KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
Adem Çalkýn 16 Nisan’ý Kafkas Haber Ajansý’na deðerlendirdi
Anasayfaya Dn Tm Güncel Haberleri
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Adem Çalkýn 16 Nisan’ý Kafkas Haber Ajansý’na deðerlendirdi
2017-03-19 - 19:20
GAZÝ KARS
Facebook'ta Paylas

 Adem Çalkýn 16 Nisan’ý Kafkas Haber Ajansý’na deðerlendirdi

KAFKAS HABER AJANSI / BEDÝR ALTUNOK

Twitter sayfamýzý takip için bu linke týklayýnýz: @kafkasajans

Facebook sayfamýzý takip için bu linke týklayýnýz: https://www.facebook.com/Kafkas-Haber-Ajans%C4%B1-109128249159175/

ÇALKIN: KARS’TA GÜÇLÜ BÝR EVET ÇIKACAK

AK Parti Kars Ýl Baþkaný Adem Çalkýn, 16 Nisan’da yapýlacak olan Cumhurbaþkanlýðý Hükümet Sistemi referandumuyla ilgili Kafkas Haber Ajansý’na özel açýklamalarda bulundu.

Kafkas Haber Ajansý kurucusu gazeteci Bedir Altunok’un sorularýný cevaplayan Baþkan Adem Çalkýn, Kars’tan güçlü bir evet beklediklerini söyledi.

Çalkýn, “Referandum çalýþmalarý 7 ilçe ve merkez olmak üzere dört bir koldan devam ediyor. Kadýn kollarýmýz, merkez ilçe, gençlik kollarý, il ve ilçe yönetimlerimiz, belediye baþkanlarýmýz hummalý bir þekilde çalýþmaktalar. Köy köy, kapý kapý gezip EVET’i anlatýyoruz. Her ilçe kendi teþkilatýyla beraber ilçe merkezleri köyleri tem tek geziyorlar. Biz de il teþkilatý olarak þu anda merkez köylerini geziyoruz ve ilerleyen süreçte de þehir merkezinde de güçlü bir çalýþma yapacaðýz.” dedi.

Ziyaret ettikleri köylerde yoðun bir ilgiyle karþýlaþtýklarýný belirten Adem Çalkýn, “Teveccüh çok fazla çünkü insanlarýmýz son derece bilinçli. Hayýr kampanyasý yürütenler iftira ve yalan üzerine kurduklarý bir kampanya yürütüyorlar. Bu da insanlarýmýza inandýrýcý gelmiyor. Ýnsanlar niye EVET dediklerini çok iyi biliyorlar. Bugün Avrupa’nýn, Hollanda’nýn tutumlarýna bakýyorlar. Herkes kitapçýklarý açýp bakarak niçin EVET diyeceklerini daha da iyi deðerlendiriyorlar.” diye konuþtu.

Bu milletin bugüne kadar da kararýný en iyi þekilde verdiðini ve yarýn da 16 Nisan’da güzel bir evet kararý vereceklerini gördüklerini kaydeden Baþkan Çalkýn, “Bazen ben 18 maddeyi anlatmaya çalýþýrken sözüm kesiliyor. ‘Bunca yýldýr ülkemizi o seviyeden bu seviyeye taþýyan bir liderin yaptýðý hiçbir þey yanlýþ olmaz. Hiç bize anlatmanýza da gerek yok. Biz, Recep Tayyip Erdoðan’ýn onayladýðý her þeyi onaylýyoruz.’ diyorlar.” þeklinde konuþtu.

Karslýlara da bir de “EVET” çaðrýsý yapan Çalkýn, “Karslý hemþehrilerimize aynen þunu söylüyoruz; Evet demek için çok gerekçeler var. Bunlarý zaten kapý kapý dolaþýp anlatýyoruz. Cumhurbaþkanýmýz, Baþbakanýmýz bunu ulusal TV kanallarýnda anlatýyor, bizler burada anlatýyoruz. Kars’ýmýz için EVET’in önemini Karslýlar çok iyi biliyor. Ýnþallah ben Kars’ýn EVET üzerine bir karar vereceðini düþünüyorum. Çünkü vatandaþ bilinçli. Açýyor, okuyor neye EVET diyeceðini çok iyi biliyor. Ülke ve dünya gündemini deðerlendiriyor, basýn aracýlýðýyla, sizlerin aracýlýðýyla bunlarý deðerlendiriyor. Neye, nasýl karar vereceðini de çok iyi biliyor.” ifadelerine yer verdi.

Herkesin bunu Türkiye meselesi olarak gördüðüne de vurgu yapan Baþkan Adem Çalkýn, “Herkes bunu vatan-millet meselesi olarak görüyor. Bizde bu referandum çalýþmalarýnda büyük bir teveccühle karþýlanýyoruz. Ben çok olumlu bir sonuç çýkacaðýna inanýyorum. Bizler köy köy, kapý kapý dolaþýyoruz. Ýnsanlarýmýz bilinçli. Kafalarýna takýlan sorular olursa da onlara cevap veriyoruz. Nitekim ben Türkiye genelinde olduðu gibi Kars’ýn da çok iyi olacaðýný düþünüyorum.” dedi.

Çalkýn, KHA’ya yaptýðý açýklamanýn ardýndan ekibiyle birlikte referandum çalýþmalarý için merkez köylerine hareket etti.

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSI

 KHA

Haberin tamamini okuyabilmek iin abone olmaniz gerekmektedir. Abone olmak iin TIKLAYIN


  • Yahoo'da Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Facebook'ta Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
Bu Haber 19835 Defa Okundu

YORUMLAR

Güncel Kategorisine Ait Diğer Haberler

KAKÜV’de Futsal Turnuvasý Ciritte heyecanlý anlar ‘Sanayiciyim’ dedi, azýlý dolandýrýcý çýktý... Kars Muhteþem Bir Cirit Gösterisine hazýrlanýyor Erzurum MNG AVM’ye Ödül Kaðýzman Müftülüðünden Hafýzlýk Ýcazet Töreni Iðdýr’da Yakalanan DEAÞ Terör Örgütü Üyesi Tutuklandý Kars TDP’den sinema etkinliði PKK/KCK operasyonunda 5 kiþi tutuklandý Kars’ta AK Parti’nin Yeni Kadýn Kollarý Baþkaný Sevim Arslanoðlu KARPAT’ýn Hedefleri ve Misyonu Seyfullah Türksoy’un Biyografisi

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır