KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
Bakan Eroðlu ‘Kaðýzman’a ýsmarladým nar gele’ türküsüyle evet istedi
Anasayfaya Dn Tm Güncel Haberleri
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Bakan Eroðlu ‘Kaðýzman’a ýsmarladým nar gele’ türküsüyle evet istedi
2017-04-04 - 16:14
GAZÝ KARS
Facebook'ta Paylas

 Bakan Eroðlu ‘Kaðýzman’a ýsmarladým nar gele’ türküsüyle evet istedi

KAFKAS HABER AJANSI / BEDÝR ALTUNOK

Twitter sayfamýzý takip için bu linke týklayýnýz: @kafkasajans

Facebook sayfamýzý takip için bu linke týklayýnýz: https://www.facebook.com/Kafkas-Haber-Ajans%C4%B1-109128249159175/

Ulaþtýrma Denizcilik ve Haberleþme Bakaný Ahmet Arslan ile Orman ve Su Ýþleri Bakaný Veysel Eroðlu, Kars’ýn Kaðýzman ilçesinde açýlýþ ve temel atma törenlerine katýldýlar.

Özel uçakla Kars’a gelen Bakanlar Ahmet Arslan ve Veysel Eroðlu ilk olarak Kars Valiliðini ziyaret ettiler. Bakanlar burada bölgede yapýlan yatýrýmlarla ilgili basýn açýklamasý yaptýktan sonra Faikbey Caddesi üzerindeki AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi’ni ziyaret ettiler ve burada toplanan kalabalýða hitap ettiler. AK Parti Ýl Baþkaný Adem Çalkýn, Bakan Veysel Eroðlu’na Þehit Ebu-l Hasan Harakani Hazretlerinin fütüvvet aðýcýnýn bulunduðu tablo hediye etti.

Bakanlar, Evliya Camii Külliyesi’nde kurulan taziye çadýrýna geçerek bir yakýnýn kaybeden Kars Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliði Baþkaný Adem Burulday ve yakýnlarýna baþsaðlýðý dileklerinde bulundular. Harakani Türbesi’ni de ziyaret eden Bakanlar buradan ayrýlýp Kaðýzman ilçesine hareket ettiler.

Kaðýzman Sulama Suyu ve içme Suyu Arýtma Tesisleri ile Kaðýzman Öðretmen Evinin Temelini atan Bakanlar, orman köylülerine Orköy Sertifikalarýný daðýttýktan sonra ilçede bazý ziyaretlerde bulundular.

Kaðýzman Sulama Suyu ve içme Suyu Arýtma Tesisleri temel atma töreninde konuþan Ulaþtýrma, Denizcilik ve haberleþme Bakaný Ahmet Arslan, 18 yaýndaki gençlere milletvekii olabilme hakký da getiren 16 Nisan referandumuna deðindi. Hayýr gruplarýnýn 18 yaþ imkanýný farklý boyutlara çekme niyetlerinin bulunduðunu ve bakan ve milletvekillerinin çocuklarýnýn milletvekili yapýlacaðýný söylediklerini hazýrlattý. Bakan Arslan, “Ne deseler beðenirsiniz. ‘efendim bunlar zaten sadece kendi çocuklarýný milletvekili yapacaklar. Bunlar halktan birini milletvekili yapmayacaklar.’ Eee peki yüzünüze gözünüze dursun. Dün sadece Monþerler  cumhurbaþkaný olabiliyordu, dün sadece Monþerler baþbakan olabiliyordu, dün sadece Monþerler büyükelçi olabiliyor, genel müdür olabiliyorlardý. Örnek mi istiyorsunuz. Örnek karþýnýzda Veysel Eroðlu bir köy çocuðu. Ama okumuþ, kendini yetiþtirmiþ, profesör olmuþ ve bu ülkenin en büyük projelerine imza atýyor. Kimse diyor mu ‘Veysel hoca sen Afyon Karahisar’dan sen Þuhut’tan, sen bir köyden geldin bakan olamazsýn’ kimse diyor mu? Demiyor. Niye Demiyor? Veysel hoca kendini yetiþtirmiþ. Bu kardeþiniz Ahmet Arslan da üniversiteyi kazandýðýnda yaylada koyun otlatýyordu. Kaðýzmanlý’nýn tabiriyle koyun otarýyordu. Hocak Afyonlu’nun tabiriyle koyun güdüyordu. Bu millet dedi mi ki, Cumhurbaþkanýmýz Tayyip Erdoðan dedi mi ki ‘Ahmet Arslan sen koyun otlatýyordun kusura bakma milletvekili olamazsýn’ Dedi mi ki ‘Sen koyun atlatýyordun kusura bakma bakan olamazsýn’ Bunlar kimle karýþtýrýyor biliyor musun? Tayyip Erdoðan’ý da, Binali Yýldýrým’ý da onlaýrn ekip arkadaþlarýný da bizleri de kendileriyle karýþtýrýyorlar. Niye? Çünkü onlar diyorlardý ki ‘göbeðini kaþýyan, sokakta çalýþan, sokaktaki adam, köylü, çoban benimle bir deðil. Oyu benim oyumla bir olamaz’ Onlar öyle diyorlardý. Ve onlar bu kesimi kesinlikle aralarýna sokmuyorlardý. Varsa onlar, yoksa onlar” dedi.

Orman ve Su Ýþleri Bakaný Veysel Eroðlu da bakanlýðýn yatýrýmlarý ve 16 Nisan’ýn önemine deðindikten sonra Kaðýzmanlýlar’dan güçlü bir ‘evet’ istedi. Bakan Eroðlu daha sonra cep telefonunu çýkararak “Kaðýzman’a ýsmarladým nar gele nar gele” türküsünü alandakilere dinletti. Türkünün ilk kýtasýný dinlettikten sonra Kaðýzman Barajýnýn açýlýþýnda da kalan kýtayý dinleteceðini söyledi. Kars’a gelirken uçakta da bu türküyü dinlediðini ifade eden Bakan Erdoðlu, “Sevgili kardeþlerim tabi ki siz ne istediyseniz bi-z ne diyoruz ‘evet’ diyoruz. Þimdi sevgili kardeþler ‘evet’ deme sýrasý sizde. Ben açýk konuþayým” dedi.

Konuþmalarýn ardýndan temel atma törenine geçildi.

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSI

 


KHA

Haberin tamamini okuyabilmek iin abone olmaniz gerekmektedir. Abone olmak iin TIKLAYIN


  • Yahoo'da Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Facebook'ta Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
Bu Haber 41310 Defa Okundu

YORUMLAR

Güncel Kategorisine Ait Diğer Haberler

KAKÜV’de Futsal Turnuvasý Ciritte heyecanlý anlar ‘Sanayiciyim’ dedi, azýlý dolandýrýcý çýktý... Kars Muhteþem Bir Cirit Gösterisine hazýrlanýyor Erzurum MNG AVM’ye Ödül Kaðýzman Müftülüðünden Hafýzlýk Ýcazet Töreni Iðdýr’da Yakalanan DEAÞ Terör Örgütü Üyesi Tutuklandý Kars TDP’den sinema etkinliði PKK/KCK operasyonunda 5 kiþi tutuklandý Kars’ta AK Parti’nin Yeni Kadýn Kollarý Baþkaný Sevim Arslanoðlu KARPAT’ýn Hedefleri ve Misyonu Seyfullah Türksoy’un Biyografisi

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır