KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
Gerçek Usulden Basit Usule Geçiþ, Esnaf Vergi Muafiyeti
Anasayfaya Dn Tm Güncel Haberleri
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Kars Esnaf ve Sanatkarlar Sdasý Baþkaný Adem Burulday, 6322 sayýlý Amme Alacaklarýnýn Tahsil Usulü Hakkýnda Kanun ile Bazý Kanunlarda Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair (Torba) Kanun ile getirilen Esnaf Vergi Muafiyeti, gerçek usulden basit usule geçiþ konularýn
2012-06-18 - 18:03
KARS
Facebook'ta Paylas
Gerçek Usulden Basit Usule Geçiþ, Esnaf Vergi Muafiyeti
 
Kars Esnaf ve Sanatkarlar Sdasý Baþkaný Adem Burulday, 6322 sayýlý Amme Alacaklarýnýn Tahsil Usulü Hakkýnda Kanun ile Bazý Kanunlarda Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair (Torba) Kanun ile getirilen Esnaf Vergi Muafiyeti, gerçek usulden basit usule geçiþ konularýnda açýklama yaptý.
 
Burulday açýklamasýnda þunlarý söyledi:
“15 Haziran 2012 tarih ve 28324 sayýlý Resmi Gazetede yayýmlanarak yürürlüðe giren 6322 sayýlý Amme Alacaklarýnýn Tahsil Usulü Hakkýnda Kanun ile Bazý Kanunlarda Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair (Torba) Kanun ile esnaf ve sanatkârlarýmýzýn aþaðýda belirtilen sorunlarý çözülmüþtür.
 
1. Kendi ürettikleri ürünleri satanlara münhasýr olmak üzere, el dokuma iþleri, bakýr iþlemeciliði, çini ve çömlek yapýmý, sedef kakma ve ahþap oyma iþleri, bakýr iþlemeciliði, çini ve çömlek yapýmý, sedef kakma ve ahþap oyma iþleri, kaþýkçýlýk, bastonculuk, semercilik, yazmacýlýk, yorgancýlýk, keçecilik, lüle ve oltu taþý iþçiliði, çarýkçýlýk, yemenicilik, oyacýlýk ve bunlar gibi geleneksel, kültürel, sanatsal deðeri olan ve kaybolmaya yüz tutan meslek kollarýnda faaliyette bulunanlar esnaf muaflýðý kapsamýna alýnarak gelir vergisinden muaf tutulmuþlardýr.
 
2. Gelir vergisinden muaf esnaf ve sanatkârlarýmýz, talep etmeleri halinde ilgili vergi dairelerinden “Esnaf Vergi Muafiyeti Belgesi” alabileceklerdir.
 
3. Daha önce gerçek usulde vergilendirilmiþ olanlar ve herhangi bir nedenle basit usulden gerçek usule geçmiþ olan esnaf ve sanatkârlar bir daha hiçbir þekilde basit usule dönememekteydiler.
 
6322 sayýlý Kanunla yapýlan deðiþiklikle, gerçek usulde vergilendirilen esnaf ve sanatkârlarýn, tekrar basit usule dönebilmelerine imkân saðlanmýþtýr. Buna göre, gerçek usulde vergilendirilen esnaf ve sanatkârlardan basit usule tabi olmanýn þartlarýný arka arkaya iki hesap dönemi boyunca taþýyanlar, yazýlý talepte bulunmalarý halinde yeniden basit usule dönebileceklerdir.
 
Söz konusu uygulama 01.01.2012 tarihinden itibaren baþladýðýndan, 2012 ve 2013 yýllarý içerisinde basit usule tabi olmanýn þartlarýný taþýyan gerçek usulde vergiye tabi esnaf ve sanatkârlarýmýz, yazýlý olarak baþvuruda bulunarak 2014 yýlýndan itibaren basit usulde vergilendirileceklerdir.
 
4. Daha önce 6111 sayýlý (Torba) Kanundan yararlanarak kamuya olan vergi, prim ve benzeri borçlarýný yeniden yapýlandýrdýðý halde yapýlandýrýlmýþ borç taksitlerini süresinde ödemediði için yapýlandýrma hakký kaybolan esnaf ve sanatkârlarýmýza bir hak daha verilmiþtir. Bu kapsamda, taksitlerini süresinde ödemediði için yapýlandýrma hakký kaybolan esnaf ve sanatkârlar, bu borç taksitlerini Ekim/2012 ayýnýn sonuna kadar ödemeleri halinde yapýlandýrmadan yararlanma hakkýna yeniden sahip olabileceklerdir.”
(BA-BA-S) KARS (KHA)


KHA

Haberin tamamini okuyabilmek iin abone olmaniz gerekmektedir. Abone olmak iin TIKLAYIN


  • Yahoo'da Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Facebook'ta Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
Bu Haber 4189 Defa Okundu

YORUMLAR

Güncel Kategorisine Ait Diğer Haberler

KAKÜV’de Futsal Turnuvasý Ciritte heyecanlý anlar ‘Sanayiciyim’ dedi, azýlý dolandýrýcý çýktý... Kars Muhteþem Bir Cirit Gösterisine hazýrlanýyor Erzurum MNG AVM’ye Ödül Kaðýzman Müftülüðünden Hafýzlýk Ýcazet Töreni Iðdýr’da Yakalanan DEAÞ Terör Örgütü Üyesi Tutuklandý Kars TDP’den sinema etkinliði PKK/KCK operasyonunda 5 kiþi tutuklandý Kars’ta AK Parti’nin Yeni Kadýn Kollarý Baþkaný Sevim Arslanoðlu KARPAT’ýn Hedefleri ve Misyonu Seyfullah Türksoy’un Biyografisi

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır