KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
Bakan Arslan, Iðdýr Kýz Anadolu Lisesindeki kahvaltýda öðrencilerle buluþtu
Anasayfaya Dn Tm Güncel Haberleri
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Bakan Arslan, Iðdýr Kýz Anadolu Lisesindeki kahvaltýda öðrencilerle buluþtu
2017-04-03 - 18:47
GAZÝ KARS
Facebook'ta Paylas

 Bakan Arslan, Iðdýr Kýz Anadolu Lisesindeki kahvaltýda öðrencilerle buluþtu

KAFKAS HABER AJANSI / BEDÝR ALTUNOK

Twitter sayfamýzý takip için bu linke týklayýnýz: @kafkasajans

Facebook sayfamýzý takip için bu linke týklayýnýz: https://www.facebook.com/Kafkas-Haber-Ajans%C4%B1-109128249159175/

Ulaþtýrma, Denizcilik ve Haberleþme Bakaný Ahmet Arslan, "Bugün 80 milyonu kucaklayan, bununla yetinmeyen, `Dünyanýn herhangi bir yerinde bir mazlum ve maðdur varsa, onu kucaklamaktýr, onun hakkýný savunmaktýr benim görevim.` diyen bir zihniyet, bir anlayýþ var." dedi.

Arslan, Iðdýr Kýz Anadolu Ýmam Hatip Lisesi ziyaretinde yaptýðý konuþmada, katsayý uygulamasý dolayýsýyla imam hatip mezunlarýnýn sýkýntý çektiklerini söyledi.

Türkiye'nin deðerlerini savunanlarýn 2002'de yönetime geldiðini belirten Arslan, "Bu iþin yolu açýldý. Bu ülkenin deðerlerini savunanlar kimlerdi? Göbeklerini kaþýyanlardý, bidon kafalýlardý. Bizleri eþit görmeyip, 'monþer takýmý'nýn kendi aralarýndakileri eþit görenlerdi. Allah'a þükür, o günlerden bu günlere geldik. Bugün 80 milyonu kucaklayan, bununla yetinmeyen, 'Dünyanýn herhangi bir yerinde bir mazlum ve maðdur varsa, onu kucaklamaktýr, onun hakkýný savunmaktýr benim görevim.' diyen bir zihniyet, bir anlayýþ var. Yine müteþekkiriz, bu zihniyetin önderi, lideri bir Cumhurbaþkanýmýz var." diye konuþtu.

Aslan, Türkiye'yi "öteki" görenler olduðuna dikkati çekerek, "Nasýl ki dün ülkemizde birileri bizi öteki olarak görüyordu, þimdi dünya ayný þekilde bizi öteki olarak görüyor. Kendine medeni dünya diyen, geliþmiþ dünya diyen ve onlarý yönetenler bizi öteki görüyorlar. Bizi küçültmek, geri götürmek ve baltalamak için yýllardýr içimizdeki hainleri maþalarý olarak kullanýyorlardý." deðerlendirmesinde bulundu.

"15 Temmuz en büyük oyunlarýydý"

Arslan, dýþ güçlerin terör örgütlerini üretip kullandýklarýný anlattý.

"Gezi olaylarýnda 'Aðaçlarý savunuyoruz.' deyip, ülkemizin kalkýnmasýný, büyümesini saðlayacak üçüncü havalimanýna, üçüncü köprüye, Ýstanbul-Ýzmir köprüsüne, otoyoluna, Avrasya Tüneli'ne karþý çýkýyorlardý." diyen Arslan, sözlerini þöyle sürdürdü:

"Çünkü onlarýn olmasý, bu ülkenin geliþmesi, büyümesi, ekonomik olarak dünyanýn birinci liginde yer almasý demekti. Onlar da bizi o lige istemediklerinden içimizdeki bazý maþalarý kullanarak bunlarý engellemek istiyorlardý. Bunu Gezi olaylarýnda, 17-25 Aralýk'ta ve en son da 15 Temmuz'da yaptýlar. 15 Temmuz en büyük oyunlarýydý. 15 Temmuz oyununu da boþa çýkarýnca bu sefer aleni oynamaya baþladýlar. Son günlerdeki tavýrlar, 'Artýk maþa kullanarak Türkiye'yle baþ edemiyoruz, o zaman aleni oynayalým, fikrimizi aleni bir þekilde ortaya koyalým.' demenin sonucudur."

Ulaþtýrma, Denizcilik ve Haberleþme Bakaný Arslan, fotoðraf çekiminin ardýndan öðrencilerle fidan dikti.

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSIKHA

Haberin tamamini okuyabilmek iin abone olmaniz gerekmektedir. Abone olmak iin TIKLAYIN


  • Yahoo'da Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Facebook'ta Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
Bu Haber 73351 Defa Okundu

YORUMLAR

Güncel Kategorisine Ait Diğer Haberler

KAKÜV’de Futsal Turnuvasý Ciritte heyecanlý anlar ‘Sanayiciyim’ dedi, azýlý dolandýrýcý çýktý... Kars Muhteþem Bir Cirit Gösterisine hazýrlanýyor Erzurum MNG AVM’ye Ödül Kaðýzman Müftülüðünden Hafýzlýk Ýcazet Töreni Iðdýr’da Yakalanan DEAÞ Terör Örgütü Üyesi Tutuklandý Kars TDP’den sinema etkinliði PKK/KCK operasyonunda 5 kiþi tutuklandý Kars’ta AK Parti’nin Yeni Kadýn Kollarý Baþkaný Sevim Arslanoðlu KARPAT’ýn Hedefleri ve Misyonu Seyfullah Türksoy’un Biyografisi

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır