KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
Kars Osmanlý Mahallesi’nde yýkým sürüyor
Anasayfaya Dn Tm Güncel Haberleri
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Kars Osmanlý Mahallesi’nde yýkým sürüyor
2017-04-18 - 18:05
GAZÝ KARS
Facebook'ta Paylas

 Kars Osmanlý Mahallesi’nde yýkým sürüyor

KAFKAS HABER AJANSI / BEDÝR ALTUNOK

Twitter sayfamýzý takip için bu linke týklayýnýz: @kafkasajans

Facebook sayfamýzý takip için bu linke týklayýnýz: https://www.facebook.com/Kafkas-Haber-Ajans%C4%B1-109128249159175/

KAMERA: ADEM ALP - SERHAT TV

Ulaþtýrma, Denizcilik ve Haberleþme Bakaný Ahmet Arslan'ýn talimatý, Vali Rahmi Doðan’ýn gayretli çalýþmalarýyla yeniden kurulmasý planlanan Osmanlý Mahallesi’nde yýkým iþleri tüm hýzýyla sürüyor.

Kars’ýn en eski yerleþim alanlarýndan olan Kaleiçi Mahallesi’ndeki Kars Kalesi eteklerindeki Osmanlý Evleri’nin bir bir ayakta duramaz hale gelmesi, çarpýk yapýlaþmanýn kale eteklerine kadar çýkmasý, çevredeki elektrik direkleri, düzensiz yapýlaþmayla içinden çýkýlamaz hale gelmesiyle Bakan Ahmet Arslan geçtiðimiz yýl düðmeye bastý. Kale çevresindeki tüm çarpýk yapýlaþmanýn kaldýrýlmasý, etrafa pis kokular saçan dereler ve Kars Çayý’nýn ýslahýnýn yanýnda tarihi taþ köprü ve hamamlarda da restorasyon çalýþmalarý hýzlandýrýldý. Ýþleri yakýndan takip eden ve vaktinin bölümünü bu civarda inceleme yaparak geçiren Vali Rahmi Doðan bir yandan çalýþmalarýn saðlýklý yürümesini saðladý diðer yandan da aksaklýðýn yaþanmamasý için sýk sýk ekipleri harekete geçirerek talimatlar verdi. Civardaki Kümbet Camii (12 Havariler Kilisesi), Evliya Camii, Harakani Türbesi çevresinde de bir dizi düzenleme ve aðaçlandýrma yapýldý.

Bakan Ahmet Arslan’ýn da katýlýmýyla geçtiðimiz hafta baþlatýlan yýkým çalýþmalarý son hýzýyla sürerken Vali Rahmi Doðan da bölgedeki incelemelerine devam ediyor.

Bugün de AK Parti Ýl Baþkaný Adem Çalkýn’a gelerek çalýþmalarý inceleyen Vali Rahmi Doðan, bölgede 20 tane Osmanlý Evi’nin, 1 tane de Osmanlý Çarþýsý’nýn olduðunu belirterek, “Ýnþallah bu ayýn sonunda da ihalesini yapýp inþaata baþlayacaðýz. Kars Çayý’yla ilgili çalýþmalarýmýz da devam ediyor. Araçlarýn bazýlarý Iðdýr'da. Onlarý da getireceðiz ve sonra da dere ýslah çalýþmalarý devam hýzlanacak.” dedi.

Vali Doðan ayrýca, Beylerbeyi Sarayý’nýn da butik otel olacaðýný söyledi.

OSMANLI MAHALLESÝ HAKKINDA

Anadolu’nun manevi Fatihi Þehit Ebu-l Hasan Harakani Hazretlerinin etrafýna kurulacak olan Osmanlý Mahallesi bölgeye çok sayýda yerli ve yabancý turist çekecek.

Kars Valiliði öncülüðünde Kültür Turizm ve Altyapý Hizmet Götürme Birliði Baþkanlýðý (KARTAB) koordinesinde ‘Tarihi Dokunun Korunmasý Projesi’ de böylelikle hayata geçirilmiþ olacak. 1. Etapta; Evliya Camii ve Kümbet Camii, çevre düzenlemesi, aydýnlatma projesi ve çalýþmalarda bölgede ekonomik ve sosyal alanlarýn hayata geçirilecek.

Kars’taki tarihi ve kültürel deðerlerin korumasý, kentte Selçuklu’dan Osmanlý’ya ve Rus mimarisine kadar birçok önemli eser var. Tam da bu bölgelerde Osmanlý eserlerinin daha çok ön plana çýktýðýný görmek mümkün. Bu anlamda buradaki eserlerin en iyi þekilde nasýl koruyacaðý noktasýnda çalýþmalar sürüyor. Özellikle Harakani, Evliya Camii, Ulu Cami ile ilgili çalýþmalarýn da devam ettiði proje kapsamýnda bölgenin düzenlenmesiyle atýlan adýmlar bir bir meyvesini veriyor.

Kars; tarihiyle, kültürüyle Türkiye’nin önemli kentlerinden birisidir. Önemli tarihi eserlere sahip olan kentte maalesef bu tür eserler kaybolmaya baþlamýþtý. Tarihi kimliðiyle Kars’ýn kurtarýlmasý ve turizme kazandýrýlmasý ile ilgili baþlanýlan projeler bir bir sürdürülüyor. Özellikle Kars Kalesi’nin aydýnlatýlmasý, Evliya Camii, Ulu Camii, Harakani bölgesinin düzenlenmesi, Osmanlý Mahallesi’nin yapýlmasý ve Osmanlý eserleri olan eserlerin restorasyonuyla ilgili çalýþmalar gözle görülür biçimde hareket ettiriliyor.

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSI

 


KHA

Haberin tamamini okuyabilmek iin abone olmaniz gerekmektedir. Abone olmak iin TIKLAYIN


  • Yahoo'da Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Facebook'ta Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
Bu Haber 2245 Defa Okundu

YORUMLAR

Güncel Kategorisine Ait Diğer Haberler

KAKÜV’de Futsal Turnuvasý Ciritte heyecanlý anlar ‘Sanayiciyim’ dedi, azýlý dolandýrýcý çýktý... Kars Muhteþem Bir Cirit Gösterisine hazýrlanýyor Erzurum MNG AVM’ye Ödül Kaðýzman Müftülüðünden Hafýzlýk Ýcazet Töreni Iðdýr’da Yakalanan DEAÞ Terör Örgütü Üyesi Tutuklandý Kars TDP’den sinema etkinliði PKK/KCK operasyonunda 5 kiþi tutuklandý Kars’ta AK Parti’nin Yeni Kadýn Kollarý Baþkaný Sevim Arslanoðlu KARPAT’ýn Hedefleri ve Misyonu Seyfullah Türksoy’un Biyografisi

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır