst düzeyde önemseyen illerimiz sırasıyla Mardin (%12.0), Bitlis (%5.9), Şırnak (%5.1), Hakkari (%5.0), Batman (%4.7), Diyarbakır (%4.3) ve Adıyaman (%4.1)’dır. En önemli mutluluk kaynağı olarak işi gören illerimiz arasında başı çeken illerimiz yine Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki illerimiz. Bu ilerimizde işsizliğin yüksek olduğunu ve iş imkânlarının diğer bölgelerimize göre daha zayıf olduğunu göz önünde bulundurduğumuzda, TÜİK Yaşam Memnuniyeti Araştırmasının oldukça tutarlı veriler ürettiğini söylemek yanlış olmayacaktır.

Kars’ta sağlık, bir değer olarak %61.7 ile en önemli mutluluk kaynağı. Sağlığı %20.2 ile sevgi, %7.9 ile başarı, %4.6 ile para, %3.9 ile iş ve %1.7 ile diğer seçeneği takip etmektedir. Hemşehrilerimiz, sağlığı ve başarıyı Türkiye ortalamasının biraz altında, parayı biraz üstünde, sevgi ve işi oldukça üstünde mutluluk kaynağı olarak görmektedir. Kalbi sevgi dolu insanların yaşadığı ilimizde iş önemli bir mutluluk kaynağı ve yeni iş alanları açma konusunda biraz daha çalışmamız gerektiği açık.

UMUTLUYUZ

“Umudunu kaybetmiş olanın başka kaybedecek bir şeyi kalmamıştır”. (Boise)

“Güçlük kolaylıkla beraberdir, kendine gel, ümidi bırakma! Akıllı insan bilir ki ölümün arkasında bile daha güçlü bir hayat beklemektedir”. (Mevlana)

“Allah bir kapıyı kaparsa bin kapıyı açar”. (Hadis-i Şerif)

Literatür umutla ilgili özlü sözlerle doludur. Bir milletin kaybedecek çok şeyi vardır, parası, şerefi. Asıl kaybetmemesi gerekense umududur. Bir savaşta nüfusunun üçte ikisini kaybetmiş bir ülkeyi yeniden ayağa kaldıracak en önemli silah umuttur. Umut yalnızca fakirin ekmeği değildir.

Yaşam Memnuniyeti Araştırması, “Kendi geleceğinizden ne kadar umutlusunuz?” sorusu ile Türkiye’nin umut haritasını ortaya çıkarmayı amaçlamıştır. Araştırma Türkiye’nin %77’sinin gelecekten umutlu, %23’ünün umutsuz olduğunu göstermektedir. Erkeklerin %76.5’i, kadınların ise %77.5’i umutlu. Cinsiyet ayrımında umut düzeyimiz neredeyse aynı. En umutlu illerimiz ise sırasıyla Balıkesir (%86.0), Isparta (%85.8), Bolu (%85.5), Rize (85.5), Bayburt (%85.5), Giresun (%85.1), Sakarya (%84.2), Bilecik (83.9), Kırıkkale (%83.9), Artvin (83.7) ve Afyonkarahisar (%83.0). En umutsuz illerimizi ise Diyarbakır (%36.0), Tunceli (%32.8), Düzce (%30.4), Mardin (%30.0), Bitlis (%29.7), Adana (%29.6), Mersin (%29.0), Antalya (%28.8), Şanlıurfa (%28.6), Çorum (%28.5) şeklinde sıralayabiliriz. Diyarbakır, Tunceli, Mardin, Bitlis, Şanlıurfa illerimizdeki umutsuzluğun göreceli olarak yüksekliğini ilk bakışta bazı iktisadi, sosyal, coğrafi ve politik gerekçelerle izah etmek mümkün. Ancak Adana, Mersin, Antalya, Çorum ve Düzce’nin neden umutsuz oldukları konusunda biraz daha detaylı düşünmek ve araştırma yapmak gerektiği çok açıktır. Bu illerimizin güçlü yerel liderlere ve kanaat önderlerine ihtiyacı var. Halkının tümünün geleceğe umutla baktığı müreffeh bir Türkiye, hepimizin ortak hedefidir.

Kars, umut (%77.6) ve umutsuzluk (%22.4) açısından Türkiye ortalamasına çok yakın rakamsal değerlere sahip bir görüntü çizmektedir. Kars halkı geleceğe umutla bakmaktadır.

BELEDİYELERİMİZ

Yaşam Memnuniyeti Araştırmasının, kamusal hizmetlerden yararlanma konusunda duyulan memnuniyete ilişkin birçok sonucu var. Bunlara diğer bir yazımızda değineceğiz. Bu yazıda son olarak “çöp ve çevresel atık toplama hizmeti”, “kanalizasyon hizmeti”, “ şebeke suyu hizmeti”, “toplu taşıma hizmeti” gibi temel belediye hizmetlerinden duyulan memnuniyetle ilgili oldukça ilgi çekici ve bir o kadar dikkate değer sonuçları inceleyeceğiz.

Çöp ve çevresel atık toplama hizmetinden en memnun iller: Eskişehir, Kastamonu, İstanbul, Karabük, Denizli, Osmaniye, Karaman, Kırşehir, Konya, Manisa.

Çöp ve çevresel atık hizmetinden en memnun olmayan iller: Iğdır, Kilis, Ardahan, Adıyaman, Ağrı, Muş, Hakkâri, Kars, Bingöl, Siirt.

Kanalizasyon hizmetinden en memnun olan iller: Kastamonu, Çorum, İstanbul, Karabük, Eskişehir, Amasya, Manisa, Bilecik, Sivas, Bolu.

Kanalizasyon hizmetinden en memnun olmayan iller: Adıyaman, Kilis, Iğdır, Düzce, Ardahan, Ağrı, Siirt, Kars, Bitlis, Bingöl.

Şebeke suyu hizmetinden en memnun olan iller: İstanbul, Konya, Osmaniye, Denizli, Manisa, Bursa, Gaziantep, Aydın, Bilecik, Afyonkarahisar.

Şebeke suyu hizmetinden en memnun olmayan iller: Erzurum, Hakkâri, Iğdır, Bingöl,  Aksaray, Kilis, Bayburt, Ardahan, Adıyaman, Muş.

Toplu taşıma hizmetinden en memnun olan iller: Karaman, Konya, Manisa, Afyonkarahisar, Sakarya, Balıkesir, Gaziantep, Isparta, Bursa, Kırklareli.

Toplu taşıma hizmetinden en memnun olmayan iller: Adıyaman, Hakkari, Kilis, Düzce, Aksaray, Ardahan, Iğdır, Erzurum, Bitlis, Mardin.  

Yukarıdaki tablolarda dört temel belediye hizmetinden duyulan memnuniyet ve memnuniyetsizlik yüksekten düşüğe göre yüzde detayına girilmeden sıralanmıştır. İllere ait yüzdeler için TÜİK’in internet sitesine (www.tuik.gov.tr) bakılabilir. Bazı iller birkaç listede birden bulunmaktadır. Detaylı tabloların incelenmesinden, bir kritere göre en memnun ya da en memnun olmayan kategorisinde yer alan ilin genel olarak diğer kriterlere göre de benzer bir eğilim gösterdiği tespit edilmiştir. Tablolar ve rakamsal verilerin topluca incelenmesi neticesinde dört temel belediyecilik hizmetinden duyulan memnuniyet ya da memnuniyetsizlik baz alınarak 2013 yılında Türkiye’nin en başarılı ve en az başarılı 10 belediyesi alfabetik sırayla aşağıdaki şekilde sıralanabilir:

En başarılı belediyeler: Bursa, Denizli, Eskişehir, İstanbul, Karaman, Karabük, Kastamonu, Konya, Manisa, Osmaniye.

En az başarılı belediyeler: Adıyaman, Ağrı, Ardahan, Bingöl, Düzce, Hakkâri, Iğdır, Kars, Kilis, Muş.  

Belediyelerin en temel dört hizmetinden memnuniyet derecesine göre ilginç bir başarı sıralaması ortaya çıktı. 2014 yılında Türkiye’de Belediye Seçimlerinin yapıldığı düşünülürse, başarılı belediye başkanlarının yerlerini koruduğunu, en az başarılı belediye başkanlarının ise görevi yeni adaylara devrettiğini öngörmek güç olmasa gerektir. Burada iki tür siyasal parti ve seçmen davranışı beklenebilir. Siyasal partiler seçmenin nabzını tutarak hizmetlerinden memnun olunmayan mevcut belediye başkanı yerine yeni aday önerebilirler. Seçmen, yeni seçimde ya farklı bir partinin adayını tercih edebilir. Yahut aynı partinin göstereceği farklı adayı seçebilir.

EN BAŞARILI BELEDİYELER

İl                     Siyasal Parti    Belediye Başkanı

Bursa              Değişmedi      Değişmedi

Denizli                        Değişmedi      Değişmedi

Eskişehir         Değişti                        Değişmedi

İstanbul           Değişmedi      Değişmedi

Karaman         Değişmedi      Değişti

Karabük          Değişmedi      Değişmedi

Kastamonu     Değişti                        Değişti

Konya             Değişmedi      Değişmedi

Manisa                        Değişmedi      Değişmedi

Osmaniye        Değişmedi      Değişmedi

EN AZ BAŞARILI BELEDİYELER

İl                     Siyasal Parti    Belediye Başkanı

Adıyaman       Değişmedi      Değişti

Ağrı                Değişti                        Değişti

Ardahan          Değişmedi      Değişmedi

Bingöl             Değişmedi      Değişti

Düzce             Değişmedi      Değişti

Hakkâri           Değişmedi      Değişti

Iğdır                Değişmedi      Değişti

Kars                Değişti            Değişti

Kilis                Değişmedi      Değişti

Muş                 Değişmedi      Değişti

Yukarıdaki iki tabloda 2013 yılında en başarılı ve en az başarılı belediyelerde görev yapan belediye başkanlarının ve mevcut siyasal partilerin, 2014 belediye seçimlerinde değişip değişmediği gösterilmektedir. En başarılı 10 belediye başkanının sekizinin yerini koruduğu, ikisinin ise değiştiği görülmektedir. Başkanı değişen iki belediyenin birinde seçmenin aynı siyasal partinin yeni adayını tercih ettiğini, diğerinde ise aynı belediye başkanının farklı bir siyasal partiye geçtiğini görüyoruz.

En az başarılı 10 belediye başkanının dokuzunun değiştiği, tablodan net olarak anlaşılmaktadır. Bu 10 ilin ikisinde seçmenin 2014 belediye seçiminde farklı bir siyasal partiyi tercih ettiği görülüyor. Anlaşılıyor ki seçmen yahut hizmetten yararlanan, hizmetleri yetersiz bulursa bunu farklı platformlarda dile getiriyor ve bu değişim taleplerinin karşılık bulduğu anlaşılıyor.

İki tablonun değerlendirilmesinden şu sonuçlara ulaşılabilir: Özellikle belediye seçimlerinde seçmen iyi hizmet aldığı belediye başkanlarını önemli ölçüde yeniden tercih ediyor. İyi hizmet almadıklarını ise değiştiriyor. Siyasal partiler de aynı şekilde halktan aldığı geri dönüşleri de değerlendirip bu tür hizmet makamlarını işgal eden kişileri performans değerlendirilmesine tabi tutuyor. Beğenilmeyeni değiştiriyor. Hem seçmen davranışının hem de siyasal parti davranışının oldukça rasyonel olduğunu söylemek mümkün. Bu da Türk siyasal hayatı ve demokrasisi açısından memnuniyet verici bir gelişme.

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından gerçekleştirilen ve sonuçları 2014 Martı’nda kamuoyuna açıklanan 2013 Yaşam Memnuniyeti Araştırması sonuçlarına bakıldığında Türkiye’nin genel olarak hayatından memnun olduğu ve geleceğe umutla baktığı anlaşılıyor. Bireyin iç dünyasında farklı mutluluk kaynakları olabilir. Bunlar maddi ya da manevi olabilir. Yoksul bir insan da mutluluğun formülünü kendince keşfedebilir. Ancak geniş bir kitlenin mutluluğunun yahut hayatından memnun olup olmamasının birtakım iktisadi ve sosyal belirleyicileri vardır. İktisadi gücün toplumsal mutluluğu arttırdığı iddia edilebilir. Demokrasinin, şeffaflığın, açık toplum anlayışının, ifade hürriyetinin de toplumsal memnuniyeti arttırdığı söylenebilir. Örnekleri arttırmak mümkündür. Ancak dünyanın en zengin ve bireysel haklara en önem veren toplumlarının fertleri bazen mutlu olmayabilirler. Maddi imkânlar her zaman ruhsal ihtiyaçları gideremeyebilir. Türkiye toplumu her şeye rağmen mutludur. Yaşadığı ekonomik sıkıntıları sabrederek göğüsler, yardımlaşma ve dayanışma duygusuyla krizleri aşabilir. Tevekkül etmesini bilir, genel olarak tamahkâr sayılmaz.

Yaşam Memnuniyeti Araştırmasının, bu yazıya da konu olan bir diğer ilgi çekici sonucu siyasal davranışlardaki rasyonelleşme eğilimidir. Artık halkımız hangi merciden ne bekleyeceği konusunda daha makul davranmaktadır. Belediyeden hizmet beklemekte, hizmet alamadığında meşru vasıtalarla uyarılarını yapmakta ve görüldüğü üzere halkın beklentileri de siyasal partilerce dikkate alınmaktadır. İktisadi gelişmemize ek olarak insani gelişimimizi de gösteren güzel bir örnek. Sonuçları muhtemelen 2015 yılının ilk aylarında açıklanacak 2014 Yaşam Memnuniyeti Araştırmasının sonuçlarını merakla bekliyoruz.

(BA-BA-S) GAZİ KARS (KHA) - KHA ÖZEL 

 


KHA

Haberin tamamını okuyabilmek için abone olmanız gerekmektedir. Abone olmak için TIKLAYIN


  • Yahoo'da Paylaş
  • Paylaş
  • Paylaş
  • Facebook'ta Paylaş
  • Paylaş
  • Paylaş
  • Paylaş
  • Paylaş
Bu Haber 3612 Defa Okundu

YORUMLAR

Genel Kategorisine Ait Diğer Haberler

Bakan Ahmet Arslan Atıf Özbey’in canlı yayın konuğu Doğan Vergül’ün Ramazan Bayramı Mesajı Meclis Başkanını Seçti Kazım Karabekir Paşa Hakkında Bazı Mülahazalar Takdirini, Ermeni Diasporaları’na ve Lobileri’ne MAŞA olan Vatikan’daki PAPA’ya bırakıyorum. Makine ve Elektrik Teknisyenleri Değirmenköprü köyünü tanıyalım Sarı ve Akkaya ailelerinin mutlu günü Yaşam Memnuniyeti Araştırması Kars’ta fırtına ve dolu afeti Ardahan YGS’de neden başarısız! - YGS sonuçları haber haberleri

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VİDEO HABERLER
Adem Çalkın’ın Selim Kongresi konuşmasının tamamı
Adem Çalkın’ın Selim Kongresi konuşmasının tamamı VİDEO
Anketler
ÇOK OKUNANLAR
Şoförlere bubi tuzağı gibi yol!
Şoförlere bubi tuzağı gibi yol!

Referandum Sonuçları, Kars Referandum Sonuçları, 2010 Referandum Sonuçları, Referandum Oy Sonuçları, Türkiye Referandum Sonuçları, izmir haber, canlı referandum sonuçları

RSS © 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansı | Kars Haberleri | Kars Haber kars haberleri kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır