KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
Bursa’da Geleneksel Nevruz Gecesi
Anasayfaya Dn Tm Güncel Haberleri
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Bursa’da Geleneksel Nevruz Gecesi
2017-03-19 - 16:20
BURSA
Facebook'ta Paylas

 Bursa’da Geleneksel Nevruz Gecesi

KAFKAS HABER AJANSI / BEDÝR ALTUNOK

Twitter sayfamýzý takip için bu linke týklayýnýz: @kafkasajans

Facebook sayfamýzý takip için bu linke týklayýnýz: https://www.facebook.com/Kafkas-Haber-Ajans%C4%B1-109128249159175/

Bursa Iðdýr Derneði tarafýndan her yýl yapýlan Nevruz Bayramýnýn 11.si Bursa’da kutlandý.

Atalay Prenses Düðün salonunda yapýlan Nevruz Gecesine  AK Parti Iðdýr Milletvekili Nurettin Aras, Bursa Vali yardýmcýsý Fatih Kadiroðlu, Yýldýrým Belediye Baþkaný Ýsmail Hakký Edabali, Nilüfer Belediye Baþkaný Mustafa Bozbey, Kars Ardahan Iðdýr Dernekleri Federasyonu (KAI) Baþkaný Av. Sefer Erdinç Dülger,  KAI Federasyona baðlý dernek baþkan ve yönetimleri, Yalova Iðdýr Derneði Baþkaný Ayþat Artan ve yönetim kurulu üyeleri, Siyasi partilerin il ve ilçe temsilcileri ile belediye meclisi üyeleri katýldý.

Kars, Ardahan ve Iðdýrlýlar bir araya geldi. Gece þehitler anýsýna okunan Kuran Tilavetiyle baþladý.

Iðdýr AK Parti  Milletvekili Nurettin Aras geceye katýlarak birlik ve beraberlik mesajlarý verdi.

AK Parti Iðdýr Milletvekili Nurettin Aras, Türk dünyasýnýn milli bayramý olan Nevruz Bayramý kutlama programýnda hemþerileri ile birlikte olmaktan duyduðu memnuniyeti dile getirdi.

Konuþmasýnda 18 Mart Çanakkale Zaferi ile 15 Temmuz hatýrlatmasýnda bulunarak, “Þehitler olmasaydý, vatan olmazdý. Biz de burada Nevruz Bayramýný kutlayamazdýk. Þehitlerimizin sayesinde bayramlarýmýzý kutluyoruz. Türk dünyasý ile birlikte Nevruzumuz kutlu olsun” diyen Aras, Iðdýr’daki Nevruz Bayramý kutlama gelenek ve göreneklerini örnekleriyle anlattý.

NEVRUZ TABÝATIN RAHMETÝDÝR, BOLLUK KARÞISINDA DUYULAN HEYECANDIR

Iðdýr Dernek Baþkaný Kurban Güneþ. “ Sayýn vekilimiz Nurettin Aras’ýn ve siz deðerli misafirlerin bu önemli günde burada bulunmalarý bizleri ziyadesiyle mutlu etmiþtir.Türk Dünyasýnýn en eski bayramý olan Nevruz Bahar Bayramý Þenliðimize katýlýmýnýzdan dolayý bizlere þeref verdiniz. Þahsým ve yönetimim adýna hoþ geldiniz der, Nevruz Bayramýnýzý kutluyoruz. Bayramlar insanlar arasýnda sevgi ve saygýnýn güçlendiði, barýþ ve kardeþliðin yaþandýðý, birlik ve beraberliðin saðlandýðý günlerdir. Nevruz bu milletin yaþam tarzýdýr. Gelenek, görenek, dil, edebiyat, sanat ve inanç deðerleri bu kültürün alt unsurlarýdýr. Bütün bu hususlar toplumlara ulus ve millet olma bilincini aþýlayan deðerlerdir. Anadolu’dan Orta Asya’ya Kafkaslardan Ortadoðu’ya kadar çok geniþ bir coðrafyada kutladýðýmýz Nevruz Bayramýnýn birlik ve dayanýþmamýza güç veren bir gün olarak kutlanmasýný istiyoruz. Nevruz tabiatýn rahmetidir, bolluk karþýsýnda duyulan heyecandýr, bereketin selamlanmasýdýr. Ancak böylesine ortak bir tarih, ortak bir mücadele ve ortak gelecek kabulüyle anlamlý ve bereketli olacaktýr. Sonuçta yakýlan Nevruz ateþlerinin sýcaklýðýnýn bütün milletimizin kalplerini ýsýtmasýný diliyorum. Nevruz Bayramýnýzý tekrar kutluyor saygýlar sunuyorum.” dedi.

Bursa Vali yardýmcýsý Fatih Kadiroðlu da konuþmasýnda, katýlýmcýlarýn Nevruz Bayramýný kutladý. Kadiroðlu, 90’lý yýllarda Iðdýr’ýn Karakoyun Ýlçe kaymakamlýðý görevinde bulunduðunu, Iðdýr’da kutlanan Nevruz Bayramý gelenek ve göreneklerini çok yakýndan tanýyýp bildiðini belirterek,”hemþeriniz sayýlýrým” dedi.

Yýldýrým Belediye Baþkaný Ýsmail Hakký Edebali, Nilüfer Belediye Baþkaný Mustafa Bozbey ve Kars Ardahan Iðdýr Dernekleri federasyon Baþkaný Av. Sefer Erdinç Dülger’in kýsa selamlama konuþmalarýndan sonra, gecenin düzenlenmesinde katký koyan kiþi ve kuruluþlara plaketleri, takdim edildi.

Her yýl geleneksel olarak düzenlenen Nevruz Honçasý AK Parti Iðdýr Milletvekili Nurettin Aras ve Bursa Vali Yardýmcýsý Fatih Kadiroðlu’na takdim edildi. Aras ve Kadiroðlu ile davetli misafirler Honça’da bulunan boyanmýþ yumurtalarý alarak tokuþturdular.

Gece yöresel oyunlar ve yöresel müziklerle devam etti.

(AE-BA-S) BURSA (KHA) – KAFKAS HABER AJANSI- ALÝ ERGÜL

x

 


KHA

Haberin tamamini okuyabilmek iin abone olmaniz gerekmektedir. Abone olmak iin TIKLAYIN


  • Yahoo'da Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Facebook'ta Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
Bu Haber 3136 Defa Okundu

YORUMLAR

Güncel Kategorisine Ait Diğer Haberler

KAKÜV’de Futsal Turnuvasý Ciritte heyecanlý anlar ‘Sanayiciyim’ dedi, azýlý dolandýrýcý çýktý... Kars Muhteþem Bir Cirit Gösterisine hazýrlanýyor Erzurum MNG AVM’ye Ödül Kaðýzman Müftülüðünden Hafýzlýk Ýcazet Töreni Iðdýr’da Yakalanan DEAÞ Terör Örgütü Üyesi Tutuklandý Kars TDP’den sinema etkinliði PKK/KCK operasyonunda 5 kiþi tutuklandý Kars’ta AK Parti’nin Yeni Kadýn Kollarý Baþkaný Sevim Arslanoðlu KARPAT’ýn Hedefleri ve Misyonu Seyfullah Türksoy’un Biyografisi

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır