KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
Ýstanbul’da Muhteþem Nevruz Kutlamasý
Anasayfaya Dn Tm Güncel Haberleri
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Ýstanbul’da Muhteþem Nevruz Kutlamasý
2017-03-21 - 00:04
ÝSTANBUL
Facebook'ta Paylas

 Ýstanbul’da Muhteþem Nevruz Kutlamasý

KAFKAS HABER AJANSI / BURHAN GÖRKEN

Twitter sayfamýzý takip için bu linke týklayýnýz: @kafkasajans

Facebook sayfamýzý takip için bu linke týklayýnýz: https://www.facebook.com/Kafkas-Haber-Ajans%C4%B1-109128249159175/

Ýstanbul Türkiye Azerbaycan Derneði  ( ÝSTAD ) Üsküdar Baðlarbaþý Kültür Merkezinde düzenlediði muhteþem bir  program ile Nevruz Bayramýný kutladý.

Program Türkiye ve Azerbaycan, iki Kardeþ ülkenin milli marþlarýnýn okunmasý ile baþladý.

Azerbaycan konsolosu Seymur Hesenli, Üsküdar Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Býyýk, MHP ilçe Baþkan Yardýmcýsý, Aydýnlar Ocaðý Genel Baþkaný Ýbrahim Öztek, Irak Türkmenleri Temsilcisi Kemal Þair, Ardahan Ýl Dernek Baþkaný Ahmet Demirbaþ Ýsrafil Cabak, Musa Gök Ümraniye Serhat Ýlleri Dernek Baþkan Yardýmcýsý Fikret Özdemir ve diðer STK temsilcilerinin de hazýr bulunduðu programda  geçmiþten günümüze Nevruz bayramý tüm geleneksel özellikleriyle canlandýrýldý, kardeþlik havasýnda coþkuyla kutlandý.

Nevruz Programýnýn açýlýþ konuþmasýný Baþkan Sefer Karakoyunlu yaptý. Karakoyunlu yaptýðý konuþmada

“Nevruz Bayramý Türkiye’nin, Azerbaycan’ýn ve Türk Dünyasýnýn birlik ve dayanýþma günü bayramýdýr.

Bu bayram, birlik, dayanýþma ve kardeþliðimizin harcýdýr. Nevruz yeni gün, yeni yýl ve yani hayat demektir. Nevruz;Topraða, suya ve doðaya canýn gelmesi ve yüce yaradanýn insan oðluna bir lütfudur.

Bugün, ayný zamanda hakkýn batýla, mazlumun zalime ve haklýnýn haksýza galip geldiði bir gündür.

Bugün 80 milyon Türkiye’nin 300 milyonluk Türk Dünyasýnýn kardeþlik ve Dayanýþma günüdür.

Bu kardeþlik ve dayanýþmamýz sonsuza dek sürsün.

Azerbaycan Türkiye Dostluk ve kardeþliði asýrlara dayanmaktadýr. Bu dostluk kardeþlik ve dayanýþma Sarýkamýþ’ta, Çanakkale’de Bakü’de ve kurtuluþ savaþýnda tezahür etmiþtir....

Biz bu gün varlýðýmýzý..Sarýkamiþta...Çanakkalede...Azerbaycan Bakü de þehit olan soydaþlarýmýza borçluyuz. Bu vesile ile Çanakkale þehitlerini ve Anadolu’nun çeþitli yerlerinde vatan ve bayrak uðruna þehit olan tüm soydaþlarýmýzý saygý ve hürmetle anýyoruz...

2017 yýlýnýn Nevruz bereketiyle devam etmesini ve tüm dünyaya barýþ, hoþgörü ve huzur getirmesini diliyorum...” diyerek salondakilere katýlýmlarý ve ilgileri için teþekkür etti

Sefer Karakoyunlu’dan sonra Azerbaycan Konsolosu Seymur Hesenli ve Üsküdar Belediye Baþkan Yardýmcýsý  Zeki Býyýk da kýsa birer konuþma yaptýlar.

Konuþmalar kýsa tutularak gençlerin ve çocuklarýn nevruz geleneðini yaþamasý, yaþayarak öðrenmesi ve yaþatmasý için programa geçildi.

  Baþkan Sefer Karakoyunlu’nun isteði ile herkes yanýndaki ile  tanýdýk yada tanýmadýk kim olursa olsun kucaklaþtý bayramýný kutladý.

 Sahnede hazýrlanan sembolik nevruz ateþinin üzerinden önce protokol sonrada salonda bulunan gençler atladý.  Demir dövüldü, yumurta tokuþturuldu, salondaki tüm misafirlere nevruz yemiþi daðýtýldý.

Kadýn kollarýnýn hazýrladýðý semeniler ve üzerih yakma geleneði büyük ilgi gördü.

Semra Türel, Cavid Hüseyin , Tuna Güvenç, Mustafa Günaydýn, Gülþen Ardýç Azerbaycan müziði ve Türk Halk Müziði ile nevruz coþkusunu yaþattýlar.

Ve Kafkas Yýldýzlarý Olçan Uzan ve ekip arkadaþlarý bu coþkuyu Kafkas halk danslarýyla zirveye çýkardý.

ÝSTAD bu programýnda Çanakkale þehitlerini de unutmadý. Gençlik Kolarýndan Beyza Karakoyunlu ve Tolga Taþan’ýn hazýrladýðý kýsa bir oyun ile Çanakkale destaný zihinlere bir kez daha kazýldý, Çanakkale þehitleri anýldý.

Programda sponsorlar Ali Aþan-Ahmet Cevik-Servet Yenigün-Cahit Uðurlu-Gökhan Türkeþ Öngel- Bülent Tanrýverdi- Muharrem Korkut plaket ile ödüllendirildi.

(BG-BA-S) ÝSTANBUL (KHA) – KAFKAS HABER AJANSI - BURHAN GÖRKENKHA

Haberin tamamini okuyabilmek iin abone olmaniz gerekmektedir. Abone olmak iin TIKLAYIN


  • Yahoo'da Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Facebook'ta Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
Bu Haber 3176 Defa Okundu

YORUMLAR

Güncel Kategorisine Ait Diğer Haberler

KAKÜV’de Futsal Turnuvasý Ciritte heyecanlý anlar ‘Sanayiciyim’ dedi, azýlý dolandýrýcý çýktý... Kars Muhteþem Bir Cirit Gösterisine hazýrlanýyor Erzurum MNG AVM’ye Ödül Kaðýzman Müftülüðünden Hafýzlýk Ýcazet Töreni Iðdýr’da Yakalanan DEAÞ Terör Örgütü Üyesi Tutuklandý Kars TDP’den sinema etkinliði PKK/KCK operasyonunda 5 kiþi tutuklandý Kars’ta AK Parti’nin Yeni Kadýn Kollarý Baþkaný Sevim Arslanoðlu KARPAT’ýn Hedefleri ve Misyonu Seyfullah Türksoy’un Biyografisi

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır