KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
Ýmam Hatipliler Derneði’nin basýn açýklamasý
Anasayfaya Dn Tm Güncel Haberleri
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Ýmam Hatipliler Derneði’nin basýn açýklamasý
2017-03-20 - 23:25
GAZÝ KARS
Facebook'ta Paylas

 Ýmam Hatipliler Derneði’nin basýn açýklamasý

KAFKAS HABER AJANSI / BEDÝR ALTUNOK

Twitter sayfamýzý takip için bu linke týklayýnýz: @kafkasajans

Facebook sayfamýzý takip için bu linke týklayýnýz: https://www.facebook.com/Kafkas-Haber-Ajans%C4%B1-109128249159175/

Ýmam Hatipliler Derneði (ÖNDER) Kars Þube Baþkaný Doðan Yýldýz’ýn basýn açýklamasý:

Ben Milletim, Ben Baðýmsýzým

“Sistemi Darbeciler, Derin Yapýlar ve Emperyalistler Deðil Ben Deðiþtiririm”

“Türkiye’de çift baþlý yönetim þekli ve vatandaþýna güvenmeme üzerine kurulu sistemlerden dolayý, yýllardýr halkýn sesi ve milletin iradesi devlet yönetimine tam yansýyamamýþtýr.Ýþgalci vesayet odaklarý ve darbeci zihinlerden dolayý devlet ile millet arasýndaki bu kopukluk zaman zaman ciddi boyutlara ulaþmýþ, halka düþmanca davranýlan dönemlerin yaþanmasýna sebep olmuþtur. Köklü ve güçlü bir geçmiþe sahip milletimiz; vesayet odaklarý, derin yapýlar ve iþgalci zihinlerle elinden geldiðince mücadele ederek bugünlere gelmiþtir.

“Sistemi darbeciler deðil, millet olarak biz deðiþtiririz’

16 Nisan 2017 tarihi bu baðlamda yeni bir dönemin baþlangýcý olmalýdýr. 15 Temmuz’da ‘Ýþgalci ve terörist darbe giriþimine hayýr!’ diyerek dünyanýn mazlum, maðdur, sömürülen ve geri býrakýlmýþ halklarýna nasýl örnek olduysak; 16 Nisan referandumunda da, ‘Sistemimizi bir baþka güç veya darbeciler deðil, millet olarak ancak biz deðiþtiririz’ diyerek özgürlüðümüzü ve baðýmsýzlýðýmýzý pekiþtirerek insanlýk krizi yaþayan dünyaya umut olmalýyýz.

Çözümü Batý’da, taklitçi anlayýþlarda, küresel emperyalist güç odaklarýnda ve taþeronlarýnda deðil, kendimizde aramalýyýz. Bu vatan bizimdir, karar da bizim olmalýdýr. 16 Nisan ‘millet olarak varýz’ deme günüdür.

“Vesayetlere hayýr, siyasi istikrar evet”

ÖNDER’in 60 yýllýk tarihi; eðitim meselelerinde ve milletimizi, geleceðimizi ilgilendiren meselelerde sözünü söyleme ve sorumluluðunu kuþanma tarihidir. Millete tepeden bakanlar, darbeciler, halk egemenliðine karþý vesayet oluþturanlar ne zaman yönetime el koymuþlarsa ilk iþlerinden biri olarak eðitime, okullara, öðrencilere, müfredata müdahale etmek olmuþ ve eðitim sistemimiz hem biçimsel hem de içerik olarak ruhundan uzaklaþtýrýlmýþtýr. Ýþte bundan dolayý, eðitim camiasý ve 500’ü aþkýn Ýmam Hatip mezun derneði olarak; yönetim kaoslarýna, darbelere, olaðanüstülüklere, vesayetlere hayýr; milli iradeye, özgürlüklere, halk egemenliðine, siyasi istikrara evet diyoruz.

16 Nisan’da gerçekleþtirilecek Cumhurbaþkanlýðý Hükümet Sistemi referandumunun; güçlü, özgür, geliþmiþ, tam baðýmsýz Türkiye için ve emperyalistlerin sömürüsünden kurtulmuþ bir dünya için yeni bir sisteme ve anlayýþa vesile olmasýný diliyoruz.”

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSIKHA

Haberin tamamini okuyabilmek iin abone olmaniz gerekmektedir. Abone olmak iin TIKLAYIN


  • Yahoo'da Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Facebook'ta Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
Bu Haber 3860 Defa Okundu

YORUMLAR

Güncel Kategorisine Ait Diğer Haberler

KAKÜV’de Futsal Turnuvasý Ciritte heyecanlý anlar ‘Sanayiciyim’ dedi, azýlý dolandýrýcý çýktý... Kars Muhteþem Bir Cirit Gösterisine hazýrlanýyor Erzurum MNG AVM’ye Ödül Kaðýzman Müftülüðünden Hafýzlýk Ýcazet Töreni Iðdýr’da Yakalanan DEAÞ Terör Örgütü Üyesi Tutuklandý Kars TDP’den sinema etkinliði PKK/KCK operasyonunda 5 kiþi tutuklandý Kars’ta AK Parti’nin Yeni Kadýn Kollarý Baþkaný Sevim Arslanoðlu KARPAT’ýn Hedefleri ve Misyonu Seyfullah Türksoy’un Biyografisi

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır