KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
Þakir Yurdakoþ’tan Bakan’a “ARSLAN”lar gibi destek
Anasayfaya Dn Tm Güncel Haberleri
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Þakir Yurdakoþ’tan Bakan’a “ARSLAN”lar gibi destek
2017-01-11 - 11:34
GAZÝ KARS
Facebook'ta Paylas

 Ali Þakir Yurdakoþ’tan Bakan’a “ARSLAN”lar gibi destek

KAFKAS HABER AJANSI / BEDÝR ALTUNOK

@kafkasajans

https://www.facebook.com/Kafkas-Haber-Ajans%C4%B1-109128249159175/

Kars AK Parti eski Ýl Baþkaný Ýþadamý Ali Þakir Yurdakoþ; Sarýkamýþ Harekatýnýn 102. yýlý münasebetiyle düzenlenen Sarýkamýþ Allah-u Ekber Daðlarýndaki “Türkiye Þehitleriyle Yürüyor” anma etkinliðine katýlan Ulaþtýrma Denizcilik ve Haberleþme Bakaný Ahmet Arslan’ýn giyindiði montla ilgili sosyal medya, bazý interet haber siteleri ve gazetelerde yer alan haberlere sert tepki gösterdi.

Yurdakoþ, “Birileri yanlýþ hesap peþinde olmuþlar ve bir montun armasýndan yola çýkarak sayýn bakanýmýza haksýz saldýrýlarda bulunmuþlardýr. Sayýn bakanýmýz kendisinin böylesine anlamlý bir organizasyonda art niyetlilerce yapýlan saldýrýlardan son derece üzülmüþtür. Bu olay bakanýmýz kadar bizleri de son derece üzmüþtür. Sayýn Bakanýmýz Ahmet Arslan’la sürekli birlikte çalýþtýk ve gittiðimiz her köyde, kasabada, þehirde nasýl bir kiþilik sergilediðini çok iyi biliyoruz. Bakanýmýza “Arslan”lar gibi sahip çýkmak bizim için þereftir, onurdur.” dedi.

Yurdakoþ; Bakan Arslan’ýn her zaman vatan sevgisini, vatan aþkýný, birlik ve beraberliði, kardeþliði dilinden düþürmediðinin herkesçe biliniyor olmasýna raðmen bu tür haksýz saldýrýlarýn yapýlýyor olmasýnýn kasten bir saldýrý niteliði taþýdýðýna inandýðýný söyledi.

Yaptýðý hizmetler, ülkemizi uluslararasý arenaya taþýyacak projeleri, ilimizin yallardýr kanayan yaralarýna merhem olmasýnýn artýk birilerine battýðýný dile getiren Yurdakoþ, “Siz halkýnýz için, ülkeniz için hizmet yaparsýnýz ama birileri bunu hazmedemez. 15 Temmuz’da ülkemizin baþýna örülmek istenen çoraplarý da gördük. Dünya liderimiz Sayýn Recep Tayyip Erdoðan’ýn, ülkemizi 2071 hedeflerine emin adýmlarla taþýyor olmasý bazý çevrelerce kabullenilememiþ ve hain FETÖ kalkýþmasýyla karþý karþýya kalýnmýþtýr. Bu da gösteriyor ki baþarýlarýnýz birilerini rahatsýz ediyor. Bizler bu rahatsýz olanlara Kars’tan, Doðu’nun Uygar ve Çaðdaþ Kentinden, Güneyin ilk doðduðu kentten, medeniyetler beþiðinden sesleniyoruz; Sayýn Bakanýmýza ne kadar çamur atarsanýz atýn o çamur mutlaka sizleri bulayacaktýr. Böylesine tertemiz bir insaný Sarýkamýþ þehitlerini anma etkinlikleri gibi önemli bir organizasyonda rahatsýz ve huzursuz etmeye hakkýnýz yoktur. Sizleri þiddetle ve nefretle kýnýyoruz.” diye konuþtu.

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) - KAFKAS HABER AJANSI – BEDÝR ALTUNOKKHA

Haberin tamamini okuyabilmek iin abone olmaniz gerekmektedir. Abone olmak iin TIKLAYIN


  • Yahoo'da Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Facebook'ta Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
Bu Haber 3631 Defa Okundu

YORUMLAR

Güncel Kategorisine Ait Diğer Haberler

KAKÜV’de Futsal Turnuvasý Ciritte heyecanlý anlar ‘Sanayiciyim’ dedi, azýlý dolandýrýcý çýktý... Kars Muhteþem Bir Cirit Gösterisine hazýrlanýyor Erzurum MNG AVM’ye Ödül Kaðýzman Müftülüðünden Hafýzlýk Ýcazet Töreni Iðdýr’da Yakalanan DEAÞ Terör Örgütü Üyesi Tutuklandý Kars TDP’den sinema etkinliði PKK/KCK operasyonunda 5 kiþi tutuklandý Kars’ta AK Parti’nin Yeni Kadýn Kollarý Baþkaný Sevim Arslanoðlu KARPAT’ýn Hedefleri ve Misyonu Seyfullah Türksoy’un Biyografisi

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır