KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
Göksal Toksoy’un 21 Mart Mesajý
Anasayfaya Dn Tm Güncel Haberleri
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Göksal Toksoy’un 21 Mart Mesajý
2017-03-20 - 22:45
GAZÝ KARS
Facebook'ta Paylas

Göksal Toksoy’un 21 Mart Mesajý

KAFKAS HABER AJANSI / BEDÝR ALTUNOK

Twitter sayfamýzý takip için bu linke týklayýnýz: @kafkasajans

 

Facebook sayfamýzý takip için bu linke týklayýnýz: https://www.facebook.com/Kafkas-Haber-Ajans%C4%B1-109128249159175/

Sarýkamýþ Belediye Baþkaný Göksal Toksoy’un Nevruz Bayramý ile ilgili yayýnladýklarý mesaj;

“Baharýn geliþini simgeleyen, doðanýn uyanýþýný gösteren ve sýcaklýðýn toprakla buluþmaya baþladýðýna iþaret eden Nevruz Bayramý’ný heyecan içinde kutlamanýn sevincini yaþýyoruz. Türk milleti Nevruz’la birlikte yeni ve umut dolu günlerin geleceðine inanmýþ ve bu çok önemli kültürel gerçeði bugüne kadar korumuþ ve yaþatmýþtýr. Bu kutlu Bayram; asýrlardan beridir bereketin, beklentilerin, huzurun ve mutluluðun baþlangýcý olarak kabul edilmiþ ve tekâmül ederek çaðýmýza kadar ulaþmýþtýr. Türk milletinin hem ata hem de ana yurdunda baharýn müjdecisi olarak ayrýcalýklý bir yeri bulunan Nevruz Bayramý; her zaman kardeþliðin, neþenin, hoþgörünün de kaynaðý olmuþtur. Balkanlardan Sibirya bozkýrlarýna kadar uzanan büyük bir coðrafyada kutlanan Bayram’ýn, geçmiþle bugün arasýnda önemli bir kültürel köprü olduðu þüphesizdir. Ne var ki, milletimizin birliðini ve beraberliðini simgeleyen Nevruz Bayramý, zaman zaman bölücü mihraklarca kasýtlý bir þekilde yorumlanmýþ ve ihanet gösterilerine alet edilmek istenmiþtir. Temennim, aziz milletimizin birliðine ve dirliðine yönelmiþ olan hain niyetlerin asla sonuç vermemesi ve sahipleriyle birlikte tarihin karanlýðýna gömülmesidir. Yakýlan ateþler etrafýnda tutulan eller, gülen yüzler, sýklaþan saflar, uzaklaþtýrýlan ihtilaflar, doðusundan batýsýna, kuzeyinden güneyine ayný heves ve hedef ile bir araya gelen gönüller bu coðrafyayý vatan yapmýþ ve sonsuza kadar baðýmsýz yaþama idealini herkese ilan etmiþtir. Bu duygu düþüncelerle baþta Sarýkamýþ halký olmak üzere herkesin Nevruz Bayramý’ný kutluyorum.

(UA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSI
 


KHA

Haberin tamamini okuyabilmek iin abone olmaniz gerekmektedir. Abone olmak iin TIKLAYIN


  • Yahoo'da Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Facebook'ta Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
Bu Haber 2758 Defa Okundu

YORUMLAR

Güncel Kategorisine Ait Diğer Haberler

KAKÜV’de Futsal Turnuvasý Ciritte heyecanlý anlar ‘Sanayiciyim’ dedi, azýlý dolandýrýcý çýktý... Kars Muhteþem Bir Cirit Gösterisine hazýrlanýyor Erzurum MNG AVM’ye Ödül Kaðýzman Müftülüðünden Hafýzlýk Ýcazet Töreni Iðdýr’da Yakalanan DEAÞ Terör Örgütü Üyesi Tutuklandý Kars TDP’den sinema etkinliði PKK/KCK operasyonunda 5 kiþi tutuklandý Kars’ta AK Parti’nin Yeni Kadýn Kollarý Baþkaný Sevim Arslanoðlu KARPAT’ýn Hedefleri ve Misyonu Seyfullah Türksoy’un Biyografisi

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır