KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
Bakan Ahmet Arslan Aðrý’da
Anasayfaya Dn Tm Güncel Haberleri
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Bakan Ahmet Arslan Aðrý’da
2017-04-03 - 18:39
GAZÝ KARS
Facebook'ta Paylas

 Bakan Ahmet Arslan Aðrý’da

KAFKAS HABER AJANSI / BEDÝR ALTUNOK

Twitter sayfamýzý takip için bu linke týklayýnýz: @kafkasajans

Facebook sayfamýzý takip için bu linke týklayýnýz: https://www.facebook.com/Kafkas-Haber-Ajans%C4%B1-109128249159175/

TÜRKÝYE GÜÇLENECEK, HEDEFLERÝNE DAHA SAÐLAM ADIMLARLA YÜRÜYECEK

Aðrý temaslarýnýn ardýndan beraberindekilerle Iðdýr'a geçen Arslan, Melekli beldesini ziyaret etti.

Belde belediyesi önünde düzenlenen programda halka hitap eden Arslan, bölgeye yapýlan yatýrýmlarý anlattý.

Türkiye'de yapýlan büyük projeleri bazý kesimlerin istemediðini söyleyen Arslan, þöyle konuþtu:

"Köprüler, tüneller yapalým dedik ama gezi olaylarýnda birileri çýktý 'biz bunlarý istemiyoruz' dedi. Ýstanbul'da yeni havalimaný yapýyoruz, milletimizin ve memleketimizin faydasýna ama birileri o zaman 'biz istemiyoruz' dedi. Çünkü dýþ güçler Türkiye'nin büyümesini, güçlenmesini istemiyordu. Bu proje de, Türkiye'nin büyümesine fayda saðlayacaðý için o projeleri de istemiyoruz dediler. Birileri onlara maþalýk etti ve gezi olaylarý, 17-25 Aralýk olaylarý çýktý. Dýþ güçler baktýlar ki, bunlar da Türkiye ile baþ edemiyorlar, 15 Temmuz'da FETÖ terör örgütünü baþýmýza bela ettiler. Allah sizlerden razý olsun, Türkiye'nin her yerinde olduðu gibi Iðdýr'da da milletimiz dimdik durdu."

Milletin bin yýldýr ayný coðrafyada kardeþ olarak yaþadýðýný ifade eden Arslan, bundan sonra da kardeþ olarak yaþayacaklarýný ve nifak tohumu sokmaya çalýþanlara asla izin vermeyeceklerini belirtti.

Arslan, "Terör örgütleri biliyorlar ki Türkiye güçlenecek, Türkiye hedeflerine daha saðlam adýmlarla yürüyecek, onlarý bitirecek. Dýþ güçler, 'Türkiye'de biz artýk bu büyüyen, geliþen Türkiye'yle baþ edemeyiz' diyor. Bu coðrafyada hep at oynattýlar. Kendi menfaatleri doðrultusunda Irak'ý, Suriye'yi, Lübnan'ý birbirine düþürdüler. Çünkü istiyorlar ki bu coðrafya onlarýn menfaatine göre davransýn. Baktýlar ki Türk insaný birbirine düþmüyor, Türkiye'nin bütün renkleri 'biz kardeþiz' diyor, onlara hizmet etmiyor. Onun için de artýk aleni bir biçimde çalýþýyorlar." diye konuþtu.

Arslan, Kars-Iðdýr, Dilucu-Nahçývan demiryolu projesinin tamamlandýðýný hatýrlattý.

"Avrupa'dan gelen bir trenin Kars'tan Iðdýr'a gelmesi, Iðdýr Dilucu'ndan Nahçývan'dan Orta Asya'ya gitmesi... Iðdýr'a, memlekete faydasý olacak bundan hiç þüphe yok." diyen Arslan, þunlarý kaydetti:

"Biz Azerbaycan ve Nahçývan'la diyoruz ki 'biz bir millet, iki devletiz.' Bunu biz söylemiyoruz, bunu Allah mekanýný cennet eylesin Haydar Aliyev söyledi. Yine Allah mekanýný cennet eylesin Atatürk diyor ki, 'Azerbaycan'da bir Azeri kardeþimin ayaðýna diken batarsa burada benim kalbim acýr.' Çok önemli iki laf. Dolayýsýyla bu demiryolu bizi, Nahçývan'ý, Azerbaycan'ý kardeþliðimizi pekiþtireceði gibi hem onlarýn daha güçlenebilmesi, hem bizim, hem onlarýn ticaretinin geliþmiþliðinin artmasýnýn da bir göstergesidir. O yüzden Kars-Iðdýr, Dilucu-Nahçývan demiryolunu çok çok önemsiyoruz. Projede bitti, Azerbaycan'la da görüþüyoruz. Ýnþallah sýra artýk onun yapýmýnda."

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSIKHA

Haberin tamamini okuyabilmek iin abone olmaniz gerekmektedir. Abone olmak iin TIKLAYIN


  • Yahoo'da Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Facebook'ta Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
Bu Haber 48873 Defa Okundu

YORUMLAR

Güncel Kategorisine Ait Diğer Haberler

KAKÜV’de Futsal Turnuvasý Ciritte heyecanlý anlar ‘Sanayiciyim’ dedi, azýlý dolandýrýcý çýktý... Kars Muhteþem Bir Cirit Gösterisine hazýrlanýyor Erzurum MNG AVM’ye Ödül Kaðýzman Müftülüðünden Hafýzlýk Ýcazet Töreni Iðdýr’da Yakalanan DEAÞ Terör Örgütü Üyesi Tutuklandý Kars TDP’den sinema etkinliði PKK/KCK operasyonunda 5 kiþi tutuklandý Kars’ta AK Parti’nin Yeni Kadýn Kollarý Baþkaný Sevim Arslanoðlu KARPAT’ýn Hedefleri ve Misyonu Seyfullah Türksoy’un Biyografisi

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır