KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
Dolunay Derneðinden Nevruz Bayramý Mesajý
Anasayfaya Dn Tm Güncel Haberleri
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Dolunay Derneðinden Nevruz Bayramý Mesajý
2017-03-20 - 22:21
GAZÝ KARS
Facebook'ta Paylas

Dolunay Derneðinden Nevruz Bayramý Mesajý

KAFKAS HABER AJANSI / BEDÝR ALTUNOK

Twitter sayfamýzý takip için bu linke týklayýnýz: @kafkasajans

 

Facebook sayfamýzý takip için bu linke týklayýnýz: https://www.facebook.com/Kafkas-Haber-Ajans%C4%B1-109128249159175/

Baharýn geliþini simgeleyen, doðanýn uyanýþýný gösteren ve sýcaklýðýn toprakla buluþmaya baþladýðýna iþaret eden Nevruz Bayramý’ný heyecan içinde kutlamanýn sevincini yaþýyoruz. Türk Milleti, Nevruz’la birlikte yeni ve umut dolu günlerin geleceðine inanmýþ ve bu çok önemli kültürel gerçeði bugüne kadar korumuþ ve yaþatmýþtýr.

Bu kutlu bayram; asýrlardan beridir bereketin, beklentilerin, huzurun ve mutluluðun baþlangýcý olarak kabul edilmiþ ve tekâmül ederek çaðýmýza kadar ulaþmýþtýr. Türk Milleti’nin hem ata hem de ana yurdunda baharýn müjdecisi olarak ayrýcalýklý bir yeri bulunan Nevruz Bayramý; kardeþliðin, neþenin ve hoþgörünün de kaynaðý olmuþtur.

Balkanlar’dan Sibirya bozkýrlarýna kadar uzanan büyük bir coðrafyada kutlanan Nevruz Bayramý’nýn, geçmiþle bugün arasýnda önemli bir kültürel köprü olduðu þüphesizdir. Doðanýn yeniden uyanýþýnýn ve canlanýþýnýn simgesi, baharýn ilk günü olan Nevruz, Türk Dünyasý’nýn her köþesinde kutlanmaktadýr. Ayný ülkülere odaklanmýþ, ayný hayallere dalmýþ, ayný acýya dayanmýþ, birlikte gülmüþ, birlikte aðlamýþ, kýtalar arasýnda zafer naralarý atmýþ, Adriyatik’ten Çin Seddi’ne kadar derin izler ve hatýralar býrakmýþ

Büyük Türk Milleti, Nevruz’a çok önemli anlamlar yüklemektedir. Nevruz, asýrlarca Türk-Ýslam coðrafyasýnda barýþa, kardeþliðe ve kucaklaþmaya iþaret etmiþtir. Balkanlar’dan Orta Asya’ya kadar gönüllerin coþkusu, yüreklerin heyecaný, kalplerin huzuru Türk’ün bahar bayramýyla daha da güçlenmiþ ve eþsiz güzelliklerini hepimize sunmuþtur.

Bu duygu ve düþüncelerle birlikte, barýþ ve kardeþlik adýna güzel bir baþlangýca vesile olmasý temennisiyle, bütün vatandaþlarýmýzýn nevruz bayramýný kutluyoruz.

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSI
 


KHA

Haberin tamamini okuyabilmek iin abone olmaniz gerekmektedir. Abone olmak iin TIKLAYIN


  • Yahoo'da Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Facebook'ta Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
Bu Haber 644 Defa Okundu

YORUMLAR

Güncel Kategorisine Ait Diğer Haberler

KAKÜV’de Futsal Turnuvasý Ciritte heyecanlý anlar ‘Sanayiciyim’ dedi, azýlý dolandýrýcý çýktý... Kars Muhteþem Bir Cirit Gösterisine hazýrlanýyor Erzurum MNG AVM’ye Ödül Kaðýzman Müftülüðünden Hafýzlýk Ýcazet Töreni Iðdýr’da Yakalanan DEAÞ Terör Örgütü Üyesi Tutuklandý Kars TDP’den sinema etkinliði PKK/KCK operasyonunda 5 kiþi tutuklandý Kars’ta AK Parti’nin Yeni Kadýn Kollarý Baþkaný Sevim Arslanoðlu KARPAT’ýn Hedefleri ve Misyonu Seyfullah Türksoy’un Biyografisi

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır