KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
Ayý yavrusu emin ellerde
Anasayfaya Dn Tm Güncel Haberleri
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Ayý, yavrusu, emin, ellerde, yavru, ayý, Kars, kafkas
2017-03-10 - 18:29
GAZÝ KARS
Facebook'ta Paylas

 Ayý yavrusu emin ellerde

KAFKAS HABER AJANSI / BEDÝR ALTUNOK

Twitter sayfamýzý takip için bu linke týklayýnýz: @kafkasajans

Facebook sayfamýzý takip için bu linke týklayýnýz: https://www.facebook.com/Kafkas-Haber-Ajans%C4%B1-109128249159175/

Erzincan’ýn Refahiye ilçesinde 12 gün önce vatandaþlar tarafýndan bulunduktan sonra teslim edildiði jandarma ekiplerince Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý Erzincan Doða Koruma ve Milli Parklar Þube Müdürlüðü ekiplerine verilen 1.5 aylýk yavru boz ayý getirildiði Kars’ta itinayla bakýlýyor.

Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Yaban Hayatý Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi ve kýsa süre önce faaliyete geçen Doða Koruma ve Milli Parklar Kafkas Yaban Hayvaný Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’nde bakýma alýnan minik boz ayý 10 gündür biberonla besleniyor.

Yaban Hayatý Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’nde gönüllü çalýþan KAÜ Veteriner Fakültesi 5. sýnýf öðrencisi Sema Ergün, yavru ayýyla yakýndan ilgileniyor. 10 gündür yavru ayýnýn beslenmesini ve diðer geliþimlerini yakýndan takip eden, biberonla besleyen, acýktýðýnda ve uygukusu geldiðinde verdiði tepkilere göre hazýrlýklý olan Sema Ergün, “Þuan da yaklaþýk 1.5 aylýk olduðunu tahmin ediyoruz. Tam olarak bilmiyoruz. 6 tane diþi var. Ýlk geldiðinde iki diþi vardý. Ýki diþi de patlamak üzere. Beslenirken bayaðý zorlanýyor anne istediði için. Ama þimdi alýþtýk. Bir þekilde zapt edip besliyorum. Çok fazla beslenmek istiyor. Ama günlük aðýrlýðýnýn yüzde 25’inden fazla beslememeye çalýþýyoruz. Onun dýþýnda gün içinde hep uyuyor zaten. Normal bir bebekten hiçbir farký yok. Sürekli uyuyor. Sadece beslenmeye ihtiyaç duyduðunda uyanýyor. Onun dýþýnda çok fazla sevme falan tarzý þeyler yapmýyoruz. Kafesinde duruyor. Daha çok sakin ortamlar tercih ediyor uyumak için.” dedi.

KAÜ Yaban Hayatý Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Doç. Dr. Erdoðan Uzlu da þunlarý söyledi:

“Yaklaþýk 10 gün önce merkezimize Erzincan’dan nakledilen bir adet ayý yavrusuyla ilgili bugün karþýnýzdayýz. Yine trajik bir hikâyenin bir maðdurundan bahsediyoruz. Her ne kadar basýnda çok medyatik, çok sevimli bir þekilde tepkiler almýþ olsa da aslýnda hikaye baþtan sona trajik. Annesinden çok erken aylarda ayrýlmýþ bir ayý yavrumuz var. Ýþin kötü tarafý bu tür hayvanlar annelerinden ayrýldýktan sonra ayýlar özellikle ilk 20 aya kadar annelerinden bütün yaþamý öðrendiklerinden dolayý bir daha doðaya geri dönüþ þanslarý olmuyor. Üstelik ayýlar ayný zamanda bakýcýlar temasýna çok duyarlý, çok açýk, çok yatkýn hayvanlar. Bakýcýyla temas kurduktan sonra bir daha vahþi yaþamda normalde býrakýlmamasý yönünde prosedür var. Yavrularda dünya da uygulanan daha sevimsiz prosedürler var. Ama Türkiye bu konuda þanslý. Bursa Karacabey’de açýlmýþ olan Celal Acar ayý barýnaðýnda yaban hayatý rehabilitasyon merkezinde ki bu arada sayýn profesör doktor Nilüfer Aytuð’a da selamlarýmý tekrardan ileteyim. Çünkü bu merkezin kuruluþu tamamen onun üzerinden yürümüþtü. Bu hayvaný yaklaþýk 5-6 ay olduktan sonra yani kendiliðinden beslenme olanaðýný saðladýktan sonra ayný merkeze gidecek. Hayatýnýn geri kalanýný bakanlýðýmýzýn himayesinde Bursa Karacabey’de Celal Acar yaban hayatý kurtarma ve rehabilitasyon merkezinde sürdürecek.”

Muhtemelen anne ayýnýn eks olduðunu tahmin ettiklerini de ifade eden Uzlu, çünkü köylülerin çok duyarlý olduklarýný, bu tür hayvan bulduklarý zaman hemen alýp getirmekten ziyade çevrelerinde yuva veya anne olup olmadýðýný gözlemlediklerini tercih ettiklerini aktardý.

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSI


KHA

Haberin tamamini okuyabilmek iin abone olmaniz gerekmektedir. Abone olmak iin TIKLAYIN


  • Yahoo'da Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Facebook'ta Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
Bu Haber 22780 Defa Okundu

YORUMLAR

Güncel Kategorisine Ait Diğer Haberler

KAKÜV’de Futsal Turnuvasý Ciritte heyecanlý anlar ‘Sanayiciyim’ dedi, azýlý dolandýrýcý çýktý... Kars Muhteþem Bir Cirit Gösterisine hazýrlanýyor Erzurum MNG AVM’ye Ödül Kaðýzman Müftülüðünden Hafýzlýk Ýcazet Töreni Iðdýr’da Yakalanan DEAÞ Terör Örgütü Üyesi Tutuklandý Kars TDP’den sinema etkinliði PKK/KCK operasyonunda 5 kiþi tutuklandý Kars’ta AK Parti’nin Yeni Kadýn Kollarý Baþkaný Sevim Arslanoðlu KARPAT’ýn Hedefleri ve Misyonu Seyfullah Türksoy’un Biyografisi

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır